Tải bản đầy đủ

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học đầy đủ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÚY ANH

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DORAEMON PHỔ YÊN

Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018


MỤC LỤC

TRANG

NỘI DUNG

2

MỤC LỤC

3


CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG

6

CHƯƠNG II: MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

9

CHƯƠNG III: CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY - QUY MÔ ĐÀO TẠO

11

CHƯƠNG IV: SƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM………..

13

CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM…….

14

CHƯƠNG VI: THÔNG TIN VỀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

14

KẾT LUẬN

2


CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Trung tâm
- Tên trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ Dorameon Phổ Yên
- Tên giao dịch: Trung tâm ngoại ngữ Dorameon Phổ Yên
- Tên Tiếng Anh: (nếu có thì bổ sung)
2. Loại hình Trung tâm
Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ
thống giáo dục quốc dân, thuộc diện trung tâm ngoại ngữ tư thục.
3. Địa điểm đặt Trung tâm
Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên có trụ sở tại ………….. – TX Phổ Yên –


Thái Nguyên.
4. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ Doraemon
Phổ Yên
4.1 . Sự cần thiết thành lập Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên.
4.1.1 Tình hình về đào tạo ngoại ngữ nói chung.
Trong bối cảnh CNH - HĐH đất nước và xu hướng toàn cầu hóa kinh tế như hiện
nay, tiếng Anh đang trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống, đặc biệt
kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO
và sự chuyển mình của Việt Nam, của thế giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Chúng ta đang bước sang giai đoạn kinh tế mới với nhiều cơ hội và thách thức. Với việc
mở cửa thị trường chúng ta đang có một cơ hội phát triển kinh tế vô cùng mạnh mẽ, cùng
với đó là sự đòi hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu về lao động
trong thời đại hội nhập. tiếng Anh là một trong những công cụ giúp chúng ta tiếp cận,
nắm bắt những cơ hội đó. Do đó nhu cầu về đào tạo và phát triển ngoại ngữ, đặc biệt là
tiếng Anh ở Việt Nam ngày càng được chú trọng và nâng cao.
Tuy nhiên, hiện nay dù rất chú trọng đào tạo ngoại ngữ ở các cấp học, bậc học
nhưng kết quả vẫn chưa đạt được chuẩn yêu cầu. Mục tiêu được đưa ra trong Đề

án “Dạy và học ngoại ngữ. trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 –
3


2020” đã tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ trong dạy và học ngoại ngữ; song từ mục tiêu
đến kết quả thực tế của Đề án còn khoảng cách rất xa . Trong những con số của Bộ
GD&ĐT công bố đã cho thấy có tới 51,7% sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng được kĩ
năng về tiếng Anh. Khả năng tiếng Anh hạn chế làm mất đi cơ hội du học và việc làm của
rất nhiều sinh viên.
Lý do mà cả người dạy, người học và cơ quan quản lý nêu ra để giải thích sự yếu
kém về tiếng Anh của người Việt Nam là thời lượng học tiếng Anh còn ít, không được
học và tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên liên tục; cơ sở vật chất cho bộ môn tiếng
Anh của các trường chưa đầy đủ, đội ngũ giáo viên tiếng Anh còn thiếu, phương pháp
dạy tiếng Anh chưa chú trọng vào dạy kỹ năng cho người học, có sự chênh lệch trình độ
tiếng Anh của các học sinh trong một lớp.
Đến năm 2020, mục tiêu mà các nhà hoạch định chiến lược giáo dục Việt Nam đã
đặt ra với giáo dục Đại học là sinh viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh trong học
tập, nghiên cứu và làm việc sau khi tốt nghiệp. Cuối tháng 9-2010, thủ tướng Chính phủ
đã phê duyệt đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn
2008-2020” trong đó đặt ra mục tiêu sinh viên các trường không chuyên ngữ sau khi TN
phải đạt trình độ 3 trong 6 bậc trình độ ngoại ngữ của Hiệp hội các tổ chức khảo thí Châu
Âu.
Trước thực trạng đó, việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngoại ngữ nói chung, tiếng
Anh nói riêng là một yêu cầu cấp bách. Việc thành lập các trung tâm ngoại ngữ là một
nhu cầu tất yếu hiện nay để xây dựng được môi trường đào tạo ngoại ngữ chuyên biệt,
chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
4.1.2 . Nhu cầu đào tạo ngoại ngữ tại thị xã Phổ Yên.
Phổ Yên là một thị xã - cửa ngõ của tỉnh Thái Nguyên, gồm 18 xã, thị trấn. Người
dân Phổ Yên luôn có tinh thần cần cù, chăm chỉ và hiếu học. Cho đến nay tinh thần hiếu
học ở Phổ Yên vẫn luôn được bồi đắp thể hiện: hằng năm, tỷ lệ học sinh đỗ vào các
trường ĐH, CĐ và THCN chiếm tỷ lệ cao; nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi HSG
cấp tỉnh, cấp QG, nhiều người con Phổ Yên đã trưởng thành và đang giữ các cương vị
lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Phổ Yên có địa hình tương đối bằng phẳng, giàu tài nguyên thiên nhiên và thuận
lợi về cả giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không cùng với
nguồn nhân lực dồi dào. Lợi thế đó kết hợp với tầm nhìn, chính sách điều hành của các
cấp quản lý đã giúp TX Phổ Yên thu hút được nhiều sự đầu tư phát triển của các doanh

4


ngiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, thị xã Phổ Yên đang có nhiều chính sách đổi mới
nhiều mặt trong đó có đổi mới phát triển kinh tế địa phương, chuyển dịch mạnh mẽ cơ
cấu kinh tế - lao động sang hướng công nghiệp và dịch vụ, từng bước nâng cao chất
lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Phổ Yên đã thu hút được hơn 400 doanh nghiệp đầu tư sản
xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong đó có nhiều dự án FDI lớn nhất từ trước tới nay, trở
thành địa phương dẫn đầu các huyện, thị, thành trong tỉnh và cả khu vực phía bắc về thu
hút đầu tư FDI với 6,8 tỷ USD, đưa tổng số vốn đăng ký đầu tư vào địa bàn lên 225
nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 52,9%. Song song với
sự phát triển nói trên, nhu cầu về nguồn lao động của thị xã Phổ Yên đang rất cao, đặc
biệt là nguồn lao động chất lượng cao, vừa cần giỏi chuyên môn, vừa cần ngoại ngữ tốt.
Để đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động hiện nay của thị xã
Phổ Yên nói riêng và cả nước nói chung, việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn
thị xã Phổ Yên là một nhu cầu tất yếu và cần thiết. Thấu hiểu được vấn đề này, chúng tôi
nhận thấy việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên nhằm đáp ứng nhu
cầu học tập môn Tiếng Anh của các em học sinh, của nhân dân trên địa bàn thị xã là thực
sự cần thiết và cấp bách.
Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên khi được thành lập và đi vào hoạt động
sẽ đáp ứng được yêu cầu cấp thiết về việc học tập và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh
cho các đối tượng học viên trong địa bàn thị xã và các khu vực lân cận, tạo nền tảng vững
chắc cho nguồn nhân lực chất lượng cao của thị xã, đồng thời đóng góp vào kế hoạch,
mục tiêu đào tạo ngoại ngữ nói chung của tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp quẩn lý phê
duyệt.
4.2. Cơ sở pháp lý thành lập Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên
Căn cứ luật giáo dục ngày 14/6/2005, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo
dục ngày 25/11/2009.
Căn cứ vào nghị định số 75/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng
dẫn và thi hành một số điều luật trong luật giáo dục.
Căn cứ vào nghị định số 30/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, theo
chương trình giáo dục thường xuyên.

5


Căn cứ vào Thông tư số 03/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/1/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.
Căn cứ vào quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2012 của UBND
tỉnh Thái Nguyên về “Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1400/QĐ-TTg
ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở
giáo dục triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020”.
Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/05/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên
về Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn
2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Căn cứ vào đồ án Quy hoạch chung của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm
2035 đã được phê duyệt theo quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của
UBND tỉnh Thái Nguyên.
CHƯƠNG II
MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DORAEMON PHỔ YÊN
1. Mục tiêu hoạt động
Xây dựng Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên trở thành trung tâm đào tạo
Tiếng Anh chuẩn mực và có chất lượng cao nhằm cải thiện đáng kể việc sử dụng tiếng
Anh trong giao tiếp, trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mọi lứa
tuổi người dân thị xã Phổ Yên, đặc biệt là đối tượng học sinh từ 3 – 15 tuổi.
Xây dựng Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên trở thành trung tâm về tri thức,
gắn đào tạo với phục vụ cộng đồng, có quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp rộng rãi,
nâng cao nghiệp vụ, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập.
Xây dựng Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên trở thành một cơ sở đào tạo
có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, nhằm tạo ra môi trường tốt
nhất cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt, đảm bảo áp dụng những thành tựu và phương
tiện mới vào đào tạo ngoại ngữ, và nghiên cứu góp phần xây dựng Trung tâm ngoại ngữ
Doraemon Phổ Yên trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng Tiếng Anh cho nhân dân trên
địa bàn thị xã Phổ Yên và các vùng lân cận.
2. Chức năng của Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên.
Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên là trung tâm chuyên đào tạo Tiếng Anh
theo chuẩn 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết một cách toàn diện cho tất cả các học viên theo

6


học tại trung tâm, tập trung chủ yếu vào đối tượng là học sinh từ 3 – 15 tuổi thuộc các
cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý giảng dạy, thực hiện chương
trình đào tạo được giao đảm bảo kế hoạch và chất lượng.
3. Nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên.
Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước,
nội quy, quy chế, quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên trong phạm vi
Trung tâm. Biên soạn chương trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt
động đào tạo.
Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả
nước, địa phương và của cơ sở.
Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.
Thực hiện công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ, như: Biên dịch, phiên dịch, …
Tổ chức kiểm tra, thi và cấp Chứng chỉ Đào tạo ngoại ngữ (nếu có) theo quy định
của pháp luật, theo quyết định số 30/2008QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Ban hành quy chế về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp Chứng chỉ
ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ trên địa bàn, nghiên cứu tổng kết, rút kinh
nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi
dưỡng ngoại ngữ.
Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các hợp đồng chuyển giao công nghệ,
và dịch vụ về ngoại ngữ.
Quản lý toàn diện cán bộ, giáo viên, và học sinh thuộc Trung tâm. Đề nghị các cấp
có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trong
Trung tâm theo quy định tại thông tư số 03/2011/TT-BGD&ĐT ngày 20/02/2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm
ngoại ngữ.
Hạch toán các khoản thu, khoản chi về hoạt động tại Trung tâm theo đúng quy định
của Trung tâm và chế độ kế toán của Nhà nước.
Tổ chức hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp lễ lớn
của Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên, của Sở Giáo dục và Đào tạo, chào mừng ngày Nhà
Giáo Việt Nam 20/11 hàng năm.

7


Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, cũng
như các cấp có thẩm quyền giao cho.

8


CHƯƠNG III
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY, QUY MÔ ĐÀO TẠO
1. Chương trình giảng dạy
Về chương trình giảng dạy, Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên. thực hiện
chương trình giảng dạy phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của tỉnh
Thái Nguyên, không trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo các chương trình bồi
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các chương trình nâng cao kiến thức
khác. Thường xuyên cập nhập, giới thiệu công nghệ mới cho các đối tượng có nhu cầu
học tập, nâng cao kiến thức theo nhu cầu hiện hành. Căn cứ vào các chương trình giảng
dạy, và hình thức học tập, Trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, thời gian biểu
cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.
Về giáo trình, chúng tôi sử dụng những giáo trình của những nhà xuất bản có uy tín
nhất, phù hợp với đối tượng người học và được chuyên viên giáo dục trong cũng như
ngoài nước tư vấn và khuyến khích sử dụng.
Dưới đây là các chương trình mà Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên lựa
chọn để đưa vào giảng dạy chính thức tại trung tâm:
1.1. Chương trình đào tạo Tiếng Anh Mầm non (độ tuổi từ 3-6 tuổi)
Độ tuổi 3 - 6

Giáo trình

Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1

9


1.2. Tiếng Anh tiểu học(độ tuổi từ 6-11)
Độ tuổi 6-11

Giáo trình

Level 5

First Friends 5

Level 4

First Friends 4

Level 3

First Friends 3

Level 2

First Friends 2

Level 1

First Friends 1
Các cấp độ của chương trình tiếng Anh tiểu học

1.3. Tiếng Anh THCS
Độ tuổi < 12-17 >

Giáo trình
Level 5

Level 4

Advanced

Oxford Solutions

Upper- Intermediate Oxford Solutions

Level 3
Level 2
Level 1

Intermediate

Oxford Solutions

Pre-Intermediate

Oxford Solutions

Elementary

Oxford Solutions

Các cấp độ của chương trình tiếng Anh THCS

1.4. Chương trình tiếng Anh giao tiếp khác
TRONG MỖI CHƯƠNG TRÌNH Ở TRÊN, GIÁO VIÊN CẦN XÁC ĐỊNH CÁC
NỘI DUNG SAU: Mục tiêu chương trình, Nội dung chương trình (giáo trình nào cho
cấp độ nào, thời lượng khóa học của cấp độ đó, phương thức tổ chức lớp học như thế
nào), Kết quả kiểm tra đánh giá.

2. Quy mô đào tạo:

10


- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng học viên có nhu cầu học tập ngoại ngữ tại địa bàn
tỉnh Thái Nguyên từ trình độ cơ bản đến nâng cao dành cho các đối tượng từ 3 đến 15
tuổi, và các chương trình Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho mọi đối tượng.
- Cấp chứng nhận kết quả học tập của học viên sau khi hoàn thành chương trình học
theo quy định nội bộ.
- Tại Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên, các học viên sẽ được chia thành các
lớp học dựa theo trình độ đầu vào và độ tuổi.
Trung tâm có 6 phòng học, có thể tổ chức 6 lớp học/ca học. Quy mô mỗi lớp học
không quá 20 học viên/lớp học/ca học.
CHƯƠNG IV
CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DORAEMON PHỔ YÊN
Ngay từ khi lập đề án thành lập, Trung tâm luôn cố gắng đầu tư vào cơ sở vật chất
và trang thiết bị đáp ứng việc giảng dạy và nghiên cứu cho học viên.
Hiện tại, trụ sở của Trung tâm đặt tại …………… Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái
Nguyên.
Trung tâm nằm trên khu đất có diện tích ………, trong đó bao gồm khu nhà cấp 4
có diện tích……… và khu sân chơi có diện tích……….
Khu nhà cấp 4 gồm 6 phòng học, 2 phòng làm việc, ……. Chi tiết được thể hiện
qua bảng thống kê bên dưới.
THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CỦA TRUNG TÂM
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
+

Trang thiết bị
ĐVT
Số lượng
Ghi chú
Phòng học diện tích 24 mét vuông
Phòng
6
Phòng làm việc chung diện tích …
1
Phòng Giám đốc
1
Phòng vệ sinh
2
Tivi
Cái
1
Mới 100%
Loa+ âm ly
Bộ
1
Máy tính xách tay
Cái
1
Bảng tương tác
Bộ
6
Máy chiếu
Bộ
6
Trung tâm còn có phòng phục vụ giáo viên, học viên nghỉ ngơi sau thời gian

giảng dạy, học tập ngoại ngữ.
+ Mỗi phòng học: diện tích 24m2/ phòng, đảm bảo diện tích sử dụng một phòng
đạt từ 1.5m2/học viên theo quy định.
+ Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên.

11


+ Có sân bãi để xe.
+ Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.
Với nỗ lực của Trung tâm về chất lượng, cơ sở vật chất nếu trên, Trung tâm tin
tưởng vào sự thành công trong công việc, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của
Trung tâm.

12


CHƯƠNG V
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DORAEMON PHỔ YÊN
1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ngoại ngữ Doraemon Phổ Yên gồm có:
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÒNG

PHÒNG

PHÒNG

GIÁO

HÀNH

TUYỂN

VIÊN

CHÍNH

SINH

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DORAEMON PHỔ
YÊN

- Giám đốc Trung tâm: phụ trách công việc chung, cụ thể:
+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các
nhiệm vụ của Trung tâm.
+ Bổ nhiệm trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của Trung tâm theo quy định của
pháp luật.
+ Tiếp nhận, quản lý và quyết định hình thức kỷ luật đối với học viên.
+ Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của Trung tâm; quản lý tài chính; quyết
định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của Trung tâm theo quy định.
+ Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên (nếu có) theo thẩm
quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Giáo viên: phụ trách lĩnh vực chuyên môn đào tạo tiếng Anh
+ Phòng Hành chính: phụ trách công tác hàng chính và nhân sự
+ Phòng Tuyển sinh: phụ trách công tác tuyển sinh và chăm sóc học viên.

13


CHƯƠNG VI
THÔNG TIN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DORAEMON PHỔ YÊN
1. Thông tin cá nhân
2. Kinh nghiệm công tác

KẾT LUẬN
Đề án này được xây dựng dựa trên những tìm hiểu và đánh giá kỹ lưỡng về mọi
mặt, từ nhu cầu, từ sự cần thiết, từ năng lực, từ những điều kiện thực tế cũng như từ giáo
trình, kiến thức sẽ truyền đạt.
Mọi điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng học được tổ chức nhằm đáp ứng
tốt nhất nhu cầu cũng như điều kiện học tập của học viên đến với Trung tâm.
Cán bộ quản lý là người đã có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh
vực giáo dục và hoạt động giảng dạy ngoại ngữ; đồng thời có mối quan hệ tốt với nhiều
đối tượng học viên, nhiều tổ chức.
Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản và là những người nhiệt huyết, yêu nghề sẽ
luôn đảm bảo sự truyền đạt kiến thức tốt nhất tới mọi học viên theo học tại trung tâm.
Đội ngũ cán bộ trẻ, tận tình, trách nhiệm và năng động sẽ là cầu nối rất tốt giữa
Trung tâm và học viên, giữa Trung tâm và phụ huynh.
Chúng tôi tin tưởng rằng tập thể cán bộ, giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ
Doraemon Phổ Yên sẽ xây dựng được một trung tâm phát triển bền vững ngay trên mảnh
đất quê hương Thái Nguyên vì một mục tiêu vô cùng cao cả trong việc chia sẻ gánh vác
sứ mệnh trồng người.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x