Tải bản đầy đủ

dieu le

TỈNH ĐOÀN HÀ GIANG
BCH ĐOÀN HUYỆN YÊN MINH
***
Số:
- ĐL/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Yên Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

ĐIỀU LỆ

Tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi
phòng chống tác hại thuốc lá” năm 2017
I. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức, giáo viên và
học sinh tại các trường học về tác hại của thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi
trường không khói thuốc.
2. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, tạo cơ hội để các
em học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông PCTH thuốc lá thông
qua các buổi thi công khai.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Toàn thể các em học sinh đang học tại 04 trường: THPT Yên Minh, THPT
Mậu Duệ, Trung tâm GDNN – GDTX, PTDT Nội trú THCS&THPT Yên Minh.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Nội dung:
- Kiến thức về PCTH thuốc lá: Tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ
động; Gánh nặng bệnh tật và tổn thất kinh tế của việc sử dụng thuốc lá; Luật
phòng chống tác hại của thuốc lá và các quy định sử phạt vi phạm hành chính
trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; Lợi ích của việc thực hiện môi trường
không khói thuốc; Tiêu chí và các bước xây dựng trường học không khói thuốc.
- Ứng xử: xử trí các tình huống thường gặp trong truyền thông trực tiếp về
nhận thức; Kiến thức phòng chống tác hại thuốc lá; Thực hành các kỹ năng “Nói
không với thuốc lá”.
- Năng khiếu: thể hiện năng kiếu của đội thi bằng các hình thức sân khấu
hóa có gắn liền với nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.
2. Hình thức:
- Cuộc thi gồm 04 đội thi, mỗi trường sẽ lựa chọn lập thành 01 đội thi, mỗi
đội gồm có 06 thành viên tổ chức thi công khai trên diễn đàn sân khấu có đông
đảo khán giả xem, cổ vũ.
- Mỗi đội thi đều lần lượt thi đủ 03 phần thi gồm:
+ Phần 01: Chào hỏi - tài năng
1


* Đội thi sẽ thể hiện năng khiếu tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá
của đội qua các hình thức sân khấu hóa như: Hát, múa, kể chuyện, kịch,…
* Thời gian tối đa cho mỗi đội là 10 phút
* Tổng điểm cao nhất cho phần thi là 100 điểm
+ Phần 02: Thi kiến thức (gồm 10 câu hỏi)
* Bằng hình thức thi trắc nghiệm các đội lựa chọn phương án trả lời
* Đội trả lời đúng cộng 10 điểm, trả lời sai trừ 5 điểm
+ Phần 03: Thi hùng biện
* Bốc thăm câu hỏi và mỗi đội cử một đại diện trả lời câu hỏi
* Thời gian thảo luận trong đội sau khi bốc câu hỏi: 02 phút
* Thời gian hùng biện cho mỗi đội: 05 phút
* Tổng điểm cao nhất cho phần thi là 100 điểm
- Phần thi cho khán giả: Khán giả tham dự hội thi được tham gia phần thi
do ban tổ chức đưa ra, mỗi câu trả lời đúng sẽ được nhận 01 phần quà.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
- Luyện tập: từ 25/10 đến ngày 10/11/2017


- Thi công khai trên sân khấu: 19 giờ 00, thứ 7, ngày 11 tháng 11 năm 2017
2. Địa điểm:
Hội trường Nhà đa năng trường PTDT Nội trú THCS&THPT Yên Minh
V. PHƯƠNG PHÁP CHẤM THI, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Phương pháp chấm thi
- Ban giám khảo căn cứ vào biểu điểm, thang điểm và các hướng dẫn chấm
thi để thực hiện việc chấm thi và cho điểm công khai từng đội ở từng phần thi.
- Ban thư ký Hội đồng thi có trách nhiệm tập hợp kết quả thi của từng đội
thi ở mỗi lần thi và tổng hợp kết quả điểm thi cả 03 phần cho từng đội trình Hội
đồng thi xem xét, xếp loại giải thưởng.
- Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị người, hoặc cấp có thẩm quyền ra quyết
định xếp giải thành tích và mức thưởng cho cá nhân.
2. Xếp loại giải thưởng:
a. Giải chính thức (giải tập thể):
+ 01 Giải nhất
+ 01 Giải nhì
+ 02 Giải ba
b. Các giải phụ:
2


+ 03 giải thưởng cho khán giả.
VI. CÁC QUY ĐỊNH
- Điều lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi điều lệ. (Nếu có thay đổi Ban
Tổ chức sẽ thông báo cho các đội thi và thí sinh).
- Các đội không có mặt đúng thời gian quy định của Ban tổ chức (muộn
quá 10 phút so với thời gian sẽ bị trừ 5 điểm)
- Nếu thí sinh vi phạm điều lệ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ
khiển trách đến truất quyền tham dự cuộc thi.
- Chỉ có đội trưởng mới có quyền khiếu nại với Hội đồng thi và khiếu nại
phải gửi bằng văn bản.
Trên đây Điều lệ tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi phòng chống tác
hại thuốc lá” năm 2017 của BCH đoàn huyện Yên Minh./.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×