Tải bản đầy đủ

Bài tập cá nhân phát triển khả năng lãnh đạo leadership

Bài tập cá nhân Phát triển khả năng Lãnh đạo - Leadership
Ngày nay Việt Nam đang trên đà hội nhập nền kinh tế với thế giới, cùng với sự
gia nhập WTO và các tổ chức lớn khác APEC, ASEM…đã mở ra cho Việt Nam
những cơ hội, vận mệnh lớn. Tham gia vào sự phát triển chung nền kinh tế của
đất nước không thể không kể đến sự đóng góp và nỗ lực không mệt mỏi của các
tổ chức kinh tế: các tập đoàn, các công ty ….Để có được sự thành công của các
tổ chức kinh tế này không thể không nói đến sự dẫn dắt tài tình của những nhà
lãnh đạo tài năng. Vậy đâu là yếu tố dẫn đến những thành công của những nhà
lãnh đạo này? Phải chăng chính là nhờ có những tố chất và kỹ năng của những
nhà lãnh đạo tài ba đó?
Để có thể phân tích những nội dung này trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tố chất
và kỹ năng của người lãnh đạo là gì.
Thuật ngữ tố chất nói đến các đặc điểm cá nhân khác nhau, bao gồm các đặc
điểm về cá tính, tính khí, nhu cầu và các giá trị. Trong đó:
+ Cá tính là những đặc điểm về tính khí khi thực hiện cách cư xử, ví dụ sự tự
tin, sự hướng ngoại, sự chín chắn, và mức độ nhiệt tình.
+ Một nhu cầu hoặc một động cơ là một mong muốn có được một sự khuyến
khích hoặc một sự trải nghiệm cụ thể nào đó.
Các nhà tâm lý học thường phân biệt giữa nhu cầu tâm sinh lý (ví dụ: đói, khát)
và các nhu cầu mang tính xã hội ví dụ như sự quý trọng, quyền lực, sự độc lập,
tư cách cá nhân, thành tích. Nhu cầu và động cơ có ý nghĩa quan trọng vì cả hai

yếu tố này gây ảnh hưởng đến sự quan tâm đến thông tin, sự kiện và định
hướng, tiếp sinh lực và duy trì ổn định hành vi.
+ Còn các giá trị là thái độ của cá nhân đối với việc cái gì là đúng, cái gì là sai,
cái gì là có đạo đức và cái gì là không có đạo dức, cái gì là đúng với lương tâm
và cái gì là trái với lương tâm.
- Thuật ngữ kỹ năng nói đến khả năng làm một việc gì đó theo một cách có hiệu
quả. Giống như tố chất, kỹ năng bị quy định bởi yếu tố học hỏi và di truyền. Kỹ


năng có thể được định nghĩa ở nhiều cấp độ trừu tượng khác nhau, từ rất tổng
quát (ví dụ: sự thông minh, kỹ năng giao tiếp) cho đến các thuật ngữ thu hẹp
hơn về ý nghĩa (ví dụ: tranh luận bằng lời nói, khả năng thuyết phục).
Như vậy, một nhà lãnh đạo thành công phải là người có những tố chất và kỹ
năng gì:
Tố chất

Kỹ năng

1. Phải có tầm nhìn, óc sáng tạo và sự
quyết đoán

1.

Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch

2.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

2. Sự hiểu biết và ham học hỏi

3.

Kỹ năng phân tích và xử lý tình
huống

4.

Khả năng truyền nhiệt huyết


3. Là người bền bỉ, chịu được áp lực
4. Tự tin, không sợ thất bại, dám nhận
trách nhiệm
5. Hỗ trợ và chỉ dẫn cho nhân viên

5.

Trao quyền và thể hiện lòng tin vào
cấp dưới

• Tố chất
- Phải có tầm nhìn, óc sáng tạo và sự quyết đoán:
Để một tổ chức có hướng đi đứng đắn là kim chỉ nam cho sự phát triển
của mình thì không thể thiếu yếu tố tầm nhìn. Tầm nhìn cũng phản ánh
ước mơ, định hướng lâu dài của nhà lãnh đạo muốn hướng tổ chức phát
triển đến đâu và như thế nào, sự thành bại của một tổ chức cũng từ những
tầm nhìn, óc sáng tạo cũng như sự quyết đoán của nhà lãnh đạo. Bởi
trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, với sự thay đổi nhanh chóng của các
xu hướng, nguồn lực thì đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có những tầm nhìn
chiến lược, nhờ có óc sáng tạo nó sẽ như một công cụ hữu ích để nhà lãnh
đạo đưa ra được những chiến lược kinh doanh tối ưu, xác định rõ những
khó khăn thuận lợi bên trong lẫn bên ngoài từ đó chủ động có những
chiến lược điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó sự quyết đoán của nhà lãnh
đọa trong việc đưa ra các chiến lược sẽ đưa doanh nghiệp vào thế chủ
động, đối phó được với tình hình thay đổi của thị trường.


- Sự hiểu biết và ham học hỏi:
Đa số các nhà lãnh đạo tại Việt Nam thành công đều dựa trên kinh
nghiệm vốn có hay được tích lũy của họ tuy nhiên trong quá trình lãnh
đạo của mình họ thường ngủ quên trên chiến thắng mà quên mất rằng để
giúp cho tổ chức không ngừng phát triển và lớn mạnh thì việc học hỏi và
hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của nhà lãnh đạo là không thể thiếu được.
Vì trước hết nếu họ không hiểu biết sâu về lĩnh vực mình đang kinh
doanh thì đến lúc nào đó đối thủ cạnh tranh sẽ vượt lên và chiếm lĩnh thị
trường mình đang có, do đó bản thân nhà lãnh đạo phải luôn cập nhật các
thông tin mới nhất để dự báo những xu hướng thị hiếu phát triển của thị
trường của người tiêu dùng.
- Là người bền bỉ, chịu được áp lực:
Để đững vững được chèo lái được tổ chức của mình tồn tại và phát triển
trong thời đại nền kinh tế toàn cầu đang phát triển như vũ bão hiện nay
thì đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có được sức mạnh về thể chất lẫn tinh
thần. Bởi nếu như không có sức khỏe dẻo dai với cường độ làm việc lớn
và căng thẳng như hiện nay những nhà lãnh đạo sẽ dễ dàng bị khuất phục
chỉ bởi một trận ốm do thay đổi thời tiết hay những buổi tiếp đối tác do
uống rượu bia nhiều. Sự deo dai về thể chất và tinh thần sẽ giúp cho nhà
lãnh đạo minh mẫn đối mặt với những tình huống căng thẳng và khó khăn
trong các mối quan hệ với đối tác. Trong công việc quản lý thường phải
đối mặt với mức độ căng thẳng cao do áp lực phải đưa ra các quyết định
quan trọng khi chưa có đầy đủ thông tin hoặc phải giải quyết các vấn đề
cấp bách. Chính nhờ có sự dẻo dai bền bỉ về thể chất và tinh thần sẽ giúp
cho nhà lãnh đạo dễ dàng chịu được những áp lực căng thẳng này.
- Tự tin, không sợ thất bại, dám nhận trách nhiệm:
Tự tin không chỉ là tố chất cần thiết của một nhà lãnh đạo mà còn là sự hỗ
trợ hữu hiệu của nhà lãnh đạo khi phải thuyết trình trước đám đông hay
phải giải quyết một tình huống công việc chưa bao giờ gặp phải. Đã là


lãnh đạo thì không thể tránh được việc diễn thuyết trước đám đông để
truyền đạt ý tưởng của mình cho cấp dưới hoặc đối tác hiểu để thực hiện
được mục đích của mình.
Trong những tình huống khó khăn thì hành động tự tin và quyết đoán có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó sự thành công phụ thuộc vào cách
nhìn nhận của cấp dưới đối với lãnh đạo cho rằng người lãnh đạo có kiến
thức và lòng dũng cảm cần thiết để đối mặt với khủng hoảng một cách
thắng lợi.
Khi đã không sợ thất bại thì người lãnh đạo sẽ dám chịu trách nhiệm cho
những hành động lời nói của chính mình, họ dám đương đầu với mọi thử
thách cam go thì họ cũng sẵn sàng để nhận trách nhiệm về mình khi thất
bại. Hơn nữa một người lãnh đạo không phải lúc nào cũng thành công,
chính những lúc thất bại họ dám nhận trách nhiệm về mình là lúc cấp
dưới thấy tôn trọng và nghe theo họ.
- Hỗ trợ và chỉ dẫn cho nhân viên:
Là một người lãnh đạo thì ngoài việc hoàn thành các mục tiêu mình đề ra
thì phần không thể thiếu đó là hỗ trợ và hướng dẫn cho nhân viên thực
hiện tốt công việc của họ. Đây cũng chính là cách làm việc theo nhóm
trong khi anh là người dẫn đầu của một nhóm. Người lãnh đạo phải có
trách nhiệm phân công công việc theo đúng khả năng của từng người, đưa
ra định hướng kết quả công việc cần hướng tới, cũng như cho họ thời
gian cần thiết, chi phí, nhân lực, thông tin và các công cụ hỗ trợ để cấp
dưới hoàn thành tốt công việc của họ. Đối với những người mắc sai lầm
hay chưa làm đúng phần công việc được giao thì nhà lãnh đạo phải có
trách nhiệm hỗ trợ hướng dẫn cần thiết cho cấp dưới nhất là những trường
hợp cấp dưới mắc sai lầm khi thực hiện công việc mà rủi ro đã được dự
báo trước. Trong những trường hợp cụ thể lãnh đạo có thể cùng tham gia
xử lý với cấp dưới để cùng rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc
thực hiện công việc thực tế.


• Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch:
Để trở thành một nhà lãnh đạo thành công thì kỹ năng cần thiết cho
nhà lãnh đạo đó là phải có kỹ năng quản lý và lập kế hoạch. Bởi khi đã
vạch ra tầm nhìn chiến lược thì bước tiếp theo của nhà lãnh đạo là phải
lập kế hoạch theo lộ trình, từ khái quát đến cụ thể để từng bước đạt
được mục tiêu của mình. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã đề ra
thì không thể thiếu sự quản lý đối với các cá nhân, các nhóm và các
nguồn lực khác để thực hiện đúng theo mục tiêu đã đề ra, trường hợp
các cá nhân, các nhóm có đi chệch so với mục tiêu ban đầu thì nhờ có
sự quản lý sát sao của mình các nhà lãnh đạo sẽ chỉ dẫn hướng cho họ
đi đúng con đường đã lựa chọn.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán:
Một trong những kỹ năng không thể thiếu của nhà lãnh đạo đó chính
là khả năng giao tiếp và đàm phán. Một người lãnh đạo dù có tài giỏi
đến đâu nhưng nếu thiếu kỹ năng giao tiếp thì khó có thể truyền đạt
được lý tưởng, đường đi nước bước cũng như thuyết phục được cấp
dưới nghe theo mình.
Cũng như vậy không có kỹ năng đàm phán khi gặp phải những vấn đề
khó khăn ngay trong nội bộ công ty như đề nghị tăng lương, đình công
của công nhân sẽ khiến cho người lãnh đạo không chủ động trong việc
đối phó với những tình huống nhạy cảm trên. Hay trong quá trình làm
việc, thương lượng với đối tác nếu nhà lãnh đạo không có kỹ năng
đàm phán sẽ khiến cho cơ quan có thể thiệt hại rất nhiều khi thực hiện
đàm phán hợp đồng cụ thể sẽ bị đối tác lấn át cũng như áp đặt ý muốn
chủ quan của họ cho mình.
- Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống:
Khi gặp phải những vấn đề khó khăn chưa gặp phải bao giờ, người
lãnh đạo bao giờ cũng phải biết phân tích tình huống, nhận diện vấn


đề, tìm ra cốt lõi vấn đề cần xử lý ở đâu cũng như nhận biết được điểm
mạnh điểm yếu của bản thân tổ chức mình đề từ đó có hướng giải
quyết phù hợp. Nếu không có kỹ năng phân tích người lãnh đạo sẽ dễ
dàng có những quyết định theo cảm tính nhiều khi gây ra hậu quả
khôn lường cho tổ chức của mình. Kỹ năng phân tích cũng bao gồm cả
dự báo tình huống tốt xấu, từ đó có những phương án dự phòng tốt
nhất cho tổ chức mình.
- Khả năng truyền nhiệt huyết:
Người lãnh đạo giỏi là người phải biết truyền cảm hứng nhiệt huyết
cũng như gây ảnh hưởng cho mọi người. Những nhà lãnh đạo có khả
năng truyền nhiệt huyết cho cấp dưới họ sẽ có thuyết phục mọi người
nghe theo mình theo một cách rất tự nhiên và họ không có thói quen
áp đặt hay cưỡng ép nhân viên làm theo ý mình. Họ thường khuyến
khích nhân viên làm việc tận tâm với công việc như bản thân mình,
làm cho nhân viên yêu thích công việc của họ và sẵn sàng phấn đấu vì
mục tiêu chung của tổ chức.
- Trao quyền và thể hiện lòng tin vào cấp dưới
Nhiều nhà lãnh đạo rất tài năng họ có thể xử lý rất nhiều công việc tại
một thời điểm và có được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh
tuy nhiên cái họ thiếu đó là họ ôm đồm công việc và không có lòng tin
cấp dưới có thể thực hiện tốt công việc họ giao phó, họ luôn luôn nghĩ
rằng họ có thể tự mình giải quyết mọi việc từ những việc nhỏ nhất vì
vậy những nhà lãnh đạo kiểu này rất dễ bị stress vì khối lượng công
việc quá nhiều trong khi họ không san sẻ công việc cho cấp dưới.
Người lãnh đạo ngoài việc thực hiện tốt công việc quản lý của mình
thì cũng phải là người tìm và phát hiện ra những nhân tài, những
người có thể hỗ trợ họ trong công việc, hướng dẫn, phân quyền và
phân bổ công việc hợp lý cho cấp dưới của mình.


Tại đơn vị tôi đang công tác hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư REENCO Sông
Hồng, thì đồng chí Mai Văn Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty là một tấm
gương sáng về một nhà lãnh đạo tài ba, người mà có những tố chất và kỹ năng
đáng để học hỏi. Từ một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng
nhưng đồng chí không ngừng học hỏi, phấn đấu để đạt được vị trí như ngày
hôm nay. Đồng chí chính là người có công trong việc vạch ra tầm nhìn chiến
lược phát triển cho REENCO Sông Hồng, luôn luôn tìm tòi sáng tạo để tìm ra
những hướng đi mới cho Tổng công ty. Có thể nói đến nay Tổng Công Ty CP
Sông Hồng luôn phấn đấu không ngừng, từng ngày tự vươn mình đổi mới để
nâng cao vị thế cạnh tranh, sẵn sàng nhận thầu và tham gia xây dựng các công
trình trọng điểm quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế
đất nước.
Thời gian quản lý của đồng chí chưa hẳn đã lâu nhưng đồng chí là người đã
quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát triển những tài năng trẻ, được đi học tại
Chương trình Thạc sỹ quản trị Kinh doanh quốc tế - Global Advanced do Trung
tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm, Đại học quốc gia Hà Nội phối
hợp với Đại học Griggs Hoa Kỳ là nhờ công rất lớn của đồng chí Mai Văn
Đông. Cá nhân tôi luôn kính trọng một con người tài năng, luôn tràn đầy nhiệt
huyết trong công việc như đồng chí. Đồng chí chính là tấm gương sáng để tôi
học hỏi, bản thân tôi luôn phấn đấu học hỏi để không phụ những niềm tin mà
đồng chí đã dành cho tôi.
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình, bài giảng Slides môn Phát triển khả năng lãnh đạo.
2. Tài liệu lưu hành nội bộ, Phát triển khả năng lãnh đạo - Chương trình Đào tạo
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×