Tải bản đầy đủ

ÔN tập địa lýbảo vệ môi TRƯỜNG và PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1. Bảo vệ môi trƣờng:
Có 2 vấn đề quan trọng nhất:
- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: biểu hiện: gia tăng bão, lũ lụt, hạn
hán và các hiện tượng biến đổi bất thường về thời tiết , khí hậu...
- Tình trạng ô nhiễm môi trường: đất, nước, không khí.
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Thiên
tai
Thời gian Khu vực Hậu quả Biện pháp phòng
chống

Bão - Tháng 6 - 11
(Mạnh nhất
tháng 8, 9,
10).

- Diễn ra chậm
dần từ Bắc vào
Nam


- Thiệt hại về
người, tài sản...
- Ngập lụt ở đồng


bằng, lũ quét ở
miền núi.

- Dự báo chính xác.
- Sơ tán dân.
- Tích cực phòng
chống bão.

Ngập
lụt
- Tháng 9 10.

- Vùng đồng bằng
châu thổ sông, hạ
lưu sông
- Vùng trũng.

- Ngập úng ruộng
đồng.
- Tắc nghẽn giao
thông.

- Xây dựng công
trình thoát lũ, ngăn


thuỷ triều.
- Trồng rừng.


quét
- Tháng 6-10:
phía Bắc.
- Tháng 1012: Hà Tĩnh


-> NTB.

- Vùng núi. - Thiệt hại về
người, tài sản.
- Sạt lở đất, cản trở
giao thông.

- Quy hoạch điểm
dân cư tránh lũ.
- Trồng rừng, sử
dụng đất hợp lí.

Hạn
hán
- Diễn ra vào
mùa khô, tuỳ


nơi.

- Thung lũng
khuất gió ở MB.
- NB - TN.
- BTB và ven biển
NTB.

- Cháy rừng, thiệt
hại cho SX.
- Ảnh hưởng đến
sinh hoạt và đời
sống.

- Xây dựng công
trình thuỷ lợi hợp lí.

* Các thiên tai khác
- Động đất: Đông Bắc, Tây Bắc.
- Lốc, mưa đá, sương muối.
=> Thiên tai xảy ra thường xuyên, bất thường, khó dự báo.
3. Chiến lƣợc quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng
Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường có mục tiêu là đảm bảo cho
sự bảo vệ đi đôi với việc phát triển bề vững. Để đạt được mục tiêu đó cần thực hiện 5
nhiệm vụ sau:


- Duy trì các hệ sinh thái, các quá trình sinh thái chủ yếu và các hệ thống sống có ý
nghĩa quyết định đến đời sống con người.
- Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen và các loài nuôi trồng cũng như các
loài hoang dại, có liên quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân Việt Nam và của nhân loại.
- Đảm bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên tự nhiên, điều khiển việc sử
dụng trong giới hạn có thể phục hồi được.
- Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống của con người.
- Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số ở mức cân bằng với khả năng sử dụng
hợp lí tài nguyên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×