Tải bản đầy đủ

Across cultures teachers book

Elizabeth Sharman

across cuLtures

-

~langUageLiterature
cult ure

-- m usic

Teacher's Book

-'"
•••

-


Long ma n


I
Elizabeth Sharman

across cuLtures
cu lture

I li t e ratu re I music I langu age

Teacher's Book

-.--

,-,

Lo ngman


--_..-.

f __

~ H _

h_ ttQO lJl. ~

.... .

_ e -........""'_

CI........ EchI<- . UooIM 2lDI
All. "'"" "'

It

, IOlH;". 'otn


'" ltIo, _

,

_ .. ~."'••,,"";

moy M , _..001,

'.,.. 01 ti ... ""'''',

, ,,, ,ron;<, " " h. n". I, pO " "' O' l" n ~ , "' OI~ ;ni 01 Olb' ''''''',
""'n...., tn. ~ ' ; n ' ",, ;non p"",,,,on of Iho oopy<;gll1l1ol"''".

-SoI .. _

1S8~
1S8 ~

......... ~ l

- 130 ~loI2 ..11'91-f
- 100 0SlQ 111W-1


Contents

Inln>duol iun
I en",""", ~klh"dol~\' dml r..~,u,..."
1. ~ I,,"ul, ' I't'dlu
.
; l 'n il h"dlun

,s
,a

.

4 11" ", to l '.... lh,· ,\I"h'r;"l

n .....~.· 1·I.. nnin~ .. , ..

{ "••n.l·r... ti...· Ex.· ...." ·, ..•.
I.·... h.· r~ .' ..l
~' ..d ul.·

I
Modol.. 1.
\1' Klulr ; _

~

_
•..••.••...•......•...••..•...•...•...•..
.••...•
....•....................

,\ Io
_. _

\ lo<1" lr ';
__
\Iocluk 6 _
~lt~luk- 1
~lt>
,

.
.•...• - .. -

- --- .. -

.

.

11 . .

Ullil"'~

.

.

_

8

~I<~I"I<- 9
,\ 1,,<1 ,,1,· 10
~ I()
_.. .. • . . . .. . . • . . . . .. . . . . • • . . . . . • • • • 17

_

.

.
. . . . .... ....... .. . . . . . . . . . . •

...

" •. ,,~ I .. •Iuil... ·~

_.. .. . .. yr,


Introduction

III.lI,ili.!, "'''''''ru nu"MI to 7b f.tlrm" 'I" >rI.•• Uk Gr"""li",'iooJ. l Tp-'o-d,,'"
thrm.... ~uch ... hip-hop rultu ... to 8r iAI~ in Ih...I.....).
1..,!inKto 9b Tnli,,!!) ..nfb5jli", di..-rimi ....rion l h.." .. brO'n indudffi...nd c..... ""..
1,1 General
brom I..knl lo .. ,,,,id no", oulwlrd ..lrr<'OIrpes. ..nd 10
.\< ... ~.. l'u llu IT'Io i' a «>Un.<" lor Ioludents ,tudri~ ltvp.........,' n't"fl thr """'llr.to:lolion.ol t""'mrs in .. "''' y Ih ..1
rullu", of th<- EngI;.lKpralill,ll " orId. "'t h 'pt'riIIl i.. in t......ting. ch..lIMl&inK ..nd dCCO",ihl.. 10 n><>ntll,h",is o n lhr C K and tho;- CSA 1he COlJ~ u n be young pt\>pk.
u.....tas a fTt'<">la,w1inl:. inleg ,,,1rullllf"] (OUI'\O," in ih Th" (lIlt"r..l cont..nl "I "",h " nit i' m n ......yffi "i"
ri~h1. or a, .. ' ''l'l'k ...,..OI In ,m ["gli,h I..nll"".'t'· ,,>Ill" :. p".,,,n,,1 ,,' m",'h ,,., hI' p"rdy
,\Il"rnalivdr, it 'Oil bp dil'l" "d ;nlO ,n"o" th" (,,..-lu,,1 I<'XI,. "llhou",h c...... h , h,','" t"k~n 10 ",.. ..
(urrkulum 10w"'l'kmenl ulh.,. di"-iplint"i 'h"liNl in ,·..ti,'ly o( 1.. ,1 Iyp'" to 1.4 bdowl. f nlolli,h·'p"..kinlol
th,' ,!ud.. nh' tjwn lanRUd.,l\'"(",,'h .I' h i' tory or bu.;n,,, , counl .i,,,, o thN Ih"" Ih.. L'K .. nd Ih,- L'SA ....... I",
,I udit's). W..... h.·, nl llu ,,,1 'u... t;.... a rc b<.-inR 'l", li<"tl .., rt"gu Lorly ...f.. ,,-ro 10,
.on obIi!!dlorr port of thr rumrulum. Or fur j(1."nnal
",1.......,1 in t.... En!,\Ii,h-'\p:-" kinM ,,,>rid and gIob.ol j,'oUtS. t,4 Y«dtty p t tim
,h ron (' .. II .. ........ ",ill pro,-ilk t.....:hrn .. 00 ,tudents Th<- (lI ltur..:J conlrnl of ,\ . ........ ('a ll """,, i<; (on ,~..,.j
"'lh .. "'''&h .. "i1 rr«>rdrd I~".
'p<'rili(dll~"~ 10 " pl"'"llo lod.l~', )vunR pro p l.-. """",,1in/C ..,, ..ulbmli< ....ri<1y o f """ n-n t..k..., from Ihr
Enlolli,h"' l'l'dkinll ,,,,,rid .
J,2 E /g IQl'Q Chgw e d modulg.
W";II,'n &"n n'S indu dr kll " .... ",..h, ilr,. r m" il•. di"ri....
. t t ..." .. (""Uoon'" i' <1;,,;,1<-<1 into 11 " 'lI-u>l1l"inoo h.o"hu,,·'.
,-xlt.. ,'I\, n"""I"'I"'r "rtid".,.
modul....,<"XI'I, ,rinK It diff""',,1 Ilw,,"... enlll'" 1<,11" life m"8"';'1(' "rtid,... ,..,<1 ,,,I,,.."i... m,·nl'. Ill,llly 01 whi..h
ill Engli,h-'p,'"kil1ll
hoi,'" h, n I"ken from . r ,,1 publi,h..d .., u rn",. P"t.. i,
..l", p ·nlffi in gr.."hic fonn through thr u.... of I..hle<,
\ l ud " l .. 1 h rryd"y li/r
g r..p h , . ch.. rt., ..n d m.. p'. Au, lio te,l.. r.... tu ...
\1.,,1,,1.. l II" hil..I. .. oo homrL",d, (- !/"I'!'P"plrrl
mono~. di ..~" ..... i"I.....; ...'.... , ...Ii" progr.. mmn
.\ ....t"I.. 1 Lin k, " ith th .. ""U(- "idOO ",nl!'
\ lud " l.. ~ ~ ..I..... oo ,,"'1r'm~ 1_ p1, 5 Seng,
....,ionol/ irnlitur"')
\I ..dul~ .. l:d..,(.., ion
Sa nK" ..... ""rtiru l..rly hillhli/olhtrd in Ih i' \t..d"l.. 6 Globd l ",..rk."!, (_
",,4 I,,,.;,,,,. )
.... pl"(i.. 1I1' in lhe fI.....w,Id/,,,'" onib 10 l"'g<'
Thi,
\t'HI"Io' 7 Sp,,11 ..nd Iri. u ...
" m ph,,.,j, ,,·n'"(1' younlol peopl..·• i,, 1<',,·,' in Engli' h '
\t..d"l .. H 1110' ..11'
1,l(lIlU"Iol~ pop son!,:, ,,,,d th,';' Iy,i<'!>.
.\t..d"ll- OJ Communiration ,,,,'\11I"'''llh Ih..y (dn ,,,m<'li,,,.., fl'"I",,· non-,'"nd,,,,1
.\ t ... I"I.. 10 S....i,·ly
Enlolli ,h ..nd ""m" ('h"II""gi,,g "",'"h"I,II1'. pop ,onll'
\I..d"l~ II Un k. 10 lil..r..' u,,-'
......,'imu l"linll .. ",1 rncnlO...bl" 'lIld " ",.' i< lt"good scop"
ror c"",,·{u rri,.-u lar linkinlol ..nd tI.." di'>Cu«ioM.
n... I.... mn ""~... bn-n cho....n 10 ern..,r tr..oJil;,,,,..1 1, 5 y a rig ty p f , ctjvit i!ll
cullur..1 10pic~ .., "-dl .... IJ>o.,r """'I .............", I" I....
rn<>k-""g.- unil .....
"·id.·...' .."llinll l'f>OUllh 10 bo",n cou n lry ......1ndlu .... off..,.;nll ..... n·... dl plrmy 01 Ih..n .. rt"Jl"'ti/i'", u.... 01 '1,,,illln comp...hen..ion
o ppo rlu n il!, lo r rom p..ri",n .. ,,(1."'....n qu..., tiun', Bolh .....di oll ..nd h..lr ni n& teXl< .....
""rid i.... .. nd .. ' k q>o.'r ..n..lp ;" of Ill....I"dr nl , · own ex ploit" l through ,·x"" i"...,,,(h a, g"I, f,llin&. ",u..nn&.
m"td,in/C hll.... I" p,lt"lmllun·.
d 1..l1k nr .. 'umm" ,.,·, ",,,Itipll'--Cho ill' "" d t,,,,'/ f,,I,,1,3 Va rie ty p t t oBi£l
q u,...l i''''' .... well .., ,lr"ilolhtfon,·..,,1'l,,,...tion... Sp".. kin",
Th.. ru ll" r..1 '''pi.... ,k..11 with in .-\ c ro.... ( ·" 11" •.. dCti.-;IK-< , ..n u k.- i1... fonn of I'di' ..00 '!In",!, d isc""iun.
h....., m",n ,p<'t'if..-..11,- rhost'n 10 nl'rt'\.<'nl .. mi,lo 01 mI" pl,'l'.. ..oo inl.. rvi.." ...... nd "ntmll t....k, prod ........
thr' t,.wIition ..llo l.l rour
4b Tht uI" ",oJ doto"., of ,·..ri<.1}· 01 1..x1 1}l""'-

1 Course Methodology
and Feat ures

,,--n".... ......

lit",,,.,·

cuh",,·,'

,,,>Ii

"",ion•.

n


Introduction

1.7 gem pra ctice
~l ..ny ,...., lin~ ..ncJ li~ lm ing comp....ht-n~ion
i"...
(0 J"'!:<' ,I "",... 1
~pr<...110 mirror ..nd
10 off.... f',,,, t i, in pn-ri
n ertisr lyl"-'" 'ound in
(".. mh"'l~ "fT .. ntI FCE .. ntI 0'....... inlrrn..1i"",,1
lOl:b.h-I.m~u ..1lt" .. n ITdi''''~>n n ..m•.
n...... <'X"o i.... lrlln include mullipk ,ooK". mullipl..
m" l"hinlt- l.. bk complr-t ion ..nd lru,,/f..l...
(omp....h..n.ioo.
Such <'Xmi
unobtrus;"..,ly 1..b<~I ..... in lheSlu,"'n'" IM k " ilh ,..... ~-mbol
in Ihi. " .. ~'
I.·"' ........... n ,lloo\.t' ,,·hc:1h.-. o r nul lo ("' I,loc, .. 0<110
dr.." ,Iutl..n"· ..Iknlion 10 th.-ir ..pplit.·..1ion in "n ......m

"""0

rn,

(Oot .. " .
In .., ~lihon.

LliiD!£.f
A, ,h,,,,o in lh.. ronl

t ,umm,,»' h.., '" lh<' lOp of
"". ..... h unil ...0 b" linked 10
olh.-n. ""~ Ih.. diff nl motluk.... ;n ookr 10 folIo,,"
.. Ih
li<.. II~,-link"" path throu~h ' '
k (0 J>dg ...
11·1-1 of this T("ol(he-f' Ilook.l. liok>
I"" IIi ·"
b..",<'<'O ,\ Iodulrs 1· /0 ..",I ,\ Iod uk' 11 llinl<.. 10
];,....... ,,,....1. R..I],..,. I""" p............ lin~ ...oml
"';" ..
hi<.lo",..1 0 1' ~,..""i<..1 ""rn';'" of Iil I"... in
[~Ii,h. thr "" lhors .. ntI I..,." in llii, fi"... motlulr "",....
I....." ,pt..-idll~· mo...n lo ....11n1 I"" tht'fflt.,. of II,,:
p....,rtIin!! UoilS, wet. .., o..ti<.n,,1 i,lrnhly (Willi"m
.."" k"'I"-'.....I. roloni.."ion U.. m,... h ·n;m".... (-OOJ'<'I"l
",,,I ,,"omm', in........ndrnc" (\ "l'JCi"i.o \ \ ·o o lf).

....'n doubl.,p.tg(' '1'

",.. nl' of lhe- "" i,work ,p.: ..kin!! ........ ~
.mcJ wrihnH
l.pnifit·..U,· tho;.c ,,·h.:,.. '>lu, knh 1.10 CDJCaSHttg
l"odun'" .h"rt I,·" fn,m 8i" ..n ",....Id ,
, lim "li. '1t , \ ( ' 0 or .. c.""1I,, 10 .. cmmf"m~· Ih,' """ " . I'l'm';' ~' ..II
5<1 frl>tr lI i.~ II.
6) .d ". offtc. "dl" "hl....,.,m o f lh, ' n..--ord;ng. n..........."y fo, lh,- 'h l" " ;o,! ,l{ l;,,;I;'.,.,
1''''pi", .,.,...·,'li".. n'l'onlinH' "f till' ' ''''II' .", <1 Ill<' 1"-'''''''
i" .\ I,,, llll.. I I . ",hich .Iu10 ... Ih,'y
1,8 y oca b u l" ry
f..n"", lh." h',I,;n ,h.. SI"d.."I ,· H..."k. N.,t;\"{' 'p".,h'"
,\ . 1'. .. . ( '.. 1111 • •' , h." I}(""o 'p,'citk.,lly d",ilo:",'d to .",<1 ,inW'" ",;th .. "' id,' ".1';"')' "I "oi,,' 1)'1''' ' ,mel
h;loIhl;ghl "0' .\!lul",)'. " l..og"..g....l..n,.,nl .. fh'" ,""'''1' h.l\'" b,'<'n u",oJ "" ,hi, ,,,,din " ..,(,-r;"I,
",.,·,Io"k,... !. ' " on ly d,·..1t wilh I'd,s;\'dy. ;" ,,""I , " Ihm'
1.11 T,ach er's B o ok
COli ....... .
10,' ""''''''1 "''''0,.'1)' b.., '" Ih.. 10f' of """h ".,;1 lel]- lhi. T...,,·h....~ I:Iook 1'''1\';e1,...:
.lll iol roduclion 10 Ih,' 0\..... ,11 ,h";Io:" dl,,1
Ih,' "w i". • •",,1 ' I" d,'o' .., .. 10:1" ",,' ",h..1 11ll'
\·oc..h"I.,l')' ,,,"" of ,·.., h un ;1 ",ill h..,
m'11".. I"log~' of lh.. mu.....;
\'o, ..hu l"I)' ......." .;...... ",p'o no !! 'P<""ifk 1....i< ..1 Ii.·kh
~uAA lion, fo, ....rio", l"'lh""'l"
lholUHh Ih,'
link, uo ib of lh" book:
...I,'\·..nl In lh" unil lopi.· (<11. typn of holi' l.o)"> lo r 7"
I/olwpl o('(u, ncgul.. rlj"'''AA,"\lio", for fio<1iog .. ,,10 .., ~lil~m . •, \\"ord 1I.,,,k II100lcoIl)' 01 d,ffirolt "'''nh
cu 'lur..1 ~Iud;,.,.:
f",m lh., I,',l, " I'p"""; o n " .>ill doublr-J"'R<' unit ..,,,I ...n "'......'N"\, 0/ PIT .. ntI ~(' [ ....."m n .·" i...· 1 ~'''''''':
l""-t- 0<'\\' In 1'1'...... c""-,,,k-nd ..n ....".."h ..1or u ful
.1.-1..,,,,,, ,..... h"'!; nul.... lor ("..m ..f I.... "'ud.-nl~· IIool
J>drl of ..n <"\ ..t..~. [n!!h.J> ,"Otdbuld»· ...... ",1\0 t ,...1
unih. including tdl""'Tiph .. ntI k~" :
• 11 ~ I"duk quiurs 10j;\c:1..... ,,'nh ,......n.,,·.. k~'"
7).
in ..... h oIlh" Modulr quiur!. 10

.·"·"·i......

u,

,·"·,,i...

Ii,,,'"

""!l"


2 Module Features
E.Kh m..d"l.. orrupi... I~ p.agn of II><- book. ~""n
from ." odu lt- II lLin k.s 10 1'1"'''''''''), .. hieh oc{upi.....
l> JIo' ~

2, 1 Qpening p hot o paS
["o,f, modul .. opens ,,-;Ih .. 1'<'10\" prim..rily ["..lu ring
phul'" «""""'tIro to th.. mod u it' II",m .
Thc' I,huh" ,lIlll th,·;r ."roml',"'yiu,l( 'I king "x<·" i...~,1
,,,.: " ,,"'(I ," ,' ,timull" 1m di ..."" j"n, .",,1 .. w~rm-llp
h>,ho" h" tl> Ih,- l,,~{·h ..r ,1ml Ilw 'I ,,,k ilt, lht'mwh'..,
",jMt th"j' "Ir11,;, ,'i,,,,,1 ,tlput "I", heir" l<> "''''''' ' ,Io,k,,(>' wri" , ;'y
M,d m<>li" .,h ' Ih,>m to W ,lIl' to o1i ,,,,,"" mo ,e Oil th "

"'11'1,' II",m r ,

2 ,5 LaDS.\10 g e & C Wltur' D4'St
Thr fl""II"''l<' of t'\~. mod"l.. foh
It,,,m,,,,,, dnd .kill,
LIngual:". both in I.·...' "
Long"",!:" strurtutf'S m"""nllo ,'''' moduLo, tht-mr (fur
...."mplt-. p.oo,t Inl
for .\ lod " ],, 3. ,,'....... Ihr"", ~
hi~lnrrl " ... p
trd Ih,uullh " tnl ",hKh prm;,,,",
additio n,,1 'ultu input
Thr ...1<-'-"nl l" n"u""r r.."ll",,, in Ih .. I"xt " '"
h illh li.,;hlt'tl and Ih..n ,"i i....ly pr", ti"'" in " .......... 01

u,

, ' X,",'

i",,_

11,.. ,,'('( It,,1 h"lf of Ih,.,,· 1" '1('"

d"dl, ",;th lh,'
,,,,,,,,lul',,,,,nt of prncllldi\T ,kill , dntl runn ion ,
(, I" ',' kinIt ",,,I "',; t i,Igl. "II" ;11 ",hi I,. .,1","l" n",in I" i "ill";
.1 link lu III(" mutlul,,. Ih,."" " .'" , ,'x,' ''' p l... Ih .. f",,, lio n
or n",kinl( d tdrphon.· "dll i, ,i<'" ll with in :\lotl ol.. 'l
(e"" n"'" ,imli.." ""d 1" '11 IttJI"!lrl.

2. 6 Modu le 1 1; Link . to Ulera twar
Thr fl ..... mod,,1r of t.....rut,..... tliff,,,, in IOnn.oI from Ihr
0Ihn- rrn EEnllli,h-I,,~u"II" dntoo, and ,onldin, d .ho"
introdortion In the ,,,,iler', hit' """ "urks. a m..t""Inl>lK
1"" ...., '...:1 dnd a r.·", . hort .. ""']~Ii< .. 1nrn:n...",
Tht· "Ul""'" """ tht;, I'-"Is d ...
rhronologibut I .... I.." " ...., ... b,2,3 Alte rnate Eng' ish e verywh e re uni"
thrrn<-. 1""1 "pp"ar " ilhin :\I,,, 'ulo;-,, 1-10 (fo, """mplt-.
Mod"l ... I. 3. 5. 1 a nd 9 f..dt" .... dn "'", /ish n~" htrr jtk....Ii tion M,d hu,i",,,, fur thr Sl,;nh.oO. """dctl_ n..·
d""hlr-p.oj.,'t' ~prt'dd whim ""-' k- In ,lrM il .It ,In En.,;l ~h· fin,,1n
i"'· o n .....-h p.oll'· "I .......... "'''d8''' , lu,l<-nh 10
'pt'd kinlt CO" nl'1' " th.., lh"n th., L:K '" Ih,· VSA E...-h "I'l'ly th.. i""", rdi..... in lh.. h1<"t,,'1' .,,,I,,,"t to thri,
&I9/i", n·,rr...htrt' ""it conl a;n, " "" 'I' of th.. ",,"'1'1' and o wn , oltUrL' "nd "xpl',i,'''' '' ,
" n I" /"nn,,tion Fil,· or th, ' liter,,')' ('xlrMt, ,'n,id"" ,n,,1 ,kl"jlt'tlS th,' ,tud )'
"1",,,1 ii' 1'''I'"I"lion ,md 1l"OIl"'l'hr
n", ,ll" ,nnl""'ying texl, " ... 1ink,~1 ho ih IIIIht" ,..I,·vallt of 1lH' nlllt",,1 tup it- dntl. "t 'h,' " nnr ti",,'. p",vid,""
munl ry ,,,,,1 t" til<" mu.luh' Ih..n"., "tiding 10 lIlt' Il,'ntlr k.,d ·in to ~ngli,h 1it." ,'ll' rt·. " ,,,hjff! ,,-ilh ",hi, h
modlll<', ...,h, ,,,·,,,,,. fo , "x''''' I'It·..\Iutiul" '; b'91;", , itrekn l, m;llht nol t". f"mili" r,
tH'ry"lltrt' Iou "," dt th.. hi,t,,')· " f J,,,,, ,,i,'a. "nd .\ Io.l" i<' ,h ",..II ,.. p,,>\'idi ng d ,,·id.. ,'h"'n,,]ug;,,,l ,pn""l
7 f"'lli.d, n'''1'','I,", t<",k, at _purl i n Au.t",lid,
"u lho ,--.;. Un' hd' " I", b<~'n Idl "n 10 ind uck·., " .,tirt,2,4 A lternate Soundtrack unit,
1'"...... porIt')' d""l drdm...
\Iotl"k." l. 4, 6. 8 "nd 10 k"r" a .w "lcJI"rd. doubl...
f'd'l<'
l ,,'hictl wf>lnllr"r on pupuLo, mu,if in 2. 7 Moctvla q ulues
Ihr ._n~i,h-sp<"d ki n8 'ouritL
On p.o~ 8+94 of thi. T..... hrr". Ilonk you "ill find
\Iotl",..", l. 4 and 10 Sli,-..I"
....ami .... li.. n or thr lyric> of 'p<'fifK so"8';n Engli, h. inf.. rm"l .....y. ,..... inromwliun ,""1 ,tudem. "",~
"h,k' .\Iotl" ..... 6 "nd 8 s.:..nJr",,1., d.·... in d ...."..,. g,:rlt'T,,1 .....l"i ..... ,hro".,;h .....-h 01 Ih.· II m<>duk....
m"nl"" "ith 11,," pop indu,t'y .or.d " ",'m" mu,i, Thr 'l"iL qurslion. &·,,1 hoth ",th II>" '""lu,,1ronl'lu
=1"'" 11\'d y_
[Mh s.~",~',...-i un il aho link- In Ih,' lup if of il< mooul.. mnc.'ul,,,, Il." "{.',-",, Iiv- 'luin,,, ron....m ' ''t.. only on
{fo, n"mplt". polil i('dl prol....t "''''g' fu, ,\ 100"1,, 4) to " "''''' (,,<1, an d ih'm, u l ' ..... "h"I,'I)' (on,itlrrrcl """,,1
in .. ";" '''" 'al know lrd,gr ronl,-,l.
mdint"in th,' m" li, lUm i,' ''''''''.
2.2 fly, c ult\'re c gateot un jt! '4:1l1
Thr pri"' ;p.>1 rulto r.. l '''''lml <>, "oKh mod"I., "
mnldmrd "it h in 5ldf-nmt.. i....d ,~ .. ,hk--I"'g<" unih
Loch unit (Uocnll.dt... on .. diUe n ',,1 ..,pn-t o f lhr
moduk I""....... conl"in, .. '-drirly of 1.."1, dnd prnt"flh
.. b..I
·rount
of th.· "'orid

pt<'l<"1"'' '

u,

,J"'.·...

r


'nb'oduction

3 Unit Features
Con tl0t 'umm ary box
hery uni t of th,' «,urse, ind " d ing lhl' [,'91;.'" m"'1''''''''
",,,I the So.HI,I/,,,, k un ilS, h'"!Iin, with" ,h"rt ,umm,, '}'
box iltmisinl( Ih,' wnten l " ft l"' l u" il at a g l'''''l- Edeb
box delail, lh.- "",·r.n topk "I 11\l' un il, Ih.. " "",tri...
in\'oh'l.'d a"d Ih.. \U(aoola'}' lirllJ!sl (()fl(.. "I rall~1 o n
~ ... i, al.o a li,1 of links to olm units "'ilh a
rolUlt"doo t .......... lg pagt' 61.
~ '>Urnrna'}' lKn... a.... d....illn<'d to facilitale gnwrdl
....o;on planning. and dl", 10 hrlp Iht I..
'1"idJ)"
lind d unillh,'1 ,.m m.......I" 'p<"fifK' t....hing n.....1of II>'the )" "I,,, "",,'" to m" k.. , tud,·n '. ,,,,·"'t of wh.,t Ihl'}"
."'• •,bOllt tu "·.,,lIli, teo, <0 .1' 10 m"ke th"Ill .Kti"..
l"' rtid p,ullS in thl' I"dming p"Kt·",
,t J

d
3.2 Text)

3 ,46"";09
Th,' romp....h ension of " r....clinll I"xt i. u,,,,,lIv .... ,,11
" 'ilh in lin> ' '''Il<'5Oft,·n. Ih,·... i' "n initi.,1 l\elwr,,1mml'rd wn,ion ex,'", i'"
(/li,t """l i"g. mmm,lri, illg. "nh'ring. ""'Irhing til!e,lo
P'''''II'''ph" "Iel to " lln>ur"g" "nd ,·".,hl.. ,Iud,'''l, to
gr", !, Ih,' g..ner,,1Ki' t of . ...." ding t"M ,,·ithu ul "'1 udlly
"'"cling it in det.!.il.
Thi' i. It'oUdfly folk>o'ed ~. 0"" or mOrt· 'k1dik\l " 'ddinJl
la'ks "'him ""J"in- ,t"d.."-,, 10focu' 'Ill 'p<'of I.... Inn. or on ,p...-if ,-.x-.bul....· ilNns. Tn.....
.......1"'8 nfTri.... I. k ,., ty of form. io P-"H'" 5t boIh
10",uid r.-p<1i\i,.,n , .",d , tuelr"l ho,,'lIon... nd .1",
10 •." , ,,.... Ihal lh.,,,· b d Il""'l 'pn'dol uf "'<1m prdo i, ..
10 p"g" 6).
Thl' "nit·hy-unit 1c'",hi",Li '''''e' i" Ihi' T"Mhd, B" nk
ufl,'" rt'<:<,mm"nd tlMI II""" "wling "o"'l' n'lwn' io n
,·."·«'i" ,,, a,,' wm l'l"h~1 hy 'Iudent< in p" irs, bolh in
u",k'r 10 m"ke Ihe ""I"·rien." mOrt· i"t,·r 1i,... for Ih..m
"nd to .,,,id k'ng I"'riod, of 'ilent dding ouri"g
,I.t"room tim...

ThN<" at{" al I<-a'i t".., ....".. ing texl, in T'}· unil
pro<'idi"!l" r...l"nr.. of gMV'l'.d. fa(lUdI mdl
l " i th lI>3 ,5 LlatfoioQ
"""" "nd abnJord, "him f.."tu...... " fdCIual 1....1 dbout
d....td
hi!,:h"" ""uto
I;"I,-n
for
I....
g"""'r"ll\i,I
of
tl>Iu listMl f';,
...l..N1i,ing Ird\"d """.i<:.... for 't"denls. pI", ,, ('<""",,,,,I
'I""< iii, fdclu,,1 det"il, ("w". d"I'-", {"Id. o r to Ii,ten for
d id'}' tnt'}· fn'm" uni"""'''r ,t"d,·no.
The....,' .... I'[,·nty "I pholo< in <',1<'h unil " ff"rinl! "''' pe th.· ' p".,kel'\' altitud,... ,,,,d u pinio""
I"r ('xt", fl lh ur.,1 di"""i"n .",, 1 wIllI'"ri"",,, .md A, with "'ddin!: ...."'l'r"h,·"'io". •t" eI"ut, an' "ft,'n
."k,~1 It> 1i,len to;1!l "xlr." I t>rlfe r'lf it- g"ner,,1 Ri'l "ntl
...gul"r ti,I"n inH tnt"
th,-,..
foll"wing fN'flh'lt It. 10li,len " """",1 tim.. in n,,,,,·
The 1""l':""IW i" h"lh ...ading "nd 1i,1" ning lexls h",
de
t.il.
b....n grad"" '" '" to be "1'1""pri"le 10 It... ,t u,k'nl'
R.."Ii'lk dudio I..xl, haw' bent cho",n ",hich. ",hilen- i'" ""riMy of Inl Rffirt'S 10 I"'I!" 'i).
t""'" W'.....r..H~' ll..... I"n!luag.. "ithi" I.... , Iu3,3 SerRe« ygu ceBdtBefoce: ygu li,tl'D
rom!",",hC'n'ion 1<'\-..-1. m.y ",mr-t,rnn. indud.- rC'r1ain
Ibesc di\CU"i<", ncrri"", ............, . g""Ik I.....I-in to ntr. ph r..... or n(""n~ " 'hit h I~' mighl .....t
ll<'(.... "'nly be "bk 10 un ....r; \dnd .
Irw topK of
h unit.
8tJo'rt roo mrJ ' ..n:i"" oft..n dl tl><- ,t"rt of .....·h unit. Th" i. 'lC'si!,:nl"d 10 ,dl..., I"" n('<"ri, ·.. of li, t..ni,'R t..
",,,,,lIy d,,,w ,lurk-nlS' Ml..nh"" to the tille of II,,· unil. ",,,I spoken Engli'r-.. hut ure h", lI 'n I.,ken 10..mu....
or 10 tIlt' ph"to' on th.. [>.lg", .,,,,,,,i ng Ilwir nnio'ity th.,t II", I"n!:" d~" '''..-....ary t" {Omp!<-tl' th.·
.,hout tl", topi,·.",eI ,'flm'ing 111t'1ll 10 ,kmon'l r.,h· ",h"t con'l'n'h"",ion I."k> i, ~h,-"y, "' ilhin Ihe ,t"tI,·"I,'
1t-vt'1,
tl",y al....ad\' kno,, · .,oo ul il.
5tu,1<'n l, "". "fI.." invit<'fI tn di,wss " , 10 mak.. d
3 ,6 VPcaRw} If!l'
rom!",ri"''' wilh thci' """,, rounlri.-s.
This 1'100.'" r.cabli"",,, " cnn"",1ion " it h I unil to pi<: \'txdht,Ltry .-xf'l"(i.... p......nlgroup' 01..-ord, li"k",1 to
"nd ,ho"ld tTldk.. ,t"doml, me.t<' l't'li • to tl><- d (Omm,m InK.I 1i..1d ",,,I c"n O«"Ur ,.;1
bC'fOf(' a
rult"r.1 ;npul 1""1 "iff fotto,,"RmcIing nt'frisC' ("•• "'arm-up f?&forr!"" Iinodding ""ellh.. li,tM\ing n..m,,"" "a", ,It.lI"IC'J1t. aw.,· n ..m........
from Ih.. ,kill or "'"uing inlo the' ,kill of li,I..ning ,,"':1 \'or"h"I,,'}' it""" "",...!>"II",,' lim" t" renect on Ih.. Ih,'n,,' an d th.. 'p.."k..n ..-onl, mosl likd r ttl I... u,eful in " g' ·r"llOnlexl •
im'olved in Ih,""rMI hd",,· th,' tim,' w me. tn ", it,..." "r "clive ")f.,h"r.''}·l r~ n,f' 'r., hl,· ""Ill " 'p'..-, Ik
.\CH,.,lIy li,kn 10 it
",11",.,1 t"pie i"t" """'1' 01.1)" use,

,·.rio",""

,,,,,Ii,,


il.Up eak jn g
Fi'MI l",i" lI"'uP ." d." tli"'u,,ion ~xcrri,~, oftcn
(Olld"dt- d unit 111~'" 'p~akillg ,'x",riw, !li'T 'ludent,
th~ cha n'e to pm,~" all 'he cult ural inj>nllhpY h,lw
l'('({'iv~<1 fmm till' unit, to ,e'l/de ,my Il~'" vocahul",y,
dnd to expre;; their gener.l opini"", on the u n il',
content
The ,Ii«""i"'" dh" oftl-n i""ol\"" ,..fl.-ctio n on dnd
cont,.,t wilh thei, own ,ori~ly
3.8 Writjng

Othe, ullit, colldud,' with ",rillen outputl.>a'ed on th~
un it', (I)nt~nt.
Student' are "'tJ to produce ,ho rt text;, ",,,,,lIy
bd,ed on modd text, ,'pI""uing with in the un it. lh~
topic of Ihe wrilkn t,',xt, will n,u"lly I.>e 10"",,1 on
""d"n1,' OIH' exp,'rienee" prt'f~rellces Or opinio l\' of
;om,- a'p,,,t of til<' u nit', tI",m.-, Or a wmpdri'on of t h~
cultu,.,. preS<:ll lcTI", se 'Hillen d"illn ment, are u,uaJlv ,,,itdbI" for
hom~\\'ork all",alio n.
,1,9 Word Bank

,\ ny ,,'ortI, apP",lring in the text, ",h id, ,Jr<- ((}1l,id~I"l,,1
o ut,id,' of 11l1" inttrm,>tJi"te level are ' ignallrd h~' th,'
I)'mbol a and !l1",><,,1 on the ,,, m,' do uhk"pdlolt- 'predd
a, the texl, th~y appCTh" 10110'''-' apl" 'dr in alpl h'beliral o ,d~r, for "d')"
rcf"I"l'n,e, in" Word Il,'nk box ,lI lhe top of t'dd, righthand pdlle,
Th."" '''' '"h "I",)' item" un like tho ... tha t appe'" in th,'
,,,,,,h ,,I,,,)' exerci,es la pal'l'" 81, n'" n"t int("",k>tJ to be
"" imilated br the ~lu d,"nt, ., item, of acti","
\'OCnh\lldry, l'hq' drc merely glo«rd in P,,,, inlol '" ,"
110t to impNI,>, 'udenl" ~,,,,ntial mmpn'hm,ion of tht"
t""I"

4 How to Use the Material
D<'l dik>tJ dd"room t~arl,inll nott" dl"l· prov idrd fo, ted( h
un it of' Ih(" St".knts' Book on page' 19-a1 of lhi'
T~ddl("r'~ Jloo~ and ,ugge,tio", for diff"l"l·nl ro utes
thm ulolh the book are give" On pall'" 12- 14,
4 , 1 U sing 1M egadine tgx ts
It i' a lways "d vi.',t"d ent' into . rc"ding ex"rci,~, tlMt tl"'ir in t" l"l" t ,md
nl rio'it)' in the ,ub;<>rt of the texl ha' '''o",ed, R~I..va nt id,"" 'Illd vorabul,,')' ,ho"ld b,'
,ti mlllat<-d in til<' ,tudent,' mind, I>do,,' th,-,' I'<'ad, ill
orti n to p revent th..m from approdthinlol " t"xt 'm id '.
t·or this reaso n, it i~ import"nt not to omit th,' Rtf"" >"'''
Ml iviti", in " unit If th~)' ,m' not felt to be
,' pp"'pri,Iud('nt,' ,1 t1e ntion i, r."t dr,,,,,,, to th,- titk, the formal
'Illd the photo, th"t Mcompan)' " I('xt, and tl",t the y
,'I'<' eIKollrag<-d to m"k,' 'om" pl"l~Ii'1jon, abolll th"
t<'Xt', co nt~ "t
Look over th" R'adinll compr~hen,i"n t",k< ", ith the
, tud,-nt, hefore tllt"r read and, to mfully u nde " l"l1d th,' in, tr" r tion" IOmp ll"t" Iht- r."';t
'1",,the whole d ,,,,, Enm u ',...ading ta, k, in p"i" if pm'ible la p".'\e Ill. ,\ldkte , ure
thnt th'"}' unde,."tand Ihat, for m""y of th,' I'<'ading t,,,h
(", in 1'1'"I-lif,· , it"allon, ",h..., yo" are requ ir"d to "'dd
sonwt hing in <1 fon·ign lanS""Ild, it I, not n"n';;<1')' to
ull,k",t" "d the mean ing of evel)" In " d in the text to
I,.. dble to compld" th,' td,k,
It i' import"n llh"t , tudents do not 1')'10 trdn,late earh
t".~t wortl-for-word in to tlw i, own lang""g'· fif fot no
othN I'l\'«111 than it "'ould be too lim~-<:O"",ming!),
n,~)' 'hould try i",tead to "e'luin' th,' hdbit of "-drching
in e,lch rolS<:, m,lking u"" of th,' \\'ord Il"nk to 'k-c ipher
diffi,ult wo rd" lor gi, t rea d inll t,,,h, it i' d !lood idea
to ,,'1 "urlc'nl, d , hort time limit'" the}" do not b,,,,,,,, ,'
too pngro'''''l in th" .ktdil, of the tnt. Wh ile ,t"dents
are engaged in a t'l\k. ho\\'".'('" it i, ,till import 'lIlt for
th,' t"Mher to circulat~ amo"!l th"m, or "t lea" I",
d v"il ahl ~ 10 gi",- dn}" hdp f""lui....><1 if 'tudenb become
,tuck
An,w,'" to read ing t",k, ,ho"ld be ,·h,-ck"d with tit"
" 'ho le rla«, m"ki ng '''f(' thdt ,tudenl' c"" u"d"",tdnd
a nd ide ntify Ih,' p"rt, of th" te." thdt provide the corrffi
d"'wer to e,,,h question, II i' th"n a good id"d to
conrl"d" th.. ,"'pl"rdtion of a ["('"ding t~xt by a,ki,l,<; the
M' ddd itional couple of g..n.'r,,1 'lue,tion, rel"ting
to the text', content, 0, to their opinion of it (,..... ,p,... ifit
,u8f\",t;o n, mad .. in tht, tt-d,hing n01~'

",,,I

cl""


Introduction

4 ,2 Using thg fi,fcmlng ' pf,
A~din, 'l lI,knh ",~~llo b.. ,,,tnl'Ml,,l\" pn·p.." ,.'" b d u r'..
..mhdrkill8 u n d li'I" n i ll~ .., ....-i'... TIll' iltft''' 1''''' Ii"",
['"wid,' ,m inln>o.Iu,1ion 10 Ih,' ,,,hj,.. 1nf ..am
Ii" .. ni,,~ ld'''- ,Illo.l hdl' 10 ,..-;1,·" 'hl,Tt-nh' ,,111'n'ion
a",ay from Ih.· n"d,lin~ I.. ,h lh dl Iht'j' m,,)' j"'1 haw
(ompl"I,"ti
lid"... " l dl' i,,~ Ih.. rr«>tdh'!l'. il i, ..hu '·il ..lly
in'port''''1 10 WI lhro"gh lh.. in"ru.1io", fo, "d""
1;'I"ning I,,,,, ",Ih ,1",1<"(\1" "",king
11..,1 II,,")' fu lly
in w' .."dio
"r>""I,an II..-n"mlx.. of 'I....." ..... 111.,1 Ih.-y " ill ht....,. dOO
Ih....u<1 ndlon- of Ih.. inf".m..lion 11...1 Ih•..,· .....
rrquirt'tl 10 ..1fi<"'"f'. Ag.!in. 'I ,h<'uld be np'di",,,, 10
,1",l<-n1\ Ihdl Ilwy ,houM nOI ..,pt'<1 lu Ur>tlf'nldnd
.....f"f). " 'oro Ihdl l....y Iw.... and Ihal mo.h of IIw
Long"..!!.. of Ih.· ""u.. ling mighl nut in ..n)' ....... bt..
......... ·.. nt 10 II..- 1..,,, Ihdl ,"""', ha,... 10 wmplf'le.
lU'o .... l~ ..hi, rolml....·p rod'" Ii,... 10d.....-..Ioping IhI' ,kill of ",..I·lik
a"r..' romp....n.·n'ion hpLoin 10 ,Iud.. nh lhal i" .......1lilr ,ilu.oIM"b Ill'lrn"'1l10 II><- , IM,. f'1d. Iht..,· ..-could
prob.obh' unly h....... n .....1' ·1
" 'ilh no
op""",,nily dl .. l1 fur trp<1ilion
f.bfrum ,llItlo-nl, .. ft...... n
II"'t"fI,1'\2. ..nd
lhen "Ildin ..flr r .. "-'("....t ..nd you .. prub.lbly fioo
lhallhl' ok. (..n ..1......ly romplt1.- lhe 1.. "'\ \'hrn ,'hrc kln/o( "n""·.... ",i lh Ihr (I,,,,, ..,I< ,Ilell you lo"y "oro, ..nd phr........ Ih..1 I~' rrmfrom Ih.. rn:ortlin/llhal hf'lp""l lhI'm 10 <1
m"ld br- pl.>~""" cl,l(din. p"rlinJI.. r1r fur IhI' ....I<.. of 1hos.c
"odt-nl, ",ho did "o1 m,,,,,,!!.. 10 ..n,"',·r dll Ih.q....'lio'"
11 i, nut ...all)· d,h'i.. ,hl.· 10 pI..,· " "y ....-omi,,!! mo,..
Ihan Ihl1."t'" lin...... ,\/o(..i", Iho--Ii,Ic·"in8I'h..,,,· of .. I....,,'"
,hoold I... n"".d,~1 u lf ",l h d fr... 1I'·n....,,1 '[,,,,u,,io,,
q .....lion' link...1
" .di,,1!-

""·rri,,...

",n-

1'........,1.'"

'>rl'''.

""h..

cO"'''"''

i"

l 'h",1< "", ..... ~ ...ilh Ih,' ...hul,·, I.",. To ,..,,,,,,lid.,"· Ih.·
,mil'ily. it i, .. good i...o,d " ...ilh Ih..ir co.......-t d..fini liom ,,, It,, ,,,ld li,,,,,. i"
Ihei, nulti>ook. An ..",·n 1" 'lIn id"d i, fur ,,,,,tt'nl, 10
k.....1' a nol..bonk , pt'Cifi(ally fo, n·[O..li"lI n.·",
\'()(clbola,y. Thh ( ould hr d;"idrd inlu dll, I...I"1it,,1
.....~ ion" ,,, inlu 'p""ifi,' 10pi' .... "" h d' /<>Ir<, l Ilt ",~,It.
.-1";",,,/0;, <1<. Condud<- thr \'("ab"ld')' ...1ivily by d,l" ud..nl\ cl f..... qut'\lion, lI>al , pt"f ir" ..lll' pt... 1i.... II...
ill
""",. "·onis. for t'Xdmpl•. 1\ lMr u!J<1abln " ",,10/ ll'"
"salad'I" Id 111 1', in ....." b.N.Ll!l 0 ' 1I....1drau .... "...",."
if !"" h.oJ "'." 10 ...tilion' (" 5r SI
I'"'

4 ,4 Using

the s pgakja g AA'jvj, ig,

I'ur .. n~· di'>(\",ion ..'1iVily. bq.\in by ~n.'llhrou.'lh IIw
in,lructitm, "ilh lhe ti..." ..od "","i,,!! ,u... lhal lho-, ·
Ihrn-L
.. od......
1<..- '>tutlo-nb 10 iii.... ~uo 1m. ''fliniun uf I.... 1',,I'ropoc;nl. dod ...,.m..P' Ri\"'" lru.. opinion or itk.. of
yoor OW" If ...........')-, ,u!'Ph' ..ny \'(H .. lou'..'), ill"""
11",1 ,Iudn-ol, m;w.l ......" lu Loo.k.
h..- 1"''' or II"OUp
di..-u"ion. di\w "I' thr ,Lo" .., """""'')',
A, 'Iodr-nl\ di..-u,\ thr lupit' amonll lht-rn......'"'
, itnll..le dmong Ihf'm, or ..1 '1 hr d\,..il..hl<- 10 gi,...
.. n~· hf'lp .-..quired if lher
,hurl of itk.., 0' " .. l"i ....
hf'lp ...ilh \ 0<,,001.>')'.
Allh1'.....t of lhe d;.,..".;on. rulk.. 1 f,'On_1< f,om
\'..rio", ... i~ o r grouP' dnd hi/(hli/o(hl dn!' ",..f,,'
'....-.>hUld')· o r ph......... lhal mi/o(hl ha,.... n,... n fn""
,Iodr-nls di"""io",-

A'" ..

"',><1

n...n

4 ,5 Usin g tbsr writin g Betiyjtig ,
.\ 10'\1 of lhe ,,'ririn/; d(~i"ili,... in Ihi, (OU"",, d...
p,nbdbly besl "" for hom.....o 'k. 10 ..,'oipt"rincl, of p..r;,onal ,,,ill,'n p ,,'o\'dl"..bk il i, ,'il,.ll~·
im port..nl lh ..l lh .. l..eKh..r p'''p'''''' ,1",k·"I, in k....... n
limr "ill> "lIlh..1Ih..y n....-d 10 h.. "hl.- In wml,lrl" lh..
Id' " " I hom...
4 ,3 Us ing thg voca b u lary e a:grcltg ,
e"",id... Ih.. lopi(' of Ih.· "rili,,/; I,,,k wilh Ill<' d .."
.\ loc;l of lh .- 'I""' ifi,' \" "'dhul,,')'
in Ih i, (on"," a, a ",hoI... E1 idl from Ih"m dny id,-..,. \',..-"hul"I)'
""Ioi,.. ",od..,, 1\ I.. 'dl"W,ri,,- !!n"'I" "I .....nl,. or 10 p h'd' ,..., Ihdl mi~hl b... u",f,, 1in Ih,' r n m f'lt-h n n "f Ih..
i"... Id'" ..n t! ,,'ril.. lh..m on Ih" bo.. rtI. If Ih,' la,k " ..I"i .......
m..I,·h Ih,'''' 10 Ih,'i, d d i" il;,,,,,. Ilt~· ..",,· "" h
in",'i l"hly ;,"'01\,,,.....·rI.'i" .,m"",,1 "f
o ,k
,1",I" Ill' 10 ,,,,il,· 10" 'P''''jfi, IO''''dll fnr ,·\"n'pl,·. ,m
inl" ilion , il i, p",l",hly 1"" 1if ,I " d" "t, m"'pl"l" Ih...... ..m•• if
po,t'·drtll. to",lm, I •• ,ompl<-h' ''\o. m pl!' on
Ih..
bo..
rt1
wilh
Ih.. hdp of va,ioll\ , [",kn l" \I " d" n l,
,·u",i"... in p,' i...., in "Idrr 10 1"",1 Ih" ir h'''''''''''.
£X pl..in, if yo" " 'i, h, lh.,t , 11,,10-,,1\ ",ill p",h.,hly kll"'" , .." II"·,, ""I'y d"",n ,'''y id..,,, , ........ 1, ," ", ,,,kl
'''Ill' ' " f [h" ",,,,,I, "1n',,, ly, 11...1 Ihq · ,, ·ilI l... dhl.. [ 0
fom ,a " lh ••l mi~h l hl'lp Ih" m
"I< I It",i, Ill"" In l
8"" " o lh,·.... h... .
"f Il"'i, , i"' il,,, ;I;,·, to "th"r ,"'>rtf, dl ho", .
(or I.. "onl, in Ih..i, "'\'1\ 1,1Il~""gd .,,111 Ih.,[ ,,,nw m"y For "lh morr' 1"·"",,,,11" \1' , (''' '''''''' 101'' ,I"dnlt' lu
'i"'ply h.Il--'· I" h,' )o(1"',,,~1 .,1.
fi,.." m" h 1""I'..r"lol)' nol", in d .",. •md 10 "r< I," Ih.·

'0 "".....

u,

,·M·...i""

n,·"

1I""" ...

1\,,,'

.""i

0'.,

ro",'


not .... '" ~ lo!:ic~1 " '.. y. 8<' .. h,· ~"" d,'ail~bl .. 10 gi'... "",1 ,'OCdbuLl~' fot .....h
•h,,:!rnl\ ht-Ip wilh "')Cdbula~' and id..a. a s Ih~' do of loc mod,,1rs. .. ill..,u t n-q u iri"g . tude"Is 10 h,,\....
Ihi.. Slud""h «>uld dl)() )Iluo,-tht-i . not..,. 10" p.ort..... rr",..mbe.-rnl i"lolmdlion 1""1 i' 100 .....'Irric or
10. f.....dbd,k. o r .......n ,on.lnMl prt1'<'.~lo~· no l... .pt"10ll<1ht-r ..nd Iht' n "ril'" 01' Ih.. fi.... II...k indi"idoall~' to ..",,' ~ quiun u" br ,1d\...-d undrr til<" br...-h""
1ruhur~1 k""', k"I".... Thr quin...... <" n I.... u....d
" I jo,
"I h"",...
\\"hm ''0<1 h~,'(' m..rk,,,1 "nd .... li'l ril>uI'-.l " ,,i..;o" di", 'If ". 1..."_
i",I,,·i. lu,,1 I""". spnxl '>On,,' lim.· in I.... ,..., 1 k-."),, To u'<'~
isilm "id. 'impl)' gi\'(' ~ photoropK-d qui/
, h .t ud..", "nd " ,l Ih.·" , 10 hillhlillhhng " "y COm mun ", l't'CU m- Rl ('rm",. ,,,,, I I"
hu m, ",.l. Slud.."I. ,ho"ltlli...1dU,.",pl 10 a",," ..r th..
",kill!: ,Iud..nls 10 suAA....l ""p "I ,nrrrtl i"10\ Ih..m.
ti" ", wilhout lo"li" g I"" k th rough rh.. ",odul,..
4 .6 U s ing M Qw,.le 11 O•.!01S.I..12.1!lere tuO'I hUI ,llOllld th..n """nh rhmogh Ih.. m, ,,h,l,' fo, .lIlY
H.,.fon· n·..diIl1o\ th,' dilkrrnl exl r,,,'1\ ill thi, moouk. il i' ,m,,,,,·,, lh"t th, ·)' ,.."", in on'"n· "huul. Ch",k tI",
i"' I" ,rt"" l lh"t 'h"I"l1" "n' li"'l 111.,,1.. f"'''ili'', "'ilh Ih.. ,,,,,,,,,'" with Ih .. dlllh"•. II", p"riod in ,,-hid, till) ' Ii"''' l ,mol tl"'ir I'ril1' il,,1 tl"'l ,Iud"nt> It'll yoo in ",hi, h unit "f th.. n" " ],,h ' lI",y
"""h For Ih i, n 'd,,,n, ,t"d" nl, ,'l lt'nhun should dl"'d )" I,,,,,,dl h,· """,...... I" 'I""'ifi, ' Io,·, ri"", _
hr d ••",·n lu Ih,' I,,, kgn,,u,,1 i" fo,m"li"" on II", kfl' ro 0'" '" t...Is. p'''l''' rr , tuel"" l, fo r thr quiu ... ..I",,,t
h.I",1'i,1eol the 1"'8". "'hitch "I", I'ro\"id'" Ih.. ro"I",,1 .. ......·k t" :rv,. ho,,,l, by " ,liu!( Ihr m 10 " ...·i..· kq ' fd,t,
fn,m "hiand ,'Irt "",k'fll' ~>llo'" Iix- Inl in tt....i . book "11h<'" ",m,." lim,.. .., lilt")' li>tt-n to til<" spoL-n nYor..uo.,.Ih.:m to n·.... Iiv-1""1 d-*,in lor th........"'".... Ihis
InollJ"/o; IN' oflhe (""'-""T04' quiu~ At. tIl<".....J of ..... h ' lurslion lho- .......·" 111 unit
Tlv-1trtIJing .md \i>ur
l "umb<'r frum Ibt- Sh... k."I' Buuk i' gin'" in br k<1.,
......" ......1 in p.ti'" or grwl" . tv .......bIr-.rudrN, to p<>t>l '0 th..1 ~'O1
loor tl>otl,l:ht, ..oo idr~ .. A,l:din, n lJl.,in In slvIlwy ..hould ron'1,...1;''''' rn tuin-rl ..ntl ""-'ukl l" " .p.nd too m um timt" ",,,,Iiliu,,,. o r, fo r .. more IiRhlh,·"rtt'd ..ppro.tt'1i " i't 10 u,,,I<',,,I~,,d the 'fl('(if" , k1"il, oflll(" 1'"Xls_ 1h<'y "dmi"i,t.. rt-.l ",,, 8m"l) i"l)' , h"uld ,,01 ..tt.. ml't ,Ill)' lr.m,l., ti" " .
," mpkl'- Ih,· qui ' ' ik n tl)" in gn,uI" ""d Ih,'" h'lIld th,'
It ;.. i"'...·it.,l>l,· 11"'1 mud' lil<-r" I)' I..ng,,,,~ from "th" , ",,", ",,,nl'k t,,,1 l"'1'('T'; i" to )'''', It' h ,' m" .k!" l 0. )"ou could
""III""" '· diffi'l",,,li,,n, in ,\ l"d"l.. il "',' d,,,ig,,, ,,lp,,n'l)' to ..Ill0""'10\" intlil'i' I", I<-n l' 10 10\'"'1' Ih,' ~,·",·r.,1 n"""" id,',,, ,,,,,II''''ling of kl" 'l'inR Ill<' ""O"'S ," Y" " R" .,1" "10\ (i" whi,h c,w' )'" "
th,' tt-,t" ."llw. Ih,m to il1\'"I", ' tlwm in ,111)' d<1,'ilt'<1 " 1"' i",,, I)" " 'oulel not ",,,..I I,, l1",k.· "ny phol", ,,pi ("»)
lit'''''I)' ' !irki,m
\\'h.·" ,h,,, kin~ """ 'U' , ,,,k 'tutlrnl' 10 poinl ""I I" 4 ,8 llJI/aa.tlitJ=,'!tra .~tl ylt/fl
~"u ...h;,h I"'fl' of Ih.. 1..,1 1", ,,, io lt~ 1 IlIt'm " 'ith th.. n ... 1" ",h i" R no t... for t .. ,h u n it "f th.. SIUl1('n,,' I\<",l
inl" mld rio " ",.«"",~. to """"'r ,·... h q u",ho " . Tht· "h,-,,~" mnduoc " 'ith 'ul!!l'"'li"n, fnr F-",.. ",~i\·itin.
(ontt>lI1""d'r /i",,", qu lion> (C)ukl llx-n bt- c1i..-U\o\.t.'U in n...... i"duoc mlepld,-, p m it" l or ......arrn "orl ~,,,t
I'di". group' or ",
·hol.· it is rt"lr\-~nt. 10 rrf h.tckl" "tl
u"il, ill Iix- book 1....1' "Pl'rupri"t..,
t!wt !wH' d i "ion lopi<~_ \...... Thr \l""" ki"1o\ """ "Tili"R ....h\·ili ,,,,, b.- i....'n ",1 ill
mi~h l lilt 10 rondudr lilt·
try. 1r1li ,,~ .tudt-,,1s ,Ix- mido.llr ur "llhrrntlnl .. 10.
'" >UPP"'''''':''1 nth......ill
Ihr
StuIionk.
'
>r
" Il(" g;no" to f~,t
1i,lm "~,,in 10 Ihr- n'O)ttling " ' llx- 1",, 1. .., th..y " ill""
douht !w,'O' d''1" i,ro d ,k..-pt·, undN'{,MOOi"1<: .. nd 'hHlrnt, "ho fi"i"" " I..,k 1",1"... I 1"<"\1 of II... ,ld"
Ih r " 'rili" ,l( ..",I
·~"h I..,L. "ould I)(' gin·" for
"PI",.. i..t;o" of il by Iix- ('",I of Ilx-I....",,,
h",,,,·,,,ork, b"l I pmjrct-, I)'k ..'Ill'ili.... " 'iIl n"l"i...
4 ,7 U l lO A the M od"/fLQ l.4fu !tf
"'1'"r..I'· 1('»"". 10 th,·m"'h-..,, .." d ,ho"ld 11.Th,' II ' Iuiu, ,, " P"I0:'''' 8+9~ ul Ih i. b<",k ~ rt" d....ign' ..1 ..ml>.<, k,.,] un un l)' ",11<"11 .. ",hul. u n ir h,,, ht..."
," j" I" ",,,,1 l t, for ..."h m," 1,,1,· "f II", "","".. Th"i, " " "l'k l"
'I",...

"mi·

"""'!'"

«"..

1....,,,,,


Course Planning

The modular course

The self-designed course

A prrfnclly vdlid "'ar 10 1,"..( h thi, CUll"'"' i~ to work
yo ur way thnllJgh ..arh of th.>modul", in tum,. ,tdrti"R
wilh .\ lodu k land fi"jshinlot ",ith r.. l"du!r 10, nl<'" only
mod"l .. th"l it w"uld onl h,' ",ki",bk to work throu!lh
frum ,1",,1 to finish would I", Mud"l .. I I. Link!; to
lill",,'IU"-', which i' d,·,i!l",~llo mmph''''''lll th .. nthrr
mod"I... 'dth", than t" ,t"nd ,,]ollr .lhis lin"l modul.i, in t.-nel l to I>t' dippro into ", "",I wht'n ....1""dI1I 10
th,' ' ·0 "Ultu....rontr " t found in ~I(Jdul", I to 10.

If l'uU"'i,h to desi gn l'inlrnd to u ... ,\ (....." ( '"U"",,, d' d compl...m..nl"'r
to your mdin 1,\I'l(u"!!,, <0" ...... 0' no,,·
""rrin,I,If ,tudi..... th..,,· h '~ I" " lIy no "'d,on "'hl' th"
"'I',,.,,t,· unil' ",i th in thi' ho"k ","'''01 bl' taug ht ill ,my
0"1,,, tl"'l ,u it, you or your <101". E....,y un il uf lh,- book
..\ i' l' ," " f"..."t"nd'ng I...."", (u r ,,·,i,... of I....",n,) in
it, " w n ';l(h1. An l' u nit cou ld ('",ill' br: ldulo\ht in
,,, ,14tioo 4t 4ny 1'0 ' ''1u f 4 , d f·d....ign.... cou..... in onl.·,
to mN'1d ' prrifir lrddtin~ "'...-d. w hr th<"t Ihdl n<'C"d b
Th,"n'h ,,·;thin .....-t. of th.. r....ll rn moduks Cdn ..I...
boo loIkJ1'ffi w.lij;;htioo> ..nUy in 11'><' Ihl1'
" pp".. r .. ;th in .. modul.. (l 'nib ....... foIlm,...t by Engfw,
"'tr}" hm- o r Soundln.,t;l. finishi,,!! with ltv- Lz"'1""9" l.
(ullurr 1"'8"' ...... conclu,inn I<> 111<' modo,," them<-. If k or
.my ......'>On you "i,hnII0 omil 0 .... o f th .. uni~ th is
"-ouJd nol mod ul<-. ~, tM u n it, " 'ilhin ~ modul<- ~f\' no(
inn t';(dbly imrrlin ked ~nd ~ ... nol des igT><'d 10 folk...
"'o\('h o tM' in 'tril1 """l ..... n'.... SUI h dn omi%inn ,,"ould
m,'''" o llly th~' you wold nut ~i\'t· ti><' .\ lod u le quiu....
(to !"'Iol',,; 8+94) In you, d"s, ",ilh"ul Ill'\l editing oul th.·
'I" ...,ti"n, lh.,1 h"d nul bn.' n rov,·tt'ti in your 1.-..,,,,,,.
Ad'!ilio""lIy. if yo" did not \\'i'h to "'ork th ro ugh th, ·
10 m"'lul.... in tu m . th.·y wuld h ... compkll'd in dn
on l"T 10 ,,,it you .....lf o r you r ,t"d,-nl,' inte......t'.

""0"'."

The thematic course
\\ 'hi l<- 411 of tM un ,t, " 'ilhin ......to module d.... l"'l....
in dn ~' ....... by d co mmon lht-....... il i' ~l ... I"",ibk.
u,inl( Iht- links 'ignl""l....1 in e dth uni r , ronl~n l
" , mm,,')" box. to rn...nl(" '''I, i, d i""'lio n dt dny point
"nd to foil"... inst....... d' if " I " ,·n "'['I" " unil in " d iff""' nl m<>d"l~ with d ..",o nd"f)'.
mn",~·I.~llhem... l "inl( lh, ....· [jnl... it i.' p"",hil,' '"ith",
I" t"k .. lh" Uttd"'l(ldl "nt··uff d iVl'l'\ion from 11H'
m"d"I ,' th em e, or 10 ,['<",It· "ntir" "Un,,,,,;\'(' routt·,
lh,uu!lh the difft'n'nt unit" Ikln", ,u'{' ",me '''AA,... tiu " ,
for 'I'er,fir them"ti. I"'th" "y' lhrou~h the b " ok.

Them at ic pathways
The UK: historyend tradition
2.. Fou' ",tionl

4iI NlbONlcet.tnbOl1S
5f fngish ~.. c.n.d. IftdW. 111
I1a WlIIi.... $I>I~~Ir'
2b 8nos1l iII, nels

3.. Envt.ntt . hisloricll toll,
2. TCMO Inc! colllltry
6d WII. n d>I tourists stoYltd . WIY
lib Willi, mWord'wortI1
3b 8rit.in·, cotonilt paSI
7 .. Th. Fri."dly Gomo,
3e Tho B,iji,h atwa'

The USA; history and trldilion

J_.

2c The _ " "" .... t woncI.rs of Atna-rica
3d Hostory " the meMes
tkl
FtrWnora Cooper
TIe H. melB eecher St.....
"- Na_ " c"' b,ltiorIs
4c Th. lend 01the free
lOb Immi-g,"tion
3. Th. USA: m. lOll; 1111 news in the 20'" c.ntury
4d US 1_ .howbusinlS' "" d big busin...
10e Gtob,tisotion
11) John Sloinbock

lIh Wilhd OWO"

Scotland, Wales and Iraland

4a UK Pl rl iomontIrlditinn and ching e
4b The ups and downs ofthl B,n"h monlrchy
lOa Positive di'''rimination
ne J.... AuSlan
nil Gltlr;. 8. rnard Shlw

2a
2b
3a
8.
51

four nati ons
Bril;.h islnnd'
En;la"d: a historicat Iou,
AcMd COfllglisJt eve~rr. C....da .nd Wi ll S


11k Dvlan Thomas
4a UK P. rli.ment tndmon and ch. nge
3b B r ~ai"'S coloni.1 past

10, Globolimion

9 1 EnglishuefjM1ler" The Aapublic of Ireland

llj John Steinbeck

4& N.tion. 1celebrations

41 Soundtrack ProteS1 , ong,
lOa Po, itive discrim ination
lOb Imm igration
111 Z.d io Sm~h
9b TeXling
ge Internet innovations
9& L.ngu.ge ch.nge
lOt Soundtrack Ch.nging ,oc ietie,

llq G&orge Bernard Shaw
2t Sounrftreck A woMd 01mu, ic

1a The Frie"dlvG.mes

Britain's formercolonies
2a fou r nations
9t Eng/ish BWfjM1lBre: Tho Republic of Irel.nd
3b Brit.in's coloni. 1past
31 Eng/ish BvefjM1lere: J am.i c.
3 d History at tha movias
4c The land olthe free
4& Nationoloe leb.. tions
51 EngliSh avofjM1lo ra; C.n .d••nd W.los
tid James Fenimore Cooper
7f Eng/ish Bverywhera; Australi.
2d ClimJl a el<1romo.
7b Extreme 'ports
If English everywhera; South Alric.
1" ThoFriendly Gam. s
lOb Immig ration
111 Z.d ie Smith
21 Soundrrock: A world of musio

6b Down,hitting
6e The global ,upe rmar1lat

The USA's changing society
ic Modorn f.m ilio.
lad Working mOlhe"
111 Virginia Woolf
lOb Immigration
4d US law: show bu.inos• • nd big business
10e Glob. lisation
IlJ Jo hn Steinbeck
4' Sound/rock: P'oteS1 , ong,
5d Cybe, High
sc Internet in""vahon,
9& ta nguaQ. chonge
lOt Sound/rack Ch anging ,oc iefie,

Young people today
family liIe
1" Twoordin''Y d.v,
Ie Mode,n families
lad Working mothers
111 Virgini. Woolf
10 e Caring fOrlhe elda rlv
11k Dylan Thom.,
kl What's in your basket!
1& Tim a out
7e Mall ,.t'
1d Popul.rtelevision
re Holidays
2e Town and coumry
lb Homo swop
llb Wi lliamWordswof'\tl
5e Hig h schoo l culture
lie J .na Austen
Ilq Geo,g a Barnard Shaw
5b Students at home and .broad

The UK's changing society
Ie Modern familie,
la d Wo"'ing mothers
111 Virginia Woolf
toe Caring for the eldenV
11k Oyl. n Thomas
5a Too much too young!
lit Ch.rles Oickens
4a UK Parliament tr.doion and change

6e

UK +EU ~O K!

6" O.efWo, k&d end underpaid

1"
le
111
te

2e
llb
Sa
lIt
8a

5e
8d
5e
lie
11"1
5b
lOa
8e
9b
9d
5d

If

Two o,d'na'Y d.ys
Modern families
Zadie Smith
Time out
Town and co untry
William Wmdswof\!l
Too much too young'
Ch..les Dicken.
A ohild could dOlhal
Stor pupils
Holl)owood kid,
High '01>001cultura
J.ne Au'ten
Goorge Bern. rd Shaw
$tud ants at home end . broad
Positive discrimination
Dancing in the Taxiing
Intarnet cheats
Cvber High
English e••fjM1ler" South Africa

Racial issues
3b Britain's colonial p.S!
31

3d
lld
lie
2t

English ••afjM1lerfI. J. m.iea

Historyal lhe movi.,
J ame, feni more Cooper
Harriet Be.oher Slowe
Soundtreck: A W\u1d of mu, ic

3e The USA: m.~in g the news in !he 2lJ'h centu'Y
6e The global supe rm. rket


Course Planning

If

Eng/ish eve!}Wherl' South Afri c.

lOb Immigration
111

Z.die Smith

Gender issu es
Ie Modern f. mllres
10d Working mothers
III Virg inia wceu
5c High school cullu re
I1c Jane Au, t,n
llq George Bernard Sh.w

9c Intern,t innayahon,
5d CVb er High
9d Internet , hea"
9b Texting
ge langu.g e ch. nge
101 Soundtracl< Ch anging socielies

Music
4e Na tionat celebration,

Sf Eng/is" eve!}W"ef"_ C.nad. and Wale,

2r

Soundlfa cl< Awerld of music

5e S1er pupils

Tho economy

8c West End mu sicals

3 b Britain ', coloni.1P'S!
31 Eng/ish ,.,!}Wller", J.m, ica
ld Wh.!"s in \'Gur basket?
7c Man rats
6c Th, globa l superm$r kat
10e Gtobellsation
11] John Steinbeck
4d US I$W: show busine" .nd big busine ss
lOb Immigration
6a O"eIWOrked and underpa id
6 b Downshifting
10d Werking mothers
111 Vi rginia Wool!

61 SOUM1r8CI< The music business

6e UK.W =OK?

6d When thewuri,ts Sl.yed .w.y
91 Eng/ish eve!}Wherl' The Aepublic o! Irelend
61 Seundrred:: The music bu siness

Techn ology
ld Whar, inyeur basket?
91 English everywher" Theflepubtic o! Irelend

41 SouM lfacl< Protest , ongs
8e Dancing in th. stree"
81 Sound/ra cl< Cinema music
101 Soundlfaclc Ch.nging societies

Th e media
Ie
7d
61
3d
4d

5t
llc
llq

5e
6d

Sb
8f
3e
9<1

Time out
Popu lartelevision
Soundtraclc The musio business
Hi.tory ot the moyi..
US I."" show business.nd big business
High $Chool cullu re
Jane Austen
George Bernard Shaw
St. , pup il,
Hollywood kids
The Lord 01 the Rings
Sound/racl< Cinem$ music
The USA: making the newS in Ihe 20'" century
The UK pre..


Teacher's Resources

for Civi'ta
A t~",her of cu ltural "udie, need not be ",Iidlll on II,,"i,
""j""",,,k "I"",· 'l1l<"rt· ,m'" \-" riely "f "thn n"~Ii,, lh,,(
Cd" he "",d to ,,'pplemenl the maleri,,1 in your
rou""'''ook, inrlud inl: your 0"''' ""d YOllt ,! u,knt"
1"·",,,,,,1 ( ullur,,1 kn()wl,~Jg(", I'rint,"'{\ m"le,;,,!. .' udio" '" ",1
m;,I",;; ,1 <1"d, of (O"<';e. the Inte''''''.

t,·",' h"r> mu, t h"w.,,,, of ",,,,,hi,,.., 100 r""d"ml;' for
i"f"rm"H"n, or "f ",ing w"b,it'" ind i,crimi ""t";)·. It i,
im po rt,,,,, to I" k,' ""''''ri,,1 fmm " 'Ii"bl,- ,,,,<1 "11-ln-d,'h>
" n",',,,. "'ing th" ,i,e, (>f e'l"bli'herl orl':,lI1 i'"ti",,, tl"'t
[,Ill be 'died upon to I'rovid,' "« u r,,t<- i"f",m"ti"" ,,,,,I
to "pd"t" th"t i"fn",,,,t io n f""I ,,,·nlly. The full"wing 'ito"
[an be rewmmenderl ,,' r!'liabl" "..,ou",..,:

Finding material
Pscsswa1 kngwbu;l'9jf
As" primary re'OUlH', it is al",ay, \\,onh of il course wi"" experience I'our ' 1,,h,,,,,, "111,,, Engli,h-"I','"kjng w"rld, In ,,,1<111jOlllO 1\"",-,,,1
world knowledge, some of them may hu"" "i'il",1 "n
El\l\li'h-sI...."k inl! country or I""", friends or rd.h,,, Ih,.,.·
1\ 1\(1 th,'''' d,'\" In,,,t young p':'''I' IO' h.we ' -".')" ",wS' 10,
Jnd an int.."",( in. EIl,lllish-la"lluage TV pro~ramm"" film'
,,,,d "'''10\''
IVh,·th,", th.. film' 'Hld TV I"ow"m "".., .m· <,("~·",~I in
their orilo\i'h,1 Fngli'h, or dubbed inlo yo",. OW" l"nHua~e,
they "'ill "ill pnwid,' m"fu l n,IIl",,1 i"fornwion - "wn
Imm,' l'u"'I)' vi' '''']l'o,nt "f "i ..", - 'h", ,"'y" ne ,,\,t,hi ng
,,,nnol h" 11' b\ll "h",rb,

""tl

Prjn t gd m aWria t
N'-""p"l'en; i" your o"'n I" ngll" ge "'ill pr"h"hly ''d"i1y "l'W' about [n..,li,h·,peaking collntries, 'lIld th....e i,
buund 'u b,' oth"r m"t,,";,,1. " im"d "t 1'0I<'''ti,,1 "i,it"" to
til" Engli"h-' pe".ing ,,'orld, ,,...,,il,,ble from \,ollr 10(',,1
Irawl ",",endes, Even though "Tillen in rom o\\'n I,Hllo\u,*",
, u,h ll.... nm'" ,'.." ,'ill pm"id" ""'1'0,1 n,lt",al Wnt"nt
til" ~('o..,r"phy, I",lili,-,; ,,,,d cutT<'nt "ff,'i" "I Engli'li,pmking collntries,
,\" f"r """"ri"ll'ubli,h,~1 in lngli,h. Ilritj,h or Amni,,,,,
lmoh, """"1"1"'" ,,,,d m"ll", in,., ",,,, pml",l>ly b,>
"ht"in"d in rOllr I,nger t"wn" ,10<1 l"" ('O"ld ,,1,(> nh,k"
11'><' of ,lIll' pri"!<'d m"t('ri ,,1 """ il.,bl<- f",,,, Briti'h or
Am,''';'',,,, iml",rt,,1 {m", th.. Enf\li,h-'I"'"ki"H "mid

"be,,,,

A"!-.rtiSlxiJiJ!JtLml$lJm~l
The Bile \\'"rI,1 5eT"i,e broad(a", progr"mm'" in
f:ngli,h "II owr Ihe world. (Vi,it www.bb<:.co.uk/cg;binlwortd,e",kel p'im,lS<:heduleSDT,cgi to find ti,,' r,,,Ii,, In''1U''nq' f" r yo"r ,Ill">.!
It mi~ht "Iso b" po"ib]" ill y"ur collntry 10 fi"d ,\",erica"
,IIHI lI'it i,h TV I'",wamn"" , to "', Lt, h film, "t th,- ..i,,,· m,, ,
or t" hi,,' vi origi n"l [ngli,h
soundlr", k wilh ,,,p.. ri l11l'o,,~1 ,uh1l11.." Song, in f:"l':li,h ,
", ll<'tll<" "n ,I) "I' ""<0... 1,,1 f",m tl,,- r,,,m,il"h!c- in m ost .--ountn"" lh"", d"\,,

Internet
Th,' Inlm",t tod"y p",,,id,,, tl", rid " " t "nd m",t ,·., ily"«",,ible sourc" "f materi,,! for cullur,,1 ,Iudi,-" but

GM ffotl infOrmilrJon

hnp ;/lwww,l>b<.co.uloJ
hllpJl wwwl ongma n.flt.eoml

hll pJlwww.s101ist;es.gov.vkJ
T~U'o umm/_raphy

(UKandl",t.nd)

hltpJlwww, Yi'itblitain.to,vkJ
hit pJ Iwww,' .........ngl.M."'ll.uk/
htt p,llwww" ouri,m.wales.gov.u1oJ
hit pJ 1Www,"';1ScOiland,toml
htt pJlwww. l re la M.tm.~U elhorn.1

Tr• .elltouri
hn pJ lwww.. u..fOlio.coml
Tr• ..,ytouri>mlg.ography (CanNa)
hn pJ1www.lr-....nlOd....1
r,..elltouri>mlgeogr.phy (World)

httpJlwww.cil.gcrvltiaJpubl;C;llionsilaetbooloJ
httpJ IWww.thec:ornmoowealt h.orgi

"'~

htt pJ Iwww.ti...... o n~ ....to.uk/
ht, pJlwww,guardian.htlp.Jlwww.leleg.ap...to.uloJ
hn poJl new,bbuo.uk/
h lt pJIwww.cha nnel~.coml..........
U5 ".....

htt pJlwww.nyt lme"tomI
h.l poJIwww.usatoday,toml
Lie.ratwe
htt pJIWww-Ofllin.'!it.'at" re,toml
hnpJlwww.bl,uk.!
htl pJ lauthond i' eamy tomJ
Englith ·I. nguage""opal.

htt pJIWww,,,,,,," ,toml
http://www.. .. c.re.c..mI

If "·",,h inf\ for ",lrr",,',-,-, 'p,~:if i, i" fo rm " ,io n, h.'"
rhllpJI""'-'W.a, k.tom!
hltp:/lwww.google.coml •• " d


Teacher's Resources fur C;v;Ita

R"m,'ml"" Ill<' f"I1 ,, "' i n~ til" fn, <~,t~i"in~ 0"·,,,,,1,, ",.'nh
,,',ull>:
Indude." m.",y kq' \,-0,,1, in your "','nh~, po"ihl,·,
'q"".'lin~ Ih"lll ", ith 'ph,,' ,i~I" (+), fo, ,'xampl", if
"-.,,,·hi"loI for i"fo"",,lio" 0" !r"dili",,,,1 f""d .md drink
in J",1.",,1, k,'y io : I"r""d + Im,!ili"",,1 +l00d + drink,plus
Ih,' nam"" of ""}" 'p"dfk food 0' d,ink IIMI you "re
.\[",.,ely .m'.m' of. rbi.' ",ill produ,,' ., ,nt"'b Illon'
la'~"led and specific li,t of , ites th.m Ill"rely ,,,",ching
"ri de, rrtbu,d.
fo, ", ..."r"t" ",,, ...h ing, k"y 1'1"",,"-, ",,"i,ti"ll of more
Ibo" O'l<' "'0,,1 ,hould he llm" p"t! tdoubl" '1""1""0'" m",b ("J. rm nomp le, if " '~n 'hing
for i,.,l'"nh,lio"
Th"",,,, Jeff"rs"n', i,wok"nl<'nl
"'ilh till" D,'( 10,,,li,,,, of 1".1"1",,,.1'"1\(<", kcy I,,: 'n",,,,,,,
IrjJm;(ll' " + 'IkTo eHI"d,' Ct'rt.,in llm\'.nt,~1 infnrn",t ion from )"our
" '.m·h """II" k"y i" " minus ,it:" (-) the unw.lIlted k"y wonl 0' ph,."" f(ll ex" mp le. it
,,'.nhin~ t<>r infonniltion on lVordsw0l1h', poelly, bUI
u"inl" ..."I,~1 io hi, coll.\boratj,,,, wilh Cole,;d~e, ."d
",i,hi".': 10 e"dud" the
comain"d in l.y,iml
Hall".ls. key i", Il'o,Jmwtlz + p"d')' - (olnidll' - "l.)"Timl
1Ia1l"d,',

'n'

10 m. t..h Ih,' ,,"0,,1> '" Ihei, Ijllmb ledl tIl".minK'.
\\1\<'n ","tint: your ow" n,,,dillg .....'ml"d,...", i"" "'1 iviti,'S,
I"ke i",piralion fro m w"rseoook< "nd ",,' ., ,.,i"'l of
ditrere", I.'ks im t"ad of "I"'d)" ,,'lyi"ll "" ,I,.' ight
",ml'"-I\('",i",, qu",ti..",;, for eXolml'k, ,Iudent, co"ld be
a, ked to o,d", th" pa,.grilph, of ,I tnl , In m.,hh" li, 1of
lop ir., to 1'0'''Wdph" to ..-oml'l",,'[\o\f" 11",1 yo" hal'(' ",ad"
in th,' lexl, to an'"'''' 1""lj,,1st to "'.'lem""h or 10
,umm"ri,,' 111<' tn l, II i, in'llt )r1.,nl al", 10 "'''Im y., truk " l, up to the top i... of the text betore lliving II",m .,
"',,,li nH ro"'prehension "x",d\(". Ikfo,,' lIH'r h"'~i,, "
'I'("{" ifi..- ta'k, i"lmd"...· Ihe top i.- of the I<'xl by ",kiI1K
g""e,af question>0' by d''''''ing Illt'i, "1I,,ntio" 10tl,.. I<'xr,
Illl" 0' "''''mporl)'ing pid u"".
dl.ldiQyisy~ 1

m (Jt erja l
In th" ,.Im,' "',,}".- the p"",'nt,,!ion ot """ " '",,,I,-d .,"d io
0' "id"o m.,t"ri.1 ,ho"ld I,.. I'"....,hl hy ., ,hort
o,i"ntdli"n "'"io" ",h,',,, ,'",ko'" iot",e, t in the th"me
of the ",,,1,,,,.,1 i, .,,,,u,,~I, In .,ddil i"", .lll)" dim.. ull
l"rlloI""Il" il"m, Ih.,1 millhl 1'...."""1 ,I"d ..ot; from
,md ..'rsl;lIldillg the Ill.,in po im, of Ih" "xl",n ,hould h"
d"dr''tl tip oclore Ih,,)' art' "'qu i,....!! I" li,h'n.
R.....·o " I,·d r,ldio ,'xlra ... h \\'illl'",b"bl)" <'Onl,li" 'l"il".1 lot
oll''''I'\"al'\e beyo"d Ih" , tude,m' I,,\"(-I, bul if you f,,'1 tl",1
\'Oll, ",,,.1,'''1' "", "'''I",hle of W.,pi"il tile gi,t 01 .,
p"'ll,.,m m", you ...m ,till d""h,' ,um,' ;:(,1"".1 li,t("Jlinll
,l\'.,il.lhle II> Ih,' I"""h", .-.n I", "o.p"'.-I in d ."" 11<'", art' ro"'p,dl<'n., ioll '1m",lion, th.,1 do not "'<]"i,,' a d<'t.,il"d
,1 f,'w llr,,,'i,,,1 " II\I,:", ti",,,,
,md"rsl.nof inili,,1 li""ni"~, , ;-ml co Llld 1'",,,i,I,' , t",k"l, with .,
fg CSOOr!! ' kn0 w !IlP9t:
Ir., n,,·';pt of Ihe ,,~lr...1 (,\S I""'ll ," it did "I>I ,ollt"in 100
T,'".-h..rs "",I ,lud, 'nl, w ilh di", I p..rso n.,1 km ,,,,hlt:,, "f m.my gr"mmatical ,tl1ld""" '" "'K"bul.,'"I'
tl",t tlw
Enll[i,h-'ol",.k ing n "" ,1,in ,"",,1<1 Hi,'" , ho " I'",,,,,,tations >Iud!"llh 1",..1 no t yd rt>w",ll. lit"" i" mind, howe\"("r, 1l',,1
Iu Ill<"
1'1>i ng ph"I"" "i/l"o" ,Ihit's 0' ,,,,,,,,,,i,,l.bo"l in ,e,,1 [ife, ,adio prow"mn"" .11" d,'SiW\(~1 10 b...
II,..i, " i,i!; Ih,'",. ,\II"m.\ti ,·dy (0' in oUldilioll 10 Ihei, "11\]("11\""'1. "nd "n' ""t i,lI"ntlnl for repe"t"d, det.,il, i
pre",ntaHons) they could oc intel\iewed i" E"gli,h abOill li'h'n ing. A, in "',II life, ,tlldent, should ,iml}I~' a im 10
Il,,'i, "xp..ri"r1 f' ".
"11If « 'rtaill British .md Allle,;,an TV pm~r"mlll'" .1Ild n lm, on 11", n,."t Ii'l~n i"ll (01)",
M,· ,I"""n in
ro" nt'y tluh lH'd illto your ow" Wilh sunil', ",hith b"iI' rt' I"'dt,,I.lnll"d/.l'" y"" muld , Iill m mp ik '1L" " "'"'' m '111in~'S Illu,,' nnih)" "rid, if p'LI wi,h, 'Ii,'" ,1udenb a tra",... ipl
oj the Iy,i" (p",h.!" "ilh !lilp' 10 filii 10 foil",,' d' tIlI';1",,,~1 ."""nil th" , h.,.." 1<',,' "o"i" lIlll'" nl .1 mi dol iI Y1i\"t'"
fm , 'x"ml'l," 1\'1",1.10 11".x l 1l1" ily
'"'''' 1''' Ormlifa' I' Ii",,,,,, It m,,' abo h" " !Jood id,-", t",lore Ih,.y 1I,len, to
m",1 101,,,,, "" 11" ''''''''1><'',I.,.\r:I" nll""~" ik m, in til<" "mg '" Illdl lh ..,,,, <10 nol imi", d,'
X go t" sc'",ol o","II,,'d0r'i de
Ih"i, m mp T"h"I1\ioll.
Printed wjlwri,l
\'i,h, "",onlinll' in E"glish Ciln b" ",,,d i" ., """,I"" of
,\"II1<'l1lic ["l;li,h-ld ngudlol'· puhli.-"ti"," ,·., n I", u,,,1 for w"y>, ,h d "'.,Im-LlP, rOLl ,m,ld 1'1,,)' Ih,' "ideo "Xt'iI(\
"wl ing ...,mp,,'h"Il,i..,o ''''''"·i,...,, b"I, if '1"1 'I'",'ifi,alJy witho ,,1 any "'lind a"d ."k ,tud<'nl, 10 !lor,,,, wl",1 i,
" im"I.1I HI. ,,,,,I,'m ,, tllt'I"XI, ",iII.1Im",1,wl.,i"l\" '1<,,,1 happ"nil\,! Oil ",,,,,,n. \\'ilh .,Uldl ..-omp,,·hensioll I."k-" il
.ul.\pl ing '" ,iml'lifyint: 10 ",m,- n l,'nl to ",,'I... h you' i, I'Illhohly h,,,l II> lliq' ,1 g,'nt',.1, lli,H:nmpreh"mjonl",k
st",knt>' l.mgu"H" 1"....1, T'y to ...hoo", texts tll.,t me on l)' n"t "nd Ihel1, f", " ,,~,,"d ,'i,'wing. 10 gi\",' ",m..· "'0'"
W"'" I1"'li",11 ,In'OUn", ""d I,-n"", II"'t I'''''' , ltI,klll' hov(" del"iled 'I LI'''l io",. ,\ , ",ilh r.,dio proll',lIlll"'' ', it i,
I'Illf",hly t,..\1 10 tonte"t,ale on" I'\"n"rdl urld"rsl. lIuli"g
" Ire"dy tIl.... ,ed in lhei, ,)"II"b",. 'Ihl' beyond )"0'"
",udem,' 1l,,,mmalkallev,,1(e",," ",ilh expla natio,,) will of Ih" "xtr", t ,,, th,·, lh ,,,, to Il" inlo 1, ,,> I'mlldblr onl), mnf",,' d"d d("moli,'"ol... tl1<'lll. If n.-~""""''1', n "m in.>liOll 01 it, lanllua~" ""1(1""", II i, imT'0r1.IIl1Io
bedr in mind Ih" 1''''1'''''' 01 ,,,<1i o, 1\' .\nd ('1", ext,a..ts,
",·,,·ril<' til<' I"xts to a,'oiil lh" dimwIt mud""",
Dimw)l ""'dbold')' il"rl\' in In !., 1'0"" Ie" of " p rohk m ,,·h i..h ",,,,, Ill' "im ,,, gi,'e .IIl imm",If"I" m"",,!,;,', 10
Eilh,', ,,'w,it<' th" h'xt" ,,,b,tilt'lti,,/; ,.,'.,i", item, of inform, to ('"t~rtain 0' 10""g"I>" "rl\oli",,,,liy, o"d not 1<>
""" "1,,,1 ,,'1', 0' gl"" Ih"m for , t"d ..,,,,, (in II", ",m ..· ,tyl .., " ",',-"n"ly'" Ih,,,,, medi".
", Ih,· \\'onllhmb in lhi, book). If Ihe o" w ,,"o rd, ",uld
be ",eful addition, In th" ,tudenl,' el'el\'da~' mcab"lary, fntern q t
you .....It,ld dc,'i,,' 'I)('('ifi,' '·Xl,,,·i,,,, .\m .. ,,1<1 11l("1ll. A,k Tnts or ",,,t"d""t., to .':ue" the Ill"a"inll' of Ihe ",ord, from thdr u"xl in Ih" ,,,m,' w"J" '" tl""... d("l"il,,1 .\hO\'", in l' ri n«'"
<'O",,'xl (1l1d)"1l(" ", ilh mllltipl,,-d lO i..-c ol'lion,) 0' o,k llH'm "", \<>,1., 1 "n tl ,l m li,...;,,,.,1 "",l e ri.lI

poe""

~~~~,,9m~,~~.)~~~e("~l~'di~rr~~~,~~~~"

ii,,,,,

,1,,,,

1''''''

,,,,,,,Ur

I


Exam Practice
Exercises
The ",,,lin/; kxl , dnd li,tell ing ,-,l r. ,1, in ,\ U O'"
( '"II" ...... dlm"l)" '''....· mb1ethose in Ihe C.mh,ic!g'· ESO I,

nd m, in h'm" or their "" riety " ",[ the ir ,-mph",;s on
"uthentkilv, Cd'" I"" " I", hn'n laken to ,'Il,Un' lh,,! Ih,.....
i, " ,'a'iet;· of ndm-, e!'·\'" ,,1 exerds,. Iyl'''' ,,,,, I ..kill,
within (ll('

w,,""'.

,\lany of the Redd in/; " ,1<) Li,len ;ng ",rrd,e, in " ......"
r"lh, ...-, " .... I"bd led by Ih,- , ymbo l l!8 . Thi , symbol
In," ",,, th.,( II", ""'K;'" h." h'~'n 'p"dHcalJy d("' ig n<~1 In
mirror olld In offcr p'.elk" in" t", k or ,kill " '!lul ," ly u«~l
by C.mhridH'· ESOL I Xdmi'Mtinm in l h.';, PH " nd FeE
CHm,.

Text types
leN'" ( '" II" ..." ,..-Ii<-, " ", ,,gil' 0 11 ., "",i" ly 01
""t hentic or ,,on "",,I -)if,- 1'>'1 g.'nrr, dnd 'I'e"kin..: Ira n, ,,O i,,,,,.
5imil,..ly, c.tm b,id..:e E50L ,-it,. ll,.. f,>Ilow inl! h'xt typ'"
r,,11 t" lw rmllld within th,. l>dll'" of ,\ <'ro s s l ·ull...... ~ 1
.. t),l' i,.,,1 "f th"", f"uud in tlld , PET ,,,,d ~rE ",,,rn,
K.-.,d i"l:' n"li,,", """-'p.,p"", m.",,,zin..,, en,)" IUI'"l i,,,,
I""b , it"" ",lverti,,·n,..nb, co"e'I'OI, d""",', fir tion,
inf"m",t;"ln.,l ",ate,ial (egh ro, hur,", I!uid('" m"u u.,I>,
"td, m'·"" l;<">. n'I'",t>_ S"-, f", ('x.,mp l". the lext, in
un it> 1" . l b, xc. 5", 6b, rx, 7(', Ilh . 9", 9<1. 10".
l.I,lt·"i" l:1 .,n " ' -"rphOll(, me""W"', do"" m,·nt"r;"';
/("" t""",, i"'tn"li " n,. n,.w" puh li,- ,'"nOUllce",em ,.
pub I kit)'/ " d " ",ti,,' m ('Ill',
repo m ,
' I"
, ton,..,)M" ·,.,I"t ,·, , ,,11<11', ron""""t i", ,,, ,Ii",,,,,io,,,,
inten' i""-,, 'lui ,,,.,, t" ",,,,, ..i,,,,,_S'T, f" , ,'x" mple. Ihe
liSlenin..: ,trti ,-iti," ill u nits 1", 2c, 3<. 6<1, 8(', 8 <1 , 10.' .

·"d"·,,

Task focus
11>" foll"w-ill8 ,peeific wpe, of t",k foo " Iwllich arc "II

dl,,,,,..lexerd,e 6), ,1,,1«,-in8 mO'"ni,,;.; (eg, ~f Sou"dlra,k:
Prot,,1_w'y' exercise ~), und,.",t ,mopi " i" ", uf th " , peoker:s (eg. ~h TIl, "'" ,,,,,I,m,,.,,, of II"
n,Ui,l!",o,,"nl,!, '"X"r('i,e n

Task types
~
Cam b,idl(" ESOI. rx"",In"tiom li,1 th,- f"lIoll'ing t,,, , I}'P'''
."' bd".': app"' I',i"t" to PH Papt" 1.
" Iult iple ehui,,. I<-h"",inl'( tlw m=n a,,,,,,,·, to .1
,-o"'prehen,ion 'l u....li,'" I",m " ".\rid)' of a ltt'nt.ti,-,,,I,
",,:.~. V I; P.,li. ",,,,I: lradi,i,,,, and cI,""y, "xerc;,e 4.
.\ la tehin !!("", telll".': promp" t<> d" m('J\t, in., ",.d inf\
t,'xU, "g _7c .-11,,1/ ml, exercise 2,
T"" ,j"l"b"ut tltO' h"X1 .m'
In", or f.,I",l, eg, 7a 11" I'ri",dl)' G",,,,, exe l'<'i", 2
,\ lull 'ple ,'lIoi«' do,e lehoo'ing tit" mrrrct olte"'"liw
to m rnpl<'l " • .':"p in the l<'xtl. kat'lt"" ,-"" m"ke the it
o",n I" ,({-t ;n' \'('",io n of thi, t"" by hl.tnkln.': o"t
ind ivid "al ",o,d, i" ,'" ('xi't in.': l<'xt ",,,I 1""'·i<1i n..,
"](llt ipie choice . It,·n",t i"e,

",,,1,,,,,,,,

PET Listeni ng
C" mh ridg.. ESOL u om,n" liom Ii,t tll(' folioll'lnl\ t,,,k t;'l"'"
d' b" ing .' ppmpri,,!(' to PET 1'''1',., 2
.\ [ulti pl,. , holc(' telloo,ing tl,,· mtn·'1 " n,WeT to a
rompl'<'he,,,ion ']",'Stlo" fmm a ",,,i,'t)' OJ f" 1{('m"ti",,,I,
"!!, 6e l :1; + fU _O~' e",rei,(' 5,
(;.1' f,ll imm pleti"..: " " h', '" 0 ,,,mn,,,,)' ('(""\(~.."I I,,
th,' )i,I"";"1; extraet with th,. m nwt "wtl,l, 'il- 6llot I,,,,';'!.! _
"",-,.1 "u'''1' ex",ei,e {,
Tn"'10 l« ,,' '-;"'-'''0 '] ,,,,,t l,,,,, Idecidi".': ,,-h,.th('f c"rI" i"
,I .lt('ment, ;,,,, "')"VM' t 10 th" ]i,l"ni"..: exl ..et 0' noll,
'1\- I., -/i,-o onli",,'}' ,I,,~-, "x,·"i,,· "

"",dinl! ,mof liS1"ninll ",I"kill, ), , -it,,1 hy C ,mbridl!e ESOL
I'I"a,,' nul,. Ih,,1for ."lhenlk "xam I"'" til ". ".,('11 Ii'kni,,);
"' rrle""nt In pl-~r ,,,,,I Fe E, .'ppe.r "'Il',i"rry in ,\ (-.."'"
('xt,,,,,t
""ght only to I", p]"yt'd to stud,.n l, t,,'ic...
{-"lI un-,
K.·.. di" l: ' ""de"tJ "din.': 111<" n",in I'"i nl;/d('("i]"; E&EBead in g
'p,,-ifi,- in fo rm"ti on rontair",l i" " 1,·,1k8· 5. [ 1I1/""d, C"mb ridg<' ISO I. b"mi""ti"n, list the 101l,,,,,in8 l",k tyl""'
{/ /,;" )"';«11 10", ,·"·,,,i,,· ;), ' '''' ''redunda «t inf" ,m.,t io" leg_2b Hri)i,I, ;' 1,,,,,,-, ""'rri,,' ~),
.\lu lti;> l" m" t, h inl! (n,a"hing l'",mptl to ekm<"l'h in
"'1tl", text), " ;';' 2"
.,,,1 ,""" 1'1' ",,.ni,,' 2.
u"M'I",iJ exerri,,' ~), u",!<·",t"'1Jn d altitude (t'I\, I.\ luilil' l" ,h"i'-e kho",i"l\ the corn'" ,m,wet to "
rom l' ,,,h,'n,,on 'l u,,,lio n f,,'m " ""riet)' of ,,1h'm,'li"e, ),
r,.dd ing for gi,t ('il- 8d HoU!'11'"",1 ki,b
<1",,,/ (l(It"" "",.tise ;) ,
eg _3b ~"",l", ', "i /to"', nJ,,1 ,, ~"wo ,·xe,d.. 2,
I _i~l .. "in~, unde"td"dio;: kl")' , pecilic info,m.tio,,/
C,,' pped t"xt ((Oml'1<·ti"8 g" ),, in " h'xt hy choo,;ng
,kt~i l, in " Ii,t.-ninll ",l r""t ("I!. )c .\1<1<1<1"" fa", ili"
fm m mu ltiple " ltema ti"",l. '1\- ". (h -m.-o,k,d "",I
,'x",, -i,,' 8), ""dersland in.':..:i ' t h'go ';h .It,,,I,,,I, co, /",m, a",1
""d''1'',id e.",,, i ' e -1

1'"" "

"" ',,-i,,' :;),


Exa.... Practice Exercises

FCE Li§t euirw
(~mhridg"

ESOL b"n,in~tions list Ihe following t,,,k Iyl""
," bd"g "ppropri,'le 10 FeE I"'l'''' 4:
I\lultil'l,' dwice khoosing Ill<' nmnl .,,,w,., 10 ~
COl11p",hell""n '1(1'''11"" from" v"riely of " II"",,,Hwsl,
'".I\- (~, l' /.: + H i _ OK? ,''''I'("i", 5,
Not'~I.,kinll (I"king hri..f ,mh" ",," I.,ini"l<\ ,,,,,""li,,1
infm"",1 i" n from " li, t"",ng ,.xlr"'1I, eg, h hili' ""Ii"",
<"Xn,h,. Z

1l1.1Ilk fillil1ll {",mplding "olrs or " ''''''''''''1' co",,,,,t,,1
I" th .. li"..ning ..xlr,1< I w,lh til<' ""m'fl w""lsl, "Il' ~,.
,~I"r 1'''l'il.' (',,'ro i«' Ii,
,\ h,lt ipl,. "",Iching hn,,',h iI\g prompts to elenwnl' from
Ill<' li,I""i"g eXlr",tl, eg. 9b Tr" ti"9 ", ..,," '" 7.
'1""1"1" or y"i,w '1(1",li "'" (dedd inll ",h,'I)",r '''''I"ill
,1,,1""'''1\1> M" r("[,'v."nl" Ill<' li'I(,ll ing ,'XI',,,~ '" not),
('R 7b bl",,,, ,)"r1,
6

",,,,,,'i,..

1'1""", !l"I" tl"' t 1m .,ulh"Il\i,. ,'x"", I" .,'li ft' , ,,~,h 1i,lming
,'xtr.,,'1 ""Ilht "nl}' to h,., I'I"ynll " ,hJ(I"I\\.' twice,
It i, "p 10 individ""Il<'"('h ..,, \\'hdh..! or nol Ih..}'d1O"'"

Ii",.

dr ,1\\' Ih,.ir , Iud ..n"· ,mention tu Ill<' EMm Pr,,,
in II", m u",', TIl<' ,',en'i"" ('.m b.. ",,,I
u!lo!>ln"iwly, ,,, .' "','y "f gr,l( lu.,II~· r.lTn lliMi,illg sludenls
wilh ,'x"m , 'xn("i,,' I)'I"'S befOle they \,.,gin In i''''P''H'
'IK'(ifledUj' for .m ~x.n", ,or Ih,,\, ,,,n 11<" ll ,,~l d' "wl1 ''x ,,,,,
to

",,,'rri,,·,

preW"dlion. Altem"jdy. th",," i, n" m',,1fm dd"'" wilh
no i nt~""" l in ,,,,, m pr"di",' 10 "mit th .. EP ex,'",i,,·,. ,,.
tl",)' ,,'main inl<1l,.,I I"' I1' of ,'",-Il utlit "lllll'Hlvide u, ..ttll
tompreh"",io " I",k, i" I)", i, 0 \\''' , iRhl
,\1.,,\)' "f n", Spedking ""d IVritinll IdSks in ,\ ....... ~~
( '.. It......,., 'p,:('ifl("dll)' I'di,,,'ork 'pedkinil "div itie, .,,,d

"' ,i tinll ,l<1 ivili,,, ",I".", ,hu l("l11> h,,,',, to 1",,,1,,,'(' d I..xl
"long given guideline<; or r"lIow i"g ' I,,~' irtf pmmpl', ~I,,,
I,,,w id,' u,,"I,,1ex,,,,, pr,'d iu",l">d" ihl lip' for ,,,,,h "i" Tilk "",,,'i,,' ,m' <; i",'n wilhin thl' " nil'l»"""'1
ledehin!': notes in thi, l",,,k
Ii, "hi ••,,, m"H'
"r Ih"

C.mhri
",'d'''', M,d

I10W b,.. t 10 pn'p" '" fo,

I h,'m, ",mhrid!,:,' ESOl fdn I", (""1,,,'1<'<1 diH,(,tly:

Uni..-etSity of Camb'i dge ESO l EXilrninalion,
, Hill, 1loaCambridge
CB 1 l W

Un;ted Kingdom
Tel,

+44(0) 1223 553355
F=
, 44 (0) 1223 46027B
websit.: ollp"/W>OM".cambridg• •• flo.-g
o-mail, fSO l h.lpde; , ~" ~".,.g.u k


Everyday life
M o d u le

Topics: everyday ,outines, homes, modem tamilies, food

shopping, leisure time
Co~olries; USA. UK, Australi•• Cana da, South Africa
ta ngu.ge: pfesenllens.s, havlI go~ adverbs of frequency,
'Orne simple past ImainlyUni, l bl
Vocabulary: cukar al diffe,ence. facilities in a ilouse,f amily

members. food,leisu'" activities

o ,\,' "u"r

l 'S.Vlh.. L:IVS"ulh M,i'-d)to Ih,- ph<>I"', WI"" '''P~(h the
pitllO"'" ~.,,'P Ih,-m ~ dot h,-,. 'h~ 1M' kW" ",,, h . II,,· " ....'ydd)' ilem,l

'"

The photos show: Americ. n students, • British famliV having
b,ea1m,m bers of • Soulh Al, iean 'ports ream.

a Elicit ,m y [",,, ,h ,ll ",,,I""l> Imuw . ooul ho m, ',. ,eh,,,,!>
""I f,.... 1 in Ih,,,,' ,,,,,n t,i," , When' h.".p Ih,- " " d e nt' 1<01
Ih,"", f.<1, fmm'l hom "" ii, ,<) ,host· ",,,nni,',' '" fmm II,,·
m,~lid fmdll,17i"p>, l\', mm" Inle""1, dcJl

la Two ordinary days

(pp. 8-9)

~'2C'LX9.!t!.Di'aq
(J St"d,",,!> lo" k <,t Ih, phol'" in p.i" ,\11,1 gwunln.", Ihp 11m ho""" ,,, n h.. fo""d in, 1h'1' ~"'" n'I",l1I""k
10 ' h,· \\'hoh ' d,.", ' ·'I'I,.irling tl".
fo, II",;,
hpl_;ll Ih••1 Ihl' pi, tun' 0" 1"1\,-1\ ,I""", ., I." ,,,, · in II,.. l'K
.ntl Ill<" I'il'l"n' o n I~'~"' 9 "h",,', .' hom", i" Ih,' LISA ,hk
"",.·,,1, I"
(0' W 1<"11 I''''' if 11,,'y k,,,,,,,1
lim(' ,t",j,'YI"
i" II", 1I~ ,,,,01 Ihe l!S,\ ,~"t .l1d fini, h Ihpi, "ho,,1 dill'''

n', ,,,,,,,

g'"""

1\""'''''

"'h,,,

EI

R,",'i", Ihe "!rIll.1 01" Il,ili,h 1<'1 1<"< h) ,,,king ,1,,, j<'l1" tn
iden,; fy Ih,' tldt,· ,,"d Simon', ",Id"",,
(1,,, k 1I"'1<"'dl mmpn'hm,jon hr ""kioll '1"e "i,"" ,uch dS:
il'hol do ,\j""''''ll'hI' d<",,, 'I 11" j",,,,I,.I""" I'rr"lj"" 1"'I
'"
Simon

Go to bed

'"

SIMON

, Iltll~n"

,,,,,I wrn!,I"I,·

TRACEY

Simflanties
gelsupet7.oo
goo. 10 school by bus
••Is lunch al school
less ons finish at half past til",.

gets up al7.oo
goes 10 school by bus
eats lunch .Behool
lessons fi"ish al
past three

Oifferences
does nOI ha• • b'ea \;fast
with hi$ fam ily
leaves !he house ai8J5
lesson> stan at9 o'c lOCk
has lunch a112.30
gets home el 4 o'c l<>ek
has dinner 016.00
does nm •• t dinner
with his pe",nl<
ofte n watches lV
i" theewn ing
goes to bed et 11,00

ha, b,eaklest
with her l.miiy
I. ... s the house at 8.00
len o". stall . 18.:ll
has lunch et 12.00
gets home 81 5 o'clock
has dinne, at 1,30
• •10 dino",
with ho, parent'
does net eftan watc h TV
in the I ~e ni n g
goe, lo bed 011 0.00

ft,"

V0S1abj,J 1a a
C 1"'n"I,,,.. Ihe '''rvi,'.Il\"i,k b)' ,,,king ,w,k.." if "")' of
II,..", h""," ,"" in ,""eml,,,.
Ijf,' did t h,,\' "'p"ri.. n",' 11"",,,1 ' tu d""" "'d,1 Ih,. ," J ~'h',~ 1
l\ Ll i.

'"

1. o,del: 2, inlrM"oo; 3. greet; 4, rude; S, post box

Re a,ding

Get up
tee ve Ihe house
Get home
H... dinner

TRACE\'. H ,d l lll,. ,HI'"W, frum the
,I,.. col"m", or Ih.. t"I>I",

'.00
8.1 5

'00

Simon's m"m
befo", 6

'"

'00

' 00
.00

11,00

10.00

S,mons dad

'. 00
8.1 5
afte, 1,OO

'.00
, .00

EI eh,"klh,,',w,kll1< ""d..""_,,d lhe lo,m,,1 nl ,1n ~n", i1 by
d,~j,,~ Ih,' ''' In idl'nlily lhe m~ivd, ..m" il ,,,Id ,,,,,, , 11""
>end"" em.il <\l Id"..., ,,,, ,l lh~ Inpic "f th", me>'.!l'·' n,,~k
&,,,,,,,,.1 w ml',,-h''YI,ioll by ."ki"l1 '1,,,'''St ;,,,,, ""h d>: U", 'I"",!,
.. ,', ""I' '""l1rm O' ,i,r",11I'1,al j"r, ,I" ,I" ,ifrrr,I,,,,,rr' Sind ,'"''
find th e ,!iff,"," I"'" . ",1 th" , imibrihe. in p" i", ,,'hM I'on
lI'ritr ., 1"hI.- 0" Ill<' b".,,1 wHh nm mlll"\t,>: SJ ~IU,"
m\ tuti .. nlS ,,,I>w,"

Ihe 'I",,,'io,,, in p"i" Ch" k II,.. ,..""',.,,
w il ll Ih,' wh ok ,I,,,,

'"0. 2,. 3, 7, 8; b. 4, 5:c. 2;d, 1;e. D.
DCD T~." k I lI[j;)

Tr,,,n,,,

Ie
Ro,'l<. 1~'l\.. 61 Co Ih",,,gh
11,.. Ii" of " i!\hl to p i,', ", jth ' he ' t"dl'lll, ,mol n"'i", "h.,
, t ud,""l, k" m,' ,' [lOll' Ih..,,, ",p"" of Iii<· in thp ti l'. 11'.,"
, I Lld""" Ih,lt 'he lopi" mil\hl nul "PP"'" in thl' ",n,," o,d",
,,> un Iii" li" , PI,,}' Ih.. n~'Ofding S"Jdent< li>(,.n .",1 ti,'k th"
10pi(> Ih dl .n· m"n!i"nl'Cl
Tap e. c,ipl
(Ititi,h ~cont + lo,. i&" a«.nl)
W OMAN:
Hi ' How "'. , 'jOu' dayl Did)lSTlJl)' N"
O h, yo" il W", fine, th Mh
WOMAN;
Did you l ind ' he « >!log. OK'
STU(>{NT:
Ye'.
wa, no probl.m.lt" ~gnl in Ihe centre of

th.,

,~

Did you got lho "" mbe, 32 b".. like l said?
Ye" but it "'"' a bit embarrassing, b«ause I didn't know
where to get a tic'el/tOm.At 1>0",0 yo" buy ,h~m from


Teacher's Notes

Module

w"""""
S'UOI>":

W""""',

S"-""Nt:

........g. nt·' ,h<>p'. '" Iwent into a mop to OIJy 0
hct.et. buttl>eyd;do't know wh.t I"'0' t.lking about!
OIl _ I ,hould h.v. told )'Ou that! VOU jU" pcay on the
bu,1
W. ll l . nO"" th.t now! OIl. and anoth., eorro"ing
thinghappened . I met ",me English gi,l, at Iunchti.....
" the coll.g•. and I triedto ~ i" them when we were
io" oouO>:l. II'wer• • bit ",rpti,.d'
Oh, Ithinkth. y were pr"""bly ple. ,ed ,••lIy!!lut
yoo',e right, we don't '.olly tend to ki" "range" in
thi' country. W., th.... anything eI« tnat)'Ou found
st,ongel
E', no, Idonl th;nk"'. Sorno ' hings.... diffe...nt !' om
~. but be\te<.lik. ot lunchtime.Icould go oot aM
i>uy things and go to the " n ~, Yoo <-onl .;0 th., .t
homo beca use ~hi ng's
'"

Hementions, 3 ki..;ng, 6 buying bus tickets. 7 ba n~ opening nours.

o CD Tr... .. I Pldl' Ihe rt'
mOT\' rletdil aboul Ih,' Ih"',' top;,,,l hdl hd'''' b,,,,n identifi",1.

'"

Inlbe " udent's countlY You buy bus tickets fromnewsagen!"s. it;s
norma lto kiss people when they are introduced '(Ou. and bsnh
Ofe closed bSfWaen 12 and 3.

'0

Sp ppk jng
lJi""''' ",ith Ihe ' Iuden l' the infu!mollo" tl"o" , ther h." "
kdm,~1 in Ihi' utlit ,'ho'" c"""rvd dv Iif,' in Ihe n, dnd ,11<'
USA M,tke' d 1i" On Ihe hOd,d or;""j:' in ",h i, h lif.. i, dilTtTI'lIl
in Ihei' o",n ''''JlIlry. Do Ihey kno'" .on)' other ,tiff""" nu"?

o

Extra act jvities
Stud ants compile an f ...rydar Survival guida for
lhai' own country, consisting of. Ii., of tip. for
visito's to'(Ou' country, ~ should COV!!' aspects
of evet'/day life that /o,sign vis~o~ m'ght be
unlsmilia, w~n. suc~ as shop opening hou's.
how to use pUhlic tran, port, ate,

• Rol aplay

In pai's studen'" role play one of the following
convarsationso

S,udam B:
StudantA:

Sled,", B'

You a,a a tee naga, from the USA or lbe UK
visiting you, country, Tomotfow '(Ou hava to
cateh a bus to sc hool, and you afso want! o
do some shopping andhave a drinkin a oafe,
As ~ StudentB averyth ing you need to know
(abou, timas. how to pay fo ' things. etd .
Yoo are Studem A's ho't Answa, StudamA's
Qua,tions.
You are on an a.. nange visil 10 lhTomotfowy{l uhava to ca'ch a busto school,
and you also wanl to do some shoppingand
have a drin~ in a oafe, Ask sludant B
evarything you nead to know (.bout time•.
howto pay forInings. elc,),
You ara. British " udant and StudantA'ShoAnswa' StudentA's Qua,tions.

"----

(pp. 10-11)

Be rg O! you w ag
D Slud",,1> di"·",, Iho o,e,d", ;n pa i". (;i"e help wilh dn)'
unknu"," ""c. b"t,"r. Elid' rlC"tCriplion, of Ih.. Iwo ho",,">
,1o-pi<1<".1 ill Ihe m'\'l,17;ne "rtidC"
[(-Mh Iht'
" in", Irrn",d J,o'''', Jrlmh,.,-l ho",,, d"d ,,,b,,m,,
Ask stut!cnt, ",hich hnme Ih"y Ihink i, in the L'5A d'KI ",hiin B,ildin, "'hat fad lih... 'hq' Ihink Iht-j' hd,'e. dr,,1 whid..
home look ' mO'" "U,arth-- ,'

",p...

Bead·ng
~ (D kdd"'" Ilnnl.; ['<'II' (,) Slu,;,',,!, mmpl.-l<" Ih..
,.,;(",..,'" in pdirs, Ch,'("k ~e ll ..., 1 m mpT\'h"",ion by d,k inK
11o,," "'''''f !>r,lm",,"' h", rl" Jlnli,h he,,,.. 9,,1}

a

flo' Ill.. Bril;,h Ira",.. 901 d 9"'dro'
II",,"mOllr
J,,,, 'J" ,l""n'o" Jra"... 901}
II", lilt A"ttri'"" h""... fIOI " ,,,,i,,,,,,i"9 pool}

""II,,,,,,,,,,

,.,

1. the English Dna; 2. the Amarioon ona; 3. the Enghsh one: 4. tha
Ama,ican one;S.tha Englishona; 6. the English one; 1. tha English
one; 8. tha American one,
EI ~

(ll

T"d
11i~,1.;

!'<'g" 6l Slud~nl, ," mpl"le II", I,,,k

in f",irs,

",

l. d;2. I;3. a; 4, e: S, c; 6.g; 1. b,

o St"d",l, , lu,l;- lhe Idbk.., ill p"irs, Hid' .ll\"'·~" fmm !h..
"' hnte

• Proio<:t
wo,k

Student A'

lb Home swap

d.",

'"

Tha Mille's' house scored tha most fOf , paca ,
Th a Millers· hou'e scored tha most 10' comlort.
Th a Keanu' hou, e scored tha mo st fo' daco,alion,
Tha Keanas' hou, a scored the most fo' ns garden,
TheKaanas' hou,a soo,ad !tie most;n total,

~

o Slude"" di"u<' 'he 'lu""h"", ill pair>, Ihm ""1''''1 h,u k
10 the do", I)i""" the lindl '1",..,lion a, d dd".

o Stud..l\" 'Ii""" ' he 'lll''''lion, ",ilil a pdrtnn Th,'y ",,"tol
dbo d'd" a pl,)I1 of their

j,k~1

ho,,,,' dnd bbd il in EI1i\li'h,

Extra a c tiY1ti6 .f
• P,oia"
wo,k

Oistributa pictures of housas cUI f,om
magazinas, Students must imagine what the
nouses a' a like inside and 1han wr;te
deSCfiptions 01 them. as if they are astat.
agents ti)/ingto se ll th a houses

• P,ojacr

Students drew a plan ofIheir own homa an~
label i1in English,

wo.


lc Modern families (pp.

12-13)

Befort you rea d

o Siudent> d i.m« Ih,' 'lut."tioru; pri" aldy in p.i rs. It i,
b"Uer nu l In ,,,k Inper,'m ,'] '1" ..lio<1< Iu fronl of l he do"" .",d 10 t"ke (.'"
p,ohabl~'

Ihroul'(houllhi> uni t to.Ih",,' .,,' , Iud,'ob in the da" ",ilh unlMI'!'Y or
ul1con"",,!iona l r. m ily Ih-", who do nol wi.h to ., h. ", d"lai l,
"' Ilh lh .. ",hoi"

d.",

Vocabula o:
EJ SluIh" ,,'ho k da ..

nou..! Sometime>, h. invite< lot> oj hor friend' round to t""
nou'e, '0 Ilawant 10 OIl TV , And when wo complain to nltlm abo"l it "'Y' thot it's lo uis,", homo t<>o " OW, and In.t wo understaoJ hor problem, 1And if wo have an a rgumen' , RiChard
. lwaY' l>oIi"".. he, and not " .. It', not f. i,1

'"

I , Aaen.1i. Jame.'s siste" louise is J ames's st.psiSle r. Aitnard ia
J"mes's st epfathe r, Z. He li' . s him a I OI~ 3. Louise; 4, B.c luse , he'.
CQml to livi in hiS hQu $l , but she elway. tell. him and hi, si.le r
what to do;S. She says that n'. Lou i..'. home too now, and that thl y
should tl'i 10 understand he r problems; 6. Aienard believes Lo ui.a
and not J ames a nd Aachel.

Speaking

o Thi, "" n IX' m nd u l'l<:<1 a,. ",h"I,' d." ,Ii" " ' , io n, or in

'"

1. .; 2. e;3. I; ' , . ; 5. d;6, b,

1";"

Reading

Extra a c tiyitjg:l

~ h~li,id""lIr,t1\<1' qui
,m".....,

C,llum: 2 p. opl.; M•• re, 5 ~ .op l .; B.n; 3 p.ople; T, udi; 2 people.

'Writing
acti.ity

a (ill] 10

Students wrne a de.oripbon 01 th e ~ own lamily,
of• lamilyth.V know, or 01a la mous or ~ otionaI
family.

'Aoleplly

SlIJ denu roleplay the fullowing convefS"liQn
fremind the m lirst 01 the .nuation and the
ena raClefS invo/ve{l in e• • rt ise8, and a,. them
tQ imegine how Jemes and lou i.a feel):

'"

k., ·h,'~, Bouk. p.!\'" 6) Sludent> ,e.d lhe I<'XI.
og.J-iO\ mo", ,lm"lr Ih;, lime, " n, 1 co mpkle Ihe I,,,k. Ch...·k
1'«""'0\ romp",hd"" C.II"m', Jad wIll' from ! flow"'o" y 0,,,,1,,Irt« ,11««< ~o,"! A...
.fl'" >
lin,', ""m,t.<

'"

I. a" nt and unci. ; 1, , om.times; 3, near: 4. oft.n; 5, stepsist.' ;

6, •• 'wde; 7, in different pieces; 8, , ees he r de d reg ularly,

Spgaking

111 '\,k "ru<- , I,1Ii,lk< " ooul l"mil; "" in Ill<' 15A
. "d Ih,' V I' on I"~" ]2, Ch,~ k ro ml",'I"''''i" n by ", king
qu....lio<1< ,u,h " " Whichof II" 1..-0wUllln" hll> II...~igll",Ir' \\1,;"" llf ll..." """,,,,,'n,, J,,,-,IIl, "igM "ollllorTof d,iIJm, h; th
"'''''0,"''' l",tmU? A, k if k s
, ulpri,e Ihe , Iurll'nl',

13

Elicil difl~ .. "c<'S or , ;mil .,nl ;"" b"1\,,,'<'O lh e Arili,h " "d
,\ me n( . n " .>Ii" i« ",,
D A,<;" in, il iv probably bnl if , Illd cn i>, Ii"'u,, Ihis p,i" "ldy
i" I"'ir< in ""kr 10 p,e"""1 .n)' embOIT." me nl I" ind;v i<1udl
.I udenl',

Listeplng
IJ ([l Tr...·k J. ,\, k vlud"ul' 10 ",.d lh'uul\h lh,' ' 1"""li"'"
before 'h"y liv'm. C. n Ih'l' ~u"" \\·hal ldnl/" 'v r"mily
'"'"",iOll j,? Pl"l' Ih,' "~",,ding " nc" .",<1 ,,~' ho lY m .n)' uJ
Ih,' qu,',lium Ihe , lu,lellt> ,'.~.i" . n,1 " h'~'k dn)' n'mdinil~ a n, ,,-e,,.
Tlplsc, ipt
(Bnli
 • My name', Jame~ .nd I I"" with my mum and my " "l' fathec. I'....
  8010 .. ,W, ~ a ch. L but I al>o Ii.... wit h my 'tep>i,w, lO\l i ~, She',
  """" wilh u, fo.- t wo ~O", , in"" mum married ~i, ll",d, h. r f. ther,
  Richard ', OK _ 11;k€ him 0 lot H., ,• • lIy fri. ndly 10 Rachel .nd
  me, l>lJt he d"",,,~ pret.nd that h. ', our dad. But I find my
  ,I'p'i't.r ~.Uy difficult. Sn.', older Inan Rachel . oJ me, and "'e
  ,,;,,, 10lell u, what to do .1II n. lime - bul ,,,,,', living in our

  SrudamA;
  SllIdent B:

  You a,e James lrom e.e,dse 8. CQmplain to
  lou i,., you' sleps ist.r, IboUI hi ' behaviouf,
  You a re Louise, hom . ,e rci•• 8, L;,te n 10
  Jeme" you, . Iepbrother, complaining aboul
  your behaviour, then !ell him how you leel.

  ---

  ld What's In your basket?
  (pp. 14-15)
  Pqiq re you

  amg'

  o Elkil ,u",,·tt> from l!lr' tI." , . a ",hoi.., Fiml oul h,,,,' ollen
  'l , hup' or 10 a n o u ldoo , m.rhi, onh" me
  Bvading
  E] Indi d,io,all)', ,lud!'ll" '1uickl)' ",.<111,.. lext dud finrlthe
  d ine",nl " 'a )" of ,hopping rOl' [,xxI.

  ,.,

  Snopping in person in e 'upa rmar'.t, ,nopping on,line 10'
  ' up.rma rbt products, .hQPping alan oll1door mar, et, ha. ing boxe,
  01organic Jood defi.e red,
  ~

  (ill] (o TeMhe~, 11o<>k. p.1J« 6) Slud,·nt> t<'dd Ih" 1",1 ofl";n
  mon' , Illw ly and, h,xl>" Ihe (m n~ 'l ..1I,·m ali" ",

  '"

  1, ch.a p; Z. eao; 3. nave r.ceotly become IXlPu lar again: 4. no;
  5, producer,

  a A,k , trldeOI> il th l')' <.n identi l)' ,h,' fo \xh d"l'i'l<'d o n l h..
  " 'eb,ites, In I'di", Ih")' Ji"",,, Ih" '1" ....1 io"'. O,..ck ,,,,,,,,,,,
  ,,-ilh Ih" do"


  Teacher's Notes

  Module

  ",

  1. The ready meal' come frem five dilferent Cou"t,ie, IAme'ica,
  Me. ico, China, India, IlOlyl. Ready meal' are p,e -prepared
  oomplete meals Ihat iu, t need to be heated; 2. $35: J. It oonlain,
  fruil and vegetabies; 4, Su,h i; 5. Personal .nswe"

  Extra g c tiyit i§'§
  • Roso.rch

  Students compileand oonducta dass . bou! their ' . vou,n. food"

  ~.

  • P'ajecl
  ~~I{I.Q'
  Sl , tu,k ,," n anpl!'!e th.. t,,,k in pdir> ( h",'k ,m",'..", tlwn
  ,"k ' I" d..n!> IVhi"h of 111<" fo , ~I, Ih,i" fomilj,,, «'m,nr>ni y hu y.
  \\1'i'h hd"" lh,';' nl".'('T tri..d' \\1' ich do Ih..y think 11",;- ",,,,,lei
  lik,·/hdl ,·?

  '"

  tIIo.l and fi' h'

  Chicken .nd lurkey- burgers and 'teakS, fi'h
  ~ breadedJbaMred.f"h oeke, "nd fi'h fingers,
  "usa gas and sau.age rolls, cooked beel and
  ham, pOle, sa lami, .ushi.

  Vagotable"

  Red potatoes. yellow onion, c.rrots, red
  Ca bbaQa, luochini. 0 uoum ber. spinaoh,fenuo e.
  bean' prouts, chips, w.Hle' ,nd jXltato shapes,
  ofive"

  f ruit

  Bonan.s. apple" or. nge, . pears. "vecado.
  lemons.

  Bread and pastry: Pies, pizza. ,au.oQo roll" sandwiches.
  Swo.t",

  ti3

  Cream ca kes and dessert" ice cream and
  sO'bets.

  5'"d,'"''

  w,i,,· th.. Ii,,, inel i, 'iri" " lI y. (;i,'" h<'l p ,,'ilh
  "'''-d[>"ld'1' ",h("r.. "''''''''''Y-

  §P~(fl!iJlsJ
  St",h-n"
  Ih" tOl' i,' in I'di", If Ih..y ottprompl Ih"", I" "o n, i,k, Ihe 'l'"iilir.,1' im plir,' lir"" "f
  , up'·fm."kd 'hoppl tlR' "'p~rm,,,kr- t' ohm ,,,,,"',. thei' fooprod"'h fm'" di,t,,,ll, I,,'!I'·. ,'h"dl"" " 'p pli,'", ,.,Iho, 'h ,' "
  helpi,\'( the I", dl m,,,,,m)', ,mel ",m,' ul tl\<'m " ,,' 1""" iY·f" id
  f"" "gn """k" " ,md ;m pon fooH,,,,',,,,,,~
  "twi,,,,, ly h",I" I" g"" r,mt<~· low I',i"". fm IIw
  ,,,,',,nw,,

  ,Ii",,,,

  D

  'h"

  [l] If )'"" ll." 'e .,,, ,,, , t" th.. Inl""',,, "t y" LJ r "h " ol. "" il on..
  of Ihe,~ L'K ,,,p(",md,k ,,! ",('[" ite, wilh yo'" ,I"den,,:
  www.saim-bLJ.Y.www,w.itro,o,www"afoway,com

  ,ii,

  J I<- il' yo", '" «fen" '0 log 0 " to " , iIe. Ir Ih"
  ''''l'' i...., )'0"
  !o
  ""lid L'K I',.,..tr"d(", " nh"r lhe roti"" 'inR ' !\AI l lil/,

  Fuliuwing llu- o,,-iin.. ,n,t ru"li""" ('d,h ,tu, "' "t '"" n 'h,,, fo'
  I;'" il..m, on Ih,' Ii'l ' h,lt ' he)' w"'pikd in e",,'''''''' 6. "eldiog
  ,he il"n" I" Ih" i' ,f",pl' ing h,,,ht ," Ih,'y lind th"m, r;h'"
  help wilh "'K'"h"I,,'1' ,md , il.. n.w ig. lio" ;" ' l<" "' '",!,.
  II'lwn , I" d" n" h" ",' fmltl<1 , l< m,my it.."" ," th")' "dn, Ihey
  nole ,low" !h.. t"I.1 ~I " k.r· ,,,n' thdl ,I"d"nl, ,11"1,'1<' Ih<'i, ""I," .'0<1 T
  og off from
  " t Ih,' ond of Ih.. t. , 1;, 110m !'Ii" ,t f"'el b;" k fmm
  Ih,'
  ,,,,livid,,,,; ,Wdonl<, e, pepn,,",,

  ,iI"

  Ie Time out
  !1.9fQrg

  YOU

  (pp. 16-17)

  Ur;t 91J

  A,k , tu, lenl, wh," Ih"~ d" in II,..i , fri, ,,n' lim", th"n ,"k
  Ih" ", 10 I' '''k '" If". 'l u'~li"nndi['(', e", 'he)' find I;,..i,
  f,\\'u ," ;I.. d,ti"i t,,"';? b pl.,in Ih", til,>'1",·'tionn"i,,· i, d i m,~ l
  "t ;''''«1g Am..n, ',m" ., nd Rj'-e hl'll' witll """";,,,1,\.-;, if
  n"""",.-;', AI(' ,I", ."'i"ili,,, nn til<" li, t p0l'"l," in th..', rount'1'?

  D

  EI Slude,," 111<"n , " m'hm' !hd r "n'''"'r- in I\"" ;f"

  ",,,we,

  EJ

  In IMi", 111<")' j\,,~l id h"w on Amen".,n It', i "' i!(lll
  Ihe ' l«c,l io"" ThPj' "" ",pi,'t\' ,h ,' '1'''''linnn" i,,' wilh Ihei,
  " .... Ii' liun" ~lidt I',....-Iklio",' from d f<-w p.,i" "I ,tr"k"h,

  p,ve n i n g

  a

  (l) Tr...... 1 ~ ID 'I<-,,,hd' Ilno k. Pd~(, 61 1'1,,)' th..
  "''''ding onh' once, Slud,""l, Ii ,t ..n ,,,,,I 1',,·,Ii,
  " n;"nd i"l\ "h"l Ih") ' h",'o ",r lll..n if "'~ '''''''1'.
  Tapescript

  Ii",,,,

  (Amenton a«anto)
  MOM:
  W!lat', lIli ~

  K""',,,

  ~ i "te n ?

  Oh , ~ ', a ,urvey

  tonight,

  Igot from >chool. Ihaveto li ~ it in

  Hmm ,.looks int.",,,ing,WIly 6o« 't ... do il now,
  while...... having t ~ i , coIf.., Ican ,ead you the
  q~ ' i o n,

  Ko\mN'

  OK - Igo ....
  Right, now How often do you do til ... ;>You have ' 0 '"Y Dften, ",me'im., Dr ne""t,

  §pJlP.. k in fllR fl s (! ·n g

  "m"'"

  Students make a poste, in Engli.h .bout lood,
  us ing pictu,e< outfrom m. g31'nes. This could
  bB ebautlhoi, favourite lood' , famous dishes
  fromyou, co"mry, healthy liS, unhealthy food,
  or it could he .n .dv'rt lor an im.gin. ryshop,
  , upermarket 0' doli.ory sOIVice ,

  wo.

  0.
  .....ob;(:"
  Novee!
  Computeraq ;"iti""
  Often'
  o on thecompulor! Now
  .• ' ''''',ng,Weil l OK,O ~. You'..

  rigllt - ~,

  (y( ~ngl
  ,~

  Dancing?...Often?
  No, Ilikl! dancing. but Iwwldn"t say I wen' dancing
  ofton, P.t .....-.oti rne-s.
  OK Now, .• go;ng to the mov i.. "' W.I' you go every
  Satunlay night, '" ;, that oft.n or so rnot lme>1
  Iwould '"Y often.let"s put thaI.
  OK, What about readingl
  \.ametim..,
  And ""'wing ,_I
  Oft.n '


  S";""";"I. _ ...- _
  No. tNt', not 10'Uf. 1do 10 "';""'"""a It> 100 .......... -

  quit. , ""OK.'" .... 'Il l"" ........ ...... Io< ..........,inI- What obout
  _

  ;,,&1

  What I Woll.,,& fof ploos.nl Mt"fO'J bdditI&r _
  ...... finolly._'''"'&TV,
  """"1 oIlon WiI,do TV. Who doosn', 1 _ k'hot it.
  No. no. No>'\,"fO'J ' - to runbo< '00 oct ~tios tho,
  "fO'J do It> ...... _
  _
  I .. 'JOU' ~. So
  l"'" how to ......- ....... oct"";'"", computor

  'hon'

  _

  -....P"cto lho-. ~

  """f'U'O'" oct;';!iK . . -.eIy
  _byslooppin&. Thrdio, l - '

  _woO,

  _

  -- -

  -'""& TV. wG _

  -,

  d.oncios- Whot ......... .... 1""

  _"_ '_."loAr"'
  _ )dlk _ ~r

  -,
  -"
  ce, .......

  -'.

  .~ .

  ........1_

  do"fO'J do in 'JOU'

  _

  in tho ~ """'- Do "'" _ _

  ThoI',,.,. to bo __ ,.......

  ---

  Wr'ote llItffI, _ s o r _.

  OanCO"lg

  Goonglllu. .........
  Readi,,!!
  $lJOjlp01g
  S.,.;moToing

  ,

  MM

  \ \1" ", ""dnrh ore "rih"JI IIM-i, flu
  ..round ,1M- d .." !\I";,,!! h.-Ip " .h..rto
  If ...udnrh ..... h,,,,"J! ,Jofforull!' Ihml.l"ll of
  t~ !"" ""uld "m.. ' h<' foIkM,n~ pruml'h on ,1M-

  ioo-s.

  ....

  o rru ""~

  'lu
  ho.>n:L

  - J!",' '" ;""";"!J f'I'Ol'

  - ~'
  • _~' _

  -1' limn'_ """'1'/0"",>

  Sludnlb Ihofl"'P"- IN...ng plmt\' of..-.- to nol.. dtmn II
  n''' .....
  of ..a tht othn-d.» " or",h. IS. Sludrnc, 110m ",,,,10,
  "''''1
  cIM-,l.o>, ~ Ihc~ \\l... ntlll')' h,r,.. .N.t-thnr
  do"
  , lin' <'OIlole ,ht
  in 1"';"- Fur......mrlr. clll')'
  ,,0<1; nut "
  , ~ of u... ,w... ""XU1o,!.· JlO to che Il'nt
  " nd ...... t !""T«T'l.l1l'" of the d"" ..........JlO. "hoi .. ,1M- "'........
  numbt,- of """,,, I....C,La" """'" u . h ..do.i"ll ph!Yc. 1
  0< """ ""'''~. >I"denh mim' rlo' i"ll
  Ioolbolfl <<>n1I"'.-..l tn <>1M >pa<1'
  r;".u". Ill.....· dr",,· boI, m..11.. 1'''' <....n' , or I"", 1l'''1'' ''
  ,kpKii"lllh,.,.. ,.....,1" In l\'.phi< fo,nt..o.nd Lab," tlll'm, n...
  d i.all',m, <. n then t... di'f'la'n1 on the d."",o", " ,,,11

  Ext«!

  """

  SllIdents imlg;", 1llIt!hey . ".n Am, ric'"
  S11Illem Ind WIne lhetr dllry foo a \WIlke.
  concenltebog Plrticol'rIy On 1ll." "iJllle
  activities.

  •,
  ,

  SlIldenlS WIne, pllegraph ' bout !SPlnd the;, OWI1leifure lim"

  a

  Witching TV

  ,hoM.

  B « tiyjti'l-f

  •e

  W,Ib-IR

  3 Which othor .clovino, 00 vou do in your lret timothlt.,e
  not 1;S\od obov.l
  Worll;ng in a coffe. fh09. go;"'g On dal". chu"h etlMbos.

  1f Enqlish everywhere:
  South Africa (pp, 18-19)
  ~R!!E!!iiJJs

  Spga k jnq
  9 !!El l. 'h "" j1\'''' llox,k, I"~" r.) Slud"nh ' h " ll' Ill,· ~'.I'h,
  '\,k Ilwm " ,)';<1, ~''' I'), ,I.",,, 1"1<'''''''11",, .'\>" UI 1<'~".Il" "'"
  1(";, LIn' d' Ii,' iI i," . d ' U I ",h i, h 1\'" ph , h""" ;" I" ",,,,
  h"u I
  I,..,n.,g" ....' ",(" ;~ hl. Slw k lll, Ih.... \. .",01 lh ..
  link h<1'''''' -n lh " m, in IMi"

  Ii"" "

  Ke'j

  qu

  r>:_

  1 ttowotr.ndoVOU ""lMse " _ f ?

  "'"""'..."

  Speakin g
  D PI'' ''; '''. . . 0

  ,.....,1"

  LIISlIRE USA QUEmONHAIRE

  ~'CliviIin

  e-hour e• • 'c.... closs: I. He. ~ """1.

  - ....1110 odod'

  ~-

  ......

  KhooI; z. m an 1Iour. 1 11-17;4, 12 IG 11; 5. $45 an hour;
  5. A Kien~st at the C ' nl ' ~ for Oise,se ContrAN ...;7.He til;'*' thIl
  "lIerl need mo.. ICIiv. Was. I nd _

  1.

  • LI.t 'f"O£IS' tllhidl!l

  brrot 1M .......l li5l...

  Sur9.1donl _ ~ __ -If'""d ,lot
  ~
  lot', ",,"'-':onI "" (Dffo.o Ihop' --'pn("" dotn' _

  00::.

  '.All.,

  nt'C

  oc..., fivo io P"c to lho . . - . ... io,-"" wG
  ~

  "",1<-""..

  rt" lIOI.nough III go to a

  ~ ~ wG ~ TV.

  lot

  BuJil1Dsl
  D A, k >hx!enl> h"", m""h I'hl·,i.:,,1 n .... i,,' th ..y 1lI'1.• "oJ il
  .ny of lru.-m !!" 10" 1l''Ttl. M.,k~ , ,,... lIMt lhey
  ",1
  lhe "'p"""on, fit. """"",r l mi....., .....,b;", ~·ftS,,,dt-n,, ..."d Ih~ "rt;.!,· "rod .. n",·.., lhe 'l u....I~"" ,n 1"""
  O....-k ..t>< "~"" thrn ">k ,, ft~,· ,I u, knl, Ih,.;, "l';n"", .1.><""
  Ih... " rt'd ...

  .

  "

  ".

  ThOgraphf suggef l lhal Ama ne an laonagO' f 10" u' . acbv,t,os uO
  not invelve much physical .' ere i, . a nd that es a res ult lhey a re
  I>ocommg more e,. rweight end unl
  D 111.....-1
  10th,' phol'" ,,,, 01 Ih.. m"f'. fJ i, It
  Ih,,! ,l"den!> kn,,"' .1~n J t Soulh ,\(n" , II", " " ""f'I<-,
  lh",· m;!\1l! kno", "\>OUI I':,hu" ,\I,,,,Ih" old
  "I'",t h"; '1 'l'\f"m. or th~ r m i,o;h l k,,,,,,, ~"" lh .11,-;, ".. nl~hr
  ,,, , y' h ; ,,~

  ",,
  I,·,,,,,).

  /i~J'9iD9
  EI A,k if '!U,le"b , ,," d",,,,e, dill' "I l h;' 'I ,,,,,h,,,,, ", ith" " t
  !I..,k in p"; "


  Teacher"'s Notes

  Module

  ,~

  1. White A f' i k a a n s~ 2.Th'a e; 3. Cap. TOWIl~ 4. In t he so u th -wes~ on
  the coast; 5. The east coa st.

  I. Language & CUlture (p. 20)
  {Q

  111 b:pl.1in tn 'hj(l~n" ,1M lhe)' ",e !tUillg lu n :dd p,'rl "f a
  "d"it~ f", n, a Sout h Mric,m school, l oo k dl lhe inli" m" lion
  "-' Iue,"c-d in Ill<" l" bl~ onJ a,k , lud..., h to 1',,-,l i'1 ,,, m,' "I th,·
  obolll I,,,,k bel" ,,· the y ",.,d th~ ....bsile, SluJen!>
  t h,' n m m pi<'lp th ~ l",k in p"i".
  dn>W~1'>

  Te.1cher, Book f'd8" 7 fo, '"AA,",tion< o n hm\' '0 " '" th..
  « ( uIlm,' I"Xd

  l.,m~,, <\~,.

  GMMMdR
  Preselll tt'''''' "-~' i("", (p"',,,nt
  p,,"Serlt perf,,'t)

  ,iml'l~ ,

  p"-"',,t co nt in uo us,

  .~

  Nome'
  Notiefllli ity:
  TDwnlCity:
  Nam. ehchool :
  Nomber el""MOldaj'll per weak:
  School del"
  First 10.9"ago:
  Other 10.9"agel Sl"diod:
  Evanin9ac:1iv~iel:
  Fueurite TV prog•• mmes:
  1.1..01 d inn"~
  W... kend act ivit,.",

  C

  I, ak ford
  SouthAlfiean
  Cape Tewn
  Swanepeol Boy$ School

  B K. y
  Preoen! perleot
  '"eiusistarted
  '"e iust begu n

  ""

  From 7.40 a,m.to 215 p,m,
  Afrikoan,
  English end Xhosa
  Doing hemework
  andwalthingTV
  fHand Fdends
  M. ot Of chickan with,ice
  and veggtablas
  Geingto shopping mall.
  "~
  ; ng ba'becues
  _ ..

  Sf"rlenh comp lete Ihe t">k inJiviJlIdlly '" in I'di",

  '"

  ,.

  stall

  The p",se" l d,·" tilw p"rm"nent ,1"1,,, (Ii,~l, O'
  rl"i!y m " tine, Ih." , I,
  111<' p"''''OI co"tin"o", 'Tm, ,k,erilw 'e "'po' " I)' . ,ti" m
  t h"t a,t' hdl'p,-ning now (I'm .' '''")'1''91 '" CO"ii OUllU> d' tio",
  lh,t I'",,'i"'.,I,iIl9 upl,
  The 1'"·,,,,,t perf"t \'em ' ,k ""'I'"'i!i,,llim~ in Ihe 1',1<1,,"<1 i" co ' pO, ,,I" l h,' d,I",·rb j u, 1

  1, No. it isn·t. II'S multi·'a cial; 2, At 5 e'c lec,; 3. He hates it; 4. AIholf 111 Key
  past ton and at h. 11 past 1W.lve; 5. SPOilS such as . ugby, hookey 2. gat up; 3. get d.e ss ed; 4. have; 5. celch; 5. rea. es; 7. afTli'm
  and ,wimming, o. artistic act i"itle' like music an ~ photography; sfudying; 8. haver.e iust started: 9. i$fs; 19. finishas; II, have ; 12.

  6, A ba, beoue

  play: 13. a'et.e waiting: 14. haver.e iust won.

  W ri ting

  S KILLS

  1:11 'ilu,len" fill in Ihe ",hl,- in,hvid"o Uy, GIV<" hdp with
  vo.-"h"l"ry if ne«'S'I<' I)'. FJicit J iffe",n",> bci\\wn thot"dPn['
  w"y of lif,' ,,,,d I/dk'" by ",kin~ 'I"t',lium db,,"1 >< h,~) 1 <1" J",
  m"dl" ,'It.

  Wril ing: ",ing " "llle"dn!t " 'un!> to
  P'''''ll,,'ph

  13 I.ook l",,-k.n 111<' em" il UIlIM!t'· 9 ""d " 'mi"J ' 1",lel\l> uf
  ," fOmlJl, TI,i, l", k CO" Ix: ~i\'e" fu, h" m(~",,,k Sl l1d~nl, who
  1M"" ,·"", il dt hum,' ' dn lIril" " n'dl em"il ",In~ the ir ",,11
  ,,,Id,,'" alld prinl it nllt Ido nollry , e" J lllg il~ "'hi!" , t u,lnll '
  w ilholl' ~ m"i1 ,\, ho me (.1" i'1<'e m on dJdn:', on J ",.it" Ih,'
  m,"," 'g(" by I",,,d, In ellh,-, <"'P, tl1<";' , llO,,]d ' I'" Ih,- two
  Idbl", frum ('w n i"," ; '1\(1:; ,,. nolp'; for Ilw .,m"il

  "rue,

  " ·"Ipn,,,, in

  ,l

  C Key
  My ded get' up e"ery day at4 ,OOsm.
  Firsl ha has a showe' and puts on his "nifo,m,
  Then he gee, downsta irs and ha, b. ea klest. He elw8y$ ha, a
  coo, ed b,eekfast w ith b,o on, eggs, sau sages and be.nsl
  Next, he oheds his bike and makes ,ure t he,. are no problems
  Afte. that, he cycles te wo.k and so ils e"e rything fo' the day.
  Finally, h. cycl.s ro" ud lots of heuses and ~"l i\'Grs things 10 people,
  He', a postman

  ollesaorch

  Sludents fi n~ eut merg gboutth e history ofthe
  apallhe id S'/ste m.

  - lleseoreh

  Slu~en1S

  •••

  w••

  ,e.ea ,oh and
  Nolson Mandela.

  w'~e

  about Ihe iile ef

  Ii} Key
  .: c:; d: e; . ,
  First I gel up al 7.30am.
  Alte' th al/ N~ xt/lh en, I get dressed and have brea kla. t
  Alte, Ih,V Next/lhen, I drill. 10wer k,
  Alte, Ih, VNext/lh"n, I wo, k until 5.30 pm, Finally, I go to bed at
  midnight.


  Module

  Habitats and
  homelands

  Topics:the tour nations of the United Kingd om. geogra phy of
  the smaller British islandS, nalu, al wonders ctee USA
  and Canada, "!fnglish village, popular music styles
  COU"lf;e" UK, USA, Canada, Australia, Jamaica, Iraland.
  South Africa
  l.Inguage: presenllensn, comparative and super lative
  adjectives, prepositions of place, points of the compass
  Vocabulary: natiooal symbols. nalUlal features, adjectives at
  measu rement weather and natural disaslers,lypes of
  music

  D A'k 'tud,'''I> if the)' (.n mdl,h th~ Ih= r mont, ;", Ito.
  l:'iVAll'I'dli./b'SJd'''i/SCa'p"'t, of Ih,' l'i"!lIn., Il""f Ihem d d,,'? The bUil

 • know .I>Olll the dim"le ,'nJNrrt,·'motJ"Idi'" 'I.

  '"

  The pootos sh ow: a l ondon tena ce . a n Au' tra li, n highway, an
  Ame' it a n mounta in tow n, a Scott i.h cottage

  El

  S<'I " time limit fur Ihi' td,k ("boul 10 m i""t'''' I. Wri'e
  " "dent<' "n,m'" o n tl1<' bOdrd, Ihm .,k ,tt"k"t' In l<"il you
  "ny ",ldiliOndl i"f"rm.li"n Ih,'1 Ih,')-' kn"w " houl Ih, ,'ili,,,
  "ntl Ih,' ,I dle' Ihdt Ihey hil,," Iim ·d .

  Bga din g

  Eil I!a

  la r"d,h"" lIook 1"'8" ~) St" d, ' nl, rr.IlI the
  1"lorm,lIio" Fib ond find Ihe "","e" i,,
  ,.,

  1. England; L Wales; 3- ,ngland snd Wales; 4.Scotlaod; 5. Scotlaod;
  6. Woles.

  C

  Inlrod"ce t he topic hy " ,kin!! if 'Iudent, ,,, n loll yo"
  a nything .,boul Ihe ,ur",,,t , itu.Hioll in :":'H1lwrn l'd 'lIld .
  StuY" u m it!hl lik<' I" ,.xpldin 'h,,'. d"'pil, th,' (;ood I-"rid,,)' pm'"
  dB,,,'m. n' l>f 2\XJO, tlll' pol il](,,1 ,;",,,1 iOI1 in :":"rth"rn Ird.lIld
  remd im wry ",I"lil", d"d O";li,h lroup' 0'" ,till in fum' Iht''''.

  '",

  1. Thr.e; 2. f 922; 3- Fou,; 4. Th. y we ntta ' e main a pa rt olthe Uoited
  Kingdom; S. They do not w, nt to 'e main a part of the United
  Kingdom

  §peji1(i Q9

  mIn I'" i", .,'u".,h phutl>. ,"k " I",ir of 'hlthem wilh Ih,,;r iU"l\lifl,,,lion.

  '"'

  The gid is Welsh Ishe'$ got a rad dragon on her T·shirll.
  The man without a hat is Scottish (his face is painted with the
  Scotlish flagl.
  The man in a hat is English Ihi$I.ce is painted with the EngfishIf.g).

  I!a ( a

  r,.,I<·h"" Book. Pd~" 6) A,k Ih,' , t"d"ol> "t ,, ·h.t
  people m illhl di'pl,,;, t hpiT nM;on,,1 fr,,!!,
  '1'",1>"" Ilk" t h,,,,' in th,' pholo, (",,,,,111' "I 'rom ,·.... nl>l.
  Slu d..., ,, frd,1 Ih" drtid,' 11'100 drr 110, 8,ili,),? dnh ''8 i nni n ~ , lind Ih,' ",, in p"i". {"h,~ k th ei,
  ,Ill'''''''', th,·" ."k " I,·" "'l>'" (omprehen,ion 'll>,"liu", "I< h
  dS; \\.i,"1i, II" '"',," uj Ilot fI{j(j oj 0" t'" ii!',>wlla,"1 ,,,I[iI

  .,,,<1

  oC~,l< io n ,

  2a Four nations (pp, 22"23 )
  Bs focB yo u ega d
  D Eli"iI .n",·,·" f",m Ihe, I"" ", d ",1",,,,. TIl<' "","w 10 Ihi,
  que't io" ('m,''!l'" in Ihe frdtlin~ lext for "x,·ni,"~ . blll you
  mighllike
  ""pl .,in Ih,'
  '0

  '"

  England is One of the four countne , of the United Kingdom, e nd has
  , ,e parete identity from SCOtland, Ireland and Wales .
  Great BI".in is the i, land consist ing of England, Stotland end
  W. les
  The United Kingdom is t he p-olitical e nlity tonsisting of England,
  Scotland and Wales, plu, Nonhem Irelend. Confusingly, paoplafrom
  the United Kingdom . re referred to es 'British', although thi, label
  , en be highly c ontr o~e ,s ie l whan epplied to people from Northern
  Irefa nd.

  VOcabulary
  El ~tu,ymbol,.r<' ill",'r"t...1on lhe Iwo pdl«" o f Ihi' " " it (("rt"",
  Il"d ro><', d "ffo
  '"

  Pla nts: red rose, thistie, leek, daffodil
  Rool onimals: lico, bulfdog
  Mytl1ica l .nimals: drogon
  Abst' act patter ns: ta rtan

  f'':'IIu"JI

  '"

  I. c; 2. a; 3. d; ot b

  Lis tgn jns

  o (])

  I!a Trd, k 4 (a k., her', n"ok P.W· 6i bpl"io I"
  >!"d"nt, Ih,' t lh '1' ",ill he." one 1<','n.,8'" from "a,h of Ih,'

  lour (1),mtri", 01th e UK tdlki ng "bollt Iheir nation,,1 ide"lit;,.
  A>k if Ih,'y h,,," ''''~'r h,·.,,1 • Sroll i,h, W"bh or Iri,h 1"""0"
  1"lkinl\- .nn w llp l h ~r th<')' "·ro~ni.,,,d th~1 Ih"ir aC("f'n"
  rlifferecl fro'" ,',,,,d,, m En!!Ii"'- ""pl" in, ho"",',,,'r, 'h,l1 "u,l~nl,
  will T~ ,t Ix' rt'qu in'<.l tll """.'\"i"" Ihe diff"n·"t ""tioIMI .,,,,·n"l
  Stude nts Ii, t", .md ",m pt'1~ ,h,' """".'\1',-,' munl";,., dnd dX'''
  Ta pescript
  (~,h. Briti'h. North H n Iri'h. Sj
  W"'H OO'V'
  Hi. My nam. ', p.an Morg.n and I'm We lsh. I com.
  f""" Swan,u, in tho think 0/ myself ., ;WIsh fi"t, th.., B ,~i.h. I do"' t
  think 0/ my", 11 Eu,,,,,,,,," at . 11.
  E""""," "'""
  I'm Cla ir~ Wright. I'm filt..n and I com. from
  Soulha mp,o-n, in Engtand.I'hiok of mY'Otf a.

  a'


 • Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

  Tải bản đầy đủ ngay

  ×