Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN THANH TÙNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ LA BẰNG HUYỆN ĐẠI
TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng
Khoa

: Lâm nghiệp


Khoá học

: 2012 - 2016

THÁI NGUYÊN, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN THANH TÙNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ LA BẰNG HUYỆN ĐẠI
TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng
Lớp

: K44 – QLTNR

Khoa

: Lâm nghiệp

Khoá học

: 2012 - 2016

Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Hƣng

THÁI NGUYÊN, 2016i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và không sao chép . Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ ch o việc
thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã
được chỉ rõ nguồn gốc.
Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên.
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016
Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

PGS.TS. Trần Quốc Hƣng

Ngƣời viết cam đoan

Nguyễn Thanh Tùng

TS. Nguyễn Công Hoan

Xác nhận của giáo viên chấm phản biện
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên đã sửa sai sót
sau khi hội đồng chấm yêu cầu.
(ký, ghi rõ họ tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, tôi đã trang bị cho mình kiến thức cơ bản về chuyên môn dưới sự giảng
dạy và chỉ bảo tận tình của toàn thể thầy cô giáo. Để củng cố lại những kiến thức đã
học cũng như làm quen với công việc ngoài thực tế thì việc thực tập tốt nghiệp là
một giai đoạn rất quan trọng.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, được sự nhất trí của nhà trường, ban
chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp và sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo PGS.TS Trần
Quốc Hưng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học và
phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã La Bằng
huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên”Trong thời gian nghiên cứu đề tài, được sự giúp
đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS.TS Trần Quốc Hưngvà các thầy cô giáo
trong khoa cùng với sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành lãnh đạo tại xã La Bằng
và người dân địa phương đã giúp tôi hoàn thành khóa luận đúng thời hạn. Qua đây
tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo trong khoa Lâm
Nghiệp, thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Quốc Hưng, xin cảm ơn các ban nghành
lãnh đạo, các cán bộ kiểm lâm viên và bà con trong xã La Bằng đã tạo điều kiện
giúp tôi hoàn thành khóa luận.
Do trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế do vậy khóa luận
không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô
giáo cùng toàn thể các bạn để khóa luận này được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày

tháng 05 năm 2016

Sinh viên

NGUYỄN THANH TÙNG


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1 -Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi .....................................51
5.2. Tồn tại ................................................................................................................52
5.3. Kiến nghị ............................................................................................................52
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Khoa học ngày nay đã chứng tỏ các biện pháp bảo vệ, sử dụng và tái tạo lại
rừng chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng khi có một sự hiểu biết đầy đủ về bản
chất các qui luật sống của rừng trước hết là các quá trình tái sinh, sự hình thành và
động thái biến đổi của rừng tương ứng với những điều kiện tự nhiên môi trường
khác nhau.
Tái sinh rừng là một quá trình sinh học mang tính đặc thù của hệ sinh thái.
Nó bảo đảm cho nguồn tài nguyên rừng có khả năng tái sản xuất mở rộng, nếu
chúng ta nắm được qui luật tái sinh, chúng sẽ điều khiển qui luật đó phục vụ cho
các mục tiêu kinh doanh. Vì vậy, tái sinh rừng trở thành vấn đề then chốt trong việc
xác định các phương thức kinh doanh rừng.
Hiện nay trong nhiều vùng rừng tự nhiên của nước ta đã mất rừng do sử dụng
phương thức khai thác - tái sinh không đáp ứng được những lợi ích lâu dài của nền
kinh tế và bảo vệ môi trường. Các phương thức khai thác - tái sinh không hợp lý đã
và đang làm cho rừng tự nhiên suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Ở Việt Nam,
năm 1943 diện tích rừng còn khoảng 14,3 triệu ha, tỷ lệ che phủ khoảng 43%. Đến
năm 1999, theo số liệu thống kê chỉ còn 10,9 triệu ha rừng, trong đó 9,4 triệu ha
rừng tự nhiên và 1,5 triệu ha rừng trồng với độ che phủ tương ứng là 33,2%. Do
vậy, việc tái sinh tự nhiên là một trong những biện pháp và nhiệm vụ quan trọng.
Ở Việt Nam, cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) được biết đến như một
loài cây gỗ lớn, có phân bố rộng và đa tác dụng. Gỗ Xoan đào thuộc nhóm V, bền
chắc, không cong vênh, mối mọt, lõi giác màu vàng rất đẹp, gỗ dùng làm cột nhà,
đồ gia dụng; thân thẳng tròn đều, đơn trục không có bạnh vè; vỏ, lá và rễ cây có mùi
bọ xít dễ phân biệt với loài khác. Với khả năng chịu nhiệt tốt. Ngoài ra, Xoan đào
còn là loài cây phục vụ trồng rừng gỗ lớn. Với đặc tính ưu việt là ưa sáng khi
trưởng thành, khả năng chống chịu cao, sinh trưởng tương đối nhanh, tái sinh tự


2

nhiên tốt,... Xoan đào là loài cây đang được lựa chọnphục vụ trồng hỗn giao với cây
bản địa, trồng dưới tán rừng thứ sinh và làm giàu rừng.
Tuy nhiên, hiện nay những thông tin về loài cây, thị trường lâm sản, các biện
pháp kỹ thuật trong nhân giống và trồng rừng Xoan đào còn rất ít và chưa đầy đủ,
mặt khácXoan đào chưa có tên trong danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng
sản xuất (Quyết định số 16/2005/QĐ- BNN ngày 15/3/2005). Do vậy, để đưa cây
Xoan đào trở thành loài cây chủ lực trong phục hồi rừng và trồng rừng gỗ lớn cần
phải có những hiểu biết về đặc điểm sinh thái, lâm học đến tái sinh tự nhiên làm cơ
sở khoa học trong bảo tồn và phát triển loài.
Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân
bốtự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã La Bằng, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên” được thực hiện là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Xác địnhđược phân bố, đặc điểm lâm học cây Xoan đào (Pygeum arboreum
Endl) tại khu vực nghiên cứu phục vụ công tác bảo tồn loài.
1.3. Ý nghĩa nghiên cứu
 Ý nghĩa khoa học
+ Qua việc hiện đề tài này sẽ giúp tôi làm quen được với công việc nghiên
cứu khoa học, bên cạnh đó còn củng cố được lượng kiến thức chuyên môn đã học,
có thêm cơ hội kiểm chứng những lý thuyết đã học trong nhà trường đúng theo
phương châm học đi đôi với hành. Nắm được các phương pháp nghiên cứu, bước
đầu tiếp cận và áp dụng kiến thức đã được học trong trường vào công tác nghiên
cứu khoa học. Qua quá trình học tập nghiên cứu đề tài tại xã La Bằng huyện Đại
Từ tỉnh Thái Nguyên , tôi đã tích lũy thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm
thực tế trong việc điều tra,đo đạc cây rừng. Đây sẽ là những kiến thức rất cần thiết
cho quá trình nghiên cứu, học tập và làm việc sau này.
+ Qua việc thực hiện đề tài sẽ giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu
khoa học, cũng cố kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tế, biết các thu


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận fullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×