Tải bản đầy đủ

Sang kien kinh nghiem THPT

Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

Phần I:

Phần mở đầu
1 Lý do chọn đề tài:
Năm học 2014- 2015 là năm học thứ chớn thực hiện giảng dạy
chơng trình theo SGK mới. Trong bối cảnh hiện nay ngành giáo
dục và đào tạo đang nỗ lực đổi mới phơng pháp dạy học theo
hớng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh
trong hoạt động học tập nhằm phù hợp với xu thế của thời đại.
Vấn đề này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với giáo viên là
phải đổi mới cách dạy: Giáo viên chỉ là ngời hớng dẫn chỉ đạo
điều khiển học sinh đi tìm kiến thức mới, vận dụng kiến thức
đã học vào thực tiễn. Chính vì vậy học sinh phải là ngời tự
giác, chủ động, tìm tòi, phát hiện các kiến thức mới một cách
linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống thông qua sự dẫn
dắt điều khiển của giáo viên trong tiết dạy. Do vậy việc lựa
chọn phơng pháp dạy học sao cho phù hợp với kiểu bài và phát
huy đợc sự yêu thích môn học đối với học sinh là một vấn đề

rất quan trọng, đó cũng là một thủ thuật s phạm của ngời giáo
viên. Nhận thức đợc điều đó tôi đa ra một vài kinh nghiệm
về Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy
bền mà tôi đã áp dụng và theo dõi nhiều năm tại trờng nơi tôi
đang công tác.
a. Cơ sở lý luận:
Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 5) đã quy định : "Phơng pháp
giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, t duy
sáng tạo của ngời học ; bồi dỡng cho ngời học năng lực tự học ,
khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vơn lên".
1


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

Với mục tiêu giáo dục phổ thông là "giúp học sinh phát
triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và
các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng
động và sáng tạo, hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân ;
chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống
lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc" . Chơng
trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số
16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo cũng đã nêu : "Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc trng môn học,
đặc điểm đối tợng học sinh, điều kiện của từng lớp học ; bồi
dỡng cho học sinh phơng pháp tự học, khả năng hợp tác ; rèn
luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ; tác động
đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm
học tập của học sinh".
- Hiện nay do yêu cầu đổi mới của phơng pháp GD và yêu cầu
học tập mà đòi hỏi học sinh phải có thể lực để tiếp thu tốt
các bài học trên lớp và nâng cao sức đề kháng .
- Để giờ dạy đạt hiểu quả cao giáo viên cần nắm vững tâm lý
của học sinh.
- Cần tìm hiểu rõ thể trạng của từng học sinh để đa ra
những phơng pháp luyện tập cho học sinh phù hợp.
- Học sinh THPT cơ thể các em phát triển với tốc độ rất nhanh


cả về hình thái, tổ chất thể lực cũng nh chức phận của các hệ
cơ quan trong cơ thể. Lúc này TDTT, dinh dỡng có tác dụng cực
kỳ quan trọng đến việc phát triển toàn diện cơ thể.
2


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

- Giáo viên cần tìm hiểu và học tập những phơng pháp luyện
tập tiên tiến để áp dụng trong giờ dạy.
- Đặc biệt chạy bền là nội dung luyện tập tơng đối đơn
điệu mà lại đòi hỏi ngời học phải vận động nhiều làm học
sinh dề nhàm chán và đôi lúc không đảm bảo lợng vận động
cần thiết để phát triển sức bền.
b. Cơ sở thực tiễn:
- Với giáo viên:
. Việc áp dụng các phơng pháp luyện tập chạy bền còn
chậm.
. Việc học tập thêm các phơng pháp mới còn hạn chế.
- Với học sinh:
. Đa số các em còn coi nhẹ,ngại luyện tập đặc biệt là
môn chạy bền.
. ở lứa tuổi này cơ thể các em nhu cầu một lợng vận
động cao
một yêu cầu mang tính chất sinh học - bởi vì vận động sẽ
giúp cho quá trình trao đổi chất trong đo dặc biệt là quá
trình đồng hóa diễn ra trong cơ thể nhanh hơn, mạnh hơn,
mà đó chính là cơ sở để các em phát triển.
- Tài liệu hớng dẫn gần nh không có.
- Đặc biệt tình trạng học sinh không đáp ứng đợc yêu cầu về
thể lực ngày càng tăng do ý thức yếu kém của các em trong
luyện tập ở trờng cũng nh ở nhà.
Nhận thức đợc điều đó tôi đa ra một vài kinh nghiệm về
Phát huy tính tích cựu của học sinh trong luyện tập chạy
bền
3


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

2.mục đích nghiên cứu:
- Việc phát huy tính tích cựu của học sinh trong luyện tập
chạy bền sẽ làm tăng hiệu quả rất lớn trong việc rèn luyện thể
lực của học sinh, giúp các em hoàn thành mục tiêu GDTC bậc
học THPT là:
. Biết đợc một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập
luyện gìn giữ sức khoẻ và nâng cao thể lực.
. Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, nhanh nhẹn,
khéo léo, thói quen tự giác tập luyện TDTT, gìn giữ vệ
sinh.phòng chống các thói quen xấu:hút thuốc lá uống rợu.
. Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể
hiện bản thân về TDTT.
. Biết vận dụng vào thực tế.
. Phát hiện và bồi dỡng những học sinh cố năng khiếu
để đào tạo vận động viên & hớng học sinh học tiếp vào các trờng chuyên nghành TDTT.
3. đóng góp về mặt thực tiễn
- Chạy bền là nội dung rèn luyện sức bền cho học sinh THPT ,
luyện tập chạy bền sẽ giúp học sinh phát triển một cách toàn
diện cả về thể chất và tinh thần. Trên thực tế học sinh luôn
rất e ngại phải luyện tập chạy bền, đến kỳ kiểm tra lại cố quá
sức nên cũng dễ xảy ra hiện tợng quá mệt thậm chí choáng
ngất do đặc thù của bộ môn, vì thế vấn đề cần giải quyết là
phải làm sao để cho học sinh có hứng thú và ham thích, biết
cách luyện tập chạy bền. Học sinh không chỉ có ý thức luyện
tập ở trờng mà còn có ý thức luyện tập ở nhà. Qua nghiên cứu
và áp dụng các phơng pháp phát huy tính tích cực của học
4


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

sinh trong luyện tập chạy bền vào giảng dạy ở các tiết học tôi
đã thu nhận đợc một số kết quả: học sinh đã tích cực luyện
tập, thể lực của các em đã dần đợc nâng cao, nhìn chung các
em không còn tâm lý sợ hãi khi phải luyện tập chạy bền, thành
tích trong từng cự li chạy bền của các em đợc nâng lên, kết
quả rèn luyện đã có tiến bộ rõ rệt.

Phần II:
Một vài kinh nghiệm về
Phát huy tính tích cực của học sinh trongluyện
tập chạy bền
1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:
-

" Tính tích cực là một hiện tợng S phạm, biểu hiện ở sự

gắng sức cao về nhiều mặt trong hoạt động học tập" (L.V.
Relrova, 1975). Học tập là một trờng hợp riêng của sự nhân
thức, "Một sự nhận thức đã đợc làm cho dễ dàng đi và đợc
thực hiện dới sự chỉ đạo của giáo viên" ( P.V. Erđơniev, 1974).
Vì vậy nói tới tích cực học tập, thực chất là nói tới tính tích
cực nhận thức.
- Tính tích cực của học sinh là hoạt động nhận thức của học
sinh đặc trng trong việc học tập, nghị lực trong quá trình
luyện tập, tính tích cực của học sinh là quá trình phát hiện
tìm hiểu, giải quyết nhiệm vụ nhận thức dới sự tổ chức, hớng
dẫn của giáo viên, sự chủ động trong học tập và thể hiện qua
việc tham gia các hoạt động TDTT.
- Để có thể dạy học theo phơng pháp tích cực hoá ngời học đối
với môn học thể dục đơng nhiên rất cần có sân tập và phơng
5


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

tiện tập luyện tốt hơn hiện nay và đó là chính là phơng tiên
dạy học của ngời giáo viên thể dục, tuy nhiên đây là một vấn
đề cần khắc phục.
- Sức bền là một trong những tố chất quan trọng của con ngời
nhất là trong giai đoạn phát triển toàn diện của các em.
- Từ nhiều năm nay thể lực của học sinh luôn là một vấn đề
trăn trở của các giáo viên dạy Thể dục trong trờng THPT, việc
các em học sinh có thể lực yếu kém không chỉ làm ảnh hởng
đến việc phát triển thể chất mà còn ảnh hởng đến viêc học
tập của các em ,phong trào tập luyện của lớp việc cấp thiết là
cần có sự thay đổi t duy trong việc hớng dẫn luyện tập và rèn
luyện thể lực cho học sinh.
* Kết luận:
Luyện tập thể lực ở trờng THPT là một vấn đề rất đợc chú ý,
do đó việc cần phải có một sự thay đổi trong viêc luyện tập
thể lực cho học sinh THPT. Ngày trớc môn học chạy bền là một
chơng riêng biệt và chỉ đợc dạy trong một số tiết nhất định
thì nay đã đợc thay đổi bằng cách đa vào tất cả các tiết học
trong suốt cả năm học từ đó mỗi giáo viên cần đa ra những
phơng pháp luyện tập sao cho phù hợp với học sinh, tạo cho học
sinh ý thức phấn đấu và quyết tâm cao khi luyện tập thể lực
để tạo ra một sức bền cho cở thể có thể đáp ứng yêu cầu
phát triển toàn diện. Điều đó đã làm nảy sinh trong tôi ý nghĩ
phải thay đổi t duy, ý thức của học sinh trong việc rèn luyện
thể lực và nêu ra một vài kinh nghiệm về Phát huy tính tích
cựu của học sinh trong luyện tập chạy bền
2.

Nhiệm vụ nghiên cứu
6


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

* Nhiệm vụ lý luận:
- Thể lực của học sinh luôn là một vấn đề đợc đặc biệt quân
tâm của giờ thể dục, là một tiêu chí đánh giá xếp loại học
sinh. Tuy nhiên trong giờ dạy thể lực luôn gặp những hạn chế:
. Học sinh cha nhận thức nâng cao thể lực cho mình.
. Học sinh lời luyện tập.
. Giáo viên cha cập nhật các phơng pháp luyện tập mới để
tạo sự hứng thú luyện tập của học sinh.
. Dụng cụ sân bãi luyện tập còn quá ít hoặc không phù
hợp hay chất lợng kém.
* Nhiệm vụ thực tiễn:
- Do điều kiện sân bãi không tốt, phạm vi hẹp.
- Thiết bị đồ dùng luyện tập còn thiếu.
- Học sinh cha biết cách áp dụng phơng pháp luyện tập và bài
tập phù hợp với thể trạng cơ thể mình.
VD: Khi sử dụng phiếu điều tra hứng thú học tập đầu năm
thông qua việc chọn lựa môn TDTT em a thích để luyện tập
kết quả thu đợc nh sau:
Chạy bền: 05%
Cầu lông: 20%
Bóng đá: 40%
Bóng bàn: 10%
Bóng chuyền: 25 %
Đa số các em chọn những môn luyện tập theo ý thích chủ
quan của mình mà không để ý đến thể trạng cơ thể cũng
nh tố chất TT của mình. Một số em có thể trạng và thể lực
7


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

yếu lại thích các môn vận động mạnh nh: bóng đá, chạy bền,
có em thấy bạn chọn thì mình cũng chọn hay do các ban rủ
tập cùng.
- Cũng có thể do giáo viên hớng dẫn học sinh cách chọn lựa môn
TT phù hợp cho các em cũng nh việc áp dụng phơng pháp, dung
cụ luyện tập còn hạn chế dẫn đến các em không có hứng thú
luyện tập.
- Ngoài ra các em cha chú trọng đến quá trình khởi động và
lợng vận động của mình.
- Có thể nói chất lợng thể lực của học sinh trong trờng là một
vấn đề cần giải quyết không chỉ có tôi mà những giáo viên
đi trớc đều có thể cảm nhận đợc.
3. Nội dung
a. Yêu cầu phơng pháp:
- Qua một số vấn đề ta có thể thấy thực chất việc giảng dạy
thờng xuyên bị thói quen nói dài, giảng giải và làm mẫu quá
sâu, quá kĩ trong khi thực chất không cần đến thế. Bây giờ
ta phải làm sao để đa ra các phơng pháp và hình thức có
thể khác nhau, sao cho giờ học đạt hiểu quả cao nhng phong
phú nội dung hình thức tập luyện, đặc biệt để giờ học
không quá căng thẳng mà vui tơi, nhẹ nhàng, đạt hiểu quả
cao về giáo dục, về rèn luyện sức khoẻ, thể lực học sinh.
- Phần lý thuyết : áp dụng phơng pháp đọc tài liệu để nghiên
cứu và đổi mới phơng pháp dạy học tích cực của học sinh.
- Nghiên cứu kỹ những tài liệu và SGK.
- Sử dụng phơng pháp phỏng vấn, thống kê, phiếu học tập.
- Quan sát tìm hiểu thực tế của học sinh.
8


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

- Một số phơng pháp luyện tập, sử dụng các dụng cụ luyện tập.
- Tìm hiểu thực trạng thể lực của học sinh thông qua kiểm tra
đánh giá đầu năm.
b . Biện pháp thực hiện:
- Nh vậy để học sinh có tích cực tập luyện nâng cao thể lực
trong các giờ dạy giáo viên cần chú ý những điểm cơ bản sau:
. Giảm lí thuyết, giảng giải đến mức hợp lý, để tranh thủ
thời gian cho học sinh luyện tập.
. Đổi mới cách tổ chức giờ học sao cho phù hợp với nội dung,
điều kiện cụ thể, giảm tối đa sự chờ đợi tập luyện, tạo điều
kiện cho học sinh tự quản.
. Tăng cờng áp dụng các phơng pháp trò chơi, thi đấu.
. Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá, tham gia đánh
giá.
. Không để giờ học căng thẳng, nặng nề, nên vui tơi,
hấp dẫn, nhẹ nhàng nhng hiệu quả cao.

Phiếu điều tra
1. Em hiểu thế nào là sức bền?
a) Khả năng của cơ thể chống lại mêt mỏi khi luyện
tập.
b) Khả năng lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
c) Cả a và b.
2. Sức bền đợc chia làm mấy loại:
a) Sức bền chung Sức bền chuyên môn.
b) Sức bền thể lực Sức bền riêng biệt.
9


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

c) Cả a và b.
3. Sức bền chung là gì?
a) Là khả năng của cơ thể khi thực hiện công việc
nói chung trong một thời gian dài.
b) Là khả năng của cơ thể khi làm việc trong một
thời gian ngắn.
c) Cả a và b.
4. Sức bền chuyên môn là gì?
a) Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu
một hoạt động lao động.
b) Là khả năng thực hiện bài tập TT trong một thời
gian dài.
c) cả a và b.
- Ngoài ra tôi còn sử dụng một phiếu học tập để đánh giá ý
thức luyện tập của học sinh và sự hiểu biết về phơng pháp
luyện tập của học sinh :
1. Em đã tự tập chạy bền bao giờ cha?
2. Em có định tập sức bền không ? tập theo hình thức
nào kế hoạch tập của em ra sao?.
3. Một học sinh nam cha tập chạy bao giờ ngay buổi đầu
tiên đã chạy 1000m theo em có tốt không?
4. Một bạn chạy bền xong đứng lại ngay đúng hay sai?
5. Sau khi tập bài thể dục xong một bạn tập chạy nhẹ
nhàng trong 4 - 5 phút theo vòng số 8 ở nhà nh thế có tốt hay
không?

10


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

- Kết quả cho thấy: vốn hiểu biết của các em về sức bền nhìn
chung còn nhiều hạn chế, không quan tâm đến luyện tập thể
lực, mặc dù biết rằng sức bền kém sẽ ảnh hởng rất nhiều đến
học tập cũng nh sự phát triển thể lực.
* Từ đó tôi nêu ra một vài kinh nghiệm về Phát huy tính
tích cựu của học sinh trong luyện tập chạy bền
- Trớc tiên tôi dạy học sinh cách đo mạch đập trớc và sau khi
luyện tập để biết lợng vận động .
. Bài tập phù hợp với mỗi học sinh về thể lực,giới tính mà
tập luyện cho vừa sức. Với học sinh có sức khoẻ bình thờng cần
chạy nhẹ nhành liên tục 6 phút hoặc chạy hết 500m trở lên mới
có tác dụng rèn luyện sức bền.
. Tập chạy nhẹ đến nặng: những buổi tập đầu tiên cần
chạy nhẹ nhàng với tốc độ chậm khoảng 2 3 phút hoặc 300
350m, sau đó tăng dần thời gian , khoảng cách tốc độ lên một
chút. Sau một số buổi tập khi cơ thể đã quen có thể nâng
dần từng chỉ tiêu. Cần theo dõi sức khoẻ của học sinh trong
quá trình tập bằng cách đặt ra những câu hỏi sau khi học
sinh luyện tập nh: có cảm thấy dễ chịu không , ăn ngon
miệng không, ngủ có tốt không, trạng thái cơ thể thế nào nếu
thấy những biểu hiện nêu trên đều tốt có thể nâng dần cự li
hoặc thời gian chạy, ngợc lại nếu thấy không tốt cần giảm mức
độ tập hoặc cho đi kiểm tra sức khoẻ để tìm hiểu nguyên
nhân và hớng khắc phục.
Tập thờng xuyên hằng ngày hoặc 3 - 4 lần/ tuần một
cách kiên trì, không nóng vội.

11


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

Trong một giờ học, sức bền phải đề học sau các nội
dung khác và bố trí ở cuối phần cơ bản.
. Tập chạy xong không dừng lại đột ngột, mà thực hiện
một số động tác hồi tĩnh trong vài phút.
. Song song với tập chạy, cần rèn luyện kĩ thuật bớc chạy,
cách thở trong khi chạy, cách chạy vợt qua một số chớng ngại vật
trên đờng chạy và các động tác hi tĩnh sau khi chạy....
. Ngoài ra để học sinh thực sự tích cực luyện tập thể lực
trong các giờ học tôi thờng xuyên thay đổi cách luyện tập ở
từng giờ học để học sinh không cảm thấy nhàm chán khi
luyện tập bằng cách sử dụng các phơng pháp luyện tập:
. Tập sức bền bằng trò chơi vận động hoặc tập một số
bài tập nh: Nhảy dây, tâng cầu tối đa, tập chạy phối hợp với
thở hai lần hít vào, ba lần thở ra hoặc chạy vợt chớng ngại
vật gặp trên đờng chạy tự nhiên....Kết hợp chạy với đi bộ và rút
ngắn dần cự li hoặc thời gian đi bộ để tăng cự li hoặc thời
gian tập.
. Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự
nhiên hoặc tập theo thời gian từ 3 phút đến 8, 9 ,10, 12 ,
20 ...phút.
. Tập sức bền bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền
nh: đi bộ thể thao, chạy cự li trung bình, chạy cự li dài. Cũng
có thể tập các môn cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi cự li trung
bình hay dài...
. Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm tại chỗ hoặc di
chuyển theo vòng số 8 khi đi bộ, chạy.... thời gian tập thích
hợp vào buổi sáng sớm ( hoặc sau khi tập bài thể dục sáng )
12


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

hoặc vào chiều tối trớc khi ăn cơm. Cũng có thể tập dới hình
thức đi dạo trên quãng đờng dài sau bữa ăn tối khoảng 1 giờ
hoặc trớc khi đi ngủ.
- Ngoài những phơng pháp luyện tập trên tôi còn áp dụng thêm
các dụng cụ luyện tập đợc trang bị và các dụng cụ tự làm vào
kết hợp cho học sinh luyện tâp nh: sử dụng các thanh chắn
làm chớng ngại vật, dây cao su, .... để nâng cao và tăng sức
chịu đựng cho học sinh.
- Với những hình thức tập luyện phong phú, phơng pháp tập
đơn giản, nếu có ý thức giữ gìn và nâng cao sức khoẻ bất kì
học sinh nào cũng có thể tập đợc. Điểm khó ở đây là cần hớng
cho học sinh luyện tập một cách kiên trì theo sức khoẻ cả ở
trên lớp cũng nh ở nhà.
4. Kiểm tra đánh giá:
Sau nhiều năm thực hiện tôi đã thu đợc một số kết quả :
-Chất lợng thể lực của học sinh đợc nâng lên .
-Kết quả học tập môn thể dục có nhiều chuyển biến
- Hàng năm nhiều HS đợc tuyển chọn vào đội tuyển chạyViệt
giã của huyện yờn minh và dành đợc những thành tích cao.
Kết luận:
-Mặc dù chất lợng đạt đợc cha cao song thông qua các giờ dạy
tôi có thể thấy học sinh đã có ý thức tích cực luyện tập không
còn các biểu hiện chạy cắt vòng, chạy bỏ vòng, chạy không hết
cự li yêu cầu, khi chơi trò chơi phát triển sức bền thì các em
tham gia rất nhiệt tình. Việc đợc luyện tập bằng các phơng
pháp khác nhau giữa các tiết học đã rèn cho học sinh ý chí
quyết tâm và nghị lực của bản thân
13


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

-Nhiều em đã có ý thức tự rèn luyện sức khỏe bằng phơng pháp
luyện tập sức bền: đi bộ , chạy,... vào buổi sáng
5. Đề xuất biện pháp :
- Qua việc nghiên cứu tôi đề xuất các biện pháp cụ thể nh sau:
. Trong các tiết học cần thờng xuyên thay đổi các phơng
pháp luyện tập chạy bền cho phong phú, không làm học sinh
nhàm chán trong việc luyện tập.
. Tạo cho học sinh hiểu đợc tầm quan trọng của việc
luyện tập chạy bền.
. Để học sinh có thể đánh giá việc rèn luyện của mình
đạt kết quả đến đâu GV cần phải thờng tổ chức các cuộc thi
chạy bền nhiều cự li từ quy mô lớp đến cấp trờng để tạo ra
hứng thú cho học sinh.
. Để đạt thành tích cao trong các cuộc thi trong thể thao
nên tổ chức thành các đội năng khiếu cho các môn khác nhau
để từ đó có thể tuyển chọn và luyện tập tốt hơn cho các em.
. Đa ra các bài tập rèn luyện sức bên phù hợp cho từng đối tợng học sinh để học sinh có thể luyện tập ở trờng và ở nhà.
6. Kết luận và kiến nghị
a. Kết luận chung:
- Việc áp dụng các phơng pháp rèn luyện thể lực trong quá
trình luyện tập thể lực đã góp phần nâng cao chất lợng cũng
nh nâng cao thể lực, ý thức rèn luyện, luyện tập của học sinh
trong các giờ học.
- Học sinh đợc vận động sáng tạo, vui chơi, tìm tòi nhng vẫn
đợc rèn luyện thể lực thờng xuyên.

14


Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền
_________________________________________________________________________

- Việc giảng dạy bộ môn thể dục muốn đạt hiệu quả cao trong
việc rèn luyện thể lực giáo viên cần tạo cho học sinh hứng thú
trong việc luyện tập và rèn luyện thể lực.
- Giáo viên cần nghiên cứu các phơng pháp luyện tập mới cũng
nh sáng tạo những dụng cụ luyện tập hỗ trợ cho học sinh luyện
tập.
- Cần phải tổ chức phù hợp một tiết dạy sao cho việc luyện tập
và rèn luyện một cách hợp lý không quá nặng về một phần nào
đó.
- Tạo cho học sinh ý thức tự quản, ý chí vơn lên, tham gia đánh
giá một cách công bằng, hợp lý nh vậy mới có thể phát huy hết
khả năng tố chất của học sinh.
b. Một số kiến nghị
- Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ hỗ trợ luyện tập.
- Mở các lớp chuyên đề bộ môn để giáo viên đi dự nâng cao
chuyên môn.
- Mở các lớp bồi dỡng học chuyên môn để có thể trao đổi các
phơng pháp tập luyện giữa các giáo viên.

TI LIU THAM KHO
1, Sỏch th dc lp 10, 11,12 NXB GD Vit Nam.
3, Cỏc bi kim tra ca hc sinh lp 10,11,12 qua cỏc nm hc.

15


Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong luyÖn tËp ch¹y bÒn
_________________________________________________________________________

XÁC NHẬN
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Mậu Duệ, ngày 10 tháng 11 năm 2015
NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thị Hiến

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×