Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CLB bạn yêu văn học

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CLB BẠN YÊU VĂN HỌC
ST
T
1

Nội dung chương trình

Người thực hiện

Văn nghệ chào mừng

Lù Thị Dần

2

Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

Nguyễn Thị Loan

3


Nguyễn Thị Hà

4

Khai mạc chương trình sinh hoạt
CLB Bạn yêu Văn học
Thi tìm hiểu kiến thức Văn học

5

Trao giải cho các đội thi đạt giải

Nguyễn Thị Hà

6

Phát biểu của BCH Đoàn trường

Nguyễn Thị Bích Mai

7

Kết thúc chương trình sinh hoạt
CLB Bạn yêu Văn học, bế mạc

Nguyễn Thị Hà

8

Họp rút kinh nghiệm

Toàn thể CB, GV

Nguyễn Thị Loan

Ghi chú
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×