Tải bản đầy đủ

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi

"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Họ và tên

: Nguyễn Thị Loan

Ngày tháng năm sinh

: 16/05/1980

Năm vào ngành

: 2009

Chức vụ,Đơn vị công tác

: Giáo viên


Trường mầm non Phương Trung II
Thanh Oai – Hà Nội
Trình độ chuyên môn

: Đại học

Hệ đào tạo

: Từ xa

Khen thưởng

: Lao động tiên tiến

Năm học 2015 – 2016
1/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
MỤC LỤC

TT
I
1
2
3
4
II
1
2
3
III
1
2
3
IV

NỘI DUNG
ĐẶT VẤN ĐỀ


Lý do chọn đề tài
Mục đích, đối tượng nghiên cứu và khảo sát thực tế
Số liệu điều tra
Phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Cơ sở lý luận
Thực trạng vấn đề
Các kinh nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận
Bài học kinh nghiệm
Đề xuất, khuyến nghị
Tài liệu tham khảo

2/25

TRANG
4
4
5
5
6
6
6
7
8
21
21
22
22
25


"Mt s kinh nghim t chc cỏc hot ng lng ghộp giỏo dc tỡnh cm v k
nng xó hi cho tr mu giỏo 3 - 4 tui"
Lời cảm ơn
Tôi xin chân thành cảm ơn Phũng Giỏo dc v o to ó hng dn
cỏch vit sỏng kin kinh nghim, cảm ơn cỏc ng chớ trong Ban giỏm hiu, cỏc
ng chớ giỏo viờn đã giúp đỡ và tạo điều kiện tụi cú c hi thc ti
ti nh trng, gúp mt phn nh cụng sc ca mỡnh trong cụng tỏc nõng cao cht
lng chm súc giỏo dc tr trong nh trng.
Tụi xin by t tm lũng bit n sõu sc ti cỏc cụ giỏo trong ban cht lng
nh trng ó giỳp tụi, hng dn tụi trong suốt quá trình nghiên cứu,
thc hin sỏng kin này.
ti sỏng kin kinh nghim khụng trỏnh khi nhng thiu sút, kớnh mong
Hi ng khoa hc cỏc cp gúp ý ti cú giỏ tr v ng dng thc t t hiu
qu.
Tụi xin chõn trng cm n!

I: T VN
3/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
1. Lý do chọn đề tài:
Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ là tiền đề quan trọng cho sự
phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết điều nên
làm và không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách sử lý các tình huống
trong cuộc sống, khơi gợi khả năng tự phục vụ, tính tư duy sáng tạo của trẻ.
"Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ” chính là một sự chuẩn bị quan
trọng nhất, là một nền tảng giúp hình thành nên cách sống tích cực của trẻ. Với
những nội dung gần gũi với trẻ như: Giữ vệ sinh cá nhân và bảo vệ thân thể; nhận
biết được những điều an toàn hay nguy hiểm với bản thân; ứng phó với những tình
huống bất ngờ; ứng xử văn minh, lịch sự… Nhưng thực tế chương trình giáo dục
mầm non chưa có những hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội riêng biệt
cho trẻ mà chỉ lồng ghép giáo dục tích hợp qua các hoạt động trong ngày, song đa
số giáo viên chưa biết cách tận dụng các cơ hội trong ngày dể lồng ghép giáo dục
tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ, chưa biết chọn nội dung giáo dục phù hợp với
độ tuổi của trẻ, bên cạnh đó trong xã hội hiện nay các gia đình thường chú trọng
đến việc học kiến thức của trẻ mà không chú ý đến việc phát triển tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ, luôn bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, nhút nhát,
thiếu tự tin không có khả năng chờ đến lượt, không biết chú ý lắng nghe và làm
việc theo nhóm, các kỹ năng trong cuộc sống rất hạn chế.
Tình trạng trẻ em vô tư, thờ ơ, lạnh cảm, chưa có cách xử lý phù hợp với
những tình huống diễn ra hằng ngày như: thưa, gởi, cảm ơn, xin lỗi, thăm hỏi, giúp
đỡ,…hay những hành vi gây hại với môi trường: vứt rác bùa bãi, hái hoa, bẻ cành,
không thích chăm sóc cây cối, con vật xung quanh…
Là giáo viên mầm non nhiêu năm liền phụ trách lớp mẫu giáo bé, nhận thức
được tầm quan trọng của việc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội đối với sự phát
triển toàn diện của trẻ, tôi đã luôn trăn trở suy nghĩ sẽ lồng ghép các nội dung giáo
dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong các hoạt động như thế nào để đạt hiệu
quả cao nhất, vì vậy tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài:
"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và
kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi" để ngiên cứu và thực hiện.
2. Mục đích, đối tượng nghiên cứu và khảo sát thực tế:
* Mục đích nghiên cứu:
4/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
+ Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho
trẻ.
+ Đề xuất một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm
và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở trường.
+ Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
+ Nâng cao kỹ năng tư vấn tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học tới
các bậc phụ huynh
+ Xây dựng tốt một số hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội
cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi trường mầm non Phương Trung II.
* Đối tượng nghiên cứu:
+ Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi tại lớp tôi được phân công chủ nhiệm
* Khảo sát thực tế:
- Thuận lợi:
+ Ban giám hiệu luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và chuyên môn, bồi dưỡng
phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo mọi điều
kiện giúp tôi thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới.
+ Một số phụ huynh nhiệt tình chia sẻ với giáo viên về tình hình của con ở nhà,
thường xuyên dành thời gian trao đổi với cô giáo để cùng chăm sóc và giáo dục các
con
- Khó khăn:
+ Chưa có nhiều tài liệu sách báo về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để giáo viên
nghiên cứu, tham khảo.
+ Giáo viên trong lớp còn nhiều hạn chế về phương pháp và chưa có kinh nghiệm
lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ vào các hoạt động trong
ngày.
+ Nhiều trẻ chưa qua lớp nhà trẻ và đa số trẻ được bố mẹ nuông chiều nên trẻ chưa
có kỹ năng xã hội cần thiết theo độ tuổi.
3. Số liệu điều tra:
Năm học 2015 – 2016 tôi được phân công phụ trách lớp 3 tuổi C4 - Trường mầm
non Phương Trung II.
Lớp có 35 trẻ: 16 nam, 19 nữ trong số đó có nhiều trẻ chưa qua lớp nhà trẻ.
* Số liệu khảo sát đầu năm học 2015 – 2016:
5/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

Nhóm kỹ năng xã hội cốt lõi Trẻ nhanh nhẹn, tự tin
STT
Số trẻ

Trẻ nhút nhát, chưa
tự tin

Tỷ lệ%

Số trẻ

Tỷ lệ%

01

+ Kĩ năng ứng xử phù hợp
với những người gần gũi9/35
xung quanh

26%

26/35

74%

02

+ Kĩ năng hợp tác

7/35

20%

28/35

80%

03

+ Kỹ năng tuân thủ các quy
7/35
tắc xã hội

20%

28/35

80%

04

+ Kỹ năng giao tiếp lịch sự,
8/35
lễ phép

23%

27/35

77%

05

+ Kỹ năng tự phục vụ

9/35

26%

26/35

74%

06

+ Kĩ năng kiểm soát cảm xúc 6/35

17%

29/35

83%

+ Kỹ năng nhận thức về bản
10/35
29%
25/35
71%
thân
4. Phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài:
Năm học 2015 – 2016( từ tháng 9/2015 đến tháng 4 năm 2016) và tiếp tục
thực hiện các năm tiếp theo.
II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Cở sở lý luận
Giáo dục tình cảm ở trẻ mầm non là giáo dục năng lực nhận biết và bày tỏ
những cảm xúc, tình cảm của mình, hiểu và đáp lại cảm xúc tình cảm của người
khác, hình thành và rèn luyện sự tự tin, tự lực thúc đẩy cảm xúc về khả năng độc
lập và và những tình cảm tích cực của trẻ.
Giáo dục kỹ năng xã hội là giáo dục cách sống tích cực, luyện tập cho trẻ có
hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi, thói quen tiêu cực, giúp trẻ có
07

6/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
khả năng biết tự kiểm soát, biết cách ứng xử phù hợp với những người sung
quanh... Tiến sĩ Nguyễn Thu Cúc, chuyên gia tư vấn của ABS Training cho biết:
“Kỹ năng sống không phải là những gì quá cao siêu, phức tạp mà giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ em bao gồm những nội dung hết sức đơn giản, gần gũi với trẻ, là
những kiến thức tối thiểu giúp các em tự lập". Do đó cần giáo dục kỹ năng cốt lõi
cho trẻ như: Sự tự tin, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giáo tiếp, Kỹ năng tự phục vụ, kỹ
năng sử lý tình huống…nhắm phát triển toàn diện cho trẻ. Theo Ths. Lương Thị
Bình - trung tâm nghiên cứu GDMN - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Nhóm
kỹ năng xã hội trong chương trình giáo dục mầm non gồm các kỹ năng sau:
+ Kỹ năng ứng sử phù hợp với những người gần gũi xung quanh.
+ Kỹ năng hợp tác.
+ Kỹ năng tuân thủ các quy tắc xã hội
+ Kỹ năng giao tiếp lịch sự lễ phép
+ Kỹ năng tự phục vụ.
+ Kỹ năng kiểm soát cảm xúc.
+ Kỹ năng nhận thức về bản thân.
2. Thực trạng của vấn đề:
Khi tìm hiểu thực trạng của trường, giáo viên và gia đình đã giáo dục tình
cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ, tôi nhận thấy yếu điểm xuất phát từ các bậc cha mẹ
thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái, ít gần gũi với con cái hoặc nuông
chiều trẻ quá mức gây tác động đến tinh cảm và kỹ năng của trẻ. Một số phụ huynh
chưa hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục các con nên thường khoán trắng cho
giáo viên. Mặt khác nhà trường tập trung chỉ đạo việc dạy trẻ theo chương trình
giáo dục mầm non mới nên việc chỉ đạo về nội dung cũng như các hình thức và
phương pháp để giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ còn chung chung. Đa
số giáo viên còn mơ hồ trong việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ, chủ yếu dạy trẻ
theo chương trình với các chủ đề trong năm, việc lồng ghép giáo dục tình cảm và kĩ
năng xã hội cho trẻ giáo viên còn lúng túng hoặc nội dung giáo dục chưa cụ thể.
Các kĩ năng xã hội của trẻ còn hạn chế qua việc ứng sử giao tiếp, chưa biết cách
cảm thông chia sẻ hợp tác với các bạn với người lớn hoặc kĩ năng tự phục vụ hay tự
bảo vệ bản thân. Với tình hình như vậy, là Giáo viên Mầm non trăn trở với những
thực trạng trên tôi mạnh dạn đề xuất ra một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động
lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ để từng trẻ lớp tôi có được
7/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
những thói quen và hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội, nhằm góp phần
hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ.
3. Các kinh nghiệm:
Kinh nghiệm : Lồng ghép giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ trong giờ
đón trẻ và trả trẻ.
Tôi luôn rèn cho trẻ những hành vi và quy tắc ứng sử xã hội trong giờ đón trẻ
như: cử chỉ, lời nói lễ phép của trẻ với mọi người, kỹ năng tự chào hỏi, tự cất đồ
dùng cá nhân gọn gàng....
Ngay từ đầu năm tôi đã tập cho trẻ ý thức tự cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp lúc
vào lớp cũng như lúc ra về, tôi sẽ kiểm tra xem bạn nào thực hiện chưa đạt, bạn nào
đã thực hiện tốt cuối ngày tôi sẽ đánh giá và nêu gương bạn thực hiện tốt, đồng thời
cũng khích lệ động viên cá nhân chưa cố gắng, từ đó việc cất đồ dùng cá nhân đúng
nơi quy định không còn là “hành động” mà trở thành “ý thức”, trẻ tự thực hiện
không cần phải đợi nhắc nhở hay kiểm tra.

Hình ảnh trẻ tự cất đồ dùng cá nhân

8/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Thông qua giờ đón và trả trẻ : tôi trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh ảnh các tình
huồng giáo dục kỹ năng xã hội, qua đó tạo cho trẻ một số tình huống giáo dục và
khắc sâu tình cảm và các kĩ năng xã hội cho trẻ.
Ví dụ: Khi cho trẻ quan sát tranh "một cậu bé đá bóng trong nhà làm vỡ lọ hoa":
Tôi hỏi trẻ: Đó là hành động đúng hay sai? với tình huống trên theo con nên làm gì
để nhận lỗi? Tôi tham khảo và lắng nghe ý kiến của trẻ sau đó đưa ra ý kiến của
mình để thảo luận cùng trẻ: con có thể xin lỗi mẹ, hứa với mẹ từ nay không đá

bóng ở trong nhà nữa.
Ví dụ: cho trẻ quan sát tranh bé được ngươì khác giúp đỡ, tôi trò chuyện với trẻ:
- Con đã được ai giúp đỡ bao giờ chưa? con đã giúp đỡ ai chưa? khi giúp đỡ ai làm
một việc gì đó con có thấy vui không? nếu được người khác giúp đỡ con sẽ làm gì?
Qua đó tôi giáo dục trẻ biết nói lời cám ơn khi được người khác giúp đỡ và nhắc
nhở trẻ hãy đoàn kết giúp đỡ nhau.

9/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Ví dụ: Để rèn thói quen ăn uống vệ sinh cho trẻ, tôi cho trẻ quan sát một số bức
tranh có những hành động chưa đúng và trò chuyện với trẻ về hành động mà trẻ
thấy trong bức tranh, qua đó giáo dục trẻ biết rửa tay trước khi ăn và không ăn
những thức ăn đã rơi xuống đất.

Kinh nghiệm 2: Lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong
giờ hoạt động học
Phát triển tình cảm cho trẻ qua hoạt động khám phá:
Ví dụ: qua hoạt động phám phá theo chủ đề "Bản thân" tôi giáo dục trẻ ý thức về
bản thân như cho trẻ tự giới thiệu về mình với các bạn: Tên, tuổi, giới tình, những
điều bé thích, không thích. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với bạn bè qua
hoạt động khám phá "Guơng mặt vui, gương mặt buồn": giúp trẻ nhận biết một số
trạng thái, cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận..
Ví dụ: qua hoạt động khám phá theo chủ đề gia đình: Khi cho trẻ quan sát một số
vật dụng nguy hiểm như: ổ điện, bếp đang đun, phích nước nóng... qua đó giáo dục
trẻ biết tránh một số hành động có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.
Bồi dưỡng cho trẻ kinh nghiệm sống, nhân cách tốt đẹp qua những câu
truyện bài thơ, tục ngữ, ca dao, đồng dao...
Ví dụ: trong bài thơ “Thỏ bông bị ốm” với nội dung “Bạn Thỏ bị đau bụng với lý
do ăn thức ăn còn sống, uống nước ngoài ao” nhằm lồng ghép giáo dục kỹ năng an
toàn, tự bảo vệ (không ăn thức ăn chưa được nấu chín, không ra gần bờ ao, giếng
10/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
nước dễ xảy ra tai nạn), Được nghe kể chuyện là điều trẻ rất thích, do đó tôi lựa
chọn câu chuyện phù hợp để lồng ghép giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ. Chẳng hạn
chủ đề Bản thân, với câu chuyện “Mỗi người một việc” có nội dung giáo dục “tất
cả các bộ phận trên cơ thể bé đều rất quan trọng”, khi đó cô chuyển tải những thông
điệp quý báu “kỹ năng tự nhận thức bản thân”, hãy biết giữ gìn và bảo các bộ phận
trên cơ thể mình. .
Ví dụ: khi kế cho trẻ nghe các câu chuyện mang tính giáo dục tình cảm như Tích
Chu, ba cô gái.. qua câu truyện tôi đặt ra những câu hỏi tình huống như: Ví dụ
người thân trong gia đình mình bị ốm con sẽ chăm sóc họ như thế nào? Con sẽ làm
gì để họ đỡ buồn và nhanh khoẻ?…
Với chủ đề “Gia đình”. thông qua câu chuyện “Chú vịt xám” tôi giáo dục kỹ năng
xã hội cho trẻ: “Khi được bố mẹ cho đi công viên, siêu thị hoặc đến những nơi
công cộng thì phải đi với bố mẹ, không được chạy lung tung để khỏi bị lạc” qua đó
tôi đặt ra những câu hỏi tình huống dạy trẻ, nếu chẳng may con bị lạc thì con sẽ làm
thế nào? Tôi đã cho trẻ suy nghĩ và mời trẻ đưa ra cách giải quyết, tôi lắng nghe ý
kiến của trẻ, gợi mở cho trẻ bằng các câu hỏi : Theo con làm như vậy có được
không? Tại sao? Sau đó, cô giúp trẻ rút ra phương án tối ưu nhất: Khi bị lạc mẹ, bé
hãy bình tĩnh, không khóc và chạy lung tung mà hãy đứng yên tại chỗ bị lạc chờ vì
bố, mẹ sẽ quay lại chỗ đó để tìm bé, nếu muốn nhờ người lớn gần đó giúp đỡ bé
phải tìm công an hoặc những người mặc đồng phục (bảo vệ, nhân viên.)ở gần chỗ
đó để nhờ giúp đỡ để tìm bố mẹ. Tuyệt đối không đi theo người lạ dù người đó có
hứa sẽ đưa về với bố mẹ vì có thể đó sẽ là kẻ xấu lợi dụng cơ hội đó bắt cóc hoặc
làm hại bé...
Rèn sự mạnh dạn, tự tin và tình yêu gia đình, bạn bè, yêu quê hương đất
nước cho trẻ qua hoạt động âm nhạc hoặc các hoạt động khác diễn ra trong hoạt
động học cũng vậy, tôi luôn chọn nội dung phù hợp với trẻ lớp mình, kết hợp với
phương pháp dùng lời, phương pháp trực quan, trẻ được nghe, được xem hình ảnh
cùng với sự giảng giải của cô, trẻ sẽ thấm nhuần ý nghĩa của cuộc sống xung
quanh, từ đó trẻ tích luỹ cho mình những bài học kinh nghiệm. Hàng ngày tôi ghi
chép từng chi tiết về sự tiến bộ của trẻ, các mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép
những kỹ năng trẻ đạt được trong mỗi ngày, lưu trữ dữ liệu, sản phẩm để đánh giá
trẻ, đồng thời có cơ sở để thay đổi, bổ sung các biện pháp giáo dục từng trẻ và giúp
trẻ hình thành các kỹ năng xã hội.

11/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Kinh nghiệm 3: lồng ghép giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ trong
giờ hoạt động ngoài trời.
Hoat động ngoài trời là cũng là một hoạt động mà tôi có thể lồng ghép tích
hợp nhiều kỹ năng xã hội cần thiết.
Ví dụ: “nhìn ngắm hoa đẹp” trẻ thể hiện cảm xúc vui vẻ, thoải mái, từ đó trẻ yêu
thích cái đẹp, yêu thiên nhiên.
Ví dụ: khi cho trẻ lao động nhổ cỏ tưới cây, quan sát và trò chuyện về cây xanh, cây
hoa, tôi sẽ trò chuyện cùng trẻ để về ích lợi của việc làm hình thành ở trẻ lòng tự
hào khi được góp công sức của mình vào việc làm cho môi trường xanh - Sạch đẹp. Khi cho trẻ dạo chơi sân trường, tôi thường đặt câu hỏi với trẻ: làm thế nào để
sân trường sạch đẹp? (nhặt lá cây rơi, nhặt rác bỏ vào thùng rác, hình thành được
kỹ năng ứng xử văn minh cho trẻ không những ở trường mà trẻ sẽ thực hiện việc
giữ vệ sinh nhà, ở nơi công cộng.

Giờ hoạt động ngoài trời của trẻ
Hay trong hoạt động ngoài trời, khi trẻ chơi tự do, vừa quan sát trẻ chơi tôi vừa
hướng dẫn trẻ cách chơi an toàn: Khi leo lên cầu tuột thì xếp hàng theo thứ tự, biết
chờ đến lượt, không chen lấn, xô đẩy, đùa nghịch, hò hét, tuyệt đối không tranh
giành đồ chơi, chơi đu quay không quay quá nhanh....
12/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

Hình ảnh trẻ đang hoạt động ngoài trời
Kinh nghiệm 4: lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong giờ
hoạt động góc.
Hoạt động góc phản ánh sự sáng tạo, độc đáo của nhận thức và ngôn ngữ, nó
là tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có
nghĩa là đang sống trong cuộc sống thực, trong khi chơi trẻ được đối thoại cùng
nhau, trao đổi thỏa thuận, thương lượng cùng nhau, trẻ phải nói cho bạn chơi hiểu
và phải hiểu lời bạn cùng chơi, từ đó làm cho trí tuệ của trẻ phát tiển mạnh mẽ chịu
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tình cảm xã hội của trẻ hướng đến cái đẹp trong
giao tiếp, góp phần hình thành hành vi văn minh trong xã hội, hình thành thái độ
tích cực của trẻ với bản thân.
Ví dụ: Trong chủ đề “nghề nghiệp” ở góc phân vai có trò chơi “bác sĩ”, bác sĩ khám
bệnh cho bệnh nhân với thái độ vui vẻ, niềm nở, y tá cấp phát thuốc và dặn bệnh
nhân uống thuốc đúng giờ và ngồi chờ khám theo lượt, Tôi thường nhập vai chơi
với trẻ và hướng cho cô y tá dẫn người già và trẻ nhỏ được ưu tiên đi khám trước.
Có thể nói trẻ đóng vai bác sĩ đã có kinh
nghiệm sống rất tốt và trẻ đã áp dụng
ngay trong quá trình chơi, kỹ năng giao
tiếp và ứng xử văn minh được thể hiện.

13/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

Hình ảnh trẻ chơi hoạt động góc
Ví dụ: Ở chủ đề “Giao thông” khi chơi “ Mẹ chở con đi học bằng xe máy”, yêu cầu
trẻ phải đội mũ bảo hiểm, qua đó tôi dạy trẻ cách đội, cách gài dây, thao tác lặp đi
lặp lại 2- 3 lần, từ đó hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
Hoặc với trò chơi “Đi ô tô” tôi cũng chú ý xem cách thể hiện của trẻ để có những
gợi mở kịp thời như : Các bác đã thắt dây an toàn chưa, đừng thò đầu, thò tay ra
ngoài khi xe đang chạy nhé.
Với nhóm “ Nấu ăn” , tôi cũng lưu ý đến những thao tác mà trẻ thể hiện vai
của mình :
Ví dụ : Bắc nồi lên bêp ga đặt đã đúng giữa bếp chưa? nếu không sẽ dễ đổ và xảy
ra tai nạn, nấu xong phải nhớ tắt bếp, bắc nồi phải dùng cái lót tay để không bị
bỏng.
Trong thời gian gần đây, cháy nổ là hiểm hoạ luôn rình rập với tất cả mọi nhà.
Chính vì vậy, với trẻ mẫu giáo bé tuy trẻ còn nhỏ tuổi song tôi nghĩ rằng cũng cần
dạy cho trẻ một số kỹ năng ứng biến nếu chẳng may có điều đó xảy ra . Tôi đã đưa
tình huống :
“Nếu bé thấy có khói, hoặc cháy ở đâu đó bé sẽ phải làm thế nào?”
Qua tình huống này tôi dạy trẻ :
Khi thấy có khói hoặc cháy ở đâu, trước hết bé phải chạy xa chỗ cháy, Hãy hét to
để báo với người nhà và những người xung quang có thể nghe thấy. Nếu không có
người ở nhà thì chạy báo cho hàng xóm.
Từ những tình huống cụ thể mà rất dễ xảy ra đối với trẻ, bằng cách cho trẻ thảo
luận, yêu cầu trẻ suy nghĩ, vận dụng vốn hiểu biết của mình đã có để tìm cách giải
quyết vấn đề. Thông qua đó cô giúp trẻ tìm ra phương án tối ưu nhất, đó cũng chính
là kinh nghiệm mà tôi dạy trẻ. Thông qua hoạt động đó cũng giúp trẻ có sự tư duy
lôgích, biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình, và giúp trẻ có thêm kinh nghiệm trong
cuộc sống.
14/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Ví dụ: Với nhóm bán hàng: tôi rèn kỹ năng giao tiếp lịch sự, lễ phép cho trẻ, rèn
trẻ đưa đón đồ dùng cho bạn bằng 2 tay, rèn tinh thần đoàn kết khi chơi, khi chơi
không ném đồ chơi bừa bãi, chơi xong giáo dục trẻ có ý thức cất đồ dùng, đồ chơi
gọn gàng.

Hình ảnh trẻ chơi hoạt động góc
Với chủ đề “Gia đình” dạy trẻ kỹ năng chia sẻ, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa
các thành viên trong gia đình, ví dụ như: gọi điện thoại hỏi thăm, chăm sóc ông bà,
gia đình cùng nhau đi du lịch, thăm hỏi lẫn nhau lúc ốm đau..
Hoạt động vui chơi diễn ra trong thời gian tương đối dài (40 phút), có rất nhiều
tình huống xảy ra, tôi luôn bao quát và kịp thời can thiệp để điều chỉnh hành vi,
giúp trẻ có thói quen tốt, biết được điều gì nên làm, điều gì không nên làm, lâu dần
những thói quen tốt, những hành vi đẹp sẽ được tích luỹ và trở thành kỹ năng xã
hội đối với trẻ.
Một đứa trẻ nếu thiếu kỹ năng tự phục vụ sẽ dẫn đến lười biếng, thụ động và khó
khăn khi tham gia vào các hoạt động tập thể. Thực hiện kế hoach chỉ đạo chuyên
môn của Phòng giáo dục và kế hoạch chuyên môn của nhà trường đã xác định mục
tiêu và xây dựng kế hoạch về giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ trong năm học,
tôi luôn bám sát và rèn cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ theo tuần.

15/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

Bé đang học kỹ năng tự phục vụ
Kinh nghệm 5: Lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong giờ
ăn ngủ, vệ sinh.
Trong giờ ăn, ngủ, vệ sinh, kỹ năng tự phục vụ được rèn luyện, được giáo dục
thường xuyên nhất.

16/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Bé tự vệ sinh cá nhân
Ngay từ đầu năm học tôi đã dạy trẻ biết sả nước giữ gìn quần áo chân tay sạch sẽ,
trước khi ăn là phải rửa tay, lau mặt. Dạy trẻ có những hành vi văn hóa trong ăn
uống, qua đó dạy trẻ kỹ năng lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rữa
tay sạch sẽ trước khi ăn, chỉ ăn uống tại bàn ăn, biết cách sử dụng những đồ dùng,
vật dụng trong ăn uống, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây
tiếng ồn, ngậm miệng khi nhai thức ăn, biết mời trước khi ăn, ngồi ngay ngắn, ăn
hết suất. không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Ăn xong trẻ giúp cô lau bàn,
cất ghế.

Giờ ăn trưa của bé
ngủ: Rèn cho trẻ nền nếp khi ngủ, không nói chuyện, không nằm sấp, không cầm
đồ chơi trong tay, khi ngủ dậy giúp cô gập thảm, cất gối... Cứ như thế ngày này qua
ngày khác, lân dần trẻ tự thực hiện thành nề nếp mà không cần tôi phải nhắc nhở.
Những kỹ năng ấy không những được trẻ thực hiện ở trường mà còn thực hiện ở
nhà, hay ở bất cứ đâu khi trẻ đi đến.
Kinh nghệm 6: Lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong
hoạt động nêu gương bé ngoan trong ngày, trong tuần
Với cách làm này tôi giúp trẻ nhút nhát, thụ động mạnh dạn tự tin hơn với mọi hoạt
động trong ngày. Bản thân trẻ rất quan tâm tới: “Bảng bé ngoan” khi trẻ được lên
cắm cờ trẻ sẽ rất phấn khởi, tự hào với các bạn bè, mong chờ được khoe với bố mẹ
vào mỗi buổi chiều, báo các lại kết quả vì sao mình được lên cắm cờ cho bố mẹ
biết. Từ đó tôi đã dần tạo cho trẻ tính mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với bạn bè,
biết giúp đỡ cô, biết làm việc tốt với bản thân và người khác để được công nhận.
17/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Tôi sẽ đưa ra các tiêu chí được lên cắm cờ: chăm giơ tay phát biểu, biết giúp đỡ cô
và bạn bè, mạnh dạn tự tin mọi hoạt động trong lớp học biết tự phục vụ bản thân…
Và tùy thuộc vào đối tượng mà tiêu chí đó có được cô và các bạn công nhận hay
không.
Với cách làm này trẻ sẽ luôn vui vẻ, tự tin, phấn đấu để cuối ngày được lên cắm cờ
từ đó luôn diễn ra sự cạnh tranh rất lành mạnh giữa các trẻ. Kết quả giúp trẻ tự có
nhu cầu hoàn thiện bản thân cao, trẻ sẽ mạnh dạn tự tin hơn trong các trong các
hoạt động trong ngày, dần dần thói quen tốt nảy sinh trở thành một nhu cầu, một kỹ
năng sống tốt của trẻ.
Kinh nghệm 7: Trao đổi, hướng dẫn phụ huynh nội dung và cách giáo dục tình
cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ:
Cha mẹ là tấm gương đầu tiên cho trẻ học tập những thói quen tốt. Việc phối
hợp với phụ huynh trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ là vô cùng
cần thiết. Trong các buổi đón trẻ tôi thường trao đổi những nội dung ngắn gọn, dễ
hiểu, dễ thực hiện và mang tính thuyết phục, tôi thường xuyên trao đổi những kỹ
năng tự phục vụ trong tuần cho cha mẹ trẻ biết để cùng phổi hợp rèn trẻ đạt hiệu
quả cao nhất, tôi luôn khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ tự phục vụ bản
thân: rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, tự chọn quần áo, đồ dùng cá nhân chuẩn bị
đi học,…nhắc nhở phụ huynh cần dạy trẻ những kỹ năng như: ghi nhớ số điện thoại
của bố, mẹ, địa chỉ gia đình để trẻ có thể tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm.

Trò chuyện với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ
18/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
Phụ huynh hãy cho trẻ được chơi, bày đồ chơi, không cấm đoán trẻ, lúc này
cần thiết nhất là dạy trẻ phải tự cất đồ chơi hoặc ba mẹ cùng cất với trẻ, tuyệt đối
không nên làm thay cho trẻ. Hãy cho trẻ cùng tham gia công việc trong gia đình,
nêu lên hiểu biết và suy nghĩ của mình, từ đó sẽ có hướng điều chỉnh kỹ năng xã
hội phù hợp với trẻ 3 tuổi.
Tôi tuyên truyền phụ huynh cần phối hợp với giáo viên một cách chặt chẽ và
hợp lý bằng việc tham gia tình nguyện vào quá trình giáo dục trong nhà trừơng.
Cha mẹ nên tham gia vào các buổi trao đổi với giáo viên, tham gia các buổi họp
của nhà trường và dự một số giờ học, dự các hoạt động ngoại khoá, chỉ bằng cách
đó thôi cha mẹ đã giúp trẻ hiểu rằng học là phải học cả đời.
Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin trong mọi tình huống của cuộc
sống. Nếu cha mẹ múôn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trứơc hết cần đánh thức sự
tự ý thức của trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ luôn nghĩ về bản thân mình một cách tích
cực và đừng bao giờ phá vở suy nghĩ tích cực về bản thân trẻ.
Trong gia đình, việc dạy trẻ những nghi thức văn hóa trong ăn uống rất cần
thiết. Để trẻ có được những kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng một cách chính xác
và thuần thục và khéo léo, không chỉ đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà
còn phải đáp ứng được những nhu cầu của trẻ, đó là cung cấp cho trẻ những mẫu
hành vi văn hóa, những hành vi đúng, đẹp, văn minh của chính cha mẹ và những
người xung quanh trẻ.
Tôi tuyên truyền để phụ huynh hiểu giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho
trẻ hiện nay là điều mà mỗi cá nhân, bậc làm cha, làm mẹ điều phải quan tâm,
tuyên truyền để họ hiểu điều quan trọng trong việc rèn luyện giáo dục tình cảm và
kỹ năng xã hội chính là việc “không nên cấm đoán trẻ làm mà hãy dạy trẻ cách thực
hiện chúng”. Cô giáo, cha mẹ là tấm gương, bằng việc làm đơn giản, gần gũi hàng
ngày mà dạy kỹ năng xã hội cho trẻ
* Kết quả đạt được:
Sau khi áp dụng "Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục
tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi" trong năm học 2015 –
2016 tôi đã thu được đết quả như sau:
* Đối với cô:
- Giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục
tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ.
- Giáo viên yên tâm, phấn khởi hơn khi tổ chức các hoạt động trong ngày mà không
cần lo lắng e dè mỗi khi có Ban giám hiệu dự giờ tham lớp hay đón đoàn thanh tra
kiểm tra hoặc tham gia vào các hoạt động kỷ niệm ngày hội ngày lễ nào đó.
19/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
* Đối với phụ huynh:
- Phụ huynh hưởng ứng, thường xuyên trao đổi và cùng phối kết hợp với giáo viên
để cùng giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ và rất tin tưởng cô giáo bởi họ
tự nhận thấy rõ sự tiến bộ của con mình.
- Một số phụ huynh trước đây không hài lòng khi cô giáo giao cho trẻ làm nhũng
việc vừa sức và một số kỹ năng tự phục vụ, nay họ đã nhận thức được vấn đề và đã
rất nhiệt tình phối hợp với giáo viên và rất yên tâm khi đưa con đến lớp.
* Đối với trẻ:
Sau khi tiến hành những biện pháp trên tôi thấy trẻ đã có kỹ năng xã hội cần
thiết phù hợp với độ tuổi. Trẻ tham gia vào các hoạt động một cách tự tin, mạnh
dạn
Trẻ lớp tôi có sự chuyển biến rõ nét về việc hình thành các kỹ năng giao tiếp,
hợp tác làm việc theo nhóm, biết chia sẻ, cư xử với nhau một cách thân thiện và
phát triển những phẩm chất tốt đẹp như: tính kiên trì, tính trung thực, biết nhường
nhịn…Trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động của trường lớp.
Đối chứng với bảng kêt quả đầu năm so với kết quả đánh giá cuối năm
sau khi thực hiện.
Đầu năm

Cuối năm

nhanhTrẻ nhút nhátTrẻ
nhanhTrẻ nhút nhát
Nhóm kỹ năng xãTrẻ
nhẹn, tự tin chưa, tự tin nhẹn, tự tin chưa, tự tin
TT hội cốt lõi
Số Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Số trẻ
Số trẻ
Số trẻ Tỷ lệ%
trẻ %
%
%
+ Kĩ năng ứng xử
phù hợp với những9/35
01
người gần gũi xung
quanh

26%

26/35

74%

7/35

20%

28/35

80%

+ Kỹ năng tuân thủ7/35
các quy tắc xã hội

20%

28/35

80%

02 + Kĩ năng hợp tác
03

20/25

28/35

29/35
28/35

80/%

83%
80%

7/35

6/35
7/35

20%

17%
20%


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

04

+ Kỹ năng giao tiếp8/35
lịch sự, lễ phép

23%

27/35

77%

27/35

77%

8/35

23%

05

+ Kỹ năng tự phục9/35
vụ

26%

26/35

74%

30/35

86%

5/35

14%

06

+ Kĩ năng kiểm6/35
soát cảm xúc

17%

29/35

83%

27/35

77%

8/35

23%

+ Kỹ năng nhận10/35 29% 25/35 71% 28/35 80% 7/35 20%
thức về bản thân
III KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Sau một năm nghiên cứu tìm ra "Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt
động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4
tuổi"tôi thấy rằng : trẻ em được giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội tốt thì sẽ giúp
trẻ mạnh dạn tự tin hơn, giúp trẻ có khả năng thích nghi và thành công trong cuộc
sống dễ dàng hơn. Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ là một việc làm hết
sức quan trọng và cần thiết. Điều đó giúp cho trẻ tự tin, chủ động sử lý linh hoạt
các tình huống trong cuộc sống.
Thực tế phát triển tình cảm kỹ năng xã hội của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo bé
chỉ đơn giản là giao tiếp tốt, biết vui chơi với bạn, biết xin lỗi hoặc cảm ơn đúng
lúc, để thích nghi với môi trường khác nhau….Một đứa trẻ chờ đến lượt chơi sẽ là
người biết kiên nhẫn, một đứa trẻ được tập thích nghi với đám đông sẽ trở thành
người biết tự chủ và tự tin sau này. Đó chính là những lợi ích về lâu dài mà ngày
nay chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc trang bị kỹ năng xã hội cho con ngay từ
tuổi mầm non. Cũng cần nói thêm rằng trẻ nhỏ chỉ có thể tích luỹ kỹ năng xã hội
thông qua những trải nghiệm thực tế, trong mỗi đứa trẻ đều có những tài năng tiềm
ẩn, sự chuẩn bị kỹ càng từ lúc đầu đời chính là chìa khoá thành công cho tương lai
mỗi cháu. Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non chính là cơ sở
giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ là nền tảng cho
quá trình học tập suốt đời của trẻ. Là giáo viên mầm non chúng ta hãy luôn khuyến
khích trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động, tự tin vào bản thân, đồng thời, khuyến
07

21/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
khích trẻ khi tham gia vào trò chơi, cần biết cải tiến, sáng tạo các cách chơi và cố
gắng đạt mục đích, đây chính là những kỹ năng cơ bản để sống và làm việc sau này.
2. Bài học kinh nghiệm:
+ Thông qua việc nghiên cứu đề tài cho thấy để giáo dục tình cảm và kỹ năng xã
hội cho trẻ mẫu giáo bé, giáo viên phải xác định được được mục đích, ý nghĩa và
tầm quan trọng của việc hình thành tình cảm và các kỹ năng xã hội cho trẻ trong
mọi hoạt động.
+ Bên cạnh những lời nói khích lệ nêu gương, khuyến khích những hành vi, lời nói
tốt của trẻ. Các bậc làm cha mẹ, cô giáo, những người lớn cần nhẹ nhàng, khéo léo
khi giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ, không nên hạ thấp khả năng của
trẻ, không dọa nạt hay bắt trẻ phải làm những việc quá sức của trẻ
+ Ngoài lòng yêu nghề mến trẻ, người giáo viên phải có năng lực sư phạm, trình
độ chuyên môn, biết vận dụng những lý luận vào thực tế và có lòng kiên trì, kiên
nhẫn trong công việc, có sự quan tâm đến đặc điểm của từng cá nhân trẻ.
+ Giáo viên cần phải là người có kỹ năng xã hội tốt và luôn là tấm gương sáng cho
trẻ noi theo.
+ Tích cực trau dồi học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức qua sách bào, các phương tiện
thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên
môn, làm phong phú vốn sống và vốn hiểu biết của mình về nhiều lĩnh vực.
Đó là những bài học kinh nghiệm mà tôi đã rút ra trong quá trình quan sát và
dạy trẻ.
3. Đề xuất, khuyến nghị:
Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn giáo dục tình cảm
và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non, bổ sung các tài liệu giáo trình giảng dạy về
việc phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non đến giáo viên
- Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn lồng ghép nội
dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội vào những hoạt động hàng ngày của trẻ.
- Phòng giáo dục, nhà trường tổ chức các hoạt động kiến tập theo chuyên đề : Giáo
dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ.
Trên đây là là "Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo
dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi" mà tôi đã triển khai
và thực hiện trong năm học 2015 – 2016. Kính mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của các đồng chí lãnh đạo nghành, các đồng chí trong hội đồng khoa học, chị
22/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
em đồng nghiệp để đề tài của tôi được áp dụng thực hiện tốt hơn trong năm học tiếp
theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ.

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016.
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến
kinh nghiệm của mình viết, không sao
chép nội dung của người khác.
Người viết:

Nguyễn Thị Loan

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG
23/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hà nội, ngày.......tháng......năm2016
Chủ tịch hội đồng
(ký tên, đóng dấu)

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CỞ.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hà nội, ngày.......tháng......năm2016
Chủ tịch hội đồng
(ký tên, đóng dấu)

24/25


"Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ
năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi"

Tài liệu tham khảo
1. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non - Ths.
Lương Thị Bình - Trung tâm nghiên cứu GDMN - Viện khoa học giáo dục Việt
Nam
2. Các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non - Ths
Lương Thị Bình - Phan Lan Anh.
3. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm no - PGS.TS. Nguyễn
Thị Mỹ Lộc - TS. Đinh Thị Kim Thoa. Ths. Phan Thị Thảo Hương.
4. Bé thực hành các tình huống giáo dục kỹ năng sống - Nguyễn Thị Thuỳ Linh
- Đỗ Thị Cẩm Nhung.
5. Giáo dục tích hợp ở bậc học Mầm non - PGS.TS. Nguyễn Thị Hoà.
6. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết Lê Thị Kim Anh - Đinh Văn Vang.
7. Chương trình giáo dục mầm non - NXB Giáo dục Việt nam.

25/25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×