Tải bản đầy đủ

VẤN đề PHÁT TRIỂN một số NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG điểm ở nước TA

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở NƯỚC TA

1. Công nghiệp năng lƣợng.
a. Công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu:
* Công nghiệp khai thác than:
- Than Antraxit: Tập trung ở Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỉ tấn.
- Than nâu: Đồng bằng sông Hồng, trữ lượng hàng chục tỉ tấn. Than Mỡ làng Cẩm Thái Nguyên.
- Than bùn: Phân bố ở nhiều nơi, tập trung đồng bằng Sông Cửu Long.
- Sản lượng : Năm 2005 đạt 34 triệu tấn, xuất khẩu 17,9 triệu tấn còn lại cung cấp
chủ yếu cho các nhà máy nhiệt điện.
* Công nghiệp khai thác dầu khí:
- Bắt đầu khai thác 1986 với các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa.
- Sản lượng: 18,5 triệu tấn
- Công nghiệp lọc, hoá dầu ra đời: công suất 6,5 triệu tấn/năm (D Quất - Q Ngãi).
- Khí tự nhiên: Nhiên liệu cho tuốc bin khí, sản xuất phân đạm.
- Phân bố: Bể trầm tích Nam Côn Sơn, Cửu Long, Thổ Chu - Mã Lai. Các bể trầm
tích Trung Bộ và bể trầm tích sông Hồng đang thăm dò tìm kiếm.
b. Công nghiệp điện lực:
* Thế mạnh: Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lưu lượng dòng chảy lớn, nhiên liệu
phong phú.
* Tình hình sản xuất.

- Sản lượng điện tăng rất nhanh: Từ 5,2 tỉ kwh (1985) lên 52,1 tỉ kwh (2005).
- Cơ cấu sản lương điện phân theo nguồn có sự thay đổi như sau:


+ Giai đoạn 1991 - 1996 thủy điện chiếm hơn 70%.
+ Đến năm 2005 nhiệt điện chiếm khoảng 70%.
- Mạng lưới tải điện: Hai đường dây siêu cao áp Bắc - Nam 500kW:
* Thủy điện:
- Công suất: Khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng (37%) và sông
Đồng Nai (19%).
- Sản lượng: 260 - 270 tỉ kwh.
- Các nhà máy thủy điện đã xây dựng: (Sử dụng Atlat để nêu ra).
- Hiện nay, đang tiến hành xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện khác trong cả
nước trong đó có công trình thủy điện Sơn La công suất 2400 MW - lớn nhất Đông Nam Á.
* Nhiệt điện: (Sản xuất từ than, khí).
+ Lớn nhất Phả Lại I ở Hải Dương công suất 440 MW (Than), Uông Bí ở Quảng
Ninh công suất 150 MW, Ninh Bình công suất 110 MW.

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP

26

+ Điện chạy bằng tuốc bin khí: Bà Rịa 328 MW, Phú Mĩ I 1090 MW, Cà Mau,...
2. Công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm:
- Cơ cấu ngành phong phú, đa dạng với 3 nhóm ngành chính.
+ Chế biến các sản phẩm trồng trọt.
+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi.


+ Chế biến sản phẩm thuỷ, hải sản.
- Việc phân bố mang tính chất quy luật. Phụ thuộc vào tính chất nguồn nguyên liệu,
thị trường tiêu thụ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×