Tải bản đầy đủ

CNMT chủ đề hồ hiếu kỵ khí (hồ tùy nghi)

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Khoa Quản Lý Tài Nguyên

Bộ Môn: Công Nghệ Môi Trường

Chủ đề: Hồ hiếu - kỵ khí (hồ tùy nghi)


Nội dung chính:


Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phân loại
Ứng dụng1. Cấu tạo


Hồ tùy nghi có độ sâu trung bình từ 1,5 đến 2m.
Hồ có hệ sinh vật đa dạng: Các vi khuẩn yếm, hiếu khí, thủy nấm, tảo và nguyên sinh vật.
Tỷ lệ chiều dài, rộng của hồ thường là 1:1 hoặc 2:1
Những vùng ít gió nên làm hồ có nhiều ngăn, vùng có nhiều gió nên làm hồ có kích thước
rộng.


2. Nguyên lý hoạt động


-

Trong hồ tùy nghi sảy ra các quá trình:
Oxy hóa các chất hữu cơ bới các VSV hiếu khí ở lớp nước phía trên của hồ
Quang hợp của tảo ở lớp nước phía dưới
Phân hủy chất hữu cơ của các vi khuẩn yếm khí ở đáy hồ


Hoạt động của hồ tùy nghi


3. Phân loại
Hồ tùy nghi có 2 loại:Hồ tùy nghi thứ cấp: Tiếp nhận nguồn thải đã qua xử lý (thường là nguồn thải từ
hồ kỵ khí).


Hồ tùy nghi sơ cấp: Tiếp nhận nguồn thải nguyên thủy chưa qua xử lý. Loại hồ
này thiết kế cho việc xử lý nước thải loãng.


4. Ứng dụng


Loại bỏ BOD5.
Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
Làm giảm số lượng VSV có khả năng gây bệnh.
Xử lý hiếu khí phá vỡ hầu hết các dạng hữu cơ còn lại ở gần bề mặt hồ.


Tài liệu tham khảo
http://westerntechvn.com.vn/ho-sinh-hoc-trong-xu-ly-nuoc-thai.htm
http://www.academia.edu/28455686/%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%93_si
nh_h%E1%BB%8Dc_trong_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_th%E1%BA%A3i.
pdf


Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của
EmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×