Tải bản đầy đủ

Đánh giá tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo thành công

Đánh giá tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo thành công

Lãnh đạo là một hoạt động xuất hiện từ khi xã hội loài người hình
thành và một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong sự phát triển
kinh tế xã hội. Trong điều kiện toàn cầu hoá hiện nay trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của con người luôn được nâng cao; văn bản quy phạm pháp luật
của nhà nước luôn thay đổi, thì những tố chất và kỹ năng lãnh đạo trở thành
một chủ đề được quan tâm đặc biệt.
Để làm được điều này, đòi hỏi người lãnh đạo phải có những tố chất,
kỹ năng thực triển mới thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà
UBND tỉnh, Bộ giao thông vận tải giao, đem lại niềm tin cho toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh,
có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng
quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường thủy nội
địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo,
hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.
Trong thời gian hoạt động, Sở Giao thông vận tải được Chủ tịch nước
tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng
thưởng cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng thưởng Bằng khen và nhiều Bằngkhen của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền khác. Thành tích đạt được nêu
trên là sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở, sự quan
tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, sự phối hợp
của các ngành các cấp. Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Sở đóng một vai trò to
lớn trong sự thành công của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình. Sau đây em
nêu và phân tích những tố chất và kỹ năng của đồng chí Giám đốc Sở, người
lãnh đạo trực tiếp của em mà em nhận định là thành công.
1. Về tố chất
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình có những tố chất như:
Niềm say mê, tầm nhìn xa, óc sáng tạo, khả năng truyền đạt thông tin, khả
năng làm việc nhóm, tính kiên định, sự tự tin, sự quả quyết, sự hiểu biết và
tính ham học hỏi, tài xoay xở, lòng dũng cảm, sẳn sàng chấp nhận rủi ro, sẳn
sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể, được cụ thể như sau:
- Niềm say mê: Trong thời gian được cơ quan cấp trên bổ nhiệm Giám
đốc Sở, đồng chí luôn khát khao làm được điều gì đó đóng góp cho xã hội,
cho cơ quan. Vì thế, các ngày Lễ, Thứ 7, Chủ nhật ông miệt mài làm việc để
chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ hoàn thành tốt công việc được giao. Trong
quá trình làm việc đồng chí luôn có được những quyết định táo bạo và tâm
huyết để mang lại lợi ích cho cơ quan, xã hội.
- Tầm nhìn xa: Một người lãnh đạo có vai trò quan trọng hơn một cá
nhân trong cơ quan rất nhiều, đồng chí ý thức được điều đó, vì thế luôn biết


cách hoạch định tốt mọi công việc và luôn cung cấp những lời khuyên hữu
ích nhất cho những cộng sự hay thuộc cấp của mình. Ngoài ra, đồng chí còn
biết cách truyền đạt những ý tưởng của mình cho người khác hiểu, để cùng
mình thực hiện tốt những ý tưởng đó. Những thông điệp của đồng chí được
truyền đến cán bộ, công chức, viên chức luôn sinh động, rõ ràng và có sức
thuyết phục cao.
- Óc sáng tạo: Dù ở cương vị nào, từ chuyên viên, Trưởng phòng, Phó
Giám đốc rồi đến Giám đốc đồng chí luôn suy nghỉ để làm sao đưa ra những
chiến lược thực hiện tầm nhìn một cách hiệu quả nhất. Bất cứ công việc nào,
đồng chí cũng phát huy trí sáng tạo để thực hiện công việc nhanh nhất, hiệu
quả nhất, rút ngắn được thời gian mà chất lượng vẫn đảm bảo, đồng thời
cũng mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho cơ quan.
- Khả năng truyền đạt thông tin: Trong quá trình làm việc, đồng chí
luôn có khả năng diễn thuyết và truyền đạt thông tin để thuyết phục mọi
người tin tưởng những điều đồng chí nói là đúng, có lợi cho cơ quan, để mọi


người thực hiện công việc nhanh nhất và có hiệu quả cao nhất.
- Khả năng làm việc nhóm: Đồng chí sống trung thực và cởi mở, biết
sắp xếp và bố trí công việc cho nhân viên một cách khoa học và hợp lý, biết
cách giải quyết và dàn xếp những mâu thuẩn nội bộ. Đặc biệt, có khả năng
hoạt động cùng những người khác, biết lắng nghe ý kiến cấp dưới, để từ đó
có kiến thức tổng hợp để chọn lựa phương án giải quyết phù hợp, nhằm
mang lại lợi ích cho cơ quan.


- Tính kiên định: Đồng chí luôn luôn có lập trường, tư tưởng vững
vàng trong các quyết định của mình. Trong quá trình điều hành, lãnh đạo,
đôi lúc văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước thay đổi, một số mặt hàng
trượt giá, làm cho đời sống cán bộ gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng chí đã
tìm ra những giải pháp thích hợp, để từ đó tạo niềm tin tưởng tuyệt đối trong
nội bộ của cơ quan.
- Sự tự tin: Đồng chí luôn có lòng tin, sự tự tin này hình thành từ sự
thật, đó là ở cương vị công tác nào đồng chí luôn nắm vững các chủ tương,
chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để áp
dụng vào công tác quản lý và chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Trong quá trình làm việc đồng chí đã tích luỹ vốn kiến thức, cùng
với sự thông minh sẳn có và biết nhận thức, học hỏi điều đó từ những người
khác. Vì thế, ở vị trí môi trường nào đồng chí luôn có sự tự tin vào chính
mình.
- Sự quả quyết: Đồng chí luôn đưa ra những quyết định quan trọng
trong khi những người khác thường cố gắng tránh xa nó. Cho dù những
quyết định này đôi lúc sẽ tạo ra những tác động lớn ảnh hưởng đến mối quan
hệ giữa Giám đốc và những người xung quanh mình (cấp dưới) thì đồng chí
cũng phải chấp nhận điều đó. Sự cả nể, nhân nhượng trong cách đưa ra quyết
định có thể dẫn đến những sai lầm khi tạo tiền lệ xấu, dẫn đến việc làm mất
đi cái “uy” trong vị thế của người lãnh đạo. Đôi khi người lãnh đạo cũng cần


nhẫn tâm một chút trong việc sa thải cán bộ, vì hành động của anh ta gây tổn
hại lớn đến lợi ích của cơ quan.
- Sự hiểu biết và tính ham học hỏi: Ngoài những kiến thức cơ bản
trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình, đồng chí luôn đọc nhiều
sách, báo, tạp chí và có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến
thức, nhận biết và cập nhật những thông tin, tri thức mới để có một vốn kiến
thức sâu rộng vừa hoàn thiện bản thân lại vừa có cái nhìn tổng thể để chỉ
đạo, giải quyết công việc một cách tốt nhất nhằm thúc đẩy cơ quan ngày
càng phát triển vững mạnh.
- Tài xoay xở: Đồng chí luôn có nghị lực lớn, đó là khi gặp khó khăn
không nản chí, khi công việc xem ra quá khó, đồng chí tìm cách tiếp cận
khác. Đồng chí luôn tìm ra nhiều giải pháp để giải quyết cho một vấn đề, từ
đó lựa chọn hướng đi tối ưu nhất.
- Lòng dũng cảm: Xác định rõ Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ
hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông vận tải nên phải
dũng cảm và cương quyết trong các vấn đề liên quan đến sự sinh tồn và phát
triển của cơ quan như việc bổ nhiệm Trưởng, phó phòng, ban, bãi nhiệm một
số lãnh đạo vi phạm các quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng đến lợi ích
kinh tế cũng như ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan.


- Sẳn sàng chấp nhận rủi ro: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cơ
quan đôi lúc thu nhập của cán bộ giảm sút so với năm trước, sản lượng mục
tiêu đặt ra không đạt mức kế hoạch đề ra, đồng chí không trốn tránh trách
nhiệm của mình và chấp nhận rủi ro, từ đó đồng chí tìm ra phương án, kế
hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cơ quan đề ra.
- Sẳn sàng hy sinh lợi ích cá nhân: Đồng chí luôn mất rất nhiều thời
gian và công sức để quản lý tốt những người dưới quyền và công việc của
mình. Thậm chí, sự bận rộn đó còn chiếm cả khoảng thời gian riêng tư dành
cho bản thân và gia đình. Biết vậy, đồng chí luôn luôn chấp nhận sự hy sinh
lợi ích cá nhân để giành thời gian cho cơ quan mình đang quản lý.
2. Về kỹ năng
Bên cạnh những tố chất nói trên thì đồng chí Giám đốc còn có những
kỹ năng như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết
vấn đề, kỹ năng giao quyền hiệu quả, kỹ năng truyền cảm hứng và kỹ năng
giao tiếp, được phân tích cụ thể như sau:
- Kỹ năng lãnh đạo: Lãnh đạo được thử thách qua sự thành công
trong việc thay đổi hệ thống và con người. Cụ thể, hàng năm đồng chí tiến
hành chuyển đổi vị trí công tác, cán bộ được điều chuyển đều yên tâm công
tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, lĩnh vực mới. Tiến hành quy
hoạch cán bộ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và
chức danh thuộc diện lãnh đạo Sở quản lý để cán bộ phấn đấu phát huy hết


khả năng của mình hoàn thành tốt công việc được giao. Bên cạnh đó, đồng
chí còn thúc đẩy quá trình giải quyết công việc và trao quyền cho cán bộ,
nhân viên cấp dưới của mình quyết định vấn đề mình giải quyết.
- Kỹ năng lập kế hoạch: Để đáp ứng nhu cầu kết cấu hạ tầng giao
thông tỉnh Quảng Bình, đồng chí tiến xây dựng Quy hoạch phát triển Ngành
Giao thông vận tải Quảng Bình đến năm 2020. Quá trình xây dựng đồng chí
đưa ra những mục tiêu, giải pháp, các bước hành động hợp lý và hướng toàn
bộ cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo mục tiêu của kế hoạch đã
định. Khi kế hoạch được hoàn thành, đồng chí chỉ đạo cán bộ chuyển tải
thông tin kế hoạch cho cấp trên và cấp dưới để tham khảo ý kiến. Trong suốt
quá trình thực hiện kế hoạch, đồng chí sử dụng công cụ phần mềm giải
quyết, khi cần thiết ban hành các quyết định, nhằm thực hiện các mục tiêu
mà cơ quan đề ra.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Quá trình giải quyết vấn đề đồng chí
thường sử dụng các bước tiến hành như sau: Nhận diện vấn đề, tìm nguyên
cớ của vấn đề, phân loại vấn đề, tìm giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu.
Đồng chí tiến hành một cách khéo léo, đảm bảo sự hoà thuận trong nội bộ
cũng như sự hoà thuận bên ngoài cơ quan, nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý,
mang lại hiệu quả cao.
- Kỹ năng giao quyền hiệu quả: Đồng chí biết phát hiện nhân tài,
người có khả năng bổ sung những khiếm khuyết của người khác thay vì biết
cách khen ngợi mà phân quyền và phân bổ công việc một cách hợp lý. Bên


cạnh đó, đồng chí có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho những con người giỏi,
những người dám đặt mục tiêu lợi ích của cơ quan hơn lợi ích cá nhân và
những công việc vô cùng khó khăn nhưng biết tìm cách để thực hiện công
việc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng chí thường giao quyền cho cán bộ cấp
dưới của mình thực hiện giải quyết công việc, khiến họ cảm thấy được tôn
trọng hơn và về lâu dài sẽ khiến họ phát triển sáng tạo, trở thành nhân viên
tốt và trở thành người lãnh đạo trong nay mai.
- Kỹ năng truyền cảm hứng: Đồng chí thường biết cách truyền cảm
hứng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nên luôn nhận được những
điều mong đợi khi đồng chí quan tâm nhiều đến họ. Đồng chí luôn hiểu được
những tâm tư nguyện vọng của nhân viên, biết lắng nghe, chia sẽ với cấp
dưới chứ không phải biết ra lệnh và quát tháo. Khi có vấn đề rắc rối, đồng
chí đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể của từng người, để từ đó có hướng giải
quyết hợp tình hợp lý, đảm bảo đúng các văn bản quy phạm pháp luật của
nhà nước và Quy chế của cơ quan đề ra.
- Kỹ năng giao tiếp: Đồng chí rất thành thạo giao tiếp bằng văn nói và
cả văn viết. Đồng chí luôn biết cách gây ấn tượng bằng giọng nói, ngôn ngữ
cơ thể, đôi mắt và cách diễn đạt dể hiểu, thuyết phục. Đôi lúc các bản hợp
đồng được ký kết của cơ quan gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ khả năng
thương thuyết của đồng chí mà đối tác chấp thuận, nhờ khả năng giao tiếp
tốt đồng chí đã tạo niềm tin cho những nhân viên giỏi ở lại cơ quan làm việc,
vì thế sản lượng cơ quan năm sau cao hơn năm trước và được các cấp có


thẩm quyền đánh giá một trong những cơ quan của tỉnh hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ.


KẾT LUẬN
Qua việc phân tích những tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo mà
em nhận định là thành công có thể thấy rằng đồng chí Giám đốc Sở có một
vai trò cực kỳ quan trọng, liên quan đến sự tồn tại, vận động và phát triển
của cơ quan. Nếu cơ quan được sự nổ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Giao
thông vận tải, sự phối hợp của các ngành các cấp nhưng người đứng đầu
không có những tố chất, kỹ năng lãnh đạo thì không thể chỉ đạo, lãnh đạo
cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cơ quan có thẩm
quyền giao cho.
Nếu lãnh đạo không có hiệu quả làm ảnh hưởng đến quá trình lãnh
đạo, đến lợi nhuận kinh tế của cơ quan cũng như đời sống, tinh thần của cán
bộ, công chức, viên chức. Điều đó dẫn đến sự mất lòng tin của cán bộ làm
ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cơ quan. Chính vì thế việc nghiên
cứu, nắm vững các tố chất, kỹ năng lãnh đạo là vô cùng quan trọng, nó giúp
người lãnh đạo giải quyết công việc một cách tự tin, nắm chắc mọi cơ hội để
giành thắng lợi và tránh tối đa các sai lầm dẫn đến thất bại.
Nội dung của môn Phát triển khả năng lãnh đạo rất phù hợp với cuộc
sống, công việc của em đang làm và những lĩnh vực của cơ quan đang thực
hiện. Thụng qua mụn học này giỳp cho em cú sự am hiều về những tố chất,


kỹ năng của người lãnh đạo, để từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ phù hợp với tình hình thực tại của cơ quan và đề ra phương pháp lãnh
đạo khoa học, hiệu quả. Đồng thời, sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ,
giúp cho việc lãnh đạo được tiến hành nhanh chóng, chính xác và khắc phục
kịp thời sự cố, tình huống xấu xẩy ra, làm ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo.


Tài liệu tham khảo
- Giáo trình môn học Phát triển khả năng lãnh đạo.
- Tham khảo các tài liệu có liên quan khác và qua Internet.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×