Tải bản đầy đủ

Thực trạng rủi ro trong kinh doanh của Trung tâm hội nghị tiệc cưới Forevermark

Mở đầu
Rủi ro hiện diện xung quanh ta, trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động sản
xuất kinh doanh. Rủi ro được ví như một thứ gia vị,có lúc cay,lúc đắng, lúc ngọt,
chúng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều mùi vị, nhiều màu sắc, nhiều
tình huống và không nhàm chán.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ cũng đều phải đối mặt với rủi ro,
bởi chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong tất cả các hoạt động sản xuất-kinh
doanh của tổ chức.vì vậy, quản trị rủi ro là hoạt động không thể thiếu của một
doanh nghiệp. Quản trị rủi ro tốt giúp cho doanh nghiệp có thể giảm thiểu được
những tổn thất bất ngờ, phòng ngừa được những sự cố có thể xảy ra hay giảm
thiểu tai nạn lao động, giảm được chi phí giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản
xuất- kinh doanh của doanh nghiệp. Trung tâm hội nghị, tiệc cưới
FOREVERMAARK cũng không ngoại lệ, bản thân nhà hàng luôn đối mặt với
những rủi ro tiềm ẩn đòi hỏi từ nhân viên đến nhà quản trị trong nhà hàng phải
trong tư thế sẵn sang đón nhận và giả quyết các rủi ro. Sau đây, nhóm 10 xin có
những phân tích về một số rủi ro nổi trội mà nhà hàng có nguy cơ gặp phải. Đồng
thời đề ra một số phương án kiểm soát rủi ro cho nhà hàng. Trong quá trình hoàn
thành nội dung cũng như hình thức trình bày không thể tránh khỏi những sai sót.
Nhóm 10 rất mong nhận được ý kiến đóng góp và phê bình của thầy giáo.I. Cơ sở lý luận
1.1. Khái niệm quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro là quá trình bao gồm các hoạt động nhận dạng, phân tích, đo
lường, đánh giá rủi ro và tìm các biện pháp kiểm soát, tài trợ khắc phục các hậu
quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực
trong doanh nghiệp. Nói cách khác, quản trị rủi ro là quá trình xác định các rủi ro
và tìm cách quản lý, hạn chế các rủi ro đó xảy ra với tổ chức.
Các công việc chính trong quá trình quản trị rui ro của doanh nghiệp bao
gồm: Nhận dạng và phân tích các rủi ro, hậu quả của rủi ro mang lại cho doanh
nghiệp. Tìm các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất. Kiểm soát và tài trợ
rủi ro bằng cách loại bỏ những nguyên nhân rủi ro,giảm nhẹ, phân tán mức độ thiệt
hại. dự phòng chi phí, nguồn lực cần thiết để đối phó với rủi ro trong trường hợp
rủi ro xảy ra.
1.2.Đặc trưng của rủi ro.
Khi đã xác định được các vấn đề tiềm ẩn đáng kể và hiển nhiên chúng ta
không đủ tài nguyên để ứng phó với mọi vấn đề tiềm ẩn này. Vì vậy cần xác định
được những vấn đề nào là lớn nhất có khả năng đe doạ dự án lớn nhất. Có nhiều
phương pháp song có một phương pháp được sử dụng phổ biến và cũng là đơn
giản nhất đó là đưa ra các phán đoán chủ quan về 2 đặc tính của vấn đề tiềm ẩn là
tần số và biên độ.
- Tần số: đồng nghĩa với việc thích rủi ro nhiều hay thích rủi ro ít. Được thể
hiện bằng xác suất hoặc khả năng xuất hiện của biến cố.
- Biên độ: mồi lần xảy ra có lớn hay không? Lớn bao nhiêu? Được thể hiện
bằng giá trị của các biến cố hoặc tác động của các biến cố.
Đối với các nhà quản trị rủi ro họ chú trọng tần suất lớn, biên độ lớn của rủi
ro. Vì:
Rủi ro = Tần suất * biên độ.
Với những loại rủi ro này luôn được các nhà đầu tư để ý đến để có các biện
pháp đề phòng rủi ro một cách có hiệu quả nhất
1.3 Nhận dạng rủi ro
Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định một cách liên tục và có hệ thống các
rủi ro có thể xảy ra trong hoặt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận dạng rủi ro nhằm tìm kiếm các thông tin về:


+Tên và loại rủi ro.
+Các mối hiểm họa.
+Các mối nguy hiểm
Mối nguy đạo đức: Mối nguy đạo đức là sự không trung thực của một cá
nhân nào đó làm tăng khả năng xảy ra mất mát.


Mối nguy vật chất: Là tình trạng vật chất yếu kém làm tăng khả năng xảy ra
mất mát.
Mối nguy tinh thần: Là sự bất cẩn hay thờ ơ của một cá nhân dẫn đến mất
mát vì người này chủ quan cho rằng mình đã mua bảo hiểm.
1.4. Phân tích rủi ro
Phân tích rủi ro là quá trình nghiên cứu những hiểm họa, xác định nguyên
nhân gây ra rủi ro và phân tích nhũng tổn thất.
Phân tích hiểm họa: Phân tích những điều kiện hay yếu tố tạo ra rủi ro hoặc
những điều kiện những yếu tố làm tăng mức độ tổn thất khi rủi ro xảy ra. Có thể sử
dụng phương pháp điều tra bằng mẫu điều tra khác nhau tùy thuộc vào đối tượng
rủi ro.
Phân tích nguyên nhân rủi ro: Liên quan đến con người, yếu tố kĩ thuật hay
liên quan đến cả hai.
Phân tích tổn thất: Phân tích tổn thất đã xảy ra, dựa trên sự đo lường để đánh
giá những tổn thất đã xảy ra. Hoặc căn cứ vào hiểm họa, nguyên nhân rủi ro người
ta dự đoán tổn thất.
1.5. Kiểm soát rủi ro
Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp (kỹ thuật, công cụ, chiến
lược, chính sách…) để né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu những tốn thất, những ảnh
hưởng không mong đợi có thể đến với doanh nghiệp khi rủi ro xảy ra. Các phương
pháp kiểm soát rủi ro:
Né tránh rủi ro: là né tránh những hoạt động, con người, tài sản làm phát
sinh rủi ro hoặc loại bỏ những nguyên nhân gây ra rủi ro.
Ngăn ngừa rủi ro: Là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu tần suất và
mức độ rủi ro khi chúng xảy ra.


Giảm thiểu tổn thất: Là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu những
thiệt hại, mất mát mà rủi ro mang lại hay các biện pháp giảm thiểu tổn thất tấn
công vào các rủi ro bằng cách làm giảm bớt giá trị hư hại khi rủi ro xảy ra.
1.6. Tài trợ rủi ro
Tài trợ rủi ro là những hoạt động nhằm cung cấp những phương tiện để bù
đắp các tổn thất khi rủi ro xảy ra hoặc tạo lập quỹ cho các chương trình khác nhau
để giảm bớt tổn thất. Các biện pháp tài trợ rủi ro:
Tự khắc phục rủi ro: Là biện pháp cá nhân, tổ chức bị rủi ro tự thanh toán
các chi phí tổn thất.
Chuyển giao tài trợ rủi ro: Là công cụ kiểm soát rủi ro, tạo ra nhiều thực thể
khác nhau thay vì tự chịu rủi ro.
2.1. Phân loại rủi ro
2.1.1.Căn cứ vào tính chất của rủi ro
*** Rủi ro sự cố và rủi ro cơ hội :
-Rủi ro sự cố: là những rủi ro gắn liền với sự cố ngẫu nhiên ngoài dự
kiến khách quan và khó tránh khỏi.
-Rủi ro cơ hội: là những rủi ro gắn liền với việc ra quyết định, bao gồm:
rủi ro ở gđ trước quyết định, rủi ro liên quan đến bản thân việc ra quyết định
1 khi quyết định đã được đưa ra sẽ không chỉ có những rủi ro đi liền với hậu
quả của quyết định mà còn những rủi ro do không chọn các quyết định khác,
rủi ro ở gđ sau quyết định là rủi ro về sự không tương hợp so với dự kiến ban
đầu, phát sinh do việc chọn quyết định đã cho.
*** Rủi ro thuần tuý và rủi ro suy đoán :
-Rủi ro thuần tuý: tồn tại khi có một nguy cơ tổn thất nhưng không có
cơ hội kiếm lợi nhuận, hoặc nói cách khác là nững rủi ro đó không có khả
năng có lợi cho chủ thể.
-Rủi ro suy đoán: tồn tại khi có một cơ hội kiếm lợi nhuận cũng như
một nguy cơ tổn thất, hay nói cách khác rủi ro có khả năng có lợi và tổn thất
có thể xảy ra.
*** Rủi ro có thể phân tán và rủi ro ko thể phân tán:
-Rủi ro có thể phân tán: nếu có thể giảm bớt rủi ro thông qua các thoả
hiệp như đóng góp tài sản .


-Rủi ro không thể phân tán: là những thoả hiệp đóng góp về tiền bạc
hoặc những tài sản của những người tham gia vào quỹ đóng góp chung và nó
được sử dụng khi người tham gia đó có thể giảm bớt được rủi ro như cổ phần
hoá doanh nghiệp .
*** Rủi ro trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
*** Rủi ro do tác động của yếu tố môi trường kinh doanh: kinh tế , chính trị,
khoa học_công nghệ, văn hoá – xã hội.
2.1.2.Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của rủi ro
*** Rủi ro theo chiều dọc và rủi ro theo chiều ngang :
-Rủi ro theo chiều dọc: xảy ra dọc theo các chức năng chuyên môn
trong 1 doanh nghiệp theo truyền thống như rủi ro trong nghiên cứu thị
trường, theo thiết kế sản phẩm, trong nhập nguyên liệu truyền thống, trong sx

-Rủi ro theo chiều ngang: là rủi ro xảy ra cùng một lúc ở các bộ phận
chuyên môn như rủi ro về nhân sự, rủi ro về tài chính rủi ro về marketing..
*** Rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống :
-Rủi ro truyền thống: là những rủi ro mang tính vĩ mô mà doanh nghiệp
không thể kiểm soát được.
-Rủi ro ko hệ thống: là rủi ro mang tính vi mô, rủi ro bên trong doanh
nghiệp mà rủi ro này doanh nghiệp có thể kiểm soát được, nguyên nhân gây
ra rủi ro này có thể nói đến năng lực quản trị, quyết đinh của nhà quản trị, sự
đình công, nguồn cung ứng nguyên vật liệu và cạnh tranh…
2.1.3. Căn cứ vào nguyên nhân sinh ra rủi ro
-Rủi ro thảm họa: Các thảm họa thiên nhiên, thảm họa do con người hoặc có
sự tác động gián tiếp của con người (hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố)…
-Rủi ro tài chính: các khoản nợ xấu, tỷ giá hối đoái, cổ phiếu hay lãi suất
biến động…
-Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị, hệ thống máy tính hư hỏng, chuỗi cung
ứng hoặc quy trình hoạt động lỗi, bị gián đoạn, nhân viên bị tai nạn…
-Rủi ro chiến lược: Chiến lược và quản trị chiến lược quyết định sự sống


còn, hưng thịnh hay suy vong của 1 tổ chức mà quản trị chiến lược cũng đồng
nghĩa với quản trị rủi ro chiến lược. (tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các chính sách
và biện pháp hành động).
Có 7 rủi ro chiến lược:
-Rủi ro dự án (dự án thất bại)
-Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi)
-Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn về công nghệ hoặc hướng đi)
-Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh duy nhất (xuất hiện đối thủ không thể
đánh bại)
-Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị mất sức mạnh)
-Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận)
-Rủi ro đình trệ (công ty không tăng trưởng, thậm chí bị suy giảm).
2.1.4. Căn cứ vào môi trường
-Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây ra các thiệt hại to lớn về
người và của, làm cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bị
tổn thất nặng nề.
-Rủi ro do môi trường văn hóa: do sự thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán,
tín ngưỡng, lối sống, nghệ thuật, đạo đức… của dân tộc khác từ đó có các hành xử
không phù hợp, gây thiệt hại, mất mát, mất cơ hội kinh doanh.
-Rủi ro do môi trường xã hội: sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi của
con người, cấu trúc xã hội, các định chế… là nguồn rủi ro quan trọng. Nếu không
nắm được các điều này sẽ có thể gánh chịu các thiết hại nặng nề.
-Rủi ro do môi trường chính trị: Môi trường chính trị có ảnh hưởng rất lớn
đến bầu không khí kinh doanh.
Môi trường chính trị ổn định sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho doanh
nghiệp. Doanh nghiệp nắm bắt kỹ, có các sách lược thích hợp với môi trường
chính trị không chỉ nước mình mà còn ở nước đến kinh doanh mới có thể thành


công.
-Rủi ro do môi trường luật pháp: Xã hội tiến bộ phát triển, các chuẩn mực
luật pháp không phù hợp, không thay đổi kịp sẽ gây ra nhiều rủi ro. Ngược lại, nếu
luật pháp thay đổi quá nhiều, thường xuyên, không ổn định, cũng gây ra khó khăn.
Các tổ chức không nắm vững pháp luật sẽ gặp nhiều rủi ro.
Trong kinh doanh quốc tế, môi trường luật pháp phức tạp hơn, chuẩn mực
của các nước khác nhau. Nếu chỉ nắm rõ và tuân thủ chuẩn mực luật pháp của
mình mà không hiểu luật pháp của đối tác, thì sẽ gặp rủi ro.
-Rủi ro do môi trường kinh tế: môi trường kinh tế thường vận động theo môi
trường chính trị, những ảnh hưởng của môi trường kinh tế chung của thế giới đến
các nước là rất lớn.
Các động thái của chính phủ (siêu cường) có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị
trường thế giới, nhưng họ không thể kiểm soát nổi toàn bộ thị trường thế giới dẫn
đến rủi ro bất ổn môi trường kinh tế.
-Rủi ro do môi trường hoạt động của tổ chức: rủi ro có thể phát sinh ở mỗi
lĩnh vực: nhân sự, công nghệ, văn hóa tổ chức,…
-Rủi ro trong môi trường hoạt động của tổ chức có thể xuất hiện dưới nhiều
dạng: thiếu thông tin, sự cố của máy móc, thiết bị, tai nạn lao động, hoạt động
quảng cáo sai sót,…
Trong hoạt độn xuất nhập khẩu, rủi ro có thể xuất hiện trong mọi khâu của
quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.
-Rủi ro do nhận thức của con người: Khi nhận diện và phân tích không đúng
dẫn đến kết luận sai lầm. Nếu nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau thì rủi ro
càng lớn.
II.Thực trạng rủi ro trong kinh doanh của trung tâm hội nghị,tiệc cưới
ForeverMark
1. Giới thiệu về trung tâm hội nghị, tiệc cưới ForeverMark


Tọa lạc ở vị trí trung tâm giải trí - văn hóa - ẩm thực của Quận Tây Hồ - Hà
Nội, nằm trong quần thể mở rộng của Công viên Giải trí Tây Hồ, cùng hưởng gió
mát và không khí trong lành từ điều hòa thiên nhiên hồ Tây, Trung tâm Hội nghị
Tiệc cưới FOREVERMARK được xây dựng trên khuôn viên 2.000 mét vuông, 2
tầng theo phong cách kiến trúc Ả Rập cách tân Châu Âu sang trọng và mới lạ, bãi
đỗ xe thuận tiện, sảnh đón khách lộng lẫy với 4 sảnh tiệc lớn có thể phục vụ cùng
lúc 2000 khách mời, FOREVERMARK hứa hẹn sẽ trở thành Trung tâm Hội nghị
Tiệc cưới đẳng cấp có sức chứa lớn nhất Hà Nội hiện nay.
Quý vị sẽ nhận được sự tiếp đãi ân cần và chu đáo trong một không gian ấn
tượng cùng với phần phục vụ yến tiệc chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng những
điều này sẽ góp thêm thành công cho sự kiện và hơn nữa đó là một dấu ấn nhớ mãi
đồng hành cùng tất cả Quý vị.
Được các chuyên gia ẩm thực giàu kinh nghiệm của FOREVERMARK chế
biến, thực đơn của chúng tôi luôn được đầu tư và đổi mới liên tục sẽ mang đến cho
thực khách những món ăn đa dạng và có sự dung hòa giữa văn hoá ẩm thực Á Âu, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của thực khách. FOREVERMARK còn đặc biệt
dành những không gian riêng cho các tiệc chiêu đãi khách VIP, tổ chức sinh nhật,
kỷ niệm ngày cưới, tiệc BBQ… ở quy mô nhỏ hơn với số lượng khách từ 30 đến
150 khách nhờ vào thiết kế mở linh hoạt kết nối không gian của các sảnh ở mỗi
tầng.
Các dịch vụ dành cho hội nghị gồm có:
- Thức uống đón khách (Welcome drink)
- Các món ăn nhẹ (Finger food)
- Set menu cho tiệc trưa / tiệc tối


- Buffet cho tiệc trưa / tiệc tối
- Tiệc buffet nhẹ vào buổi trưa/tối (Light buffet)
- Đồ uống, bánh ngọt & cocktail theo yêu cầu
- Các dịch vụ khác (tổ chức chương trình, MC, ban nhạc, ca sĩ, karaoke...)

2. Các rủi ro trong kinh doanh nhà hàng tiệc cưới
Cũng giống như các ngành nghề kinh doanh khác, ngoài góc độ lợi nhuận, kinh
doanh nhà hàng cũng luôn ẩn chứa những rủi ro mà nếu không có sự tính toán kỹ
lưỡng sẽ khiến các chủ nhà hàng không tránh khỏi những bỡ ngỡ và rối trí khi gặp
phải.
Rủi ro thứ nhất: Thiệt hại do cháy nổ
Do hầu hết các nhà hàng đều sử dụng bếp nấu tại chỗ nên rất dễ có nguy cơ bị
cháy, đặc biệt là từ mỡ, dầu và các nguồn điện. Nguy cơ thiệt hại cháy phụ thuộc
vào đồ ăn đang được chế biến và các thiết bị sử dụng. Ví dụ, một quán cà phê chỉ
phục vụ bánh mì và đồ uống có nguy cơ cháy thấp hơn nhiều so với một nhà hàng
chuyên phục vụ các đồ nướng hoặc lẩu.
goài vấn đề phải liên đới pháp lý, cháy nổ còn có thể khiến bạn phải bỏ thêm chi
phí cho việc kinh doanh nhà hàng do thiệt hại tài sản. Vì vậy cần phải hết sức lưu ý
đảm bảo an toàn cho khu vực bếp nấu bằng cách thường xuyên kiểm tra, chùi rửa.
Rủi ro thứ hai: Hư hỏng thực phẩm
Rủi ro đặc thù trong kinh doanh nhà hàng đó là hư hỏng thực phẩm. Việc bảo quản
nguyên liệu trong các thiết bị làm lạnh là điều thiết yếu đối với các nhà hàng, do đó


các chủ nhà hàng cần phải chuẩn bị cho khả năng này nếu bất ngờ các thiết bị làm
lạnh bị hỏng, mất điện khiến cho đồ uống và thực phẩm bị phân hủy.
Rủi ro thứ ba: Thực phẩm nhiễm độc
Nếu một khách hàng bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn trong thực đơn nhà hàng của
bạn thì có thể bạn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý để bồi thường cho những
gì mà họ phải chịu. Nếu một khách hàng – hoặc tệ hơn, nhiều khách hàng – kiện
nhà hàng của bạn khi họ bị ngộ độc thực phẩm, bạn có thể phải trả tiền cho họ bao
gồm chi phí y tế, thu nhập từ việc vắng mặt tại nơi làm việc, và chi phí pháp lý.
Nếu nhiều khách hàng có hành động chống lại bạn, chi phí có thể tăng cao lên.
Những thiệt hại về ngộ độc thực phẩm có thể làm nhà hàng ngừng hoạt động vì vậy
tốt nhất để tránh xảy ra vấn đề này bạn cần quản lý đúng cách thực phẩm của nhà
hàng để chắc chắn rằng nó phù hợp cho thực khách. Bạn phải tuyệt đối thận trọng
trong việc xử lý thực phẩm và chế biến hợp vệ sinh. Đảm bảo nhà hàng thường
xuyên được vệ sinh làm sạch và thiết bị như tủ lạnh hoặc phòng lạnh được bảo
dưỡng liên tục.
Rủi ro thứ tư: Không xây dựng được thương hiệu
Việc xác định vị trí kinh doanh không phù hợp với nhu cầu của thực khách cũng là
rủi ro trong kinh doanh nhà hàng. Vì nếu không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh
vực này bạn sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ rất lớn. Việc khẳng định được thương
hiệu là một việc làm công phu và phải được đầu tư trực tiếp qua tên nhà hàng, cách
thức phục vụ của nhân viên, cách bày trí không gian, hương vị của món ăn….
Rủi ro thứ năm: Trộm cắp, lừa đảo


Nhà hàng có thể bị trộm đột nhập khi đang đóng cửa hoặc kể cả khi đang kinh
doanh: các loại rượu vang chất lượng cao và Whisky, có thể là những món hàng
đặc biệt hấp dẫn cho những tên trộm. Ngoài ra, bạn có thể gặp phải sự gian lận của
nhân viên ngay trong chính nhà hàng.
Rủi ro thứ sáu: Đối thủ cạnh tranh
Sự xuất hiện của ngày càng nhiều các nhà hàng tiệc cưới làm cho nguy cơ bị mất đi
khách hàng và giảm doanh thu. Khách hàng sẽ so sánh dịch vụ, ưu đãi và chọn
những nhà hàng phù hợp hơn.
3. Nhận dạng rủi ro của nhà hàng ForeverMark
3.1.Nhận dạng rủi ro từ đối thủ cạnh tranh
*Mối nguy hiểm:
Sự xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sự kiện
tiệc cưới: do nhu cầu thị trường ngày càng cao, ngoài lĩnh vực ăn uống thông
thường các cặp đôi họ thường muốn tìm cho mình một không gian đẹp, sang trọng
cho lễ cưới trong đời. Nhận biết được tầm quan trọng của lễ cưới các trung tâm sự
kiện tiệc cưới mọc lên rầm rộ. Có thể kể đến: trung tâm sự kiện, tiệc cưới Trống
Đồng PaLace, Luxury Palace, Hoàng Gia, Louis, CTM Palace,...
Mức độ cạnh tranh giữa các trung tâm khá là gay gắt trên tất cả các phương diện:
không gian, giá cả, khuyến mãi,... Đặc biệt là các gói thực đơn dành cho lễ cưới
*Mối hiểm hoạ:
Các đối thủ cạnh tranh liên tiếp đưa ra các chiến lược giá rẻ, chiến lược đa
dạng hoá dịch vụ giá trị gia tăng như: tặng nhẫn cưới kim cương cho các cặp đôi,
rước dâu bằng siêu xe, tặng Đồ uống trên mỗi bàn tiệc, đặt 10 bàn tiệc tặng 1
bàn,...
Ngoài ra các trung tâm thi nhau đưa ra các chương trình khuyến mãi nhân dịp


các ngày lễ: 14/2, 8/3, 20/10, tết Nguyên Đán,... Cùng rất nhiều ngày lễ khác trong
năm được các trung tâm tận dụng một cách triệt để và dai dẳng.
Điển hình là các chiêu thức khuyến mãi khá là thu hút của Trống Đồng Palace:
dịch vụ cưới trọn gọi theo tone màu như màu tím sang trọng, màu hồng đáng yêu,
hay màu đỏ lãng mạn. Trọn bộ chỉ với 17.500.000 vnđ bao gồm
Khu Welcome
+1 Biển chào đón khách
+1 Cổng hoa lụa cao cấp
+1 phòng chụp ảnh kỷ niệm
Khu lễ tân
+1 Bàn lễ tân
+2 Thùng tiền mừng
+2 Bộ nến trang trí handmade + 06 nến cốc
+2 Khung ảnh trang trí theo chủ đề cưới
+2 Bình hoa tươi
Khu lưu niệm
+1 Bàn lưu niệm
+5 Khung ảnh lưu niệm trang trí handmade
+1 Bình hoa tươi to + 01 bình hoa tươi nhỏ
+2 Đồ trang trí hanmade theo chủ đề đám cưới
+1 Khăn trải bàn theo chủ đề cưới
- Hay khuyến mãi mùa cưới trọn gói từ 270.000 /người, đặt 10 bàn tiệc tặng 1 bàn
tiệc, khuyến mãi đồ uống cùng nhiều quà tặng đặc biệt.
- Hay mới đây Luxury PaLace mới đầu tư và thiết kế riêng concept trang trí mang
tên" sắc màu pha lê" để phục vụ khách hàng trong mùa cưới năm nay với một
không gian cực kỳ lộng lẫy hứa hẹn mang đến một lễ cưới trong mơ.


- Mipec Palace cũng không ngoại lệ. Cùng chạy đua theo các trung tâm Mipec đưa
ra ưu đãi khá hấp dẫn chỉ có trong The Perfect :
Đặt 10 bàn tặng thêm 1 bàn
Tặng 100% Thức uống trên bàn bao gồm bia hà nội, nước ngọt, nước suối.
Tặng đến 15 triệu đồng cho dịch vụ trang trí và biểu diễn
Tặng 50% bàn tiệc ăn thử
Tặng bữa ăn nhẹ cho cô dâu chú rễ
Ưu đãi đặc biệt trọn gói bia hà nội/ quà đáp lễ và rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác !!!
Chỉ với 3.700.000Đ/bàn 10 người.
*Nguy cơ:
Forevermark phải chia sẻ khách hàng với các đối thủ cạnh tranh khác. Khách
hàng sẽ so sánh dịch vụ của các trung tâm khác, từ đó lòng tin vào thương hiệu sẽ
bị giảm sút.
Doanh thu và lọi nhuận của Forevermark sẽ thấp. Việc gây dựng thương hiệu
với khách hàng mới , khách hàng tiềm năng sẽ gap nhiều khó khăn và thácc thức.
Nguy cơ do việc mải chạy đua về giá và các chương trình khuyến mãi sẽ ảnh
hưởng tới doanh thu của Forevermark.
3.2. Nhận dạng rủi ro do tình huống ẩu đả
Những buổi tiệc cưới đông người tham dự và thuộc nhiều thành phần, tầng
lớp khác nhau thường rất phức tạp, đặc biệt là khi đã sử dụng đồ uống có cồn. Khi
xảy ra ẩu đả những vật có thể làm vũ khí dễ dẫn đến thương tích như chai thủy tinh
(chai bia, chai rượu), chén, đĩa, nĩa, ống sắt, ghế nhựa, chất lỏng nguy hiểm,... làm
tăng mức độ nguy hiểm. Đội ngũ bảo vệ không đến kịp thời. Buổi tiệc kết thúc
không hoàn hảo, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín của nhà hàng. Tâm lý
chủ nhà, khách không thoải mái, không còn không khí vui vẻ, lãng mạn.
-Mối nguy hiểm: đồ uống có cồn.
-Mối hiểm họa:


+tính cách tâm lý khách.
+vỏ chai bia, rượu, vật dụng sắc nhọn như nĩa, chén, ghế,...
+sự chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ bảo vệ.
-Nguy cơ: ảnh hưởng tâm lý khách hàng, mất uy tín dẫn đến giảm doanh thu, lợi
nhuận.
3.3. Nhận dạng rủi ro do hỏa hoạn
Những buổi tiệc cưới ở nhà hàng forevermark thường đốt nến, trang trí hệ
thống đèn lep, có người vô ý hút thuốc,.. tất cả đều là nguyên nhân gây ra hỏa
hoạn. Ngọn lửa lan ra rất nhanh vì trong hội trường toàn là vật liệu dễ cháy vd như:
khăn trải bàn, hệ thống âm thanh loa, đài, tường đắp bằng thạch cao,..Trong tiệc
cưới thường đông người, việc sơ tán thường gặp nhiều khó khăn. Hệ thống bình
chữa cháy ở xa hoặc không đủ. Người biết sử dụng bình chữa cháy thì ít. Đám
cháy to không dập tắt kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn về người và của.
-Mối nguy hiểm: tàn thuốc lá, chập điện, nến đốt.
-Mối hiểm họa: vật liệu dễ cháy nổ như khăn chải bàn, hệ thống đèn lep, thiết bị
điện,...
-Nguy cơ: xảy ra đám cháy lớn khó dập tắt gây tổn thất về người và của. Mất uy
tín, giảm lượng khách hàng. Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng.
4. Kiểm soát tổn thất
Việc kinh doanh nhà hàng tiệc cưới đang được coi là ngành kinh doanh thu
lời hấp dẫn “lời gấp 4 lần vốn”. Nhưng cũng chính vì thế mà ngành kinh doanh này
đang được cạnh tranh khốc liệt hơn gây rất nhiều khó khăn cho các nhà hàng nói
chung và nhà hàng tiệc cưới ForeverMark nói riêng.
Chính vì vậy ForeverMark đã có những cách kiểm soát tổn thất trong quá trình
kinh doanh.
4.1.Kiểm soát tổn thất về nhân lực
Con người là yếu tố quan trọng của nhà hàng tiệc cưới, từ nhà quản lý, đầu bếp,
nhân viên. Họ đều là người phục vụ trực tiếp hay gián tiếp đến khách hàng của nhà
hàng. Chính vì vậy quản trị tốt các yếu tố rủi ro liên quan đến con người sẽ mang
lại sự ổn định cao cho nhà hàng tiệc cưới ForeverMark.


Nhà quản lý nhà hàng.
Quản lý nhà hàng là người ở vị trí cao có trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng
trong nhà hàng. Họ phải biết bao quát, phân chia công việc cho các nhân viên. Họ
là người phải biết nhu cầu nhân sự trong nhà hàng, xác định số lượng nhân viên
cần thuê, chi phí cho nhà hàng…chính vì vậy họ phải là người có khả năng bao
quát vấn đề, quản lý tài chính, năng động… Nhà hàng tiệc cưới forevermark đã
kiểm soát khối nhân sự cấp cao cho nhà hàng
 Né tránh: nhà hàng có những vòng phỏng vấn, tuyển trọn rất kỹ lưỡng
những nhà quản lý. Chọn ra người thực sự năng động, có tâm và có
tầm. Không lựa chọn các ứng viên không đạt tiêu chuẩn của nhà hàng.
 Ngăn ngừa: nhà hàng bố trí một cách phù hợp, với tiêu chí không
chọn người giỏi nhất mà chọn người phù hợp với vị trí của họ. Có các
khóa đào tạo hàng tháng cho nhân sự cấp cao để họ có thêm kinh
nhiệm cũng như độ nhanh nhạy trong việc quản lý.
Họ là những người giữ chức vụ cao, trọng trách cực kỳ lớn, chính vì
vậy họ luôn có mức lương cũng như đãi ngộ lớn. hàng năm nhà hàng
còn tổ chức các buổi đi chơi cho các nhân sự cấp cao này
 Giảm thiểu: nhà hàng kí kết hợp đồng lao động, làm việc dài hạn sau
khi được đào tạo. ngoài ra, nhà hàng cũng mua bảo hiểm cho người
lao động để giảm thiểu các tổn thất.
Đầu bếp.
Đây là bộ phận nhân viên rất quan trọng của nhà hàng. Họ là người quyết
định một phần về số lượng khách hàng, đơn đặt tiệc cho nhà hàng chính vì
vậy để kiểm soát tổn thất nhà hàng đã phải tuyển chọn những đầu bếp nấu ăn
giỏi, và đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biên thức
ăn.
Công việc của đầu bếp rất vất vả và nguy hiểm vì là công việc trong bếp và
liên quan đến lửa nên nhà hàng có mua bảo hiểm cho khối nhân viên này để
kiểm soát rủi ro.
Họ cũng được hưởng các chính sách đãi ngộ cũng như phúc lợi của nhà hàng
hạn chế nhân viên nghỉ việc.
Nhân viên phục vụ


Là khối nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp lên
tâm lý khách hàng về khả năng phục vụ.
Về khối nhân viên này nhà hàng sử dụng người nhà, người quen là chính
chính vì vậy họ không có kỹ năng, chuyên môn trong việc phục vụ.
Kinh doanh nhà hàng tiệc cưới là ngành kinh doanh có tính chất mùa vụ,
chính vì vậy nhà hàng đã tuyển nhân viên theo số lượng tiệc đặt. Có khi nhà
hàng rất đông nhân viên, khi lại thưa thớt. Có những tiệc không đủ người
phục vụ. Nhà hàng tiệc cưới Forevermark đã có kiểm soát khố lượng nhân
sự này theo nhiều cánh.
Ngăn ngừa: Nhà hàng đã tuyển trọn riêng một khối lượng nhân viên phục vụ
được đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu tiệc cưới.
Giảm thiểu: trong những ngày đông tiệc nhà hàng tuyển trọn thêm nhiều
nhân viên phục vụ bên ngoài nhưng trả lương cao hơn để hấp dẫn nhiều
người, sao cho đủ số lượng phục vụ.
4.2.Kiểm soát một số loại tổn thất khác trong nhà hàng
4.2.1 Hư hỏng thực phẩm
Rủi ro đặc thù trong kinh doanh nhà hàng đó là hư hỏng thực phẩm. Việc
bảo quản nguyên liệu trong các thiết bị làm lạnh là điều thiết yếu đối với các nhà
hàng, do đó các chủ nhà hàng cần phải chuẩn bị cho khả năng này nếu bất ngờ các
thiết bị làm lạnh bị hỏng, mất điện khiến cho đồ uống và thực phẩm bị phân hủy.
Ngăn ngừa: Nhà hàng ít hoặc không sử dụng các loại thực phẩm dễ hỏng.
Né tránh: có các thiết bị phát điện khi xảy ra hiện tượng thiếu điện.
Giảm thiểu: đặt hàng trực tiếp từ các nhà cung cấp thực phẩm, ít qua trung
gian.
4.2.2 Thực phẩm nhiễm độc
Nếu một khách hàng bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn trong thực đơn nhà
hàng thì nhà hàng phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý để bồi thường cho những
gì mà họ phải chịu. Nếu một khách hàng – hoặc tệ hơn, nhiều khách hàng – kiện
nhà hàng khi họ bị ngộ độc thực phẩm, nhà hàng có thể phải trả tiền cho họ bao
gồm chi phí y tế, thu nhập từ việc vắng mặt tại nơi làm việc, và chi phí pháp lý.
Nếu nhiều khách hàng có hành động chống lại chi phí có thể tăng cao lên.


Những thiệt hại về ngộ độc thực phẩm có thể làm nhà hàng ngừng hoạt động
vì vậy tốt nhất để tránh xảy ra vấn đề này bạn cần quản lý đúng cách thực phẩm
của nhà hàng để chắc chắn rằng nó phù hợp cho thực khách. Bạn phải tuyệt đối
thận trọng trong việc xử lý thực phẩm và chế biến hợp vệ sinh. Đảm bảo nhà hàng
thường xuyên được vệ sinh làm sạch và thiết bị như tủ lạnh hoặc phòng lạnh được
bảo dưỡng liên tục.
4.2.3 Trộm cắp, lừa đảo
Nhà hàng có thể bị trộm đột nhập khi đang đóng cửa hoặc kể cả khi đang
kinh doanh: các loại rượu vang chất lượng cao và Whisky, có thể là những món
hàng đặc biệt hấp dẫn cho những tên trộm. Ngoài ra, nhà hàng có thể gặp phải
sự gian lận của nhân viên ngay trong chính nhà hàng.
Chính vì vậy để giảm thiểu thiệt hại nhà hàng nắp các thiết bị theo dõi, ghi
hình. Có thêm đội bảo vệ.
4.2.4 Kiểm soát tổn thất về tài chính
Chủ nhà hàng là người trải nghiệm từng vấn đề tài chính và thách thức mà mỗi
doanh nghiệp kinh doanh trong ngành công nghiệp ẩm thực phải đối mặt. Những
thay đổi thực đơn nhà hàng theo những chuẩn mực nhất định và một số chiến lược
khuyến mại thu hút khách hàng dường như không hẳn là những chiến lược để duy
trì sự tồn tại của một nhà hàng bởi lẽ, doanh nghiệp tồn tại dựa trên những vấn đề
tài chính. Tất nhiên, sự tung húng tài chính và giải pháp quản lý hàng tồn kho hiệu
quả chưa chắc đã kéo lại được nguồn doanh thu thất thoát nhưng kế toán chính xác,
hàng tồn kho có tổ chức, phương pháp giảm thiểu chất thải và chi phí hoạt động có
thể thực hiện các hoạt động bên lề nhằm tạo cơ sở sinh lợi nhuận cao và có doanh
thu cực kỳ hấp dẫn cho các chủ sở hữu nhà hàng.
Ba vấn đề lớn mà chủ sở hữu nhà hàng phải đối mặt bao gồm các chi phí điều
hành quá cao so với tổng doanh thu; kế toán và kiểm soát hàng tồn kho kém và thất
bại trong việc xem xét thống kê tài chính quan trọng để điều chỉnh kịp thời.
- Chi phí điều hành quá cao so với tổng doanh thu
Gần như tất cả các nhà hàng trong những năm đầu thậm chí một vài năm sau
đó vẫn hoạt động trên nền lợi nhuận thấp vì cấn số lượng lao động lớn và thức ăn
đã chiếm từ 60 – 70% tổng doanh thu. Không giống như các chi phí cố định, chủ
nhà hàng có thể kiểm soát các tỷ lệ phần trăm của chi phí thay đổi nhãn hiệu, cắt
giảm chi phí lao động, giảm giá trị thị phần hoặc tăng giá các món ăn trong thực
đơn. Nếu lao động và chi phí thức ăn vượt quá 70 phần trăm, bất cứ nhà hàng nào


cũng có thể gặp rắc rối vì bạn nên nhớ, khi một nhà hàng đi vào hoạt động, không
chỉ có hai loại chi phí này.
Một số giải pháp cho vấn đề này:
Chủ động quản lý để có thể cắt giảm chi phí lao động hợp lý, từ đó, lập kế hoạch
hiệu quả hơn;
Xử lý vấn đề chất thải và trộm cắp (hai vấn đề tồn tại ở nhiều nhà hàng và đang
dần trở nên nan giải, nơi mà những nhân viên không cảm thấy hứng thú với công
việc, chỉ biết ngồi nói chuyện, tụ tập mà không chuẩn bị đơn đặt hàng của khách
một cách chính xác);
Kiểm soát khẩu phần ăn của người lao động là rất quan trọng, đó là lý do tại sao
nhiều thương hiệu nhà hàng thường thành công do họ kiểm soát nghiêm ngặt khẩu
phần của đội ngũ nhân viên (Tôi không muốn nói đến vấn đề bóc lột sức lao động
ở đây; bởi có làm như thế doanh nghiệp của bạn cũng chẳng tồn tại được lâu; ý của
tôi là sự cân nhắc và tính toán hợp lý);
Kiểm toán viên nên có thêm trách nhiệm theo dõi và xác định các đầu bếp hoặc
nhân viên phục vụ có mắc quá nhiều sai lầm hay không hoặc các nhân viên có
hoàn thành nhiệm vụ hay không, thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả hay
không?…Mọi vấn đề liên quan để chất lượng làm việc và phục vụ khách hàng;
- Kế toán và kiểm soát hàng tồn kho kém
Nhà hàng cũng là một hình thức doanh nghiệp và chủ sở hữu cần phải nắm
được những thông tin kế toán một cách chính xác nhất và bao gồm cả tất cả các
thông tin tài chính. Những vấn đề chung như không đếm phiếu quà tặng khi trao
cho khách hoặc còn dư lại; sai sót thuế bán hàng và để đọng lại quá nhiều hàng tồn
kho. Vấn đề hàng tồn kho tưởng chừng như nhỏ nhưng thực ra nó là yếu tố quan
trọng trong việc hình thành lợi nhuận của nhà hàng; bởi vậy hãy kiểm soát nó chặt
chẽ:
Hàng tồn kho tiêu biểu cho một nhà hàng đầy đủ dịch vụ không được vượt quá
chuỗi hàng cung cấp cho 7 ngày;
Hàng tồn kho dư thừa dẫn đến trộm cắp, thiệt hại do tai nạn, hư hỏng và nhân viên
nhà bếp khó khăn trong việc kiểm soát đúng;
Không lưu giữ hồ sơ kiểm kê hàng ngày hoàn toàn gây khó khăn trong việc phát
hiện tổn thất thực phẩm hoặc tính toán chi phí thực phẩm theo tỷ lệ doanh số bán
hàng;
Hàng tồn kho dư thừa còn có thể làm ảnh hưởng đế nguồn vốn hoạt động nhà hàng,
trong đó có thể được sử dụng cho các mục đích tài chính khác.
- Thất bại trong việc xem xét thống kê tài chính quan trọng để điều chỉnh kịp thời


Báo cáo tài chính là một công cụ quản lý hữu hiệu nhưng chúng không thể
phát huy hiệu quả nếu chủ sở hữu hay người quản lý nhà hàng không xem xét
chúng hằng ngày/tuần. Báo cáo hằng ngày/tuần có thể hiển thị chi phí lao động
hoặc thực phẩm đột nhiên tăng bất thường; chỉ ra được những tổn thất không rõ
nguyên nhân hoặc phát hiện kịp thời một số chi phí lãng phí cho bữa ăn nhân viên;
giảm giá không đúng mặt hàng, thời điểm hoặc các bữa ăn phụ quá nhiều làm ảnh
hưởng đến lợi nhuận nhà hàng. Tất cả điều đó sẽ được chủ nhà hàng sớm nhận ra
nếu như họ chịu khó dành chút thời gian để xem xét những báo cáo chi phí quan
trọng đó.
Những nhà hàng mới thành lập thường không cập nhật chi phí của mình một cách
thường xuyên do họ còn có quá nhiều vấn đề cần lo, điều này dẫn đến việc hạch
toán tăng giá;
Dựa vào số dư ngân hàng mà không xem xét tài khoản phải trả và chi phí cố định
được phân bổ trong từng thời kỳ cũng khiến doanh thu nhà hàng có nguy cơ giảm
đáng kể;
Các chủ nhà hàng thường không thuê nhân viên công nghệ thông tin hoặc các nhà
phân tích tài chính để phát hiện vấn đề tài chính nội tại của nhà hàng, vì vậy họ cần
phải làm quen với việc tự tiếp nhận các thông tin từ báo cáo;
Kỹ năng xử lý các vấn đề tài chính cũng quan trọng cho các chủ nhà hàng như kỹ
năng nấu nướng và quản lý và chủ sở hữu nhà hàng không có kinh nghiệm trong
việc ủy quyền những nhiệm vụ cho kế toán viên, luật sư hay sử dụng các phần
mềm quản lý nhà hàng.

5. Đo lường rủi ro
5.1 Chi phí ẩn của tai nạn
- Chi phí thời gian bị mất của người bị nạn
- Chi phí thời gian bị mất của nhân viên khác do phải ngừng việc để giúp người bị
nạn.
- Chi phí thời gian bị mất của các quản lý và các nhân viên khác để chuẩn bị báo
cáo và đào tạo người thay thế.
- Chi phí do nguyên liệu máy móc , dụng cụ và các tài sản khác bị hư hỏng.


- Chi phí của người chủ do phải tiếp tục trả lương đầy đủ cho người bị nạn khi họ
trở lại làm việc, trong khi năng suất của họ, do chưa hồi phục, có thể thấp hơn so
với trước kia. Thời gian bị mất của nhân viên khác do phải ngừng việc để giúp
người bị nạn.
- Chi phí thời gian bị mất của các quản lý và các viên chức khác để chuẩn bị
báo cáo và đào tạo người thay thế.
- Chi phí tai nạn sản xuất :Gồm nhân lực và máy móc thiết bị nguyên vật
liệu
Nhân lực:
- Tổng chi phí trợ cấp cho nhân viên nhà hàng khi không may có sự cố tai
nạn say ra cho nhân viên trong thời gian làm việc
- Lương và chi phí thuốc men đã trả trong thời gian không làm việc ngoài
phần trợ cấp.
- Thời gian bị mất trong ngày xảy ra tai nạn và các ngày sau đó.
- Thời gian nhân viên bị nạn phải làm việc nhẹ hoặc năng suất giảm.
- Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu
- Chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị
- Thời gian sản xuất bị mất : Các thiết bị trong nhà hàng bị hỏng hóc ,khách
hàng không hài lòng , từ chối tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà hàng
6. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại trung tâm hội nghị tiệc cưới
Forevermark
6.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên
Một đặc điểm nổi bật của các sản phẩm dịch vụ là sản xuất và tiêu thụ đồng
thời. Vì thế đòi hỏi quá trình phục vụ phải diễn ra một cách hoàn hảo, một sai lầm
dù rất nhỏ cũng ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ. Để tránh những sai lầm
không đáng có cần phải:
+ Quan tâm hơn đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng trình độ phục vụ chuyên môn
cùa nhân viên,


+ Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên học thêm ngoại ngữ khác
như Anh, Trung, Nhật…để giao tiếp và phục vụ với các khách hàng nước ngoài khi
đến với nhà hàng.
+ Duy trì nhắc nhở nhân viên phải có thái độ đúng đắn cũng như ý thức
trong phục vụ cũng như tiếp cận khách hàng, phải tạo sự gần gũi giữa nhân viên và
nhà hàng để nhân viên thấy gắn bó hơn với nhà hàng.
+ Tổ chức các buổi thảo luận để nhân viên tìm hiểu phong tục tập quán cưới
hỏi, tâm lý chung của tập khách cụ thể để có cách phục vụ làm thỏa man tối đa sự
trông đợi của khách hàng.
+ Có chế độ khen thưởng kỉ luật thích hợp để thúc đẩy nhân viên nỗ lực
trong công việc của nhân viên các bộ phận, tạo điều kiện để nhân viện phát huy tốt
chuyên môn nghiệp vụ của mình, khuyến khích những đóng góp ý kiến của nhân
viên để nâng cao chất lương phục vụ của nhà hàng.
+ Công tác tuyển chọn nhân viên phải quản lý chặt chẽ hơn nữa, phải nắm
bắt rõ trình độ chuyên môn cũng như trình độ ngoại ngữ của người được tuyển
chọn để sử dụng một cách có hiệu quả sắp xếp đúng vị trí.
+ Phải xem xét chặt chẽ những nhân viên được thuê từ bên ngoài vào.
6.2. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật
Với những khách hàng lần đầu thì cơ sở vật chất kỹ thuật sẽ là sự đánh giá
và cảm nhận đầu tiên của khách hàng
+Thay thế một số dụng cụ ăn uống như dao, dĩa, thìa đã xuất hiện những vết
hoen ố, khăn bọc ghế, khăn bàn có các vết ố , vết sờn để tránh gây cảm giác thiếu
vệ sinh với khách hàng mặc dù thực tế chúng sạch để tránh ảnh hưởng đến chất
lượng dich vụ.
+ Bố trí nhiều loai cây khác nhau đặt ở các vị trí thích hợp và một số bức
tranh trong phòng tiệc để phòng tiệc thêm sinh động, tạo cho khách hàng cảm giác
dễ chịu, ấm cúng gần gũi đồng thời cũng tạo nên sự hài hòa, cân đối cho phòng
tiệc.
6.3.Hoàn thiện công tác marketing
Đứng trước môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh nếu mỗi doanh
nghiệp không tự tìm cho mình một đường đi đúng đắn thì thành công vẫn sẽ là một
điều gì đó rất xa vời. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay khi mà có đầy rẫy các


doanh nghiệp cùng tham gia cạnh tranh thì để giúp mình được biết đến nhiều hơn
trên thị trương thì cần đẩy mạnh hoạt động marketing. Để góp phần hoàn thiện hơn
nữa trung tâm hội nghị tiệc cưới Forevermark cần:
+ Xây dựng các chiến lược quảng cáo hiệu quả đẩy mạnh yếu tố uy tín,
thương hiệu để đánh vào tâm lý của khách hàng.
+ Xây dựng các chương trình khuyến mại, hấp dẫn nhân dịp mùa cưới nhằm
khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ. Chương rình khuyến mại mới nhất của
Forevermark:
Chương trình ưu đãi đặc biệt:
- Đặt 10 bàn tiệc tặng ngay 1 bàn tiệc (Với menu từ 3.800.000 trở lên)
- Tặng ngay màn hình LED (Từ thứ 2 đến Thứ 6)
Ưu Đãi khác:
- Tặng 70% đồ uống trên bàn tiệc
- Tặng 100% gói trang trí tiêu chuẩn(bao gồm sảnh đón khách, bàn lễ tân, hội
trường, bàn tiệc, sân khấu)
- Tặng 100% tiệc trà đón khác
- Tặng bữa ăn nhẹ cho cô dâu chú rể
6.4. Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm
-Để nâng cao chất lượng phục vụ tiệc cưới, Forevermark cũng cần đa dạng hóa và
nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm ăn uống.
-Phải hiểu rõ tâm lý khách hàng để từ đó xây dựng những thực đơn có cơ cấu hợp
lý, phù hợp với khẩu vị của khách.
-Bộ phận phục vụ nên có những cuốn sổ góp ý của khách để có thể nắm được
những nguyện vọng của khách hàng.


KẾT LUẬN
Việc nghiên cứu những rủi ro trong kinh doanh của trung tâm hội nghị, tiệc cưới
FOREVERMARK,giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những trở ngại mà Forevermark
gặp phải nói riêng và lĩnh vực kinh doanh nhà hàng nói chung. Thông qua đó xây
dựng kế hoạch kinh doanh,ngăn ngừa các rủi ro có quyết định quan trọng trong sự
cạnh tranh và phát triển bề vững của nhà hàng.
Một doanh nghiệp lớn mạnh là một doanh nghiệp thông minh phòng ngừa mọi
khâu trong từng kế hoạch, hoạch định, tổ chức và kiểm soát. Chính vì lý do đó,
quản trị rủi ro ra đời để đồng hành cùng các doanh nghiệp trên con đường phát
triển. Forvermark nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng đó, nhà hàng luôn nỗ lực
thực hiện các nguyên tắc phòng ngừa rủi ro một cách triệt để để có thể ‘ tạo dấu ân
trọn đời’,hứa hẹn mang đến cho các cặp đôi một đám cưới trong mơ trong không
gian trang trọng nhất.


Bảng đánh gía thành viên
Họ và tên
1. Phùng Thị Phượng
2. Nguyễn Hoàng
Quân
3. Lương Việt Quang
4. Nguyễn Thị Quỳnh
5. Nguyễn Thị Thúy
Quỳnh
6. Trần Thị Quỳnh
7. Vũ Thị quyên
8. Bùi Thị Sợi
9. Nguyễn Thế Mạnh

Mã sv

Đánh giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×