Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái. (Khóa luận tốt nghiệp)

luôn là chủ đề
nóng trong những năm gần đây, đe dọa ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển,
tồn tại của kinh tế xã hội hay nguy hiểm hơn chính là ảnh hưởng trực tiếp tới
chính bản thân con người chúng ta,những thế hệ hôm nay và ngày mai.
Xã hội nâng cao, con người chú trọng tới vấn đề an sinh - dân sinh
hơn.đặc biệt là nhu cầu khá chữa bệnh.Nhiều các bệnh viện được xây dựng
hơn là vì đó. Tuy nhiên do hoạt động quản lý còn lỏng lẻo dẫn đến tình trạng
ô nhiễm do rác thải y tế chiếm một tỷ trọng khá trong xã hội hiện nay. Trên cả
nước hiện nay có 70% số bệnh viện chưa có biện pháp xử lý nước thải. Tuy
chỉ chiếm một lượng nhỏ so với nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt
nhưng nước thải y tế và bệnh phẩm lại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và
dịch bệnh cao hơn, ảnh hưởng tới sức khỏa của mọi người nếu không xử lý
đúng. Ngoài ra các chất kháng sinh và sát trùng xuất hiện trong dòng thải sẽ
tiêu diệt nhiều vi khuẩn có lợi tồn tại trong nước
Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình là một bệnh viện tuyến huyện phục
vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong huyện và các khu vực lân
cận. Trải qua một thời gian dài hoạt động, bệnh viện đã được xây dựng khang
trang với nhiều trang thiết bị hiện đại và tăng số giường bệnh nhằm điều trị tốt
nhất cho người bệnh. Hằng năm số lượng bệnh nhân thăm khám và điều trị
khá đông, hệ quả tất yếu làm lượng chất thải bệnh viện tăng. Việc kiểm soát
chất lượng còn khá lỏng lẻo. Xuất phát từ tình hình thực tế, được sự đồng ý2

của khoa Quản lý Tài nguyên em tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện
trạng xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình, tỉnh Yên
Bái”.
1.2. Mục tiêu đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của bệnh viện Đa khoa Huyện
Yên Bình
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu sơ lược bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình
- Đánh giá chất lượng nước thải tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình
- Đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế các tác hại đối với môi trường
1.3. Yêu cầu
- Thông tin và số liệu thu thập phải trung thực,khách quan và chính xác.
- Các mẫu nghiên cứu phải đảm bảo tính khoa học, đại diện cho khu
vực nghiên cứu.
- Đánh giá đầy đủ và chính xác chất lượng nước thải bệnh viện.
- Những kiến nghị đưa ra phải phù hợp với thực tế.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
- So sánh đối chiếu các số liệu với tiêu chuẩn Việt Nam từ đó rút ra kết luận
chính xác về mức độ xử lý nước thải của bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình.
- Vận dụng kiến thức đã được học tập trong nhà trường và rút ra kinh
nghiêm cho bản thân trong thực tiễn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×