Tải bản đầy đủ

SKKN dạy trọng âm Tiếng ANh 12

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

MỤC LỤC
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
1. Cơ sở lý luận
2. Cơ sở thực tiễn
II. Mục đích sáng kiến kinh nghiệm
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
IV. Kế hoạch nghiên cứu
PHẦN 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Nội dung lý luận
1. Trọng âm là gì?
2. Vì sao cần nắm vững trọng âm?
3. Học trọng âm như thế nào?
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
1. Khảo sát thứ nhất
2. Khảo sát thứ hai
III. Những biện pháp đã thực hiện
1. Trong các giờ học Tiếng Anh

2. Trong buổi ngoại khoá Tiếng Anh
IV. Kết quả thực hiện có so sánh đối chứng
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Những đánh giá cơ bản về sáng kiến kinh nghiệm
II. Các đề xuất và khuyến nghị
PHẦN 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trường THPT Phúc Thọ

1

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LY NGA
Sinh ngày: 15 – 12 – 1978
Năm vào ngành: 2005
Chức vụ: giáo viên
Đơn vị: Trường THPT Phúc Thọ
Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ
Hệ đào tạo: Chính quy
Bộ môn giảng day: Tiếng Anh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trình độ chính trị: sơ cấp

Trường THPT Phúc Thọ

2

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
1. Cơ sở lý luận:


Tiếng Anh là môn học đã và đang được thực hiện đổi mới đi đầu tại các
trường trung học phổ thông. Bộ GD- ĐT đã xây dựng phương án thay đổi
( nâng cao ) chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên cả nước. Có thể thấy
Tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung đang là tiêu điểm được quan
tâm và phát triển mạnh mẽ. Để đổi mới và nâng cao chất lượng học ngoại
ngữ cần nhiều giải pháp đồng bộ mà trước hết phải đổi mới phương pháp
dạy và học.
Tiếng Anh hiện nay đang được dạy theo đường hướng giao tiếp và
đường hướng lấy người học làm trung tâm. Để có thể giao tiếp được bằng
Tiếng Anh, học sinh phải sử dụng được hai kỹ năng nghe và nói tốt. Vậy
giáo viên và học sinh phải làm gì để đạt được mục tiêu này? Điều này đòi
hỏi nhiều yếu tố, trong đó việc giúp học sinh nắm vững được trọng âm các
từ trong Tiếng Anh là tương đối quan trọng. Việc phát âm đúng trọng âm
từ Tiếng Anh sẽ giúp cho việc giao tiếp bằng tiếng Anh được tiến hành
thuận lợi hơn, tránh được những hiểu nhầm trong giao tiếp.
2. Cơ sở thực tiễn:
Từ thực tế giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm , tôi nhận thấy rằng các kiến
thức ngôn ngữ nói chung và kiến thức về trọng âm Tiếng Anh nói riêng
đang được dạy trong chương trình THPT chỉ ở mức độ thực hành, không
giải thích. Học sinh chỉ cần nghe và nhắc lại cho đúng một số từ cho sẵn.
Nội dung về trọng âm Tiếng Anh chỉ được giới thiệu ở phần Language
focus của các bài là Unit 3, Unit 4 và Unit 5 lớp 12. Học sinh chỉ được

Trường THPT Phúc Thọ

3

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

nghe băng về cách đọc trọng âm một số từ và sau đó nhắc lại. Tuy nhiên,
trong các bài kiểm tra và các đề thi tốt nghiệp THPT hoặc thi tuyển sinh
vào đại học, cao đẳng lại thường có phần câu hỏi về trọng âm. Qua tìm
hiểu kết quả các bài kiểm tra của học sinh, tôi nhận thấy học sinh thường
không làm đúng các câu hỏi thuộc phần kiến thức về trọng âm. Ngoài ra
tôi cũng nhận thấy hầu hết học sinh khi nói Tiếng Anh đều không chú ý
đến trọng âm của các từ mà chỉ nói một cách đều đều, điều này làm giảm
đi hiệu quả của việc sử dụng Tiếng Anh.
II.

MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
Từ các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nêu trên, tôi đã quyết định thực

hiện đề tài có tên gọi “ Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững
trọng âm từ trong Tiếng Anh”. Mục đích của đề tài này là:
- Thứ nhất, làm cho học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc sử
dụng đúng trọng âm Tiếng Anh, từ đó giúp các em có ý thức về trọng
âm trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình.
- Thứ hai, giúp học sinh nói Tiếng Anh một cách chính xác, đảm bảo
chuẩn kiến thức môn học, qua đó giúp học sinh giải quyết được phần
câu hỏi về kiến thức trọng âm trong các bài kiểm tra hoặc các bài thi tốt
ngiệp và đại học.
- Thứ ba, đề tài này có thể giúp giáo viên dạy ngoại ngữ có thêm một vài
gợi ý nhỏ trong việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh.
III.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Đề tài này được nghiên cứu và thực hiện với học sinh lớp 12A1 và đối

chứng ở học sinh lớp 12A2 trường THPT Phúc Thọ trong năm học 20092010, đồng thời có tham khảo thêm ý kiến của các thầy cô giáo dạy Tiếng
Anh trường THPT Phúc Thọ.
Trường THPT Phúc Thọ

4

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

IV.

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:

- Các phương pháp sử dụng:
+ Dự giờ dạy của các đồng nghiệp.
+ Phỏng vấn và kiểm tra để tìm hiểu thực trạng.
+ Thực nghiệm các biện pháp có so sánh đối chứng.
+ Kiểm tra kết quả sau khi thực hiện đề tài.
- Thời gian thực hiện đề tài: trong năm học 2009-2010.

Trường THPT Phúc Thọ

5

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
I.

NỘI DUNG LÝ LUẬN:
1. Trọng âm là gì?
Theo Peter Roach trong “ English phonetics and phonology”, trọng âm

của một từ là âm được phát âm nổi bật hơn so với các âm còn lại. Âm có
trọng âm có ít nhất bốn đặc điểm khác biệt sau:
- có âm lượng ( loudness) lớn hơn các âm còn lại,
- có trường độ( length ) dài hơn các âm còn lại,
- có cao độ ( pitch ) cao hơn các âm còn lại,
- nguyên âm của âm có trọng âm có đặc điểm ( quality ) khác với đặc
điểm của các nguyên âm còn lại trong cùng một từ.
Thông thường bốn yếu tố trên thường xuất hiện cùng nhau trong một
âm có trọng âm. Tuy nhiên, đôi khi chỉ một hoặc hai yếu tố cũng làm nên
trọng âm của một từ. Các yếu tố trên có tầm quan trọng không giống nhau,
trong đó cao độ và trường độ là hai yếu tố quan trọng nhất, giúp người
nghe dễ dàng nhận ra trọng âm của một từ. Âm có trọng âm được đọc nhấn
hơn các âm khác khoảng nửa âm và đọc gần như âm kéo dài.
2. Vì sao cần nắm vững trọng âm?
Trọng âm là một bộ phận cấu thành nên Tiếng Anh. Việc nắm vững
trọng âm giúp người học tiến gần hơn tới khả năng sử dụng Tiếng Anh một
cách lưu loát, giúp cho quá trình giao tiếp diễn ra một cách tự nhiên hơn,
tránh được những hiểu lầm và sai sót trong giao tiếp.
Ngoài ra, với học sinh trung học phổ thông, việc thành thạo trong phát
âm đúng trọng âm còn giúp các em làm đúng các câu hỏi về kiến thức

Trường THPT Phúc Thọ

6

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

trọng âm trong các bài kiểm tra, bài thi học kì, thi tốt nghiệp hoặc thi đại
học.
3. Học trọng âm như thế nào?
Giống như mọi kiến thức ngôn ngữ, trọng âm cũng có những quy tắc
riêng của nó. Người học có thể tìm mua những cuốn sách viết về trọng âm
và học theo các quy tắc trong đó. Với các quy tắc cố định, người học chỉ
cần học thuộc lòng và làm thật nhiều bài tập. Tuy nhiên các quy tắc đều có
ngoại lệ. Người học cần chú ý hơn tới các ngoại lệ này.
Ngoài ra, người học có thể học trọng âm bằng nhiều cách khác nhau
như: học trong quá trình giao tiếp, học khi lắng nghe giáo viên giảng bài,
học khi nghe các chương trình phát bằng Tiếng Anh, hoặc bằng cách tra từ
điển. Và chỉ có luyện tập và luyện tập thường xuyên mới giúp cho mọi
người học thành công trên con đường chinh phục ngôn ngữ.
II.

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:

Qua thăm dò ý kiến của nhiều đồng ngiệp và học sinh, đồng thời qua thực tế
giảng dạy , tôi nhận thấy học sinh khi học Tiếng Anh từ bậc trung học cơ sở
đến hết lớp 11 của bậc THPT hầu như không được học về trọng âm Tiếng
Anh. Hầu hết giáo viên không có thời gian hoặc không chú ý hướng dẫn cho
học sinh về vấn đề này. Giáo viên khi chữa lỗi cho học sinh chỉ chú ý đến
cách dùng từ, lỗi ngữ pháp hoặc lỗi phát âm sai chứ không chữa lỗi về nhấn
trọng âm. Hầu hết học sinh không có khái niệm về nhấn trọng âm khi phát âm
Tiếng Anh.
Học sinh có thể biết về trọng âm khi xem phần Glossary ở cuối sách giáo
khoa. Tuy nhiên rất nhiều học sinh không xem đến phần này hoặc có xem
nhưng chỉ chú ý nghĩa của từ mà không để ý đến cách phát âm hay trọng âm
của từ.

Trường THPT Phúc Thọ

7

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Đặc biệt là có một số giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của
việc phát âm đúng trọng âm Tiếng Anh trong giao tiếp nên chưa chú trọng đến
việc rèn luyện để nói cho đúng trọng âm.
Trước khi thực hiện đề tài, tôi đã thực hiện 2 khảo sát về sự hiểu biết về
trọng âm của học sinh và thực trạng dạy học phần trọng âm.
1. Khảo sát thứ nhất: là khảo sát về khả năng sử dụng trọng âm Tiếng Anh
của học sinh lớp 12A1 và 12A2 của trường THPT Phúc Thọ với trình độ
tương đương nhau, có kết quả học tập môn Tiếng Anh ở lớp 11 tương đương.
Tôi đã phát cho mỗi học sinh một phiếu gồm 5 câu hỏi về trọng âm Tiếng Anh
và yêu cầu các em làm trong vòng 5 phút. Các từ trong phiếu được chọn từ
unit 1 chương trình Tiếng Anh lớp 12 khi học sinh vừa học xong bài này. Phiếu
câu hỏi có nội dung như sau:

Choose the word whose stress pattern is different from that of the rest.
1. A. caring

B. secure

C. willing

D. project

2. A. family

B. active

C. discuss

D. happy

3. A. garbage

B. mischievous

C. daughter

D. member

4. A. reserved

B. importance

C. photograph

D. decide

5.A. secondary

B. attempt

C. biologist

D. obedient

Trường THPT Phúc Thọ

8

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Kết quả số học sinh làm đúng số lượng câu hỏi ở mỗi lớp như sau ( có kèm
theo tỉ lệ phần trăm):
Lớp

Sĩ số Đúng 5 Đúng 4 Đúng 3 Đúng 2 Đúng 1 Sai

12A1 51

câu
5hs

câu
6hs

câu
5hs

câu
11hs

câu
14hs

5câu
10hs

12A2 53

9,8%
4hs

11,7 %
6hs

9,8 %
5hs

21,5 %
12hs

27,6
12hs

19,6 %
14hs

7,4 %

22,2 %

9,5 %

22,2 %

22,2 %

26,5 %

Từ kết quả trên có thể thấy rằng chỉ khoảng 30% học sinh đạt mức
trung bình trở lên với phần kiến thức về trọng âm và khoảng 20% học sinh
không làm đúng câu hỏi nào về trọng âm. Sau khi học sinh trả lời ở phiếu
xong, tôi tiếp tục yêu cầu ngẫu nhiên một số em học sinh phát âm các từ trong
phiếu. Kết quả là, hầu hết các em đều không phát âm đúng trọng âm của các
từ đó kể cả những em đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi trên phiếu. Như vậy có thể
thấy kiến thức về trọng âm của học sinh là tương đối yếu. Ngay cả những em
nắm được lý thuyết thì cũng yếu về thực hành.
2. Khảo sát thứ hai:
Tôi đã thực hiện khảo sát về thực trạng dạy học phần kiến thức về trọng
âm Tiếng Anh của giáo viên Tiếng Anh trường THPT Phúc Thọ. Qua dự giờ
một số tiết dạy và qua phỏng vấn, tôi nhận thấy giáo viên đã có nhắc tới trọng
âm từ khi dạy từ mới nhưng không thường xuyên. Ở phần Language focus
của Unit 3, Unit 4 và Unit 5 lớp 12, giáo viên chỉ cho học sinh nhắc lại những
từ có trong sách giáo khoa, không có thêm bài tập hay giải thích gì về trọng
âm.
Từ thực trạng trên, tôi đã thực hiện một số biện pháp để cải thiện khả năng
sử dụng trọng âm Tiếng Anh của học sinh ở lớp 12A1 và đối chứng ở lớp
Trường THPT Phúc Thọ

9

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

12A2. Học sinh ở 2 lớp này có trình độ tương đương nhau. Các biện pháp
được chia thành hai nhóm: nhóm một gồm các biện pháp được thực hiện
trong các giờ dạy Tiếng Anh theo phân phối chương trình và nhóm hai gồm
các biện pháp được thực hiện trong giờ ngoại khoá Tiếng Anh.
III.

NHỮNG BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Trong các giờ học Tiếng Anh :
a. Biện pháp 1:
Khi dạy từ mới tôi luôn chú trọng đến trọng âm của các từ bằng cách
sử dụng dấu nhấn trọng âm cho các từ mới đó và yêu cầu học sinh phải ghi
cả phần đó vào vở. Khi cho học sinh đọc từ, tôi cũng chú ý sửa cho học
sinh nếu thấy các em đọc chưa đúng trọng âm bằng cách phát âm lại chính
xác từ bị các em đọc sai và yêu cầu các em đọc lại cho đúng.
b. Biện pháp 2:
Khi sử dụng Tiếng Anh, tôi luôn chú ý nói đúng trọng âm và ngữ điệu để
hướng và tạo cho học sinh thói quen nghe một cách chính xác. Để làm
được điều này, tôi luôn phải tự rèn luyện kĩ năng nói của mình sao cho thật
chuẩn bằng nhiều cách như: nghe và luyện theo băng, sử dụng từ điển để
tra những từ mình chưa chắc chắn, nghe các chương trình phát bằng Tiếng
Anh trên truyền hình hoặc radio,…
c. Biện pháp 3:
Đây là biện pháp được sử dụng trong các tiết Language focus của Unit
3, Unit 4 và Unit 5. Do thời gian dành cho phần stress trong mỗi tiết
Language Focus chỉ từ 10 dến 15 phút nên chỉ đủ thời gian cho học sinh
nghe băng và lặp lại cách phát âm của các từ. Giáo viên không có thời gian
để giải thích cho học sinh một số quy tắc chung liên quan đến trọng âm. Vì
vậy học sinh chỉ nắm được trọng âm của những từ có trong sách giáo khoa.
Trường THPT Phúc Thọ

10

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Do dó trước mỗi tiết dạy Language Focus của các Unit 3, Unit 4 và Unit 5,
tôi đều yêu cầu học sinh xem trước phần “stress” ở nhà, chia lớp thành các
nhóm gồm 6 học sinh và yêu cầu các nhóm tìm thêm các từ có cách thức
nhấn trọng âm tương tự, viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm về trọng âm
vào bảng phụ trước. Mỗi nhóm chuẩn bị 3 câu hỏi.
Ở lớp, tôi tiến hành dạy phần trọng âm như sau:
- Trước tiên tôi cho học sinh nghe băng 1 lần để nhận biết trọng âm của
các từ sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại theo băng 2 lần.
- Tôi kiểm tra lại vị trí trọng âm của các từ xem học sinh đã nắm dược
chưa.
- Cho học sinh nghe phần “ Practise reading aloud the sentences” và gọi
một số học sinh đọc lại.
- Cuối cùng tôi tổ chức cho các nhóm trao đổi bảng phụ với nhau, làm
bài tập trên các bảng phụ đó.
d. Biện pháp 4:
Đây là biện pháp quan trọng nhất của đề tài này dựa theo câu thành ngữ
“Practice makes perfect”. Trước mỗi giờ học tôi chuẩn bị trước 2 câu hỏi
trắc nghiệm về trọng âm với yêu cầu “ Choose the word whose stress is
differently placed from the other words” ( Chọn từ có vị trí trọng âm khác
với các từ còn lại).Các từ được chọn trong 2 câu hỏi này là những từ sẽ
được sử dụng trong giờ học đó. Hai câu hỏi này có thể viết trước ở bảng
phụ, hoặc soạn trên bài giảng điện tử để trình chiếu trên máy chiếu. Cuối
mỗi giờ học, tôi dành từ 30 giây đến 1 phút để học sinh trả lời hai câu hỏi
đó và phát âm những từ ở trong hai câu hỏi đó. Học sinh nào có đáp án
đúng và phát âm chính xác trọng âm của các từ đó sẽ nhận được một phiếu
điểm thưởng. Phiếu này dùng để cộng điểm cho học sinh vào các bài kiểm
tra 15 phút, 1 tiết hay kiểm tra học kì theo tỉ lệ:
+ 2 phiếu = 1 điểm bài kiểm tra 15 phút.
Trường THPT Phúc Thọ

11

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

+ 4 phiếu = 1 điểm bài kiểm tra 45 phút.
+ 6 phiếu = 1 điểm bài kiểm tra học kì.
Biện pháp này được thực hiện trong các giờ dạy của 16 đơn vị bài học
và các bài Test yourself. Như vậy sau mỗi tiết học, học sinh sẽ nắm được
trọng âm của 8 từ và sau 86 tiết học của 16 đơn vị bài học và 6 bài Test
yourself, học sinh đã được luyện tập trọng âm với 688 từ.
Khi tôi thực hiện biện pháp này, tôi nhận thấy học sinh muốn trả lời
đúng và đọc đúng thì sẽ phải chú ý lắng nghe hơn. Đồng thời phiếu điểm
thưởng có tác dụng kích thích học sinh chú ý học tập, hăng hái xung phong để
được trả lời câu hỏi. Ngoài ra nó cũng giúp học sinh cải thiện điểm số của
mình một cách chính đáng và giúp giáo viên đánh giá học sinh một cách
chính xác hơn.
Các câu hỏi cho phần này được liệt kê trong bảng sau.
Unit 1
Reading
1: A. caring

B. household

C. believe

D. problem

2: A. pressure

B. supportive

C. possible

D. parent

1:A.before

B.decision

C.important

2:A.family

B. secret

C. person

Speaking
D.personal
D. member

Listening
1:A.together

B. dinner

C. leftover

D. children

2:A.excited

B. often

C. crowded

D. rarely

1:A.prepare

B. allow

C. finish

D. discuss

2:A.permit

B. different

C. grandfather

D. idea

Writing

Language Focus
Trường THPT Phúc Thọ

12

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

1:A. party

B. listen

C. enjoy

2:A. central

B. expensive

D. married

C. interesting

D. anywhere

Unit 2
Reading
1:A.traditional

B. contractual

C. marriage

D.difference

2:A. maintain

B.physical

C. majority

D. reject

1:A.generation

B.happy

C.public

D. grocery

2:A.country

B.holiday

C.precede

D. income

Speaking

Listening
1:A.banquet

B.ceremony

C.exchange

D.altar

2.A.envelope

B.attend

C.ancestor

D.schedule

Writing
1.A.conical

B.picture

C.symbol

D.Vietnamese

2.A.culture

B.attractive

C. protect

D.material

Language Focus
1.A.police

B.decide

C. arrest

D.neighbour

2.A.several

B.grateful

C. photography

D.thousand

Unit 3
Reading
1:A. assistance

B.attention

C.situation

D.attract

2.A.appropriate

B.verbal

C.signal

D.airport

Speaking
1.A. beautiful

B. perfect

C.today

D.terrible

2.A. colour

B. dancer

C.really

D.American

Listening
1.A.marvellous
2.A. consider
Trường THPT Phúc Thọ

B.argument

C.adult

B.installed

C.attack
13

D.maximum
D.regulation
Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Writing
1.A. depend

B.observe

C.Abruptly

D.necessary

2.A. action

B.apology

C.common

D.difficult

Language Focus
1. A.company

B.successful

2.A. explain

B. marketing

C. because

D. discuss

C.office

D.visit

Test yourself A
1. A. education

B. necessary

C. parent

D. languages

2. A. gestures

B. interest

C. example

D. movement

Unit 4
Reading
1.A.compulsory

B.September

2. A.system

C.January

D.curriculum

B. environment

C.goverment

D.February

1.A.secondary

B.primary

C.education

D.nursery

2.A.examination

B.national

C.optional

D.lower

Speaking

Listening
1.A.methodical
2.A. behave

B.teacher

C.actually

D.carefully

B.always

C.listen

D.struggle

B.upper

C.formal

D. academic

Writing
1.A.early
2.A.follow

B. suggestion

C. system

D.writing

Language Focus
1.A.algebra

B.chemistry

C.physical

2.A.typical

B.normally

C.surprise

D.computing
D. medicine

Unit 5
Reading
Trường THPT Phúc Thọ

14

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

1.A.roommate
2.A.colleges

B.campus

C.graduate

D.engineer

B.challenge

C.inflation

D.library

Speaking
1.A.Applicant

B.entrance

C.letter

D.result

2.A.application

B.certificate

C.identity

D.require

Listening
1.A.proportion
2.A.appointment

B.rural

C.majority

D.tutorial

B.international

C.agriculture

D.university

Writing
1.A.tertiary

B.undergraduate

C.information

D.introduction

2.A.supply

B.tuition

C.provide

D.section

Language Focus
1.A.mathematics
2.A.allow

B.geographical
B. philosophy

C.archeology
C.address

D.proficiency
D.language

Unit 6
Reading
1.A. stressful

B.impression

C.candidate

D.concentrate

2.A.vacancy

B.experience

C.position

D.enthusiasm

Speaking
1.A. fascinating
2.A. pilot

B.customer
B.construct

C.irrigation

D.waiter

C.condition

D.computer

C.workforce

D.wholesale

Listening
1.category
2.A.service

B.retail
B.lawyer

C.economy

D.worker

B. diploma

C.express

D.interest

C.level

D.travel

Writing
1.A.accompany
2.A.apply

B.character

Language Focus
Trường THPT Phúc Thọ

15

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

1.A.classroom

B.schoolyard

C.cowboy

D.discover

2.A.several

B.recovered

C.arrow

D.money

Test yourself B
1. A. qualification B. normally

C. common

D. possible

2. A. discover

C. computer

D. independent

B. intensive

Unit 7
Reading
1.A.dissolve
2.A.measure

B.domestic

C.subsidy

B.inflation

D.eliminate

C.stagnant

D.foreign

C.encourage

D.efficiently

Speaking
1.A.technique

B.policies

2.A.salary

B.scholarship

C.drainage

D.facilities

1.A. rationally

B.eventually

C.discourage

D.illegal

2.A.negative

B.unfortunately

C.solution

D.discover

B.forestry

C.reform

D. situation

Listening

Writing
1.A.decade
2.A.economic

B. people

C.fishery

D.better

B.distance

C.recognize

D.manage

C.English

D.advise

Language Focus
1.A.important
2.A.myself

B.vacation
Unit 8

Reading
1.A. pessimistic
Trường THPT Phúc Thọ

B.optimistic
16

C.unexpected

D.contribute
Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

2.A.security

B. technology

C.disappear

D.invention

Speaking
1.A.Chinese

B. declare

C.Standard

D.Disease

B.prediction

C.science

D. fatal

1.A.incredible

B.eradicated

C.fatal

D.eternal

2.A.mushroom

B.expectancy

C.curable

D.general

B.harmony

C.desire

D.violent

B.organize

C.concern

D.employment

1.A.across

B.butcher

C.cancer

D.famous

2.A.opposite

B.business

C.among

D.contract

1.A.atmosphere
Listening

Writing
1.A.conflict
2.A.together
Language Focus

Test yourself C
1. A. electricB. famine
2. A. expert

C. climate

D. office

B. increase C. urgent

D. message

Unit 9
Reading
1.A.desert
2.A.comprise

B.sandy
B.enormous

C.hummock

D.antelope

C. acacia

D. colony
D.camel

Speaking
1.A.season

B.expedition

C.rainfall

2.A.animal

B. climate

C.important

D.buffalo

Listening
1.A. location

B.rabbit

2.A.develop

B.become

Trường THPT Phúc Thọ

17

C. needle

D.human

C.cover

D.around

Writing
Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

1.A. information B. composition
2.A.feature

B.exist

C. tableland

D.elevation

C.winter

D.summer

Language Focus
1.A.correct

B.umbrella

2.A.sentences

B.begin

C.raincoat

D.money

C.remember

D. excitement

C. habitat

D.depend

Unit 10
Reading
1.A. extinction
2.A. effort

B.destroy
B. species

C.temperature

D.destruction

Speaking
1.A.forest

B.hunting

2.A.endangered

B.tropical

C.mountain

D. illegal

C.bamboo

D. decline

Listening
1.A. mother

B.peaceful

2.A.hunter

B.baby

C.picture

D.repeat

C.attain

D. sociable

Writing
1.A.problem

B. awareness

C.polluted

D. enough

2.A.condition

B.product

C.begin

D.reserve

Language Focus
1.A.Careful

B. carrot

C. canal

D.children

2.A.manage

B. footpath

C. decide

D.Christmas

Test yourself D
1.A. panda

B. elephant

C. continent

D. decline

2. A. numerous

B. remain

C. decrease

D. advanced

18

Nguyễn Thị Ly Nga

Trường THPT Phúc Thọ


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Unit 11
Reading
1.A.television

B.different

C.subject

2.A.people

B.understand

C.information

B.conversation

C.character

D.again
D.entertainment

Speaking
1.A.quickly
2.A.practise

B.parent

D.following

C.enjoy

D.moment

Listening
1.A. reunited

B.survive

C.unnoticed

D.resolve

2.A.wilderness

B.family

C.character

D. recommend

Writing
1.A.summary

B.content

C. conclusion

D.title

2.A.recently

B.correct

C.result

D.partner

1.A.machine

B.hotel

C.district

D.sunny

2.A.pleasant

B.possible

C.prepare

D.tourist

Language Focus

Unit 12
Reading
1.A. commit

B.eject

2.A.period

B. vertical

C.movement

D.award

C.penalty

D.interfere

Speaking
1.A.individually B.windsurfing

C. regulator

D. referee

2.A.appopriate

B.adventurous

C. attack

D.dangerous

B.championship

C.perform

D. event

Listening
1.A. equipment
Trường THPT Phúc Thọ

19

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

2.A.formal

B. publicity

C.method

1.A.example

B.position

C. apart

2.A.exercise

B.instruction

C.above

D. national

Writing
D.action
D.ahead

Language Focus
1.A.accident

B.supply

2.A.happen

B.exist

C. handsome

D. awful

C.interest

D. postman

Unit 13
Reading
1.A. festival

B. participate

C.volleyball

D. excellent

2.A. medal

B.composed

C.impressive

D.prepare

Speaking
1.A.athletics

B. athlete

C.swimming

2.A.reason

B.result

C.final

D.football
D. rival

Listening
1.A.competition B.employee
2.A.newspaper

C.Vietnamese

B.decide

D.restaurant

C.proposal

D. compete

Writing
1.A.weather

B. attitude

C. spectator

2.A.competition B.introduction

C.combination

D. striker
D.description

Language Focus
1.A.picture
2.A. improve

B.sentence

C.nervous

D. arrive

B.practise

C.difficult

D.birthday

Test yourself E
1. A. durability

B. invention

C. experience

D. opposing

2. A. integral

B. beautiful

C. storage

D. aquatic

20

Nguyễn Thị Ly Nga

Trường THPT Phúc Thọ


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Unit 14
Reading
1.A. epidemic

B.dedicate

C. victim

D.mission

2.A. adopt

B.propose

C.federation

D. initiate

Speaking
1.A. development

B.possible

C.agency

D.basic

2.A. partner

B. animal

C.poverty

D.education

Listening
1.A.member

B.peaceful

C.except

D. homeless

2.A.establish

B. agreement

C. against

D.several

Writing
1.A. suggestion

B.biology

C. research

D.mountainous

2.A. different

B.charity

C.improve

D.salary

1.A.clothes

B.minute

C.Japanese

D.handbag

2.A. explode

B. recorder

C.recover

D.wildlife

Language Focus

Unit 15
Reading
1.A.involvement

B.society

C.politics

D. control

2.A.believe

B.housework

C. basis

D.advocated

1.A.husband

B.tradition

C. extent

D.decision

2.A. sympathetic

B. knowledge

Speaking
C. education

D. independent

Listening
1.A.African
2.A.produce

B.average

C.collecting

B.finish

C. typical

D. firewood
D. farmwork

Writing
Trường THPT Phúc Thọ

21

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

1. A. status

B. illustrate

C. number

D. unequal

2.A. children

B.entertainment

C. married

D. marital

Language Focus
1.A. holiday

B. parent

2.A.prohibit

C.explain

B.interest

C. condition

D. scissors
D.appropriate

Unit 16
Reading
1.A.economic B. cooperation

C. population

2.A. situation

C. justice

B. industry

D. transportation
D.tourism

Speaking
1.A. language

B. religion

C. currency

D. session

2.A. leader

B. total

C. official

D. capital

Listening
1.A.himself

B.Buddhism

C.include

D.submit

2.A.quarter

B. second

C. exist

D.million

Writing
1.A.wonderful
2.A.excellent

B.seafood

C.famous

D.ideal

B.vacation

C. hotel

D. centre

Language focus
1.A. merry

B. invite

2.A.somewhere

B.rebuild

C.Tuesday

D. danger

C.graduate

D.danger

Test yourself F
1. A. collaboration B. communication C. international
2. A. encourage

B. preserve

Trường THPT Phúc Thọ

D. cooperation

C. technical

D. proportion

22

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

Bên cạnh những biện pháp thực hiện trong các giờ dạy chính khoá, tôi còn
tiến hành một số hoạt động trong buổi sinh hoạt ngoại khoá Tiếng Anh.
2. Trong buổi ngoại khoá Tiếng Anh:
Để giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và khắc sâu hơn kiến thức về trọng
âm Tiếng Anh, tôi đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh
lớp 12A1 ( lớp được thực hiện đề tài )với chủ đề “ English and Stress”.
Buổi sinh hoạt này được thực hiện vào cuối học kì 1, khi học sinh vừa
kiểm tra học kì xong. Buổi ngoại khoá được tổ chức như sau:
a. Chuẩn bị:
- Tôi chia lớp thành 3 nhóm, phân công mỗi nhóm chuẩn bị một phần
kiến thức liên quan đến trọng âm và bài tập kèm theo. Nội dung kiến
thức cần chuẩn bị bao gồm:
+ Stress in two-syllable words.
+ Stress in three-syllable words.
+ Stress in more than three-syllable words.
- Học sinh cần chuẩn bị các nội dung để trình chiếu trên Power point cho
tiện theo dõi.
- Tôi chuẩn bị một số quy tắc đơn giản, dễ nhớ về phần trọng âm để phát
cho học sinh vào cuối buổi.
- Ngoài ra, tôi chuẩn bị một số món quà nhỏ để làm phần thưởng cho học
sinh.
b. Thực hiện:
Buổi ngoại khoá được chia làm ba phần: lý thuyết, bài tập và trò chơi và
thực hiện trong vòng 90 phút.
- Phần lý thuyết: Tôi gọi đại diện các nhóm lên trình bày phần kiến thức
đã chuẩn bị, các nhóm khác lắng nghe và đặt câu hỏi cho nhóm vừa
trình bày xong. Sau khi mỗi nhóm hoàn thành phần của mình, tôi sửa
lỗi nếu có và tóm tắt lại.
Trường THPT Phúc Thọ

23

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

- Phần bài tập: Lần lượt các nhóm chiếu phần bài tập của nhóm mình
lên để các nhóm khác làm. Nhóm nào có đáp án nhanh và chính xác
nhất sẽ nhận được phần thưởng.
- Phần trò chơi:
+ Tôi chia lớp thành 4 đội chơi với các kí hiệu A, B, C, và D.
+ Chuẩn bị 4 ghế tựa có dán lần lượt các số 1,2, 3, 4. Các số này
tương ứng với vị trí âm tiết được nhấn trọng âm của từ.
+ Cho các đội bốc thăm số thứ tự chơi. Bốn đội đứng xếp hàng, lần
lượt mỗi đội cử một thành viên tiến lên tham gia trò chơi.
+ Thành viên của đội chơi đầu tiên đọc một từ có 2 âm tiết trở lên
và thành viên các đội còn lại nhanh chóng chạy đến ngồi vào ghế có số
tương ứng với vị trí trọng âm của từ đó. Người đọc từ và đọc đúng trọng
âm của từ đó và người ngồi đúng ghế sẽ được rời khỏi hàng.
+ Thành viên của đội có số thứ tự tiếp theo lại đọc một từ khác và
thành viên các đội còn lại tiếp tục tìm đúng ghế để ngồi.
+ Trò chơi tiếp tục cho đến khi đội có tất cả các thành viên được ra
khỏi hàng sớm nhất sẽ trở thành đội chiến thắng và được nhận phần
thưởng.
Kết thúc trò chơi, tôi phát cho học sinh handout có một số quy tắc đơn giản
và dễ nhớ về trọng âm để học sinh về nhà đọc thêm.
Nội dung của handout như sau:
MỘT SỐ QUY TẮC VỀ TRỌNG ÂM TIẾNG ANH
1. Với từ có 2 âm tiết:
- Trước tiên hãy xác định từ loại và nhớ rằng hầu hết tính từ và danh từ nhấn
trọng âm ở âm thứ nhất còn động từ nhấn ở âm thứ hai.
Ví dụ: MUsic, CENtral, comPOSE, preFER
- Tuy nhiên, nếu động từ kết thúc bằng một trong các âm /∂ /, / i/ hoặc /∂u/ thì
Trường THPT Phúc Thọ

24

Nguyễn Thị Ly Nga


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 12 nắm vững trọng âm từ Tiếng Anh

nhấn ở âm thứ nhất.
Ví dụ: ENter, FInish, FOllow
- Chú ý các cặp danh từ và động từ như:
Verb: preSENT, exPORT
Noun: PREsent, EXport
2. Với từ có 3 âm tiết:
- Nhấn vào âm thứ nhất nếu âm thứ hai và ba chứa nguyên âm ngắn với chỉ
một hoặc không có phụ âm.
Ví dụ: Everything, ANcestor, CInema, LIbrary
- Nhấn vào âm thứ hai nếu nó chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi và âm
thứ ba chứa nguyên âm ngắn hoặc âm /∂u/
Ví dụ: poTAto, deVElop, surRENder
- Nhấn vào âm thứ ba nếu nó chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi.
Ví dụ: guaranTEE, enterTAIN
3. Các từ có chứa hậu tố hoặc đuôi đều có quy tắc để tìm trọng âm nên
cần học thuộc một số quy tắc sau:
a. Nhấn trọng âm ngay trước các đuôi hoặc hậu tố sau:
- ia + phụ âm: meMOrial, influENtial, phySIcian
- io+ phụ âm: compeTItion, oPInion
- ient, ience: efFIcient, conVEnience
- nguyên âm + ous: mysTErious, couRAgeous
- ual: indiVIdual
- ic, ical: CLASsical, enerGEtic
- ity, ify: uniVERsity, BEAUtify
- ive, itive, itude: desTRUCtive, inFInitive, ATtitude
- logy, graphy: biOlogy, geOgraphy
- ant, ent, ance, ence: CONstant, dePENdent, atTENdance, indePENdence
- ular, ure: REgular, adVENture
Trường THPT Phúc Thọ

25

Nguyễn Thị Ly Nga


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×