Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 2 chương 6 bài 14: Tiền Việt Nam

GIÁO ÁN TOÁN 2
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

BÀI 14: TIỀN VIỆT NAM
I. Mục tiêu: Giúp học sinh biết
- Đơn vị thường dùng của tiền Việt Nam là đồng.
- Nhận biết một số loại giấy bạc (100, 200, 500... 1000, 2000).
- Bước đầu nắm được quan hệ trao đổi giữa giá trị mệnh giá của các loại giấy bạc đó.
- Biết làm các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị đồng.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: SGK, tiền 100, 200, 500, 1000 đồng.
H: Bảng con, SGK, vở ô li,
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A.KTBC: Đặt tính rồi tính
(3P)

H: Lên bảng chữa bài


530 + 113 =

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

111 + 200 =

B.Bài mới:
1,Giới thiệu các loại giấy bạc
15P

G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học

100, 200, 500, 1000 đồng
- Dòng chữ: "Một trăm đồng" và số 100
Hai

200

- Khi mua bán hàng chúng ta phải dùng

TaiLieu.VN Page 1

G: Nhận xét giờ học
H: Ôn lại bài và hoàn thiện BT


tiền để thanh toán
- Đơn vị thường dùng là tiền Việt Nam
đồng
2,Thực hành:
15P

G: Hướng dẫn học sinh quan sát tiền
trong SGK
H: Nêu miệng kết quả

Bài 1:
a) 200 đồng đổi được 2 tờ 100 đồng


H: Nêu miệng phần a bằng cách
quan sát mẫu

b) 500

5

c) 1000

10

H: Thảo luận theo cặp nêu kết quả
phần b - c- d

a: 600đ

c: 800đ

H: Quan sát trả lời câu hỏi

b: 700đ

d: 1000đ

Bài 2: Số
(Thứ tự đáp án là)

H: Lên bảng (2H)
Bài 3: Chú lợn D chứa nhiều tiền nhất

H: Cả lớp làm bài vào vở
G: Nhận xét kết quả

Bài 4: Tính
100 đồng + 400 đồng = 500 đồng

G: Nhận xét giờ học

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng

H: Ôn lại bài và hoàn thiện BT

3. Củng cố, dặn dò:

TaiLieu.VN Page 2

3PTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×