Tải bản đầy đủ

Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo thành công và tiêu biểu hiện nay là
các vị tổng giám đốc (CEO) thành công nhất nước Mỹ đó là: Michael Dell
(Tập đoàn máy tính Dell Computer), Jack Welch (General Electric ), Louis V.
Gerster (IBM) Andy Grove (Intel), Bill Gates (Microsoft), Herb Kelleher
(Sơuthwest Airlines) và Sam Wal- Mart). Có quan niệm chung rằng ; kinh
doanh là ý tưởng , niềm vui, sự hứng khởi, hợp tác và là tất cả những điều đó
cộng lại, họ là những con người sáng tạo hoặc nâng cấp những sản phẩm, qui
trình và giải pháp đi trước thời đại như vậy đối với một nhà lãnh đạo thành
công thì,bao nhiêu phần trăm do tố chất và bao nhiêu phần trăm do kỹ năng
và kinh nghiệm thực tế tạo ra? Và hai yếu tố này có liên quan mật thiết với
nhau nhu một mệnh đề toán học “ điều kiện cần và đủ” vậy có thể coi tố chất
là điều kiện cần và kỹ năng là điều kiện đủ. Nếu có tố chất mà không có kỹ
năng thì cũng không trở thành người lãnh đạo thành công và ngược lại.
Theo các nghiên cứu về tố chất và kỹ năng lãnh đạo của Stogdill ( 1948 &
1974 ) thì tố chất liệt kê ra là : Khả năng thích ứng tốt với tình hình: Tỉnh táo
trong môi trường xã hội; Tham vọng, luôn định hướng thực hiện mục tiêu :
Quyết đoán: Hợp tác; Có thể tin cậy: thể hiện quyền lực: Năng động; Kiên trì; Tự
tin; Chịu được áp lực căng thẳng; Sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Các kỹ năng của một nhà lãnh đạo gồm: Thông minh; Có kỹ năng dựa trên

khái niệm; Sáng tạo; Giỏi ngoại giao và tế nhị; nói năng lưư loát; Hiểu biết công
việc; Có đầu óc tổ chức (có khả năng quản lý); Có sức thuyết phục; Có kỹ năng
giao tiếp. Có 3 nhóm kỹ năng lãnh đạo được phân loại : Kỹ năng nghiệp vụ- Kỹ
năng giao tiếp - Kỹ năng nhận thức. tuỳ thuộc vào từng vị trí ( cấp bậc) của quản
lý mà tầm quan trọng của các kỹ năng này được xếp ở mức cao, thấp, trung.
Nhận định về tố chất của nhà quản lý hiệu quả ngưòi ta cho rằng : Định hướng
hiệu quả rõ ràng; Định hướng quyền lực hoà nhập xã hội mạnh mẽ; Tự tin cao;
Niềm tin mãnh liệt vào giá trị bản thân; Trung tâm điều khiển nội; và một số tố


chất khác gồm: Trí thông minh cảm xúc; Hiểu biết xã hội; Tư duy hệ thống; Khả
năng học hỏi.
Hiện tại tôi đang làm việc tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt
Nam là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PetroVietNam )
năm 2011 Tập đoàn vừa tròn 50 năm ngày thành lập PetroVietNam ( PVN) đã
trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo ( CEO ) mà theo nhận định của tôi là một trong
những tổng giám đốc thành công nhất của PVN là ông Ngô Thường San - Tổng
giám đốc (PVN), hiện nay ông đã nghỉ hưu và được bầu làm Chủ tịch Hội Dầu
khí ViệtNam. Ông đã đóng góp công lớn trong sự phát triển và tăng trưởng vượt
bậc cho ngành Dầu khí phát triển trong giai đoạn 1996-2002, vào những năm
đầu 2000 thì việc tăng trưởng tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng nhanh sau khi bị
ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng tài chính 1997-1998. việc tăng trưởng kinh tế
ở Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á đạt mức tăng trưởng GDP
khá cao khoảng 8% năm. Là một tổng giám đốc được đào tạo từ Liên Xô cũ, ông
Ngô Thường San được chính phủ bổ nhiệm từ chức vụ CEO của Xí nghiệp Liên
doanh VietsoPetro lên làm CEO của Tập đoàn PVN . Với cương vị là người đứng
đầu tập đoàn kinh tế số 1 Việt Nam ông đã mạnh dạn thay đổi tư duy về cách suy
nghĩ và có tầm nhìn sâu rộng, dám chịu trách nhiệm để mà xây dựng các nhà
máy sản xuất đưa các sản phẩm của ngành dầu khí ra thị trường có thể cạnh tranh
với sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài, tiết kiệm nguồn ngoại tệ không nhỏ cho
quốc gia bằng các biện pháp và cơ chế như; Ban hành một số chính sách đãi ngộ
đặc biệt cho những người giỏi đồng thời phân quyền và phân bổ công việc hợp lý
trong bộ máy điều hành của Tập đoàn (PVN) và dám đặt mục tiêu vô cùng thách
thức để tìm cách thực hiện được nó, CEO chuyển tải bầu nhiệt huyết đến tập thể
lao động, khuấy động nhiệt tình hăng say cống hiến vì công việc, vì công ty và
sự nghiệp bản thân họ để cán bộ công nhân viên hiểu rằng vai trò quan trọng của
văn hoá đồng thời cũng nhận thức đầy đủ về những khó khăn phải đương đầu khi
muốn tạo một thay đổi có ý nghĩa về văn hoá công ty có vai trò to lớn trong
ngành Dầu khí gắn liền với sự phát triển lâu dài và mang lạị nhiều lợi nhuận cho
nền kinh tế: Xây dựng nhà máy Khí hoá lỏng đặt tại Dinh Cố (LPG) từ năm
tháng 10/1997 – 5/2001 đưa vào vận hành và cung cấp cho thị trường trong nước
( giảm thiểu tối đa phải nhập LPG từ nước ngoài về Việt Nam )
- Xây dựng và khảo sát các dự án trọng điểm đảm bảo an ninh năng lượng
quốc gia như tiến hành phê duyệt trình chính phủ để đẩy nhanh tiến độ
xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thành lập ban chuẩn bị quản lý dự
án xây dựng Nhà máy lọc dầu tại Nghi Sơn – Thanh Hoá và đến nay công
tác san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc Hoá Dầu nghi Sơn – Thanh Hoá đã
xong mặt bằng và chuẩn bị khởi vào đầu Quý IV năm 2011
- Ngoài ra về công tác văn hoá doanh nghiệp cũng được đặc biệt quan tâm
và coi trọng trong các đơn vị và xuyên suốt từ tập đoàn xuống các đơn vị
thành viên
- Các phong trào thi đua khen thưởng luôn được tổng kết và phát động kịp
thời đây là một nguồn động viên về mặt tinh thần to lớn đối với cán bộ
công nhân viên
 Nhận định: Có thể khẳng định việc tầm nhìn chiến lược của sự phát triển
ngành Dầu khí đã hoạch định đúng hướng điều đó đã khẳng định rằng
việc PVN xây dựng thêm 1 đến 2 nhà máy Lọc Hoá dầu có công suất 6
triệu tấn / năm chỉ mới đáp ứng cơ bản việc tiêu thụ xăng dầu tại Việt
Nam
 Nhu cầu tiêu thụ LPG tại Việt Nam từ giai đoạn 1991-1999 mức tăng
trưởng trung bình 1,47 ( lần/ năm )


Nhu cầu tiêu thụ LPG tại Việt Nam từ giai đoạn 2000-2008 mức tăng
trưởng trung bình 1,18 ( lần/ năm )

Như vậy ngoài việc cung cấp khí LPG từ Nhà máy Dinh Cố, thị trường Việt
Nam có thêm nguồn cung cấp LPG từ Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất. Sản
lượng nội địa dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 42% nhu cầu cả nước và trong
tương lai nguồn cung cấp LPG cho thị trường Việt Nam sẽ tăng thêm khi mà
các dự án nhà máy lọc dầu số 2,3 và một số nhà máy lọc dầu khác được triển
khai.


Theo quan điểm cá nhân , một nhà lãnh đạo tài giỏi là người có trong tim “
ngọn lưả ” nhiệt huyết, có khả năng truyền cảm lòng tin, lạc quan và đam mê
công việc cho những người xung quanh. Họ có thể đưa ra những định hướng,
chiến lược lâu dài cho công ty. Điều quan trọng luôn gắn liền thành công của
doanh nghiệp mà người lãnh đạo trong doanh nghiệp phải biết phát hiện ra
nhân tài, và xây dựng các chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với ngưòi tài
giỏi - biết cách sử dụng những người có khả năng bổ sung những khuyết điểm
của bạn thay vì biết cách khen ngợi mà hãy phân quyền và phân chia nhiệm
vụ cho hợp lý
Có thể cho rằng, một ngưòi lãnh đạo thực sự không những hội tụ những tố
chất lãnh đạo vốn có mà còn phải trau rồi các kỹ năng và kiến thức cơ bản
trong lĩnh vực của mình mà còn phải đọc nhiều, không ngừng học hỏi để nâng
cao kiến thức nhận biết và cập nhật những thông tin và tri thức mới để giúp
cho nhà lãnh đạo có vốn kiến thức sâu rộng, hoàn thiện bản thân mình có cái
nhìn tổng thể để phát triển doanh nghiệp
Như vậy tố chất và kỹ năng của nhà lãnh đạo cần có là: Sự hiểu biết và
ham học hỏi; Có tầm nhìn và sự quyết đoán điều này là rất quan trọng đối với
doanh nghiệp trong nền cơ chế thị trường đang chuyển dịch thành nền kinh tế
đi theo xu thế toàn cầu hoá bởi vậy sự thành bại của doanh nghiệp phụ thuộc
tài năng của nhà lãnh đạo cần phải có tầm nhìn chiến lược thực tế, vạch định
rõ các mục tiêu, những khó khăn, thuận lợi trước mắt để mà có giải pháp thực
hiện và đưa ra kế hoạch triển khai công việc. Nếu không có khả năng phán
đoán trong tương lai thì việc xây dựng chiến lược lâu dài có tầm nhìn chiến
lược phát triển cho doanh nghiệp là không khả thi, bên cạnh đó tính quyết
đoán trong công việc sẽ giúp cho người lãnh đạo có những quyết định kịp
thời và sáng suốt
Dũng cảm và kiên trì: Một nhà lãnh đạo tốt không chịu lùi bước trước khó
khăn hoặc thất bại mà điều quan trọng là họ phải biết đối mặt để vượt qua thất
bại, khó khăn biết chấp nhận sự thử thách và kiên trì giữ vững ý chí cho đến


khi thành công thì thôi, chính điều này đã giúp cho nhà lãnh đạo tích luỹ thêm
kinh nghiệm trong quản lý. Niềm hy vọng và lòng kiên trì không ngại khón
khăn là động lực lớn để xây dựng cho sự phát triển doanh nghiệp
Nhà lãnh đạo ngoài mặt về yếu tố ngoại hình và có lương tâm đạo đức
trong hành vi cư xử với mọi người thì yếu tố ngoại hình là điều kiện cần có và
nhà lãnh đạo cần trang bị cho mình ký năng quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ
năng giao quyền hiệu quả, kỹ năng truyền cảm hứng, kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch: Là kỹ năng không thể thiếu của nhà lãnh
đạo ngoài việc xây dựng tầm nhìn kế hoạch cho công ty họ cũng cần quản lý
và lập kế hoạch cho các mục tiêu mà công ty phải đạt được. Nhà lãnh đạo có
khả năng quản lý và lập kế hoạch thì nhà lãnh đạo mới duy trì, phát triển
doanh nghiệp và thay đổi tầm nhìn chiến lược khi cần thiết.
Kỹ năng truyền cảm hứng: Biết cách truyền cảm hứng cho người khác và
bạn sẽ nhận được những điều mà mong đợi mà bạn quan tâm, điều mà nhà
lãnh đạo giỏi cần phải biết lắng nghe, và chia sẻ cấp dưới chứ không phải ra
mệnh lệnh hoặc quát tháo, khi gặp phải vấn đề rắc rối biết đặt mình vào hoàn
cảnh cụ thể để tìm hướng giải quyết cho phù hợp
Kỹ năng giao tiếp: Nhà lãnh đạo phải có kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn
viết và nói vì đó thể hiện và bộc lộ khả năng nhiều mặt của bạn và ảnh hưởng
không nhỏ tới sự thành công của công ty. Nhà lãnh đạo giỏi luôn biết cách
truyền đạt thông tin cho nhân viên của mình đồng thời khuyến khích, động
viên hoặc là ký kết các bản hợp đồng nhà lãnh đạo biết cách thương thuyết.
Nhà lãnh đạo phải biết đâu là tố chất và kỹ năng cần phải có để mình có thể
xây dựng, phát huy chúng đạt hiệu quả. Nhưng quan trọng hơn, họ có tài và
thuyết phục khiến mọi người làm việc hết mình vì mục tiêu chung của toàn
công ty. Vì vậy những phẩm chất và kỹ năng này ảnh hưởng trực tiếp tới hình
ảnh người lãnh đạo và nền tảng thành công của doanh nghiệp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×