Tải bản đầy đủ

GIÁO án làm QUEN với TOÁN 2017

GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN
CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HOẠT ĐỘNG : TOÁN
Đề tài : DẠY TRẺ NHẬN BIẾT ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 4 ĐỐI
TƯỢNG
Đối tượng : 4 – 5 tuổi
Thời gian : 20 – 25 phút
Số trẻ : 15 trẻ
Ngày soạn :

3 tháng 11 năm 2017

Ngày dạy : 7 tháng 11 năm 2017
Người soạn : Trần Thị Thanh Hương
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết kỹ năng đếm đến 4.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các câu hỏi đàm thoại

3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ
1. Địa điểm: - Trong lớp học
2. Đồ dùng:
- Của cô: 4 cái bát, 4 cái (Một số đồ chơi có số lượng 3, 4 đặt xung quanh
lớp)
- Của trẻ: mỗi trẻ 4 cái bát, 4 cái thìa
3. Nội dung tích hợp: - Âm nhạc
III. TIẾN HÀNH
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
Ôn định, gây hứng thú
- Hôn nay lớp 4 tuổi trường mần non
- Trẻ nghe
Mậu Long tổ chức hội thi bé tài năng
chưng trình của hội thi gồn có 3 phần
được bắt đầu gồm có
-Phần 1: Bé vui văn nghệ
1


- Phần :Bé thi tài năng
- Bé cùng vui chơi
- Không thể thiếu được cho nỗi cuộc thi
của chúng ta cùng đồng hành là ban
giám khảo chấn thi cho các đội thi của
chúng ta
1. Hoạt động 1: Bé vui văn nghệ
- Cô cho trẻ hát bài “Cháu yêu bà”
- Bài hát nhắc đến bạn nhỏ luôn thể hiện
tình cảm yêu quý với bà
+ Giáo dục : Vì vậy mỗi chúng ta đều
yêu thương bó mẹ ông bà cả lớp nhó
chưa.
- Cô chuyển sang hoạt động mới
2. Hoạt động 2: Bé thi tài năng
* Phân 1: Luyện kỹ năng đếm đến 3.
- Cô thấy lớp mình bạn cũng ngoan cô
cùng cả lớp đi thăm cửa hàng của nhà


bạn búp bê nào. Các cháu quan sát thật
kỹ xem cửa hàng nhà nhà bạn búp bê có
những đùng ,đồ chơi gì có số lượng là 3
nào.
+ Cháu tìm được gì?
+ Cháu đếm xem có mấy cái xẻng?
- Cô và lớp mình cùng kiểm tra xem bạn
tìm đúng chưa? (Cô cho cả lớp đếm).
+ Cháu tìm được cái gì đây?
- Các cháu quan sát thật kỹ xem, có
những đồ ùng gì có số lượng bằng 3 nữa
nao?
+ Có mấy cái quốc?
+ Cháu đếm xem có mấy cái quốc

- Trẻ nghe

- Trẻ hát
- Trẻ đàm thoại cùng
- Trẻ lắng nghe

- Cả lên tìm
- Cháu tìm được xẻng
- 3 Cái xẻng
- Trẻ đếm
- Trẻ nghe
- Cháu tìm được quốc
- Có 3 cái quốc
- Trẻ đếm

- Vậy tương ướng với thẻ số mấy nào?
- Số 3
+ Cả lớp thấy bạn tìm đúng yêu cầu của - Trẻ lắng nghe
cô chưa?
=> Cô dã cho lớp chúng ta đi thăm cửa
hàng nhà bạn búp bê .đã tìm được một số
đồ dùng đồ chơi có số lượng là 3 và số
ượng ít hơn 3 là 2
* Phần 2: Tạo nhóm có số lượng là 4.
- Cô thấy lớp mình bạn nào cũng giỏi
chúng mình cùng cô chơi trò chơi “dấu - Trẻ lắng nghe
2


tay”
- Cả lớp dấu hết tay ra sau lưng nào,tay
đâu tay đâu. Chúng mình lấy rổ ra trước
mặt nào
+ Các cháu nhìn xem trong rổ của mình
có đồ dùng gì?
- Các cháu lấy những chiếc bát ra xếp từ
trái qua phải.
-Đã có bát rồi muốn ăn cơm chúng
ninhphải lấy gì để xúc cơm đây?
- Các cháu lấy 3 chiếc thìa ra xếp bên
dưới mỗi cái bát là 1 cái thìa.
- Các cháu thấy nhóm bát và nhóm thìa
nhóm nào nhiều hơn?
- Các cháu cùng cô đếm xem có mấy cái
thìa? Vậy chúng ta đặt thẻ số mấy?
- Các cháu đếm xem có mấy cái bát?Và
đặt thẻ số mấy?
- Nhóm bát với nhóm thìa nhóm nào
nhiều hơn?
- Muốn hai nhóm đều bằng nhau chúng
phải làm như thế nào?
- Các cháu lấy thêm 1 cái thìa thêm vào
nhóm thìa.
- Các cháu đếm xem nhóm thìa. Có mấy
cái thìa? Cất thẻ số mấy? đặt thẻ số mấy?
- Các cháu đếm nhóm bát nào.
- Nhóm bát và nhóm thìa như thế nào với
nhau? Và cùng bằng mấy?
=> Có 3 cái thìa thêm một cái thìa bằng
4 cái thìa, số bát nhiều bằng số thìa và
cùng bằng 4.
- Cháu đếm lại hai nhóm 1 lần nưa nào
- Các cháu phát âm cùng cô nào “số 4”.
- Các cháu đếm lại số bát cùng cô nào.
- Tất cả có mấy cái bát?
- Cô cho trẻ quan sát một số đồ dùn xung
qua lớp có số lớp có số lương là 3 và 4
3. Hoạt động 3: Bé cùng vui chơi
- Hôm nay cô thấy lớp mình học rất giỏi
cô sẽ thưởng cho lớp mình 1 trò chơi đó
là trò chơi “tìm nhà”
- Các cháu nghe cô nói cách chơi: Cô đẫ
chuẩn bị 4 ngôi nhà trên 4 ngôi nhà có
3

- Trẻ lấy rổ ra trước mặt
- Bát và thìa
- Trẻ lấy bát ra xếp
- Thìa ạ
- Trẻ lấy thìa ra xếp
- Nhóm bát nhiều hơn
- Trẻ đếm đặt thẻ số 3
- Trẻ đếm đặt thẻ số 4

- Lấy thêm 1 cái
- Trẻ lấy thêm 1 cái thìa thêm vào
nhóm thìa
- Trẻ đếm Có 4 cái thìa. Cất thẻ số
3. đặt thẻ số 4.
- Bằng nhau và cùng bằng 4
- Trẻ lắng nhe
- Trẻ đếm
- Trẻ vừa cất vừa đếm
- Trẻ phát âm số 4
- Trẻ đếm
Tất cả có 4 cái bát
-Trẻ quan sát và tìm
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe cô nói cách chơi


chấm tròn từ 1 đến 4. các cháu vừa đi
vừa hát và khi nào nghe hiệu lệnh của cô
tìm “nhà nhà” các cháu hỏi “nhà nao
nào” cô sẽ nói nhà có 4 chấm tròn các
cháu chạy thật nhanh về nhà có 4 chấm
tròn.
- Luật chơi: khi nghe hiệu lệnh của cô
mới được chạy về nhà.
- Trẻ lên chơi trò chơi
- Cô cho trẻ lên chơi 2- 3 lần mỗi lần
chơi cô khen trẻ và sửa sai cho trẻ.
* giáo dục trẻ
* Kết thúc: - chuyển hoạt động

4


GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
HOẠT ĐỘNG : THỂ DỤC
Đề tài : : BẬT CHỤM TÁCH CHÂN QUA CÁC Ô
Đối tượng : 3 – 4 tuổi
Thời gian : 15 – 20 phút
Số trẻ : 15 trẻ
Ngày soạn :

3 tháng 11 năm 2017

Ngày dạy : 7 tháng 11 năm 2017
Người soạn : Trần Thị Thanh Hương
I. MUC ĐICH YÊU CÂU
1. Kiến thức
- Trẻ biết bật chụm tách chân liên tục qua các vòng thể dục
- Trẻ biết nhún bật bằng 2 chân nhẹ nhàng không chạm vào vòng
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng khéo léo bật nhanh, bật liên tiếp cho trẻ
- Rèn kỹ năng chơi tập thể
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng luyện tập
- Giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết trong khi ch ơi, chăm luy ện t ập th ể thao
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt.
II. CHUÂN BI
- Vòng cho trẻ bật, vòng cho trẻ tập bài tập phát triển chung, c ờ, bóng.
- Nhạc bài:Bé khỏe bé ngoan
III. TIÊN HANH
HOAT ĐÔNG CUA CÔ
HOAT ĐÔNG CUA TRE
*Ôn định tô chức
- Hôn nay trường Mần non Mậu Long tô
chức hôi thi Bé khỏe bé đẹp ,đến vơi hôi thi - trẻ nghe
của chúng ta hôm nay có các bạn nhỏ
đươcphân làm hai đôi chơi là đôi chơi số 1 là
và đôi chơi số 2.Để hôi thi bé khẻ bé đẹp
5


chúng ta đạt kết qua cao và đông hàng vơi
chúng ta là ban giám khao chấm thi cho 2
đôi chơi ,đạt kết qua cao.Vi vậy hai đôi thi
của chung ta thi thật tốt để đạt đươc nhưng
phàn quà mang vê tăng sinh nhật mẹ bạn
búp bê
- Phân 1: Be yêu thơ
-Phân 2: Đồng diễn
-Phân3:
1.Hoạt động1. Be yêu thơ
-Ca lơp ạ hôm nay là sinh nhật của mẹ bam
búp bê đấy , Cô và ca lơp đoc tăng cho mẹ
bạn búp bê bài thơ “Yêu me”
- Đàm thoại vê bài thơ, sau đó giáo dục
quà mang vê tăng sinh nhật mẹ bạn búp bê
2. Hoạt động 2: Đồng diễn
+ Khởi động
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho
trẻ đi vòng tròn kết hơp các kiểu đi khác
nhau:đi thường -> đi bằng mũi bàn chân ->
đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường
-> đi bằng mé bàn chân -> đi th ường ->chạy
chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi
thường.
- Khởi đông xong chúng minh thấy cơ thể
thế nào?
-Xếp thành 2 hàng doc
-Tập bài đôi hinh đôi ngũ: Nghiêm,nghỉ,quay
phai,trái
a Trong động
+ Bài tập phát triển chung
- Đông tác hô hấp: làm tiếng chú gà trống
gáy
- Đông tác tay 5: Tay thay nhau đưa thẳng ra
trươc , rôi ra sau, vừa làm vừa nói chèo
thuyên
- Đông tác chân 1 : Ngôi xôm đứng lên liên
tục
- Đông tác Bụng : Đua tay nên trên và cúi gập
người xuống tay chấm mũi bàn chân
6

- Trẻ đoc thơ

- Trẻ đi các ki ểu của Chân
thành,

- Trẻ xếp hai hàng

- 2x 4 nhip
- 2x 4 nhip
- 2x 4 nhip
- 2x 4 nhip
2x 4 nhip

- Trẻ nghe


- Đông tác bật: Bật tại chỗ
b. Vận động cơ bản: Bật chụm ,tách chân
qua các ô
Ca hai đôi đã hoàn thành rất xuất xắc phần
thi đông diễn của minh cô khen ca hai đôi
- Ca hai đôi đã sẵn sàng đến vơi phần thi
thứ hai chưa
- Phần thi thứ hai có tên là phần thi "Ai bật
giỏi"
- Ở phần thi này ban tô chức đã chuẩn bi cho
ca hai đôi nhưng chiếc ô và nhiệm vụ của ca
2 đôi ở phần thi này là phai bật chụm tách
chân qua các ô sao cho thật khéo léo và
không nhẵm vào ô Để cho ca hai đôi có th ể
thực hiện tốt phần thi này chúng minh quan
sát cô thực hiện trươc.
3.Hoạt động.3 Ai bật giỏi"
+ Cô làm mẫu lần 1: Không giai thích
+ Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa phân tích
đông tác:
- TTCB: Cô đứng sát vạch chuẩn 2 tay chống
hông khi có hiệu lệnh bật cô nhún chân lấy
đà bật chụm chân vào ô thứ nhất tách chân ở
ô thứ 2 và cô bật khéo léo sao cho chân
không chạm vào ô cô tiếp tục bật cho đến
hết rôi đi vê cuối hàng
- Mời trẻ khá lên thực hiện
- Cho trẻ thực hiện lần lươt cho đến hết
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ và nhận xét trẻ bật
ở lần đầu tiên)
- Cho trẻ thi đua giưa 2 đôi
- Từng thành viên của 2 đôi sẽ lần lươt bật
chụm tách chân qua nhưng chiếc vòng.
Trong thời gian là môt ban nhạc đôi nào lấy
đươc Ca 2 đôi lưu ý là mỗi 1 chạm vào vòng
- Xin chúc mừng ca hai đôi đã hoàn thành
xong phần thi thứ hai.
- Để biết kết qua chung cuôc của cuôc thi
ngày hôm nay cô mời ca hai đôi bươc vào
7

- Trẻ nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ nghe

- Trẻ khá nên tập

- Cô cho 2 đôi tập
- 1 vài cá nhâm tập

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe


phần thi cuối cùng có tên "Vê đích"
* Hoạt động 3: "Về đích"
- Trò chơi: Nem bong vào rô
- Cô cho trẻ chơi
- Cách chơi: Hai đôi sẽ xếp thành hai hàng
bạn Cô phổ biến cách chơi: cô đặt trước một
chiếc rổ nhiệm vụ phải ném trúng bóng vào rổ .
- Luật chơi: nếu bạn nào ném không trúng bóng
vào rổ thì quả bóng đó bị loại
- Cô tô ch ức cho trẻ ch ơi, cô bao quát trẻ và
kiểm tra kết qua chơi.
- Bây giờ cô và c a l ơp đếm số bóng đã đ ạt - Trẻ nghe
đươc và mang vê t ăng cho bạn búp bê để
trang trí nhà để b ạn búp bê làm xinh nhật
tăng mẹ
- Xin chúc mừng ca 2 đôi đã hoàn thành xong
3 phần thi của minh. Bây giờ là phần hôi
hôp nhất của hai đôi. Muốn biết đôi nào
chiến thắng chúng ta hãy cùng đếm số bóng.
( Cho trẻ đếm lần lươt số bóng của 2 đôi).
Công bố đôi giành giai nhất, giai nhi
- Trao phần thưởng
Hồi tĩnh
- Đi hít thở nhẹ nhàng theo nhạc.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×