Tải bản đầy đủ

Kh clb văn

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
***
Số: 05/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Mậu Duệ, ngày 1 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Bạn yêu Văn học
Nhằm triển khai tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” và thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2017-2018.
Triển khai kế hoạch rèn luyện kĩ năng sống trong các hoạt động phong trào của học
sinh do Nhà trường chỉ đạo. BCH Đoàn trường phối hợp với các tổ chuyên môn
triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ bạn yêu văn học, năm học 2017 2018 với các nội dung cụ thể như sau:
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Tạo cho các em học sinh một sân chơi tri thức lành mạnh; giúp các em tìm
hiểu kiến thức về các tác giả, các tác phẩm văn học trong chương trình THPT.
- Qua buổi sinh hoạt, giúp các em học sinh khắc sâu những kiến thức đã học
của môn Ngữ Văn để phục vụ tốt cho việc học tập. Từ đó góp phần thực hiện tốt
phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

2. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC:
2.1. Đối tượng: Học sinh khối lớp 10, 11, 12
2.2.Thời gian:
- Tổng duyệt, chạy chương trình: 14h30 thứ 5, ngày 15 tháng 03 năm 2018.
- Thời gian tổ chức vào lúc: 14h thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2018.
2.3. Địa điểm: tại sân trường Trường THPT Mậu Duệ.
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
1. Văn nghệ chào mừng.
2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
3. Tìm hiểu kiến thức bộ môn Ngữ Văn
4. Bế mạc.
4. THỂ LỆ VÀ HÌNH THỨC THI HIỂU BIẾT VỀ MÔN TOÁN, LÍ, HÓA
Cả 3 khối sẽ thành lập ra 4 đội thi, mỗi đội thi gồm 6 HS của cả 3 khối
10,11,12. Mỗi đội thi phải tự đặt tên cho đội thi của mình.
Hình thức thi: Bao gồm 3 nội dung.
Phần 1: CHÀO HỎI (10điểm)
Mỗi đội thi sẽ thể hiện một bài hát hoặc làm thơ, 1 bài vè về đội thi của
mình. Thời gian cho mỗi đội thi thể hiện phần chào hỏi từ 5 – 7 phút. Nếu đội nào
quá thời gian mỗi phút sẽ bị trừ 1 điểm.
Phần 2: KIẾN THỨC (50 điểm)
Mỗi đội thi sẽ được bốc thăm 4 gói câu hỏi, mỗi gói câu hỏi sẽ có 5 câu hỏi.
Trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được 10 điểm, nếu sai sẽ bị trừ 5 điểm. Trong
trường hợp đội bốc thăm trả lời sai thì cơ hội trả lời sẽ giành cho 3 đội còn lại (trả
lời đúng vẫn được cộng 10 điểm).
Vòng 3: TÀI NĂNG (40 điểm)


Mỗi đội thi sẽ đóng một tiểu phẩm thể hiện một nhân vật trong một tác phẩm
Văn học. (Không yêu cầu kịch bản giống như nguyên tác). Thời gian dành cho các
đội là 7 – 10 phút.
5. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG
- Trao giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích + Nhất 100.000 đồng + Nhì 80.000
đồng+ Ba 60.000 đồng + Khuyến khích 50.000 đồng
- Trao giải HS có diễn xuất tốt nhất 50.000 đồng
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, giáo viên (kể cả hợp đồng) và HS toàn
trường.
- Phụ trách công tác tổ chức: Đ/C Hà Đức Duy
- Dán Maket : Đ/C Trương Thanh Trà, Hoàng Thị Tươi
- Treo Maket: Đ/C Dương Minh Tiến + lớp trực tuần


- Âm thanh: Đ/C Dương Văn Nhã
- Dẫn chương trình : Đ/C Nguyễn Thị Loan – GV Ngữ Văn
- Văn nghệ: 04 tiết mục (Đ/C Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị
Thịnh phụ trách HS tập luyện).
- Thành phần Ban giám khảo
1. Đ/C Hoàng Văn Tưởng – Trưởng ban
2. Đ/C Nguyễn Thị Bích Mai – Thành viên
3. Đ/C Lê Thị Trang – Thành viên
- Thư kí tổng hợp kết quả sau các phần thi: Đ/C Dương Minh Tiến – Trưởng
ban, Trương Thanh Trà – thành viên.
- Phụ trách đội thi
+ Đội 1: Đ/C Vũ Thị Quyên, Hoàng Văn Hưng (kết hợp với GVCN) phụ trách HS
10C1, 11B1, 12A3.
+ Đội 2: Đ/C Khấu Thị Hồng, Phạm Mạnh Hùng (kết hợp với GVCN) phụ trách
HS 10C2, 11B2, 12A1.
+ Đội 3: Đ/C Mai Thảo Loan, Hoàng Văn Hải (kết hợp với GVCN) phụ trách HS
10C3, 11B3, 12A2.
+ Đội 4: GVCN các lớp 10C4, 12A4, 10C1 phụ trách HS lớp mình.
Trên đây là kế hoạch sinh hoạt câu lạc bộ Bạn yêu Văn học đề nghị các đồng
chí thực hiện nghiêm túc.
7. Ban cố vấn phụ trách câu hỏi phần thi kiến thức: Đ/C Hoàng Văn Tưởng,
Nguyễn Thị Thiên, Vi Thị Luận, Lê Thị Trang.
Nơi nhận:
- Chi bộ (k/h)
- Lưu VP đoàn

DUYỆT CỦA ĐOÀN TRƯỜNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
( Chủ nhiệm CLB )

NGUYỄN THỊ HÀ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×