Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 2 chương 6 bài 14: Tiền Việt Nam

GIÁO ÁN TOÁN 2 CHƯƠNG 6

BÀI 14: TIỀN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU :
Giúp học sinh :
-Đơn vị thường dùng của tiền Việt Nam là đồng.
-Nhận biết một số loại giấy bạc. Biết làm các phép tính cộng, trừ trên các số đơn vị là
đồng.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Các tờ giấy bạc 100, 200, 500 , 1000 đồng.
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 351 + 216 ; 876 – 231 ; 999 – 542 ;
516 + 173
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Tiền Việt Nam”
b) Các hoạt động dạy học :

TL

HỌAT ĐỘNG DẠY

TaiLieu.VN

Page 1

HỌAT ĐỘNG HỌC


10
ph

*Hoạt động 1: Làm việc với SGK
Mục tiêu: Giúp hs biết tính trừ các số có
ba chữ số không nhớ.
-Gv giới thiệu phép lần lượt các loại tiền
cho hs xem : 100 đồng, 200 đồng, 500
đồng, 1000 đồng
- Hướng dẫn hs phân biẹt được mệnh giá
các loại tiền trên.

-Hs quan sát.

Kết luận : Hs biết được các mệnh giá các -Hs theo dõi đọc lại.
loại tiền 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng,
1000 đồng
*Hoạt động 2: Thực hành
15
ph

Mục tiêu: Giúp hs biết làm các phép
tính cộng, trừ trên các số đơn vị là
đồng.
Bài tập 1 :
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Số ?

-Hs nêu miệng kết quả.


-Đọc yêu cầu.

-Gv chấm chữa bài

-Hs làm vào VBT.

Bài tập 3 : Chú lợn nào chứa nhiều tiền
nhất.

-2 hs lên bảng làm

-Gv nhận xét
Bài tập 4 : Tính

TaiLieu.VN

Page 2

-Hs đọc đề.
-Trao đổi nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày


-Chấm chữa bài.

-Hs đọc đề
-Hs làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm

4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho 4 hs lên bảng làm : 100 đồng + 400 đồng = ; 900 đồng – 200 đồng = ;
700 đồng + 100 đồng ; 800 đồng – 300 đồng;
-Nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập”
- Rút kinh nghiệm:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×