Tải bản đầy đủ

GIÁO án làm QUEN với TOÁN 2017 (1)

GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN
CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HOẠT ĐỘNG : TOÁN
Đề tài : DẠY TRẺ NHẬN BIẾT ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 4 ĐỐI
TƯỢNG
Đối tượng : 4 – 5 tuổi
Thời gian : 20 – 25 phút
Số trẻ : 15 trẻ
Ngày soạn :

3 tháng 11 năm 2017

Ngày dạy : 7 tháng 11 năm 2017
Người soạn : Trần Thị Thanh Hương
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết kỹ năng đếm đến 4.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các câu hỏi đàm thoại

3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ
1. Địa điểm: - Trong lớp học
2. Đồ dùng:
- Của cô: 4 cái bát, 4 cái (Một số đồ chơi có số lượng 3, 4 đặt xung quanh
lớp)
- Của trẻ: mỗi trẻ 4 cái bát, 4 cái
3. Nội dung tích hợp: - Âm nhạc
III. TIẾN HÀNH
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
Ôn định, gây hứng thú
- Trẻ hát
- Hôn nay lớp 4 tuổi trường mần non
Mậu Long tổ chức hội thi bé tài năng
- Trẻ đàm thoại cùng
chưng trình của hội thi gồn có 3 phần
được bắt đầu gồm có
- Bé vui văn nghệ
- Trẻ lắng nghe
-Bé thi tài


- Bé cùng vui chơi
1. Hoạt động 1: Bé vui văn nghệ
- Cô cho trẻ hát bài “Cháu yêu bà”
- Bài hát nhắc đến bạn nhỏ luôn thể hiện
tình cảm yêu quý với bà
+ Giáo dục :
- Cô chuyển sang hoạt động mới
2. Hoạt động 2: Bé thi tài
* Phân 1: Luyện kỹ năng đếm đến 3.
- Cô thấy lớp mình bạn cũng ngoan cô
cùng cả lớp đi thăm cửa hàng của nhà
bạn búp bê nào. Các chúa quan sát thật
kỹ xem cửa hàng nhà nhà bạn búp bê có
những đùng ,đồ chơi nào có số lượng là
3 nào.
+ Cháu tìm được gì?


+ Cháu đếm xem có mấy cái xẻng?
- Cô và lớp mình cùng kiểm tra xem bạn
tìm đúng chưa? (Cô cho cả lớp đếm).
+ Cháu tìm được cái gì đây?
+ Có mấy cái quốc?
+ Cháu đếm xem có mấy cái quốc
+ Cả lớp thấy bạn tìm đúng yêu cầu của
cô chưa?
=> Cô chốt lại.
* Phần 2: Tạo nhóm có số lượng là 4.
- Cô thấy lớp mình bạn nào cũng giỏi
chúng mình cùng cô chơi trò chơi “dấu
tay”
- Cả lớp dấu hết tay ra sau lưng nào.
Chúng mình lấy rổ ra trước mặt nào
+ Các cháu nhìn xem trong rổ của mình
có đồ dùng gì?
- Các cháu lấy những chiếc bát ra xếp từ
trái qua phải.
- Có bát rồi muốn ăn cơm phải lấy gì xúc
đây?
- Các cháu lấy 3 thìa ra xếp bên dưới
dưới mỗi cái bát là 1 cái thìa.
- Các cháu thấy nhóm bát và nhóm thìa
nhóm nào nhiều hơn?
- Các cháu cùng đếm xem có mấy cái
thìa? Đặt thẻ số mấy?
- Các cháu đếm xem có mấy cái bát? Đặt
thẻ số mấy?

- Cả lên tìm
- Cháu tìm được xẻng
- 3 Cái xẻng
- Trẻ đếm
- Cháu tìm được quốc
- Có 3 cái quốc
- Trẻ đếm
- Rồi ạ
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lấy rổ ra trước mặt
- Bát và thìa
- Trẻ lấy bát ra xếp
- Thìa ạ
- Trẻ lấy thìa ra xếp
- Nhóm bát nhiều hơn
- Trẻ đếm đặt thẻ số 3
- Trẻ đếm đặt thẻ số 4
- Trẻ phát âm số 4
- Trẻ đếm
Tất cả có 4 cái bát


- Các cháu phát âm cùng cô nào “số 4”.
- Các cháu đếm lại số bát cùng cô nào.
- Tất cả có mấy cái bát?
- Nhóm bát với nhóm thìa nhóm nào
nhiều hơn?
- Muốn hai nhóm nhiều bằng nhau phải
làm như thế nào?
- Các cháu lấy thêm 1 cái thìa thêm vào
nhóm thìa.
- Các cháu đếm nhóm thìa. Có mấy cái
thìa? Cất thẻ số mấy? đặt thẻ số mấy?
- Các cháu đếm nhóm bát nào.
- Nhóm bát và nhóm thìa như thế nào với
nhau? Và cùng bằng mấy?
=> Có 3 cái thìa thêm một cái thìa bằng
4 cái thìa, số bát nhiều bằng số thìa và
cùng bằng 4.
- Cháu đếm lại hai nhóm 1 lần nưa nào.
- Các cháu cất nhóm bát vừa cất vừa đếm
và cất thẻ số. Cất tiếp nhóm thìa nào.
3. Hoạt động 3: Bé cùng vui chơi
- Hôm nay cô thấy lớp mình học rất giỏi
cô sẽ thưởng cho lớp mình 1 trò chơi đó
là trò chơi “tìm nhà”
- Các cháu nghe cô nói cách chơi: Cô đẫ
chuẩn bị 4 nhà trên nhà có chấm tròn từ
1 đến 4. các cháu vừa đi vừa hát và khi
nào nghe hiệu lệnh của cô tìm “nhà nhà”
các cháu hỏi “nhà nao nào” cô sẽ nói nhà
có 4 chấm tròn các cháu chạy thật nhanh
về nhà có 4 chấm tròn.
- Luật chơi: khi nghe hiệu lệnh của cô
mới được chạy về nhà.
- Cô cho trẻ lên chơi 2- 3 lần mỗi lần
chơi cô khen trẻ và sửa sai cho trẻ.
* giáo dục trẻ
* Kết thúc: - chuyển hoạt động

- Nhóm bát nhiều hơn
- Lấy thêm 1 cái
- Trẻ lấy thêm 1 cái thìa thêm vào
nhóm thìa
- Trẻ đếm Có 4 cái thìa. Cất thẻ số
3. đặt thẻ số 4.
- Nhiều bằng nhau và cùng bằng 4
- Trẻ lắng nhe
- Trẻ đếm
- Trẻ vừa cất vừa đếm
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe cô nói cách chơi

- Trẻ lên chơi trò chơi


GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
HOẠT ĐỘNG : THỂ DỤC
Đề tài : : BẬT CHỤM TÁCH CHÂN QUA CÁC Ô
Đối tượng : 3 – 4 tuổi
Thời gian : 15 – 20 phút
Số trẻ : 15 trẻ
Ngày soạn :

3 tháng 11 năm 2017

Ngày dạy : 7 tháng 11 năm 2017
Người soạn : Trần Thị Thanh Hương
I. MUC ĐICH YÊU CÂU
1. Kiến thức
- Trẻ biết bật chụm tách chân liên tục qua các vòng thể dục
- Trẻ biết nhún bật bằng 2 chân nhẹ nhàng không chạm vào vòng
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng khéo léo bật nhanh, bật liên tiếp cho trẻ
- Rèn kỹ năng chơi tập thể
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng luyện tập
- Giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết trong khi ch ơi, chăm luy ện t ập th ể thao
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt.
II. CHUÂN BI
- Vòng cho trẻ bật, vòng cho trẻ tập bài tập phát triển chung, c ờ, bóng.
- Nhạc bài:Bé khỏe bé ngoan
III. TIÊN HANH
HOAT ĐÔNG CUA CÔ
HOAT ĐÔNG CUA TRE
1.Hoạt động1. Be yêu thơ
-Ca lơp ạ hôm nay là sinh nhật của mẹ bam
búp bê đấy , Cô và ca lơp đoc tăng cho mẹ
bạn búp bê bài thơ “Yêu me”
- Đàm thoại vê bài thơ, sau đó giáo dục
- Hôn nay trường Mần non Mậu Long tô
chức hôi thi Bé khỏe bé đẹp ,đến vơi hôi thi


của chúng ta hôm nay có các bạn nhỏ
đươcphân làm hai đôi chơi là đôi chơi số 1 là
đôi gà con và đôi chơi số 2 vit con.Để hôi thi
bé khẻ bé đẹp chúng ta đạt kết qua cao và
đông hàng vơi chúng ta là ban giám khao
chấm thi cho 2 đôi chơi ,đạt kết qua cao.Vi
vậy hai đôi thi của chung ta gáng thi thật tốt
để đạt đươc nhưng phàn quà mang vê tăng
sinh nhật mẹ bạn búp bê
2. Hoạt động 2: Đồng diễn
+ Khởi động
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho
trẻ đi vòng tròn kết hơp các kiểu đi khác
nhau:đi thường -> đi bằng mũi bàn chân ->
đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường
-> đi bằng mé bàn chân -> đi th ường ->ch ạy
chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi
thường.
- Khởi đông xong chúng minh thấy cơ thể
thế nào?
-Xếp thành 2 hàng doc
-Tập bài đôi hinh đôi ngũ: Nghiêm,nghỉ,quay
phai,trái
a Trong động
+ Bài tập phát triển chung
- Đông tác tay 5: Tay thay nhau đưa thẳng ra
trươc , rôi ra sau, vừa làm vừa nói chèo
thuyên
- Đông tác chân 1 : Ngôi xôm đứng lên liên
tục
- Đông tác Bụng 3: Quay người sang hai bên
- Đông tác bật: Bật tại chỗ
b. Vận động cơ bản: Bật chụm ,tách chân
qua các ô
Ca hai đôi đã hoàn thành rất xuất xắc phần
thi đông diễn của minh cô khen ca hai đôi và
phần thưởng cho ca hai đôi là mỗi đôi sẽ
nhận đươc môt bông hoa. Xin chúc mừng ca
hai đôi
- Ca hai đôi đã sẵn sàng đến vơi phần thi
thứ hai chưa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×