Tải bản đầy đủ

vật liệu điện 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Mã học phần:
Lớp:

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

- Số tín chỉ (hoặc đvht):

Tên học phần: VẬT LIỆU ĐIỆN
Thời gian làm bài: 30 phút;
(110 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Công thức tính điện trở tương đương của 3 điện trở mắc nối tiếp như thế nào ?
a Rtđ = R1 + R2 + R3
b Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
c Rtđ = R1/3 + R2/3 + R3/3

Câu 2: Trang bị nối đất là gì?
a Là tập hợp các điện cực nối đất và các dây nối đất
b Là tập hợp các dây nối đất
c Là bộ phận nối đất của các thiết bị .
Câu 3: Điện trở là gì ?
a Là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của vật mang điện.
b Là đại lượng đặc trưng cho khả năng mang điện của của vật dẫn điện.
c Là đại lượng chỉ sự cản trở của dòng điện.
Câu 4: Dòng điện là gì ?
a Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
b Là dòng chuyển dời từ dương sang âm của điện tích.
c Là chuyển dời của các điện tử.
Câu 5: Công thức tính điện trở tương đương của 3 điện trở mắc song song?
a Rtđ = R1 + R2 + R3
b 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
c Rtđ = R1/3 + R2/3 + R3/3
Câu 6: Cảm kháng trên đường dây trên không phụ thuộc những yếu tố nào ?
a Khoảng cách trung bình hình học giữa các pha, bán kính vật liệu, chiều dài của dây dẫn .
b Khoảng cách trung bình giữa các pha, bán kính vật liệu, chiều dài của dây dẫn, công suất trên
đường dây.
c Khoảng cách giữa các pha, bán kính vật liệu, chiều dài của dây dẫn, công suất trên đường dây.
Câu 7: Đơn vi công suất phản kháng là gì ?
a VA , kVA, MVA
b W , kW , MW
c VAr , kVAr , MVAr
Câu 8: Trong điều kiện vận hành không ổn định điện áp được phép dao động bao nhiêu?
A
±5%
B ± 10%
C
Từ - 10 % đến + 5%
Câu 9: Dung kháng là gì, công thức tính như thế nào ?
a Một đại lượng cản trở dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện gọi là dung kháng. Công thức tính là Xc
= 1/ ωC
b Đại lượng cản trở dòng điện đi qua điện dung gọi là dung kháng. Công thức tính là Xc = ωC
c Là đại lượng cản trở dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây gọi là dung kháng. Công thức tính là
Xc = 1/ωC
Câu 10: Hãy chọn công thức tính công suất toàn phần trong mạng 3 pha nối Δ?
a S = √3Ud.Id
b S = 3 Uf.If


c Cả hai công thức đều đúng.
Trang 1/11 - Mã đề thi 357


Câu 11: Tác dụng của nối đất chống sét
a Là nối đất vỏ thiết bị điện nhằm hạn chế mức độ nguy hiểm cho con người và động vật khi chạm
vào vỏ thiết bị bị rò điện
b Để tản dòng điện sét một cách thuận lợi giữ cho điện thế ở các thiết bị thu sét không quá cao tránh
bị phóng điện ngược từ nó về thiết bị .
c Là nối đất trung tính máy biến áp, cuộn dập hồ quang… nhằm đảm bảo cho các thiết bị điện làm
việc đúng chế độ đã định
d Cả 3 câu trả lời đều đúng
Câu 12: Để phân biệt các pha trong hệ thống điện 3 pha người ta sơn màu các pha như thế nào ?
a Pha A vàng, pha B xanh lá cây, pha C đỏ
b Pha A đỏ, pha B vàng, pha C xanh lá cây
c Pha A xanh lá cây, pha B vàng , pha C đỏ
Câu 13: Các tủ điện đặt ngoài trời trong trạm biến áp phải bố trí cao hơn sàn mặt đất là bao nhiêu?
a ≥ 0,3m
b ≥ 0,5m
c ≥ 0,6m
Câu 14: Để đo điện áp, đồng hồ Vôn kế được đấu như thế nào trong mạch điện?
a Mắc nối tiếp trong mạch điện
b Mắc song song với mạch điện
c Có thể mắc hỗn hợp nối tiếp và song song.
Câu 15: Khoảng trống nhỏ nhất từ phần mang điện đến các phần khác của TBPP ngoài trời 110kV
là bao nhiêu ?
a 1.0 m
b 1.1 m
c 1.5 m
Câu 16: Trạm biến áp là gì?
a Một phần tử của hệ thống điện, có thể là trạm phát điện, trạm biến áp, trạm cắt hoặc trạm bù công
suất phản kháng v.v.
b Là trạm có các máy biến áp lực kết nối hai hoặc nhiều lưới điện có điện áp khác nhau
c Là trạm gồm thiết bị đóng cắt, các thanh cái, không có máy biến áp lực
Câu 17: Trong trạm biến áp chiều cao cho phép không cần rào chắn từ mép dưới cùng của cách
điện đến mặt bằng nền trạm là bao nhiêu ?
a
≥ 2,0 m
b
≥ 2,25 m
c
≥ 2,5 m
Câu 18: Cảm kháng là gì, công thức tính như thế nào?
a Khi dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây sẽ xuất hiện đại lượng có xu hướng cản trở dòng
điện, đại lượng này gọi là cảm kháng. Công thức tính Xl = ωL
b Đại lượng làm cản trở dòng điện chạy trong cuộn dây gọi là cảm kháng. Công thức tính là X l =
ωL
c Một đại lượng gây cán trở dòng điện chạy dòng điện chạy qua tụ điện gọi là cảm kháng. Công
thức tính là Xc = ωC
Câu 19: Trạm bù công suất phản kháng là gì?
1 Trạm bù công suất phản kháng bằng tụ điện.
b Trạm bù công suất phản kháng bằng máy bù đồng bộ
c Cả hai câu trả lời đều đúng
Câu 20: Hãy tính công suất tác dụng mạch 1 pha ?
a P = UI Cosφ
b P = √3 UI Cosφ
c P = UI
Câu 21: Tác dụng của tụ bù ngang là gì ?
A
Nhằm bù công suất phảng kháng trên đường dây, nâng cao hệ số công suất.
Trang 2/11 - Mã đề thi 357


B Tăng khả năng tải công suất tác dụng, giảm tổn thất truyền tải, góp phần điều chỉnh và ổn định
điện áp của mạng
C
Tất cả các tác dụng.
Câu 22: Động cơ 1 pha chỉ có một cuộn dây có thể khởi động được không?
a Không thể khởi động được vì không có mômen khởi động.
b Có thể khởi động được.
Câu 23: Những lưới điện nào sau đây có trung tính cách ly hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang?
a 35kV
b Các câu trả lời đều đúng
c 10kV
d 6kV
Câu 24: Nêu quan hệ giữa dòng điện dây (Id) và dòng điện pha (If) trong mạch điện nối Δ?
a
Id = I f
b
Id = √3 If
c
If = √3 Id
d Cả 3 phương án đều sai
Câu 25: Hệ số hấp thụ của cách điện có ý nghĩa gì ?
a Là đại lượng xác định độ ẩm, tạp chất trong cách điện của thiết bị .
b Xác định mức độ lão hóa cách điện của thiết bị .
c Tất cả các trường hợp.
Câu 26: Trong tính toán vận hành hệ thống điện phóng điện vầng quang được xét đến từ cấp điện
áp nào?
A
Từ cấp 35kV trở lên.
B Từ cấp 500kV trở lên
C
Từ cấp 110kV trở lên.
D
Từ cấp 220kV trở lên
Câu 27: Tụ điện là gì ?
a Tụ điện là hệ hai vật dẫn mà giữa chúng có điện môi .
b Là hai vật dẫn mà giữa là không khí
c Là hai vật cách điện mà giữa chúng là vật dẫn
Câu 28: Kí hiệu và đơn vị đo điện dung là gì ?
a Điện dung kí hiệu là C, đơn vị đo là Fara ( F, mF.. )
b Điện dung kí hiệu là Xc. đơn vị đo là Fara
c Điện dung kí hiệu là C, đơn vị đo là Culông
Câu 29: Tại sao trong hệ thống điện 380/220V trung tính được trực tiếp nối đất ?
a Đảm bảo an toàn cho người.
b Tiết kiệm cách điện.
c Dễ dàng sử dụng .
Câu 30: Trong hệ thống điện 3 pha trung tính cách điện, ở chế độ làm việc đối xứng điện áp tại
điểm trung tính như thế nào?
a U0 = 0
b U0 = Ud
c U0 = Up
Câu 31: Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị đo điện trở cách điện ?
a Nhiệt độ thiết bị .
b Tình trạng cách điện và thời gian đo điện trở cách điện.
c Tất cả các yếu tố.
Câu 32: Tác dụng của nối đất làm việc
a Là nối đất vỏ thiết bị điện, bảng điện, rào chắn ... nhằm đảm bảo an toàn trong việc quản lý thiết
bị điện khi xẩy ra hư hỏng cách điện mà người công nhân chạm vào không gây nguy hiểm .
b Là nối đất các kim thu sét, dây chốnh sét, chống sét ống, chống sét van mục đích phân tán dòng
điện sét giảm biên độ của điện áp sét đến mức vô hại.
Trang 3/11 - Mã đề thi 357


c Là nối đất một số điểm nhất định của lưới điện để đảm bảo sự làm việc bình thường theo chế độ
đã chọn.
d Cả 3 câu trả lời đều đúng
Câu 33: Để bảo vệ sét đánh trực tiếp người ta sử dụng thiết bị gì?
a Kim thu lôi, dây thu lôi.
b Thu lôi van, thu lôi ống.
c Kim thu lôi, dây thu lôi, thu lôi van, thu lôi ống.
d Tất cả các câu trả lời đều đúng.
Câu 34: Các yếu tố ảnh hưởng đến trị số Tgδ khi thực hiện phép đo?
a Nhiệt độ của thiết bị.
b Phụ thuộc vào điện áp.
c Tất cả các yếu tố.
Câu 35: Động cơ điện 3 pha được sử dụng vào việc gì trong trạm biến áp ?
a Dùng để chạy các máy bơm, quạt làm mát máy biến áp và các máy điều hòa công suất lớn
b Dùng để nạp ắc quy …
c Dùng để tích năng cho các máy cắt
Câu 36: Kí hiệu và đơn vị đo của điện năng ?
a Điện năng là lượng công suất điện sử dụng trong một khoảng thời gian, kí hiệu là A, đơn vị đo là
Wh, kWh, MWh
b Là công suất dùng trong một đơn vị thời gian, kí hiệu là A, đơn vi đo là Wh, kWh, MWh
c Cả hai ý đều đúng .
Câu 37: Tổn thất điện năng kỹ thuật là gì ?
A
Tổn thất điện năng kỹ thuật là tổn thất trên tổng trở của bản thân thiết bị mang điện gây ra
trong quá trình mang tải
B Do ăn cắp điện gây ra và tính toán sai.
C
Do quản lý và kinh doanh điện năng gây ra .
Câu 38: Tần số dòng điện xoay chiều ( hình sin ) là gì, kí hiệu và đơn vị đo ?
a Là số chu kỳ biến thiên của dòng điện xoay chiều trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là f, đơn vị
đo Hezt (Hz )
b Là số chu kỳ dòng điện trong một giây. Kí hiệu là f, đơn vị đo là Hezt (Hz )
c Số lần dao động trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là f, đơn vị đo là Hezt (Hz )
Câu 39: Hệ số công suất là gì ?
a
Hệ số công suất là tỷ số giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến (toàn phần).
b Là quan hệ giữa công suất tác dụng với công suất phản kháng
c Là tỷ số giữa công suất khản kháng với công suất biểu kiến
Câu 40: Hãy nêu các loại nối đất trong hệ thống điện?
a Nối đất làm việc và nối đất an toàn.
b Nối đất chống sét và nối đất làm việc.
c Nối đất chống sét, nối đất làm việc và nối đất an toàn
d Nối đất chống sét, nối đất làm việc và nối đất bảo vệ
Câu 41: Dòng điện xoay chiều hình sin là gì ?
a Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện, có biến thiên về tần số, biên độ theo một
chu kỳ hình sin.
b Là dòng chuyển dời từ dương sang âm của các điện tích.
c Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện, không có biến thiên về tần số và biên độ.
Câu 42: Tụ điện cao áp làm nhiệm vụ gì ?
a Cung cấp công suất phản kháng Q cho lưới, nâng cao hệ số cosϕ, làm giảm tổn thất điện năng
b Góp phần điều chỉnh và ổn định điện áp của mạng điện
c
Cả hai nhiệm vụ đều đúng
Câu 43: Những lưới điện nào sau đây có trung tính nối đất trực tiếp?
a 500kV
b Các câu trả lời đều đúng
c 220kV
Trang 4/11 - Mã đề thi 357


d 110kV
Câu 44: Để đo dòng điện, đồng hồ Ampe mét được đấu như thế nào trong mạch điện?
a Mắc nối tiếp trong mạch điện.
b Mắc song song với mạch điện.
c Có thể mắc hỗn hợp nối tiếp và song song .
Câu 45: Thế nào là điện áp định mức của thiết bị điện?
a Là giá trị điện áp do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử,
một thiết bị hoặc dụng cụ.
b Là giá trị điện áp danh định của hệ thống mà các một phần tử, thiết bị hoặc dụng cụ điện được đặt
vào.
c Là giá trị điện áp cao nhất do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một
phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ.
Câu 46: Công thức tính điện dung trong mạch mắc nối tiếp ?
a 1/Ctđ = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn
b Ctđ = C1 + C2 + ... Cn
c Cả hai công thức đều sai
Câu 47: Thiết bị nào vừa phát công suất phản kháng vừa tiêu thụ công suất phản kháng?
a Động cơ đồng bộ, máy bù đồng bộ.
b Máy phát điện, động cơ điện.
c Máy bù, tụ điện, máy phát điện.
Câu 48: Hãy chọn công thức tính công suất toàn phần trong mạng 3 pha nối Y?
a
S = √3UdId
b
S = √3Ud.If
c
Cả hai công thức đều đúng
Câu 49: Tổn thất điện áp trên đường dây là gì ?
a Tổn thất điện áp là sự sụt áp trên đường dây. Khi dòng điện chạy trên dây dẫn sẽ có điện áp giáng
trên tổng trở (Z) của đường dây .
b Tổn thất điện áp là sự suy giảm điện áp và dòng điện, khi dòng điện chạy trên dây dẫn sẽ bị suy
giảm dọc theo tổng trở (Z) của đường dây .
c Tổn thất điện áp là sự suy giảm công suất trên đường dây. Khi dòng điện chạy trên dây dẫn sẽ có
điện áp giáng trên tổng trở (Z) của đường dây .
Câu 50: Yếu tố nào ảnh hưởng đến phóng điện vầng quang?
A
Điện trường không đồng nhất
B Dòng điện chạy trong dây dẫn
C
Công suất truyền tải trên đường dây
D
Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 51: Các thành phần không đối xứng: Thứ tự nghịch và thứ tự không của các đại lượng điện
xuất hiện ở chế độ nào ?
a Ở chế độ sự cố và làm việc không bình thường
b Ở mọi chế độ
c Ở chế độ vận hành bình thường
Câu 52: Khi chọn chống sét van bảo vệ cho một thiết bị ta phải lưu ý gì ?
a Đường đặc tính V-S của chống sét van phải luôn nằm thấp hơn đường đặc tính V-S của thiết bị .
b Đường đặc tính V-S của chống sét van phải nằm trên đường đặc tính V-S của thiết bị,
c Đường đặc tính V-S của chống sét van phải trùng lặp với đường đặc tính V-S của thiết bị,
Câu 53: Đặc điểm của sóng điện áp xung do sét là gì ?
a Sóng điện áp xung do sét là sóng điện áp tồn tại trong thời gian ngắn với biên độ rất lớn .
b Sóng điện áp xung do sét là những điện áp tồn tại trong thời gian rất ngắn
c Là sóng điện áp xung do sét gây ra trên thiết bị điện .
Câu 54: Điện cực nối đất là gì?
a Là các vật dẫn điện hay nhóm các vật dẫn điện được liên kết với nhau, chôn dưới đất và tiếp xúc
trực tiếp với đất
b Là bao gồm các dây tiếp địa chôn dưới đất
Trang 5/11 - Mã đề thi 357


c Là phần dây dẫn được nối xuống đất
Câu 55: Thế nào là không có điện ?
a U=0 , I=0
b I = 0 , U = Uđm
c Cả hai trường hợp đều sai .
Câu 56: Trạm cách điện khí (GIS) là gì?
a Trạm thu gọn đặt trong buồng kim loại được nối đất, cách điện cho các thiết bị điện chính của
trạm bằng chân không
b Trạm thu gọn đặt trong buồng kim loại được nối đất, cách điện cho các thiết bị điện chính của
trạm bằng không khí nén
c Trạm thu gọn đặt trong buồng kim loại được nối đất, cách điện cho các thiết bị điện chính của
trạm bằng chất khí nén (không phải là không khí)
Câu 57: Cảm kháng là gì, công thức tính như thế nào, đơn vị đo ?
a Một đại lượng cản trở dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây gọi là cảm kháng . Công thức tính
là XL =ωL , đơn vị đo là Ω
b Đại lượng cản trở dòng điện đi qua cuộn dây gọi là cảm kháng. Công thức tính là X L = ωL, đơn
vị đo là Ω
c Là đại lượng cản trở dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện gọi là cảm kháng . Công thức tính là X c
= 1/ωC, đơn vị đo là Ω
Câu 58: Điện trở cách điện là gì ?
a Là đại lượng để đánh giá chất lượng cách điện của thiết bị .
b Là điện trở của thiết bị với đất .
c Là điện trở phần mang điện của thiết bị .
Câu 59: Tại sao trong hệ thống điện ba pha trung tính cách điện, khi chạm đất 1 pha người ta
không cho phép vận hành lâu dài ?
a Khi chạm đất 1 pha điện áp 2 pha kia tăng lên bằng điện áp dây, cách điện của mạng chịu quá áp
lâu sẽ bị chọc thủng.
b Sợ nguy hiểm cho người chạm vào.
c Khi chạm đất 1 pha điện áp đặt vào TU của 2 pha còn lại tăng lên dẫn đến dòng điện đi qua TU
tăng lên gây phát nóng làm cháy TU.
Câu 60: Đơn vị đo dòng điện là gì ?
a Ampe ( A ), kilô Ampe (kA )
b Vôn ( V ), kilô Vôn ( kV )
c Watt ( W ), kilô Watt ( kW )
Câu 61: Thế nào là điện áp danh định của hệ thống điện?
a Một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.
b Một giá trị điện áp định mức của các thiết bị dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.
c Một giá trị điện áp lớn nhất của các thiết bị dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.
Câu 62: Chọn tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế như thế nào ?
a S = I/Jkt Trong đó S là tiết diện dây dẫn (mm2), I là dòng điện tính toán lớn nhất qua phụ tải. J kt
mật độ dòng kinh tế (A/mm2)
b S = I/Jkt Trong đó S là tiết diện dây dẫn (mm2), I là dòng điện tính toán trung bình qua phụ tải. Jkt
mật độ dòng kinh tế (A/mm2)
c S = I.Jkt Trong đó S là tiết diện dây dẫn (mm2), I là dòng điện tính toán trung bình qua phụ tải. J kt
mật độ dòng kinh tế (A/mm2)
Câu 63: Công thức tính điện dung tương đương trong mạch mắc song song ?
a 1/Ctđ = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn
b Ctđ = C1 + C2 + ... Cn
c Cả hai công thức đều sai
Câu 64: Trong hệ thống điện 3 pha trung tính không nối đất, khi chạm đất 1 pha xẩy ra hiện tượng
gì?
a Điện áp pha chạm đất so với đất bằng không, điện áp 2 pha còn lại so với đất tăng lên căn 3 lần
điện áp pha của mạng.
b Gây ngắn mạch một pha, bảo vệ rơle làm viêc đi cắt máy cắt.
Trang 6/11 - Mã đề thi 357


c Điện áp pha chạm đất bằng không, điện áp 2 pha còn lại không thay đổi.
Câu 65: Quá điện áp khí quyển trên đường dây cao áp, là do các nguyên nhân gì ?
A
Do sét đánh gần đường dây
B Do sét đánh trực tiếp vào dây chống sét và dây dẫn
C
Tất cả các nguyên nhân.
Câu 66: Trong điều kiện vận hành bình thường điện áp được phép dao động bao nhiêu ?
A
±5%
B ± 10%
C
+ 5, - 10 %
Câu 67: Hệ thống điện ba pha trung tính trực tiếp nối đất có ưu điểm gì?
a Trong mọi chế độ làm việc, điện áp các pha với đất không vượt quá điện áp pha của hệ thống.
b Cách điện của hệ thống chỉ cần thiết kế bằng điện áp pha
c Tất cả các ý đều đúng.
Câu 68: Tại sao phải nâng điện áp lên cao để truyền tải đi xa ?
a Để giảm tổn thất điện năng trên đường dây truyền tải .
b Để giảm tổn thất điện áp trên đường dây truyền tải .
c Để nâng cao hiệu suất truyền tải trên đường dây .
d Các ba ý đều đúng
Câu 69: Hãy định nghĩa hệ thống điện 3 pha là gì ?
a Là hệ thống điện có nguồn điện, hệ thống truyền tải và phụ tải 3 pha.
b Là hệ thống điện có 3 dây dẫn.
c Là hệ thống điện có nguồn điện, hệ thống truyền tải và phụ tải 3 pha, có tần số 50Hz.
d Là hệ thống điện có nguồn điện, hệ thống truyền tải và phụ tải 3 pha, có tần số 60Hz.
Câu 70: Hệ thống năng lượng là gì?
a Tập hợp các nhà máy điện, lưới điện và lưới nhiệt được nối với nhau, có liên hệ mật thiết, liên tục
trong quá trình sản xuất, biến đổi và phân phối điện và nhiệt
b Tập hợp các nhà máy nhiệt điện và lưới điện được nối với nhau, có liên hệ mật thiết, liên tục trong
quá trình sản xuất, biến đổi và phân phối điện và nhiệt
c Tập hợp các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và lưới nhiệt được nối với nhau, có liên hệ mật thiết,
liên tục trong quá trình sản xuất, biến đổi và phân phối điện và nhiệt
Câu 71: Đối với điện một pha người ta quy định sơn màu các thanh dẫn như thế nào ?
a Dây dẫn nối với điểm đầu cuộn dây của nguồn điện màu vàng, dây nối với điểm cuối cuộn dây
của nguồn màu đỏ. Nếu thanh dẫn của lưới điện một pha rẽ nhánh từ thanh dẫn của hệ thống ba pha thì
phải sơn theo màu các pha trong lưới ba pha
b Dây dẫn nối với điểm đầu cuộn dây của nguồn điện màu đỏ, dây nối với điểm cuối cuộn dây của
nguồn màu vàng. Nếu thanh dẫn của lưới điện một pha rẽ nhánh từ thanh dẫn của hệ thống ba pha thì phải
sơn theo màu các pha trong lưới ba pha
c Dây dẫn nối với điểm đầu cuộn dây của nguồn điện màu đỏ, dây nối với điểm cuối cuộn dây của
nguồn màu đen. Nếu thanh dẫn của lưới điện một pha rẽ nhánh từ thanh dẫn của hệ thống ba pha thì phải
sơn theo màu các pha trong lưới ba pha
Câu 72: Ý nghĩa của góc tổn thất điện môi Tgδ là gì ?
a Là đại lượng xác định tình trạng cách điện của thiết bị .
b Là tỉ số giữa công suất tác dụng và công suất phản kháng .
c Là đại lượng đo dòng điện qua chất cách điện .
Câu 73: Động cơ rôtor dây quấn là gì?
a Là động cơ rô to làm bằng các cuộn dây và được cấp điện qua chổi than
b Là động cơ có rôtor làm bằng các lá thép kỹ thuật điện, được sẻ rãnh để đặt các dây quấn và được
cấp điện qua cổ góp
c Là động cơ rô to làm bằng thép rèn có sẻ rãnh để đặt dây vào đó và các cuộn dây này được cấp
điện từ nguồn bên ngoài.
Câu 74: Rào chắn bằng lưới ở các trạm có kích thước lỗ là bao nhiêu ?
a 20 x 20 mm
b 25 x25 mm
Trang 7/11 - Mã đề thi 357


c 30 x 30 mm
Câu 75: Dòng điện một chiều là gì ?
a Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện không có biến thiên tần số.
b Là dòng chuyển dời từ dương sang âm của điện tích.
c Là sự chuyển dời tự do của các điện tử.
Câu 76: Trong chế độ sự cố tần số hệ thống điện được phép dao động bao nhiêu ?
A
± 0,5 Hz
B ± 0,2 Hz
C
± 0,1 Hz
Câu 77: Trung tính lưới điện 15, 22kV làm việc ở chế độ nào sau đây?
a Nối đất trực tiếp, trong trường hợp đặc biệt có thể trung tính cách ly hoặc nối đất qua cuộn dập hồ
quang
b Nối đất trực tiếp, trong trường hợp đặc biệt có thể trung tính cách ly hoặc nối đất qua điện trở nhỏ
c Nối đất trực tiếp, trong trường hợp đặc biệt có thể trung tính cách ly
Câu 78: Phóng điện chọc thủng là gì ?
a Là sự phóng điện xẩy ra trong điện trường lớn khi các điện tích dương về đến điện cực âm .
b Khi các điện tích, ion đi đến điện cực đối diện .
c Là sự phóng điện về đến điện cực âm của các điện tích dương.
Câu 79: Dây nối đất là gì?
a Là dây hoặc thanh dẫn bằng kim loại để nối các bộ phận cần nối đất của thiết bị điện với điện cực
nối đất.
b Là các dây sắt được nối xuống đất
c Là dây kim loại nối thiết bị xuống đất,
Câu 80: Đơn vị đo công suất toàn phần là gì ?
a VA , kVA , MVA
b W , kW , MW
c VA , kVAr , MVAr
Câu 81: Nêu quan hệ giữa dòng điện dây (Id) và dòng điện pha (If) trong mạch điện nối Y?
a
Id = I f
b
Id = √3 If
c
If = √3 Id
d Cả 3 phương án đều sai
Câu 82: Chu kì dòng điện xoay chiều (hình sin) là gì, kí hiệu và đơn vị đo ?
a Chu kỳ dòng điện xoay chiều là thời gian giữa hai lần lặp lại liên tiếp một trạng thái giống nhau
của dòng điện. Kí hiệu là T, đơn vị đo là giây (s)
b Thời gian giữa hai lần lặp lại giống nhau của dòng điện . Kí hiệu là T, đơn vị đo là giây (s)
c Là thời gian lặp lại một trạng thái giống nhau của dòng điện . Kí hiệu là T, đơn vị đo là giây (s)
Câu 83: Thế nào là không tải ?
a U=0 , I=0
b I=0,U #0
c Cả hai trường hợp đều sai .
Câu 84: Dòng điện dung của đường dây do đâu mà có?
a Do điện dung giữa các pha với nhau và pha với đất tạo nên.
b Do ngắn mạch sinh ra.
c Do chạm đất 1 pha sinh ra.
Câu 85: Phóng điện vầng quang là gì ?
a Là sự phóng điện xẩy ra ở khu vực xung quanh điện cực mũi nhọn không sang điện cực kia
b Là phóng điện xẩy ra trên đường dây điện áp cao
c Là phóng điện trên đường dây tải điện khi trời mưa giông .
Câu 86: Sức điện động cảm ứng do đâu mà có?
a Do sự biến thiên dòng điện của mạch này sẽ gây ra sự biến thiên từ thông móc vòng qua mạch kia
và tạo nên trong mạch đó một sức điện động cảm ứng.
Trang 8/11 - Mã đề thi 357


b Do sự xuất hiện dòng điện của mạch này sẽ gây ra sự biến thiên từ thông qua mạch kia và tạo nên
trong mạch đó một sức điện động cảm ứng.
c Do sự biến thiên điện áp của mạch này sẽ gây ra sự biến thiên từ thông qua mạch kia và tạo nên
trong mạch đó một sức điện động cảm ứng.
Câu 87: Hiện tượng hỗ cảm là gì?
A
Hiện tượng hỗ cảm của hai mạch điện là sự xuất hiện các sức điện động cảm ứng ở một trong
hai mạch khi dòng điện trong mạch kia biến thiên.
B Hiện tượng trong hai mạch điện là sự xuất hiện các sức điện động cảm ứng ở một trong hai mạch
khi dòng điện chạy qua.
C
Cả hai hiện tượng đều đúng
Câu 88: Kí hiệu và đơn vị đo điện cảm là gì ?
a Điện cảm kí hiệu là L, đơn vị đo là Henri ( H ) hay mH...
b Điện cảm kí hiệu là M, đơn vị đo là Henri (H)
c Điện cảm kí hiệu là L, đơn vị đo là Culông
Câu 89: Hệ thống điện là gì?
a Hệ thống năng lượng không có lưới nhiệt
b Hệ thống năng lượng bao gồm lưới nhiệt và lưới điện
c Hệ thống năng lượng chỉ có lưới nhiệt hoặc lưới điện
Câu 90: Theo quy phạm trang bị điện, các trang bị điện được phân loại như thế nào?
a Có 2 loại: Điện áp đến 1kV và điện áp trên 1kV
b Có 2 loại: Điện áp cao áp trên 1kV và điện áp hạ áp đến 1kV
c Có 3 loại: Điện áp cao áp, trung áp và hạ áp.
d
Cả 3 phương án đều sai
Câu 91: Theo quy phạm trang bị điện, các trang bị điện được phân loại như thế nào?
a Có 2 loại: Trang bị điện ngoài trời và trang bị điện trong nhà
b Có 3 loại: Trang bị điện ngoài trời kiểu kín, kiểu hở và trang bị điện trong nhà
c Có 4 loại: Trang bị điện ngoài trời, trong nhà, trang bị kiểu kín và trang bị kiểu hở
d
Cả 3 phương án đều sai
Câu 92: Tổn thất điện năng thương mại là gì ?
a Tổn thất điện năng thương mại là tổn thất điện năng do quản lý và kinh doanh điện năng gây ra .
b Là sự mất điện năng trên đường dây khi có dòng điện chạy qua .
c Là tổn thất trên các thiết bị điện khi ta bán điện
Câu 93: Nêu các tác nhân gây ra tổn thất điện năng thương mại?
a Tổn thất do thất thoát điện năng.
b Tổn thất do sai sót của nhân viên ghi điện ...
c Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 94: Công thức tính định luật Ohm trong mạch điện một chiều?
a
R = U/I
b
R = ρ . l/s
c Cả hai công thức đều sai.
Câu 95: Đơn vị đo công suất tác dụng là gì ?
a VA , kVA , MVA
b W , kW, MW
c VAr, kVAr, MVAr
Câu 96: Tác dụng của tụ bù dọc là gì ?
A
Nhằm thay đổi tổng trở của đường dây để giảm tổn thất điện áp trên đường dây, tăng ổn định
điện áp của hệ thống.
B Điều chỉnh điện áp và giảm tổn thất điện năng của mạng điện
C
Chống tổn thất công suất trên đường dây
Câu 97: Trong chế độ vận hành bình thường tần số hệ thống điện được phép dao động bao nhiêu ?
a ± 0,5 Hz
b ± 0,2 Hz
c ± 0,1 Hz
Trang 9/11 - Mã đề thi 357


Câu 98: Điện trở phi tuyến theo điện áp là gì?
a Là điện trở thay đổi theo điện áp đặt vào nó.
b Là điện trở phụ thuộc theo nhiệt độ .
c Là điện trở thay đổi theo thời gian và vật liệu làm ra nó .
Câu 99: Hãy tính công suất tác dụng trong mạch 3 pha ?
a P = √3 UI Cosφ
b P = UI Cosφ
c P = UI
Câu 100: Trạm điện là gì?
a Một phần tử của hệ thống điện, có thể là trạm phát điện, trạm biến áp, trạm cắt hoặc trạm bù công
suất phản kháng v.v.
b Là các nhà máy phát điện, trạm biến áp, trạm cắt hoặc trạm bù công suất phản kháng v.v.
c Có thể là nhà máy điên, trạm phát điện, trạm biến áp, trạm cắt hoặc trạm bù công suất phản kháng
v.v.
Câu 101: Thế nào là điện áp cao nhất hoặc thấp nhất của hệ thống điện?
a Là trị số điện áp vận hành cao nhất (hoặc thấp nhất) trong các điều kiện vận hành bình thường ở
bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống.
b Là trị số điện áp danh định trong các điều kiện vận hành bình thường ở bất kỳ thời điểm nào và tại
bất kỳ điểm nào trong hệ thống.
c Là trị số điện áp vận hành cao nhất (hoặc thấp nhất) trong các điều kiện vận hành bình thường ở
bất kỳ thời điểm nào và tại các điểm nút của trong hệ thống.
Câu 102: Trạm cắt là gì?
1 Một phần tử của hệ thống điện, có thể là trạm phát điện, trạm biến áp, trạm cắt hoặc trạm bù công
suất phản kháng v.v.
b Là trạm có các máy biến áp lực kết nối hai hoặc nhiều lưới điện có điện áp khác nhau
c Là trạm gồm thiết bị đóng cắt, các thanh cái, không có máy biến áp lực
Câu 103: Đơn vị đo điện áp là gì ?
a Ampe ( A ), kilô Ampe (kA)
b Von ( V ), kilô Vôn ( kV )
c Watt ( W ), kilô Watt ( kW )
Câu 104: Các động cơ công suất nhỏ như quạt trần, quạt bàn được khởi động bằng phương pháp
nào ?
a Mắc nối tiếp với cuộn dây khởi động một tụ điện
b Đặt vòng ngắn mạch ôm 1/3 cực từ.
c Tất cả các phương pháp.
Câu 105: Nêu quan hệ giữa điện áp dây (Ud) và điện áp pha (Uf) trong mạch điện nối Δ?
a
Ud = Uf
b
Ud = √3 Uf
c
Uf = √3 Ud
d
Cả 3 phương án đều sai
Câu 106: Thiết bị nào cung cấp công suất phản kháng
a Tụ bù ngang, máy bù đồng bộ.
b Động cơ điện, máy phát điện
c Tụ bù, động cơ điện
Câu 107: Nêu quan hệ giữa điện áp dây (Ud) và điện áp pha (Uf) trong mạch điện nối Y?
a
Ud = Uf
b
Ud = √3 Uf
c
Uf = √3 Ud
d Cả 3 phương án đều sai
Câu 108: Biện pháp làm giảm tổn thất vầng quang?
A
Tăng tiết diện dây dẫn
B Giảm công suất truyền tải trên đường dây
C
Tăng tiết diện dây dẫn và giảm công suất truyền tải trên đường dây
Trang 10/11 - Mã đề thi 357


D
Các câu trả lời đều sai
Câu 109: Chiều dày của rào ngăn và tấm che bằng kim loại đối với thiết bị trên 1kV là bao nhiêu?
a ≥ 1,0mm
b ≥ 0,7mm
c ≥ 0,5mm
Câu 110: Tác dụng của nối đất an toàn?
a Để hạn chế mức độ nguy hiểm cho con người và động vật khi chạm vào vỏ thiết bị bị rò điện
b Là nối đất các kim thu sét, dây chống sét nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị điện nằm trong vùng
bảo vệ khi có sét đánh
c Đảm bảo cho các thiết bị điện làm việc đúng chế độ đã định
d Cả 3 câu trả lời đều đúng
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 11/11 - Mã đề thi 357Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×