Tải bản đầy đủ

bài tập lịch sử việt nam

BÀI TẬP NHÓM
(Trắc nghiệm, thời gian 10 phút)
Đề ra: Anh/chị hãy khoanh vào đáp án đúng (1 điểm/câu)
Câu 1: Vị vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư là
A.

Ngô Quyền

B.

Lê Hoàn

C.

Đinh Tiên Hoàn

D.

Lý Công Uẩn

Câu 2: Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

A.

Hình Luật

B.

Quốc triều hình luật

C.

Hình thư

D.

Hoàng Việt luật lệ

Câu 3. Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là
A.
Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi
việc trọng đại của quốc gia
B.

Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước

C.

Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp

D.

Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự

Câu 4. “Hà đê sứ”là chức quan của nhà Trần đặt ra để
A.

Quan sát nhân dân đắp đê

B.

Trông coi việc sửa chữa, đắp đêC.

Hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết

D.

Mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai

Câu 5. Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta còn phải tiến hành
nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là


A.

Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

B.

Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

C.

Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

D.

Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh

Câu 6. Bài thơ “Nam quốc sơn hà”ra đời trong hoàn cảnh nào?
A.

Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

B.

Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

C.

Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

D.

Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

Câu 7. Liên hệ kiến thức đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch
Đằng năm 938
A.

Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng

B.

Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc

C.

Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta

D.

Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ

Câu 8. Việc thi cử để tuyển chọn người tài cho đất nước đã hoàn thiện và đi vào nếp dưới
triều vua?
A.

Lý Nhân Tông

B.

Trần Thái Tông

C.

Lê Thái Tổ

D.

Lê Thánh Tông

Câu 9. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân
dân là
A.

Phật giáo

B.

Nho giáo

C.

Đạo giáo

D.

Kitô giáo

Câu 10. Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?
A.

Tam cương

B.

Ngũ thường


C.

Tam tong, tứ đức

D.

Quân, sư, phụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×