Tải bản đầy đủ

bản nhận xét cá nhân

S GD & T H GIANG
TRNG THPT MU DU

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do Hnh phỳc

Bản tự nhận xét quá trình thử việc

Kính gửi : - Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Giang;
- Hội Đồng xét chuyển nghạch - bậc công chức
Trờng

THPT Mu Du

Tên tôi là : Lự Th Dn
Ngày tháng năm sinh : 24/2/1990
Nơi sinh : ng Vn H Giang
Trình độ chuyên môn : Đại Học S Phạm Lch s
Đơn vị công tác : Trờng THPT Mu Du
Qua 12 tháng công tác tại trờng bản thân tôi đã đạt đợc
những kết quả nh sau :

1. Phẩm chất đạo đức :
Luôn có phẩm chất đạo đức tốt. Có lối sống lành mạnh, tác
phong đúng mực, luôn hoà nhã với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp,
luôn sống khiêm tốn, thật thà, trung thực và thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, chống tiêu cực. Đặc biệt là công tác phòng chống
các tệ nạn xã hội nh cờ bạc, ma tuý, mại dâm. Không vi phạm đạo
đức Nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế cơ quan, quy
chế chuyên môn.
2. Năng lực, trình độ và kết quả trong thời gian thử việc :
* Công tác chuyên môn :
Trong thời gian tập sự, bản thân tôi luôn thực hiện nghiêm túc
quy chế chuyên môn, soạn giảng đầy đủ theo đúng phân phối
chơng trình, ra vào lớp đúng giờ, không cắt xén chơng trình,
hoàn thành chuyên môn theo đúng thời gian quy định.


Bản thân tôi luôn tự

học hỏi kinh nghiệm để nâng cao

nghiệp vụ chuyên môn nh : đi thm lớp dự giờ, đọc tài liệu tham
khảo, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn i mi phơng pháp dạy và
nâng cao năng lực dạy học nhằm nâng cao chất lợng giờ dạy. Kết
quả cụ thể nh sau :
- Kết quả đánh giá dự giờ của tổ chuyên môn :
+ Tổ dự đợc tổng số tiết : 12 tiết.
Trong đó :
Khá :.. tiết
TB :.. tiết.
Không có giờ yếu.
- Tổng số tiết tự đi dự : 14
Đánh giá chất lợng các lớp thực dạy năm học 2010 2011 nh
sau :
+ Ting Anh khi 12 : Đạt 40% từ trung bình trở lên
* Hạn chế về công tác chuyên môn : Là GV mới ra trờng kinh
nghiệm giảng dạy còn nhiều hạn chế nên tỉ lệ HS đạt tỉ lệ
khá giỏi cha cao
- Kết quả 2 mặt giáo dục :
* Những mặt đã đạt đợc :
Trong quỏ trỡnh cụng tỏc tụi luụn tham gia nhit tỡnh cỏc phong tro ca nh


trng
* Những mặt hạn chế trong công tác: Do mới ra trờng, kinh
nghiệm còn hạn chế nên nhiều khi cha có biện pháp trong công tác
thực hiện, còn bị động trong các kế hoạch.
- Kết quả các công tác khác :
Công tác công đoàn : Tham gia nhiệt tình và đóng góp các
khoản đầy đủ do cấp trên phát động nh : Thăm hỏi, động viên
kịp thời đồng nghiệp lúc ốm đau.
Công tác Đoàn thanh niên :
Trờn cng v l bớ th on trng, Thc hin tt cụng vic chi B nh
trng cng nh on cp trờn Giao; Thc hin ỳng theo ngh quyt on trng
v iu l ca on./.
Hạn chế :


- Công tác phê và tự phê cha cao. Cha nêu đợc ý kiến riêng.
3. ý thức tổ chức, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ
quan :
Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm và triệt
để Nội quy, Quy chế của Ngành, cơ quan đề ra.
Luôn phát huy hết nội lực của bản thân để thực hiện công
việc đạt hiệu quả cao nhất.
Có trách nhiệm trớc mọi công việc khi đợc tổ chức phân
công.
\4. Việc chấp hành đờng lối, chủ trơng chính sách của Đảng
và Nhà nớc :
Luôn chấp hành tốt đờng lối, chủ trơng chính sách của Đảng
pháp luật của Nhà nớc, không làm điều xấu ảnh hởng đến uy tín
của bản thân và cơ quan.
Luôn an tâm công tác, tự giác học tập để không ngừng nâng
cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
Tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết do cấp
trên tổ chức.

Xác nhận của tổ chyên
môn
T trng

Mu Du, ngy 08 thỏng 09 nm 2011
Ngi t nhn xột

Bn Vn Dng
Hong Vn Tng

Xác nhận của ban giám hiệu
Hiệu trởng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×