Tải bản đầy đủ

TOÁN tuan 22 (PTNL)

TOÁN ( T.109 ):
MỘT PHẦN HAI
I/ Mục tiêu:
Kiến thức: - Tự nhận biết( bằng hình ảnh trực quan) một phần hai, biết đọc viêt ½
- Tự biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau
BTCL: Bài 1
 HS khá giỏi làm thêm bài 2, 3
Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
Phát triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực giao
tiếp toán học…
Thái độ: Tạo hứng thú học Toán: Trò chơi, xây dựng môi trường thân thiện và kiểm
tra, đánh giá.
II/ Đồ dùng dạy học:
Các hình vuông, tam giác, hình tròn,….
III/ Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
1/Hoạt động1: Khởi động- ôn kiến thức cũ
- Y/C HS hát một bài
- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chia 2.
Nhận xét, giới thiệu vào bài
2/ Hoạt động 2: - Giới thiệu bài (một phần hai ).

3/Hoạt động 3: Hình thành kiến thức mới
- GV gắn hình vuông như sau lên bảng
(?) Hình vuông này được chia làm mấy phần bằng
nhau?
- Gv y/c HS lên bảng tô màu một phần. Như thế là
em đã tô màu một phần mấy của hình vuông?
- Hướng dẫn HS viết:

1
2

Hoạt động của HS
-HS hát
- HS đọc bảng chia 2 theo yêu cầu

- HS nhắc lại tên đề bài
- HS quan sát
- 2 phần bằng nhau
-HS thực hành tô màu một phần
của hình vuông
- HS viết bảng con:

1
2

và đọc: Một phần hai
- HS đọc: Một phần hai
-Phần còn lại không tô màu có được gọi là một phần
hai của hình vuông không? Vì sao?
-Chia hình vuông thành hai phần bằng nhau, lấy đi
1 phần (tô màu) được
- Chú ý:

1
2

hình vuông

1
còn gọi là một nửa


2

Trò chơi: Ai nhanh hơn:
-GV cho HS thi thực hành tìm một phần hai của các
hình như hình tròn, tam giác, chữ nhật,…

- HS đọc:

1
còn gọi là một nửa
2

-HS thực hành trên vật mẫu của
mình chuẩn bị.
-Chia sẻ cùng bạn
Trần Thị Cúc


-Chia sẻ với bạn bên cạnh cách thực hành của
mình.
-Đại diện chia sẻ với các bạn
-GV cho HS chốt kiến thức
-GV nhận xét kết luận
Hoạt động 4: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Gọi HS đọc đề bài.
-Y/C HS tự làm bài vào SGK
-GV theo dõi HD HS còn lúng túng
GV nhận xét
-Cho HS chốt ý.

-Quan sát lắng nghe bạn

- 1 HS đọc yêu cầu: Đã tô màu

1
2

hình nào?
-1 HS làm bảng phụ.
-HS đổi chéo sách cho nhau và nói
cho nhau nghe cách làm.
-Đại diện chia sẻ kết quả trước
lớp,thống nhất kết quả.
-Các hình đã tô màu ½ là A,C,D.

- HS đọc yêu cầu
- Tổ chức trò chơi: Chọn hình đúng, nhanh.
- Hình A và hình C được tô màu 1/2 số ô
- GV chuẩn bị một số hình hình học, mỗi hình
vuông của hình đó.
được chia làm 2 phần, trong đó có một số hình
- Vì hình A có tất cả 4 ô vuông, đã tô màu
1
được chia theo tỷ lệ
2 ô vuông.
2
- Cách chơi: 2 đội, mỗi đội 5 em sẽ chơi tiếp sức - HS trả lời.
chọn hình có tỷ lệ gắn

1
2

lên bảng. Đội nào tìm

được nhiều hình đúng là đội đó thắng.
- GV tuyên dương đội thắng cuộc.
Hoạt động 5: Củng cố, Dặn dò: HD HS tìm tòi
mở rộng
- Nhận xét tiết học, tuyên dương
H: Hôm nay các em học bài gì?
Y/C HS chốt lại một phần
Tình huống tìm tòi, mở rộng:
Bác Tư có nuôi 18 con gà và một số con vịt, biết -HS lắng nghe về nhà tìm hiểu, thực
số con gà bằng một nửa số con vịt. Hỏi bác Tư
hiện
có nuôi bao nhiêu con vịt?. Em hãy tìm cách tìm
số con vịt bác Tư nuôi.
Nhận xét tiết học, dạn HS chuẩn bị bài Luyện tập
Trần Thị CúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×