Tải bản đầy đủ

báo cao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 15 tháng 03 năm 2015
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: “Những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một
số bài tập nhằm phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh THPT”
Người thực hiện: Hoàng Văn Hưng
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ - huyện Yên Minh – Hà
Giang.
Nhiệm vụ được giao: Giáo viên giảng dạy môn Thể dục.
Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày: 10 / 09 / 2013 đến
ngày 01/ 03 /2015.
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Trong tập luyện và thi đấu Cầu lông, yếu tố thể lực là rất quan trọng và
góp phần quan trọng vào kết quả thi đấu. Vì vậy việc đưa các bài tập bổ trợ phát
triển thể lực vào trong giờ học môn Cầu lông từ lớp 10 là một yếu tố cần thiết và
rất quan trọng trong việc nâng cao thể lực chuyên môn từ đó học sinh mới có thể
đáp ứng được các yếu tố kỹ chiến thuật mà chương trình SGK đã bắt buộc.
Là một giáo viên thể chất tôi thấy việc tìm được phương án tối ưu để

mang lại hiệu quả tập luyện cho học sinh là một vấn đề cần làm, một việc làm
thiết thực. Tìm ra được những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, bất hợp lý mạnh
dạn nói ra để đem lại hiệu quả cũng là việc cần làm, cần nghiên cứu. Do vậy tôi
cần trao đổi với đồng nghiệp những tâm tư cá nhân vấn đề để mọi người cùng
nghiên cứu. Đó cũng là lý do tôi chọn viết đề tài: “Những bất cập trong giảng
dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho
học sinh THPT”.
2. Phạm vi triển khai thực hiện:
- Đề tài chỉ tập chung nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thể
lực chuyên môn cho học sinh
- Đề tài chỉ tập thực hiện cho học sinh trường THPT Mậu Duệ năm học 2013
- 2014 và năm học 2014 - 2015
3. Mô tả sáng kiến:
- Tìm hiểu, nghiên cứu phân phối chương trình, sách giáo khoa và thực tiễn
dạy học môn cầu lông ở lớp 10 + 11 + 12 THPT (Chương trình sách giáo khoa).


- Vận dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thể lực chuyên môn môn
cầu lông cho học sinh trường THPT Mậu Duệ.
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:
Trong năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015 trong quá trình giảng dạy tôi
nhận thấy việc đem vào áp dụng các bài tập bổ trợ vào môn học Cầu lông cho
các em học sinh, tôi thấy thể lực chuyên môn của các em được nâng lên rõ rệt.
Từ đó các em năm bắt kỹ thuật được tốt hơn. Giờ học của các em sinh động hơn,
không bị nhàm chán, gò bó. Khi các em vui chơi thể thao (chơi cầu lông) ở
ngoài giờ học, ở nhà, ở các câu lạc bộ ở địa phương cũng tốt hơn. Và nhất là các
buổi đấu tập, các em đã nhanh nhẹn hơn, bền bỉ hơn trong từng xéc đấu.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
Sáng kiến đã tạo thêm kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy và huấn luyện
môn Thể dục cho học sinh trong trường THPT Mậu Duệ.
6. Đề nghị, đề xuất:
- Không có
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Vũ Quốc Sơn

Hoàng Văn Hưng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×