Tải bản đầy đủ

CôngnghệquytrìnhVIP DHNL

Công nghệ quy trình VIP

(virginia initiative plant in norfolk)
• Cấu tạo
• Nguyên lý
• Ứng dụng


Sơ đồ cấu tạo công ngệ sử lý nước thải
theo VIP


Quy trình VIP (Virginia Initiative Plant in Norfolk.
Virginia)
Quy trình giống/O vàUCT:được cải tiến từ quy trình
A/O và bổ sung thêm ngăn hiếu khí để khử nitrat
thời gian lưu nước trong ngăn thiếu khí khoảng
1h.ngoại trừ cách tuần hoàn hỗn hợp nước thải giữa
các bể. Bùn hoạt tính cùng  với nước thải sau bể hiếu
khí (đã khử nitrat) được đưa lại bể thiếu khí. Nước
thải từ bể thiếu khí quay trở lại đầu vào của ngăn kị

khí. Trên cơ sở những dữ liệu kiểm tra được, xuất
hiện một số hợp chất hữu cơ trong nước thải đầu
vào, đảm bảo sự ổn đinh trong hoạt động của bể kỵ
khí, làm giảm nhanh chóng lượng oxi theo yêu cầu.


Ứng dụng
• -sử lý các chất hữu cơ,các chất tạo màu,COD,BOD,T-N,T-P…
• -làm giảm nhanh chóng lượng oxi theo yêu cầu
• - Trong nước thải, có chứa hợp chất Nito và photpho,
những hợp chất này cần phải được loại bỏ ra khỏi nước
thải.
• -công nghệ VIP với những ưu việt nổi trội nên được ứng
dụng xử lý các loại hình nước thải có hàm lượng chất hữu
cơ cao như: xử lý nước thải Nhà Hàng - Khách sạn, xử
lý nước thải phòng khám, xử lý  nước thải bệnh viện, xử
lý nước thải chăn nuôi, xử lý  nước thải chế biến thực
phẩm...


- Xử lý kị khí: Xử lý các chất hữu cơ, kim loại nặng, Các chất clo hoạt động
- Xử lý thiếu khí: Giai đoạn chủ yếu xử lý Nitơ, photpho, và   COD, BOD
- Xử lý hiếu khí: Khử COD, BOD về ngưỡng giá trị cho phép.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×