Tải bản đầy đủ

bccn kns

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mậu Duệ, Ngày 29 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH LỚP 11B1
I.

Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Vào tuần 4 các tháng 9,10,11,12
- Địa điểm: Phòng học lớp 11B1, sân trường (đối với các giờ học ngoại
khóa)
II.
Nội dung
GV hình thành cho HS một số kĩ năng cơ bản sau:
- Kỹ năng tự phục vụ bản thân: Trang phục gọn gàng, sắp xếp đồ dùng gia

đình, góc học tập, bảo vệ sức khỏe …
- Kỹ năng nhận thức: Nhận thức bản thân, nhận thức nguy hiểm đời sống,
nhận thức pháp luật ( tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tác hại của cây lá
ngón …)
- Kỹ năng bảo vệ bản thân: Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông, kỹ
năng tránh bị xâm hại cơ thể, kỹ năng ứng xử, kỹ năng an toàn khi tham gia lao
động.
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong chào hỏi, xưng hô, giới thiệu; kỹ năng ứng
xử khi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay mắc lỗi.
III. Cách thức tổ chức
1. Đưa nội dung GD KNS cho HS lớp chủ nhiệm vào giờ sinh hoạt lớp.
Trong các giờ sinh hoạt GVCN tổng kết hoạt động tuần qua, xem xét qua các lỗi vi
phạm của HS, chấn chỉnh những sai phạm, khiển trách hay cảnh cáo những trường
hợp sai phạm của HS. Sau đó là thông báo kế hoạch hoạt động trong tuần sắp tới,
nhắc nhở và phân công HS thực hiện theo kế hoạch . Ngoài ra GVCN kể hoặc đọc
những câu chuyện mang tính giáo dục cho cả lớp nghe và từ đó HS rút ra được
những bài học cần thiết cho bản thân mình hoặc tổ chức các trò chơi, xem phim…
2. Đưa GD KNS cho HS lớp chủ nhiệm vào trong buổi lao động. Trong các
buổi lao động GVCN giao nhiệm vụ cho các em hoàn thành và từ đó hình thành
cho các em kĩ năng bảo vệ bản thân đảm bảo an toàn khi tham gia lao động.
3. Đưa GD KNS cho HS lớp chủ nhiệm vào trong buổi sinh hoạt tập thể như
hoạt động ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp. GVCN tổ chức các trò chơi đề hình
thành cho các em kĩ năng làm việc , hợp tác theo nhóm giúp các em bạo dạn hơn.
Đồng thời các trò chơi dân gian này cũng đã thể hiện nét văn hóa truyền thống độc
đáo của một số dân tộc như đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo…
4. Đưa GDKNS và văn hóa truyền thống cho HS lớp chủ nhiệm thông qua
các hoạt động văn hóa văn nghệ. Trong hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo
Việt Nam 20/11, các em đã có cơ hội để thể hiện mình thông qua việc biểu diễn các
tiết mục văn nghệ. Qua đó các em được rèn luyện về các kĩ năng giao tiếp, ứng xử,


kĩ năng chào hỏi, kĩ năng thể hiện bản thân. Hội thi với các tiết mục múa đặc sắc
đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc như
Tày, Mông, Dao…
Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hà
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×