Tải bản đầy đủ

người lãnh đạo đều là nhân tố quyết định đến sự thành công, thất bại

Người Lãnh Đạo Đều Là Nhân Tố Quyết Định Đến Sự Thành Công,
Thất Bại

GIỚI THIỆU
Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, người lãnh đạo đều là nhân tố quyết định đến sự
thành công, thất bại của tổ chức đó. Đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế thị trường
đang phát triển ở Việt Nam, nền kinh tế tư nhân đang từng bước tham gia hội
nhập nền kinh tế vai trò của nhà lãnh đạo càng thể hiện rõ ràng tính chất quyết
định này.
Có rất nhiều khái niệm về lãnh đạo khác nhau:
Lãnh đạo là việc truyền đạt các tầm nhìn, thể hiện các giá trị và tạo ra môi
trường trong đó các mục tiêu có thể đạt được (Richard & Engle, 1986, trang
206)
Lãnh đạo là “ hành vi của một cá nhân… chỉ đạo các hoạt động của một nhóm
người thực hiện một muc tiêu chung ( Hemphill & Coons, trang 7)


Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con người nhằm phấn đấu một
cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhóm (Theo George R.Terry)
Lãnh đạo là “ một quá trình gây ảnh hưởng đối với hoạt động củamột nhóm
người có tổ chức để thực hiện một mục tiêu chung” ( Rauch& Behling, 1984,

trang 46)
Để thực hiện được quá trình lãnh đạo người lãnh đạo phải có các tố chất và kỹ
năng lãnh đạo nhất định. Tố chất lãnh đạo là các đặc điểm cá nhân khác nhau,
bao gồm các đặc điểm về cá tính, tính khí, nhu cầu và các giá trị của nhà lãnh
đạo. Kỹ năng lãnh đạo là khả năng làm một việc gì đó theo một cách có hiệu
quả. Tố chất và kỹ năng của một người bị quy định bởi yếu tố học hỏi, rèn luyện
và di truyền tự nhiên.
Trên cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty nơi tôi đang làm việc và
lý thuyết về tố chất và kỹ năng lãnh đạo, trong phạm vi bài viết này tôi sẽ phân
tích một số vấn đề cơ bản trong thực tế lãnh đạo của ông Lê Quang Thành, Tổng
giám đốc của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương là lãnh đạo được
đánh giá rất thành công khi chỉ trong vòng 10 năm đã tiến hành phát triển đưa
Công ty trở thành Công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt nam với Doanh thu
hàng năm trên 1.500 tỷ đồng, Có 5 Công ty thành viên ở Hà nội, Hưng Yên,
Bình Dương, Nghệ An, Kon tum.
Thực tế quá trình lãnh đạo của ông Thành thể hiện rất rõ các tố chất và kỹ năng
lãnh đạo của mình, trong đó tôi sẽ phân tích một số tố chất và kỹ năng chính có
tính quyết định đến thành công.
PHÂN TÍCH
I.Các tố chất lãnh đạo:
1. Sở hữu một tầm nhìn:
Ông Thành luôn suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, đưa ra những chiến lược, kế
hoạch dài hạn để phát triển công ty biết rõ đâu là Công ty muốn đến cũng như


bằng cách nào sẽ đến được đó. Ông luôn đảm bảo chắc rằng mình sẽ đạt đến
đích ấy bằng cách làm việc sáng tạo và dẫn dắt những cá nhân khác có thể góp
sức cùn tạo nên con đường đến đích.
2. Truyền đạt thông tin hữu hiệu:
Với tư cách là một nhà lãnh đạo, Ông Thành luôn làm tốt việc thông tin với
những người khác trong tổ chức của mình. Mọi thông tin một khi được loan đi
đều phải có tính súc tích và cụ thể. Ngoài ra, Ông không ngừng kích thích sự
trao đổi thông tin giữa các cấp, các phòng ban. Một nhà lãnh đạo sáng suốt phải
nhận biết được đâu là thông tin nhiễu, dễ dàng dẫn đến những mâu thuẫn và kết
quả làm việc tồi tệ.
3. Chia sẻ sự thành công:
Một thành tích tốt đẹp là kết quả từ sự nỗ lực của mọi người. Một doanh nhân
tự tin vào bản thân mình luôn sẻ chia vinh quang và thành quả cùng những
người đã đóng góp vào quá trình đi đến kết quả sau cùng.
4. Tính quyết đoán và tự tin:


Ông Thành sở hữu một ý chí mạnh mẽ. Ông tạo ra trong Công ty ra một môi
trường làm việc tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao bằng cách dám nhận
trách nhiệm trước những sai lầm cá nhân mà không đổ lỗi cho người khác.
Người lãnh đạo có sự tự tin cao thường cố gắng gánh vác những công việc khó
khăn và đề ra những mục tiêu mang tính thách thức cho mình. Những người
lãnh đạo có kỳ vọng cao đối với chính mình thường có kỳ vọng cao đối với nhân
viên cấp dưới (Kouzes & Posner, 1987). Chính vì tự tin nên ông Thành đã đưa ra
các kỳ vọng rất cao cho mình, cho nhân viên với những quyết đoán kịp thời
chính xác đã giúp nhân viên tự tin hơn, nhiệt tình và triển khai thành công các kế
hoạch mục tiêu thách thức. Bản thân ông Thành chính là người chịu trách nhiệm
cao nhất, nhiệm vụ khó khăn nhất về mình trong thời kỳ phát triển của Công ty.


5. Học hỏi và chịu đựng áp lực công việc:
Trong môi trường đầy biến động, trong đó cá tổ chức phải liên tục thích ứng, đổi
mới chính mình thì người lãnh đạo phải linh hoạt trong việc học hỏi từ những
thất bại, sai lầm, thay đổi quan điểm và lòng tin và điều chỉnh lại mô hình tâm lý
của mình. Đồng thời người lãnh đạo luôn là người chịu nhiều áp lức công việc
nhất về cả khối lượng công việc cũng như trách nhiệm công việc trước nhân
viên, trước tổ chức của mình, trước cổ đông và trước xã hội. Một trong những tố
chất quan trọng cho sự lãnh đạo thành công trong môi trường luôn biến động là
khả năng học hỏi, thích ứng với thay đổi và chịu được áp lực công việc. Sức học
và áp lực công việc của ông Thành thực sự rất cao. Gần như ngày nào cũng làm
việc và học tập 16-18 tiếng không mệt mỏi. Là người ban đầu không chuyên sâu
về kinh doanh, XNK, nhưng với sức học hỏi nghiên cứu của mình ông Thành đã
hiểu rất sâu các nghiệp vụ Kinh doanh & XNK như một chuyên gia. Chính lỗ
lực học hỏi tiếp cận cái mới, điều chỉnh tư duy, đúc rút kinh nghiệm đã giúp ông
triển khai thành công công cuộc phát triển công ty nên tầm cao mới.
6.Liêm chính:
Tính liêm chính là yếu tố quyết định sự tin tưởng giữa các cá nhân với nhau và
là yếu tố chính yếu để mọi người tin tưởng vào lãnh đạo. Khi một người được
coi là không đáng tin, người đó khó có thể duy trì được sự trung thành của cấp
dưới hoặc sự hợp tác và hỗ trợ của đồng sự, cấp trên. Trong thời gian lãnh đạo,
ông Thành đã thể hiện tính liêm chính rất cao và rõ ràng. Không bao giờ có một
áp lực nào đến các quyết định kinh doanh, bố trí nhân sự, mua sắm của cấp dưới.
Các cam kết của ông Thành với nhân viên, với các bộ phận đều được thực hiện
đúng lời hứa. Do đó ông được mọi người rất tin tưởng và trung thành của cấp
trên và cấp dưới cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước.
II.Kỹ năng lãnh đạo:
1.Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch:


Người lãnh đạo phải là người có khả năng tiên lượng được những diễn biến hoạt
động trong tương lai và biết cách lập kế hoạch, tổ chức thực hiện để xử lý thành
công những diễn biến đã được tiên lượng đó. Do đó kỹ năng tổ chức và lập kế
hoạch là kỹ năng rất quan trọng để trờ thành nhà lãnh đạo thành công. Kỹ năng
này được thể hiện qua cách thức tổ chức, phân công công việc, xây dựng kế
hoạch cho các công việc và phân công, phối hợp triển khai các kế hoạch đó.
Đồng thời với quá trình tổ chức thực hiện là quá trình giám sát thực hiện kế
hoạch và điều chỉnh phù hợp với thực tế tình hình. Thông quá việc tổ chức công
việc, lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, CEO đã động viên và sử dụng
hợp lý được nguồn lực của Thái Dương để mọi người cùng vì mục tiêu chung
của Thái Dương để phấn đấu. Thị trường biến động rất lớn do ảnh hưởng của
nền kinh tế, xã hội, chính trị trong và ngoài nước, chính sách điều hành của
Chính phủ. Cho nên hoạt động của ngành Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn
nuôi những năm qua cực kỳ khó khăn, thách thức vì không ổn định, không chủ
động, bị các chính sách tiền tệ, lãi suất, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu, hàng rào
kiểm dịch... Tuy nhiên ông Thành đã có những kế hoạch kinh doanh có tính tiên
lượng rất cao, có sẵn các kịch bản ứng phó rất phù hợp. Do đó kế hoạch kinh
doanh các năm với các mục tiêu đầy thách thức nhưng dưới sự tổ chức triển khai
các kế hoạch của Tổng giám đốc Lê Quang Thành đều đạt được mục tiêu hàng
năm.
2. Kỹ năng giao tiếp, truyền cảm hứng:
Kỹ năng giao tiếp, truyền cảm hứng là điểm mạnh, tố chất của Ông Thành. Ông
Thành là người đồng cảm, có sức lôi cuốn, hiểu biết xã hội, tế nhị, sự khéo léo
và có tính thuyết phục cao trong giao tiếp với mọi người. Do đó ông Thành có
nhiều quan hệ ngoại giao rất thân thiết, có nhiều sự ảnh hưởng đối với người
khác và cũng được mọi người đồng cảm.
Tính thuyết phục và kỹ năng giao tiếp giúp cho ông thực hiện chiến lược ảnh
hưởng của mình một cách hiệu quả hơn. Ông cũng luôn thể hiện là người biết


lẵng nghe kể cả các ý kiến phản biện, phê bình từ đó xử lý rất tốt các quan hệ
cũng như điều chỉnh kịp thời công việc phù hợp hơn.
Do có kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy và liêm chính nên ông có khả năng truyền
cảm hứng rất tốt cho mọi người kể cả những vấn đề thách thức như các kế hoạch
kinh doanh giao cho đơn vị năm sau đều gấp đôi năm trước nhưng mọi người
đều tin tưởng đảm nhận vì được truyền niềm tin thành công từ ông.
3.Hiểu biết về công việc:
Ở cương vị lãnh đạo cao cấp nếu không hiểu biết về công việc sẽ dẫn đến các
quyết định xa rời thực tế, thậm chí trở thành rào cản cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh của Công ty. Thực tế ông Thành với sự hiểu biết sâu, rộng về công
việc của mình đã giúp ông ra các quyết định rất thực tế và chính xác. Đồng thời
các yêu cầu cần xử lý gấp cũng được xử lý ngày rất quyết đoán vì ông rất hiểu
việc tất cả các nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy lý thuyết cho
rằng ở tầm CEO thì kỹ năng này không cần cao. Để lãnh đạo Công ty sản xuất,
kinh doanh thành công trong giai đoạn hiện nay cũng như nhiều thập niên nữa
tại thị trường Việt Nam bắt buộc phải là người có hiểu biết, đam mê công việc,
nghiệp vụ.
4.Các kỹ năng nhận thức:
Ở tầm lãnh đạo cấp cao có thể nói kỹ năng nhận thức là kỹ năng quan trọng
nhất. Kỹ năng nhận thức của ông Thành được thể hiện hầu hết trên các lĩnh vực
của tư duy như khả năng phân tích, tư duy logic, tư duy quy nạp, tư duy suy
diễn... Nó thể hiện bằng các quyết định, đánh giá sáng suốt phù hợp và tiên đoán
trước được diễn biến, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng. Đồng thời các quyết định
của ông cũng rất phù hợp thực tế nhưng lại có tính sáng tạo, đổi mới rất cao. Kỹ
năng nhận thức, tư duy chiến lược được thể hiện cụ thể qua quá trình phát triển
công ty Thái Dương trong thời gian qua đã được ông Thành tổ chức triển khai
thực hiện thành công. Kỹ năng này còn được thể hiện trong việc xây dựng tầm
nhìn, sứ mệnh, chiến lược, mục tiêu của tổ chức cũng như định hướng hoạt động


kinh doanh trong từng giai đoạn rất phù hợp với thị. Thị trường Việt Nam do
đang trong thời kỳ mới xây dựng nền kinh tế thị trường mô hình còn chữa xác
định được, cộng với quá trình hội nhập thế giới nên kinh tế, xã hội rất biến động,
trong đó ngành thức ăn chăn nuôi là ngành sản xuất kinh doanh lại càng chịu
nhiều sự tác động này. Do đó lãnh đạo phải có được kỹ năng nhận thức mới có
thể có chiến lược kinh doanh phù hợp và kịp thời thích ứng với sự biến động vô
cùng của thị trường.

KẾT LUẬN
Qua phân tích các tố chất, kỹ năng lãnh đạo từ thực tế và lý thuyết như
trên chúng ta thấy để trở thành nhà lãnh đạo thành công phải có những tố chất và
kỹ năng lãnh đạo nhất định phù hợp với lĩnh vực và môi trường. Trong đó các tố
chất cơ bản phải có là có tầm nhìn để có chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn,
truyền đạt thông tin hữu hiệu, có sức khỏe để có thể chịu được áp lực công việc,
tâm lý ổn định, tự tin, quyết đoán, kiên trì và liêm chính. Các tố chất nhiều khi
hoàn toàn do tự nhiên sinh ra để thành nhà lãnh đạo. Nhưng chỉ với tố chất chưa
thể thành nhà lãnh đạo thành công mà để lãnh đạo thành công nhà lãnh đạo cần
các kỹ năng nhất định. Đó là các nhóm kỹ năng về tổ chức và lập kế hoạch, nhận
thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp. Do đó để trở thành nhà lãnh đạo
thành công thực sự là rất khó. Đặc biệt tại Việt Nam khi môi trường pháp lý,
kinh tế xã hội còn nhiều bất cập, đặc tính văn hóa khác biệt đòi hỏi nhà lãnh đạo
phải có những kỹ năng riêng biệt như năng lực về tâm linh, kỹ năng vận dụng
pháp luật... Tuy nhiên, khi một người thực sự đam mê trở thành nhà lãnh đạo,
mong muốn có quyền lực và tâm huyết phát triển công ty thành một tập đoàn


vững mạnh thì sẽ có động lực mãnh liệt để phấn đấu, học tập rèn luyện nâng cao
các kỹ năng, cải tạo bản thân từ đó có thể trở thành những nhà lãnh đạo thành
công
Mục tiêu của của CEO công ty Thái Dương là đưa Công ty thành Tập đoàn nông
nghiệp (SUNGROUP) hàng đầu Việt nam bao gồm các ngành nghề: Nông sản,
lương thực, thức ăn chăn nuôi, Trang trại chăn nuôi, thực phẩm chế biến…Nhận
thức là một CEO thành công khi Công ty Thành công.

Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Phát triển khả năng lãnh đạo của Trường Đại học 6/2009.
2. Bài giảng môn học Phát triển khả năng lãnh đạo.
3. Tài liệu trên Internet.
4. Gary Yukl. University at Albany, State University of New York. Leadership in
Organizations, Seventh Edittion. 2010.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×