Tải bản đầy đủ

35 bài tập trạng từ phần 1_file word có lời giải chi tiết

Trạng từ phần 1
Fill in the blank. Adjective or adverb?
Question 1: I have just read an______ book.
A. amazing

B. Amazingly

Question 2: These are _______ students.
A. excellent

B. excellently

Question 3: It was raining ______.
A. light

B. lightly

Question 4: The wild bears seem________ .
A. fierce

B. Fiercely


Question 5: He studies very ________.
A. hard

B. Hardly

Question 6: I searched the drawer________ .
A. careful

B. carefully

Question 7: They did the exam pretty________ .
A. bad

B. badly

Question 8: I was ________ injured after the accident.
A. serious

B. Seriously

Question 9: It’s really ______weather out there .
A. awful

B. awfully

Question 10: My mom looked so ________ when she cooke
A. happy

B. happily

Question 11: I can do this exercise……………………
A. easy

B. easily

Question 12: Hermione sounds very…………………… in her new job.
A. confident

B. ConfidentlyQuestion 13: They look …………………… at the students.
A. angry

B. angrily

Question 14: I agree with you…………………… about that matter.
A. complete

B. Completely

Question 15: This apple is very…………………….
A. lovely

B. Sweetly

Question 16: They both study English very……………………
Trang 1 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT


A. good

B. well

Question 17: Helen is such a …………………… girl.
A. beautiful

B. beautifully

Question 18: Her sister plays the piano……………………
A. beautiful

B. beautifully

Question 19: He completes his work……………………
A. perfect

B. perfectly

Question 20: Tom is a ……………………pupil.
A. lazy

B. lazily

Question 21: He's really lazy and _____ tries.
A. hard

B. Hardly

Question 22: I've been having a lot of headaches ____.
A. late

B. Lately

Question 23: Check your work ____.
A. careful

B. carefully

Question 24: The TV's far too ____.
A. loud

B. loudly

Question 25: Maria …. opened her present.
A. Slow

B. Slowly

Question 26: Don't speak so …... I can't understand you.
A. Fast

B. Fastly

Question 27: Jack is …. upset about losing his keys.
A. Terribly

B. Terrible

Question 28: Robin looks … . What's the matter with him?
A. Sadly

B. Sad

Question 29: Kevin is ….. clever.
A. Extremely

B. Extreme

Question 30: The book was very….. written .
A. good

B. Well

Put the adverbs in brackets into correct positions. Choose the sentence with the correct
order.
Question 31: I take sugar in my coffee. (sometimes)
A. Sometimes take

B. Take sometimes

Trang 2 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT


Question 32: Tom is very friendly. (usually)
A. Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

Question 33: Peter gets angry. (never)
A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

Question 34: They read a book. (always)
A. Read always

B. Always read

Question 35: He listens to the radio. (often)
A. Often listens

B. Listens often
Đáp án

1-A

2-A

3-B

4-A

5-A

6-B

7-B

8-B

9-A

10-A

11-B

12-A

13-A

14-B

15-A

16-B

17-A

18-B

19-B

20-A

21-B

22-B

23-B

24-A

25-B

26-A

27-A

28-B

29-A

30-B

31-A

32-A

33-A

34-B

35-A
LỜI GIẢI CHI TIẾT

Question 1: Đáp án A
Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ
Dịch: Tôi vừa đọc một cuốn sách tuyệt vời.
Question 2: Đáp án A
Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ
Dịch: Đây là những sinh viên xuất sắc.
Question 3: Đáp án B
Rain là động từ thường nên dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ
Dịch: Lúc đó trời mưa nhẹ
Question 4: Đáp án A
Các động từ như seem, look, sound,... đi cùng với tính từ
Dịch: Những con gấu hoang dã trông có vẻ hung dữ.
Question 5: Đáp án A
Hard vừa là tính từ vừa là trạng từ, hardly là trạng từ nhưng mang nghĩa khác ( hardly= hiếm
khi)
Dịch: Cậu ấy học rất chăm chỉ
Question 6: Đáp án B
Trang 3 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT


Dịch: Tôi tìm ngăn kéo một cách cẩn thận
Question 7: Đáp án B
Dịch: Họ làm bài thi khá tệ
Question 8: Đáp án B
Ở đây cần một trạng từ bổ sung nghĩa cho phân từ 2 Injured, chú ý trong câu nếu có to be +a
+ PII thì a chắc chắn là trạng từ
Dịch: Tôi bị thương nặng sau vụ tai nạn.
Question 9: Đáp án A
Dịch: Thời tiết ngoài kia thực sự là khủng khiếp
Question 10: Đáp án A
Dịch: Mẹ tôi trông thật hạnh phúc khi bà ấy nấu ăn.
Question 11: Đáp án B
Dịch: Tôi có thể làm bài tập này một cách dễ dàng
Question 12: Đáp án A
Dịch: Hermione có vẻ rất tự tin trong công việc mới
Question 13: Đáp án A
Dịch: Họ nhìn các sinh viên một cách đầy giận dữ
Question 14: Đáp án B
Dịch: Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về vấn đề này
Question 15: Đáp án A
Dịch: quả táo này rất đáng yêu
Question 16: Đáp án B
Dịch: Cả hai người họ đều học Tiếng anh rất tốt
Question 17: Đáp án A
Dịch: Helen là một cô nàng rất xinh đẹp
Question 18: Đáp án B
Dịch: Chị gái của cô ấy chơi piano rất hay
Question 19: Đáp án B
Dịch: Anh ta hoàn thành công việc một cách hoàn hảo
Question 20: Đáp án A
Dịch :Tom là một học sinh rất lười biếng
Question 21: Đáp án B
Dựa vào nghĩa của câu thì cần chọn hardly ( anh ta rất lười và hầu như không cố gắng) .
Trang 4 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT


trạng từ Hard không đứng trước động từ)
Question 22: Đáp án B
Lately: gần đây ( gần đây tôi bị đau đầu khá nhiều, lately là trạng từ dấu hiệu của thì hoàn
thành)
Question 23: Đáp án B
Dịch: Kiểm tra công việc của bạn một cách cẩn thận
Question 24: Đáp án A
Dịch: TV quá lớn
Question 25: Đáp án B
Dịch: Maria mở món quà của cô ấy một cách chậm dãi
Question 26: Đáp án A
Dịch: Đừng nói quá nhanh. Tôi không thể hiểu nổi
Question 27: Đáp án A
Dịch: Jack thật sự khó chịu vì mất chìa khoá của anh ấy.
Question 28: Đáp án B
Dịch: Robins trông rất buồn. Có chuyện gì với anh ta vậy?
Question 29: Đáp án A
Dịch: Kevin cực kỳ thông minh.
Question 30: Đáp án B
cần trạng từ để bổ nghĩa cho phân từ II written
DỊch: Cuốn sách được viết rất tốt
Question 31: Đáp án A
Trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be
Dịch: Tôi thường cho thêm đường vào cà phê
Question 32: Đáp án A
Dịch: Tom thường rất thân thiện
Question 33: Đáp án A
Dịch: Peter không bao giờ nổi giận
Question 34: Đáp án B
Dịch: Họ luôn luôn đọc sách
Question 35: Đáp án A
Dịch: Anh ta thường nghe đài radio

Trang 5 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x