Tải bản đầy đủ

Sua chua cac benh ve may tinh

.

Số dư : 125800

Hạn sử dụng (mm/dd/yy) : 5/31/2009

CARD MỞ RỘNG

ñặt .
7. Bệnh 7 : Máy chạy thường xuyên bị treo hoặc chạy chậm
so với tốc ñộ thực .

lại hệ ñiều hành Win XP thì thông báo lỗi và không thể cài

Press any key when ready
6. Bệnh 6 : Máy khởi ñộng vào ñến Win XP thì Reset lại, cài

file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

PARTION MAGIC


CÀI WIN2000, XP

CÀI WINDOW 98

Insert BOOT Diskete in A

Boot Failure

PRESS ENTER
5. Bệnh 5 : Khi khởi ñộng máy tính thông báo trên màn hình
là không tìm thấy ổ A hoặc ổ A hỏng :

LẮP RÁP M.TÍNH

DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND

báo hệ thống ñĩa bị hỏng .

4. Bệnh 4 : Máy tính khởi ñộng, có lên màn hình nhưng
thông báo không tìm thấy ổ ñĩa khởi ñộng , hoặc thông

ra, không có gì trên màn hình .

3. Bệnh 3 : Bật nguồn máy tính thấy có tiếng Bíp......
Bíp......Bíp........ có những tiếng Bíp dài ở trong máy phát

Card Video .

2. Bệnh 2 : Máy có ñèn báo nguồn khi bật công tắc nhưng
không lên màn hình, không có tiếng kêu lỗi Ram hay lỗi

1. Bệnh 1 : Máy không vào ñiện, không có ñèn báo nguồn,
quạt nguồn không quay .

Sửa chữa các bệnh của Máy tính

Lượt truy cập : 7

T_BỊ NHẬP XUẤT


Ổ_HDD, CDROM

BỘ NHỚ RAM .

VI XỬ LÝ - CPU

MAIN_BOARD .

CASE & NGUỒN

TỔNG QUAN

Xin chào : ðỗ Trường Long

GIÁO TRÌNH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

1/20/200

Page 1 of 2


hành Win XP thì thông báo lỗi và không thể cài ñặt .
7. Bệnh 7 : Máy chạy thường xuyên bị treo hoặc chạy chậm so với tốc
ñộ thực .

Press any key when ready
6. Bệnh 6 : Máy khởi ñộng vào ñến Win XP thì Reset lại, cài lại hệ ñiều

Insert BOOT Diskete in A

Boot Failure

5. Bệnh 5 : Khi khởi ñộng máy tính thông báo trên màn hình là không
tìm thấy ổ A hoặc ổ A hỏng :

ENTER

DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS

hỏng .

4. Bệnh 4 : Máy tính khởi ñộng, có lên màn hình nhưng thông báo
không tìm thấy ổ ñĩa khởi ñộng , hoặc thông báo hệ thống ñĩa bị

hình .

3. Bệnh 3 : Bật nguồn máy tính thấy có tiếng Bíp...... Bíp......Bíp........
có những tiếng Bíp dài ở trong máy phát ra, không có gì trên màn

2. Bệnh 2 : Máy có ñèn báo nguồn khi bật công tắc nhưng không lên
màn hình, không có tiếng kêu lỗi Ram hay lỗi Card Video .

1. Bệnh 1 : Máy không vào ñiện, không có ñèn báo nguồn, quạt nguồn
không quay .

Các bệnh thưòng gặp của máy tính

nguyên nhân và phương pháp kiểm tra sửa chữa .

- Sau ñây là các bệnh hư hỏng liên quan ñến phần hộp máy,

trong các chương ở trên.

phần mềm của máy tính, các kiến thức ñó ñã ñược trình bày

- ðể sửa chữa tốt bạn cần có cả kiến thức về phần cứng và

phần mềm ñều làm cho máy tính bị trục trặc

tạp, bất kể hư hỏng ở một thiết bị phần cứng nào hay lỗi do

với phần mềm ñiều khiển ñã tạo lên một bộ máy tinh vi và phức

- Máy tính là một bộ máy gồm nhiều thiết bị kết hợp lại cộng

file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

PHẦN S / CHỮA

Dowload G.Trình

LAN - INTERNET

TIỆN ÍCH GHOST

1/20/200

Page 2 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Sử dụng một bộ nguồn tốt ñể thử, nếu máy hoạt ñộng ñược thì do

Kiểm tra :

Hỏng công tắc tắt mở Power On

Hỏng mạch ñiều khiển nguồn trên Mainboard

Hỏng bộ nguồn ATX

Nguyên nhân : ( do một trong các nguyên nhân sau )

nguồn không quay .

Bệnh 1 : Máy không vào ñiện, không có ñèn báo nguồn, quạt

Nguyên nhân và phương pháp kiểm tra sửa chữa

Card Video, ổ cứng hoặc lỗi phần mềm

do hỏng Mainboard còn các bệnh khác thường do hỏng RAM,

Trong các bệnh trên thì Bệnh 1, Bệnh 2 và Bệnh 6 thông thường

1/20/200

Page 3 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Phng pháp s d ng máy hàn khò

=> Dùng máy hàn khò hàn lại IC Chipset nam Sourth Bridge

3V giảm xuống 0V .

- Nếu mạch hoạt ñộng thì sau khi bật công tắc, chân P.ON ñang từ

cho IC Damper, thay thử IC Damper .

Transistor trên ñường P.ON ở trên , kiểm tra ñiện áp nuôi (5V) cấp

Damper, dò mạch ñiều khiển nguồn theo sơ ñồ trên, kiểm tra

chân có dây mầu xanh lá là P.ON ) về ñể biết IC khuếch ñại ñệm

=> Bạn hãy dò ngược từ chân P.ON ( chân cấp nguồn cáp 20 chân,

Mạch ñiều khiển nguồn trên Mainboard

nguồn trên Mainboard .

Các biện pháp trên vẫn không ñược là do hỏng mạch ñiều khiển

không tiếp xúc .

chân P.ON trên Mainboard => Nếu máy hoạt ñộng là do công tắc

Kiểm tra công tắc tắt mở hoặc dùng Tô vít ñấu chập trực tiếp hai

ở chương CASE và NGUỒN .

hỏng bộ nguồn trên máy => Phương pháp sửa nguồn ñược ñề cập

1/20/200

Page 4 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Sử dụng máy hàn hơi

- Nút chỉnh gió bạn ñể 40% .

- Nút chỉnh nhiệt ñộ bạn ñể chừng 30 ñến 40% , hoặc khoảng 400o
C ( nếu máy có ñồng hồ ño nhiệt )

- Triết áp chỉnh nhiệt ñộ là HEAT
- Triết áp chỉnh gió là AIR

Máy hàn khò có 2 triết áp là

1/20/200

Page 5 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Ram hay lỗi Card Video .

tắc nhưng không lên màn hình, không có tiếng kêu lỗi

Bệnh 2 : Máy có ñèn báo nguồn, quạt nguồn quay khi bật công

Chipset Sourth Bridge là IC chân gầm

Chipset là IC chân gầm .

chảy của thiếc thì dùng Panh ấn nhẹ IC xuống ñể mối hàn tiếp xúc,

- ðưa mỏ hàn ñều khắp trên lưng IC, khi cảm giác tới nhiệt ñộ nóng

nước rửa mạch in rồi quét lên lưng IC .

- Hàn lại Chipset Sourth Bridge - Khi hàn bạn pha nhựa thông vào

1/20/200

Page 6 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

vẫn tốt .

Kiểm tra loa bên trong máy và chắc chắn rằng loa bên trong máy

Good = Nguồn tốt )

chân này không có ñiện thì máy không khởi ñộng ñược . PG ( Power

quạt nguồn quay chân này phải có ñiện áp khoảng 3V ñến 4V, nếu

=> Bạn sửa bộ nguồn trên máy => lưu ý chân PG ( mầu xám ) khi

nguồn khác mà máy chạy ñược thì do hỏng nguồn trên máy

Trước tiên hãy thay một bộ nguồn ATX tốt ñể loại trừ , nếu thay

hay không ?

Bạn cần kiểm tra ñể kết luận xem có phải do Mainboard hoặc CPU

Kiểm tra :

=> Nếu hỏng các ổ ñĩa thì vẫn lên màn hình, vẫn báo phiên bản Bios

kêu khi khởi ñộng .

=> Nếu các thiết bị trên tốt mà lỗi Ram hay Card Video thì có tiếng

Hỏng loa bên trong máy và Ram hoặc Card video ñồng thời

Lỗi phần mềm trên ROM BIOS

Hỏng Mainboard

Hỏng CPU

Nguồn mất ñiện áp P.G

Nguyên nhân :

1/20/200

Page 7 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Bip Bip Bip ngắn .

=> Hỏng Card Video thường phát ra một tiếng Bíp.......dài và ba tiếng

=> Lỗi RAM thường phát ra những tiếng Bíp....... dài liên tục .
Máy bị hỏng Card Video

Máy bị lỗi RAM

Nguyên nhân :

trên màn hình .

có những tiếng Bíp dài ở trong máy phát ra, không có gì

Bệnh 3 : Bật nguồn máy tính thấy có tiếng Bíp.....Bíp......Bíp......

=> Sửa chữa Mainboard ñược ñề cập ở phần sau

dài ở loa là hỏng Mainboard hoặc hỏng CPU

=> Nếu ñã thao tác như trên nhưng máy vẫn không có các tiếng bíp

Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 )

=> Thiết lập lại Jumper cho ñúng tốc ñộ BUS của CPU ( với

hoạt ñộng .

=> Nếu không có tiếng kêu ở loa thì => Mainboard hoặc CPU chưa

trên Mainboard rồi bật công tắc nguồn ñể kiểm tra .

Tháo RAM, Card Video và các ổ ñĩa ra khỏi máy chỉ ñể lại CPU gắn

Loa báo sự cố cho máy tính

1/20/200

Page 8 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Vệ sinh sạch khe cắm RAM bằng dầu RP7 hoặc bằng xăng

cắm sau ñó gắn vào và thử lại .

dùng dầu RP7 làm vệ sinh sạch sẽ chân tiếp xúc trên RAM và khe

thông thường do lỗi RAM, bạn hãy tháo RAM ra khỏi Mainboard ,

Nếu máy có những tiếng Bíp........Bíp.......Bíp....... dài liên tục thì

Kiểm tra & Sửa chữa :

1/20/200

Page 9 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

không tìm thấy ổ ñĩa khởi ñộng , hoặc thông báo hệ

Bệnh 4 : Máy tính khởi ñộng, có lên màn hình nhưng thông báo

thử lại .

=> Nếu không ñược bạn hãy thay một Card Video tốt cùng loại rồi

Vệ sinh chân cắm Card video

Vệ sinh khe cắm AGP

tự chân RAM .

=> Bạn hãy vệ sinh chân Card Video và khe cắm Card Video tương

thường là do lỗi Card Video .

Nếu máy có một tiếng Bíp dài và nhiều tiếng bíp ngắn thì thông

Nếu không ñược thì bạn hãy thay một thanh RAM mới rồi thử lại

Vệ sinh sạch chân RAM cho khả năng tiếp xúc tốt nhất

1/20/200

Page 10 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Cắm lại cáp tín hiệu và cáp nguồn của ổ cứng cho tiếp xúc tốt

Kiểm tra & Sửa chữa :

Hỏng ổ cứng

ðấu sai Jumper trên ổ cứng

Hỏng hệ ñiều hành trên ổ cứng

Cáp nguồn của ổ cứng không tiếp xúc

Hỏng cáp tín hiệu của ổ cứng

Nguyên nhân :

VÀO VÀ BẤM PHÍM BẤT KỲ )

( ðĨA KHỞI ðỘNG BỊ HỎNG, CHO ðĨA HỆ THỐNG

PRESS ENTER

DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND

thống ñĩa bị hỏng .

1/20/200

Page 11 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Hai ổ cứng ñấu chung cáp

(Master - ổ chính) và một ổ là SL (Slaver- ổ phụ)

Nếu máy có hai ổ cứng thì tạm thời tháo một ổ ra và thử lại
Nếu ñể hai ổ cắm trên một dây cáp thì cần thiết lập một ổ là MS

Cáp ổ cứng

1/20/200

Page 12 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

và dòng IDE Channel 2 Master ñã nhận ñược ổ
[WDC WD800JD-00HKA0]

[Memorex DVD +/-RW Tru]

Ở trên cho thấy dòng IDE Channel 0 Master ñã nhận ñược ổ

- Bấm vào dòng Standard CMOS Feature
xuất hiện như sau :

CMOS .

=> Khi khởi ñộng bấm liên tiếp vào phím Delete ñể vào màn hình

Vào màn hình CMOS ñể kiểm tra xem máy ñã nhận ổ cứng chưa ?

Vị trí thiết lập Jumper trên ổ

1/20/200

Page 13 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Nếu máy không lắp ổ A thì phải khai báo trong màn hình CMOS ổ A

ñộng .

[ 1.44M 3,5in ] vì vậy nếu máy không lắp ổ A nó sẽ bị báo lỗi khi khởi

BIOS ñể kiểm tra thiết bị, trong bản Default luôn luôn khai báo ổ A là

CMOS sẽ bị xoá hết, khi ñó máy sẽ sử dụng bản Default ở trong

- Khi máy hết Pin CMOS => cấu hình máy ñược thiết lập trong RAM

CMOS .

Kiểm tra Pin CMOS nếu < 3V thì thay Pin mới sau ñó thiết lập lại

Tháo hết ñĩa ra khỏi ổ A khi mở máy

Kiểm tra & Sửa chữa :

3,5 in ]

Máy không lắp ổ A nhưng trong CMOS lại khai báo ổ A là [1,44M

Máy hết Pin CMOS

Ổ A bị hỏng

Khi khởi ñộng máy, trong ổ A vẫn có ñĩa quên chưa bỏ ra .

Nguyên nhân :

Press any key when ready

Insert BOOT Diskete in A

Boot Failure

không tìm thấy ổ A hoặc ổ A hỏng :

Bệnh 5 : Khi khởi ñộng máy tính thông báo trên màn hình là

ñiều hành cho máy .

=> Nếu máy ñã nhận ñược ổ cứng như trên thì bạn hãy cài ñặt lại hệ

ổ ñĩa thì bạn cần thay ổ cứng mới .

hoặc thay cáp rồi thử lại => Nếu kết quả máy vẫn không nhận ñược

chưa nhận ñược ổ cứng nào cả => Bạn cần kiểm tra cáp tín hiệu

=> Nếu như tất cả các dòng trên ñều báo [ None ] thì nghĩa là máy

1/20/200

Page 14 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Kiểm tra & Sửa chữa :

Máy bị xung ñột thiết bị, gắn nhiều Card lên khe PCI

Trên Mainboard bị khô hoặc bị phồng lưng các tụ hoá lọc nguồn .

Máy gắn 2 thanh RAM khác chủng loại hoặc khác tốc ñộ Bus

Máy bị lỗi RAM ( ở dạng nhẹ )

Nguyên nhân :

ñiều hành Win XP thì thông báo lỗi và không thể cài ñặt .

Bệnh 6 : Máy khởi ñộng vào ñến Win XP thì Reset lại, cài lại hệ

khai báo ổ A là [None] , ổ B là [None] như hình trên

Nếu bạn không lắp ổ A vào máy thì cần

Phiên bản Default luôn luôn khai báo ổ A như trên

là [ None ], ổ B là [ None ]

1/20/200

Page 15 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

tượng phồng lưng thì bạn cần thay thế tụ mới .

Quan sát các tụ hoá lọc nguồn trên Mainboard nếu thấy có hiện

lại => nếu máy chạy ñược là do lỗi Card hoặc máy xung ñột thiết bị .

Tháo hết các Card mở rộng ra, chỉ ñể lại Card Video trên máy rồi thử

Thay thử thanh RAM khác rồi thử lại .

chủng loại và nên có dung lượng bằng nhau .

ra ngoài rồi thử lại, khi gắn 2 thanh vào máy thì phải cùng Bus, cùng

Kiểm tra RAM, nếu trên máy gắn 2 thanh thì hãy tháo thử một thanh

1/20/200

Page 16 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

ñiện dung có thể thay sai số ñến 20% .

- Bạn có thể thay tụ mới có ñiện áp bằng hoặc cao hơn tụ hỏng và

Mainboard .

thông, nếu bạn tháo khan có thể sẽ làm hỏng mạch in của

sao cho khi tháo tụ ra thì mũi mỏ hàn phải chìm bên trong nhựa

Chú ý :
- Khi thay tụ hoá trên Mainboard bạn phải cho thật nhiều nhựa thông

Cả dãy tụ bên trên bị phồng lưng => cần thay mới

1/20/200

Page 17 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

nguồn lên ổ cứng rồi thử lại .

Thay thử cáp tín hiệu của ổ cứng và làm vệ sinh chân cắm dây

sau khi chạy ñược vài phút

Nếu quạt CPU không quay thì máy sẽ bị treo

Kiểm tra xem quạt CPU có quay bình thường không ?

Kiểm tra & Sửa chữa

Ổ cứng bị Bad ở phân vùng chứa hệ ñiều hành .

Lỗi hệ ñiều hành

Máy bị nhiễm Virus

Cáp tín hiệu và cáp nguồn của ổ cứng tiếp xúc chập chờn

Hỏng quạt CPU

Nguyên nhân :

tốc ñộ thực .

Bệnh 7 : Máy chạy thường xuyên bị treo hoặc chạy chậm so với

1/20/200

Page 18 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Từ màn hình trên bạn gõ SCANDISK C : < Enter >

A:\>_

hiện màn hình sau :

- Cho ñĩa Boot CD vào và khởi ñộng máy từ ñĩa Boot CD sẽ xuất

- Vào màn hình CMOS thiết lập cho ổ CD ROM khởi ñộng trước

=> Kiểm tra ổ ñĩa có Bad không bạn làm như sau :

bị treo .

Bad nhẹ thì bạn vẫn cài ñặt bình thường nhưng khi sử dụng máy hay

bị Bad, nếu ổ cứng Bad nặng thì khi cài hệ ñiều hành sẽ bị lỗi, nếu

Sau khi ñã làm các biện pháp trên vẫn không ñược thì có thể ổ cứng

Cài lại hệ ñiều hành cho máy ( xem lại phần cài ñặt ) .

quả .

quét Virus cần phải cập nhật mới thường xuyên thì quét mới có hiệu

Sử dụng các phần mềm mới nhất ñể quét Virus cho máy, phần mềm

chờn sẽ làm cho máy bị treo

Nếu cáp tín hiệu của ổ cứng tiếp xúc chập

1/20/200

Page 19 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Phương pháp sửa chữa Mainboard

Sửa chữa các bệnh của Máy tính

Dụng cụ ñể sửa chữa Máy tính

( các vị trí có chữ B mầu ñỏ là bị Bad " ðĩa hỏng " )

Màn hình trên cho thấy trên ổ C có một số ñiểm bị Bad

sau ñó sẽ xuất hiện màn hình SCANDISK như sau :

=> ðợi cho máy tự quét kiểm tra , bạn bấm Enter khi máy dừng lại

1/20/200

Page 20 of 2


file://C:\DOCUME~1\MR5CA7~1.CAN\LOCALS~1\Temp\1QZLN6KN.htm

Trang chủ

Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn

1/20/200

Page 21 of 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×