Tải bản đầy đủ

de 45 phut mon dia li lop 10 ki 2 copy

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

(Duyệt 175 bản)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017– 2018

Môn: Địa lí
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:………………

Họ và tên giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị Hà
Họ và tên học sinh………………………..Lớp:10…
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Bằng số:…..
Bằng chữ:…
Đề bài
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp đường
chuyển động là
A. Hướng gió, các dãy núi

B. Dòng sông, dòng
biển
C. Hướng gió, dòng biển
D. Tất cả các ý
trên
Câu 2: Phương pháp kí hiệu thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm
A. Phân bố với phạm vi rộng rãi
B. Phân bố không đồng đều
C. Phân bố theo dải
D. Phân bố thành những điểm cụ thể
Câu 3: Phương pháp bản đồ biểu đồ thể hiện
A. chất lượng của một đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ
B. số lượng của một đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ
C. giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ
D. khối lượng của một đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ
Câu 4: Để thể hiện sự phân bố dân cư người ta dùng phương pháp
A. Kí hiệu
B. Kí hiệu đường chuyển động
C. Bản đồ - biểu đồ
D. Chấm điểm
Câu 5: Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh
A. tám
B. chín
C. mười
D. mười một
Câu 6: Giờ quốc tế được lấy theo giờ của
A. Múi số 7
B. Múi số 0
C. Múi số 1
D. Múi số 23
Câu 7. Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời:
A. Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hỏa tinh, Trái đất, Thủy tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.
B. Thủy tinh, Hỏa tinh, Trái đất, Kim tinh, Mộc tinh, thổ tinh, Hải vương tinh, Thiên vương tinh.
C. Mộc tinh, Thiên vương tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Thủy tinh, Hải vương tinh.
D. Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.
Câu 8. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm không thay đổi vị trí là:
A. hai cực
B. hai chí tuyến
C. vòng cực
D. xích đạo


II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1 (4 điểm)
a. Kể tên 4 hang động mà em biết.
b. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
Câu 2(4điểm)
a. Tại sao mưa nhiều nhất ở xích đạo?
b. Căn cứ vào bản đồ các múi giờ, hãy tính ngày và giờ ở Việt Nam, biết rằng thời điểm đó, giờ
GMT đang là 24h ngày 31/12/2016.
BÀI LÀM:


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×