Tải bản đầy đủ

case study kiểu dáng công nghiệp

Đề 8 : Công ty Hennessy là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai và nhãn hiệu
của chai Hennessy XO .Cơ sở Tiến Thành đã thu gom những chai rượu Hennessy
XO (chai không) rồi cho rượu của mình sản xuất,dán nhãn “Tiến Thành: bán ra
thị trường.Được biết nhãn hiệu “Tiến Thành” không trùng hay tương tự gây nhầm
lẫn với nhãn hiệu Hennessy XO.

Giải quyết tình huống
2.1 Công ty Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty
Hennessy không ?Vì sao?
Trước hết, để xem xét xem có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp hay
không , ta cần quan tâm đầu tiên là đối tượng xem xét bị xâm phạm là nhãn hiệu
hay kiểu dáng công nghiệp.
Theo tình huống nêu trong đề bài thì nhãn hiệu của công ty Tiến Thành không
trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của công ty Hennessy XO ,cho
nên, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty Tiến Thành được xác định
với đối tượng là kiểu dáng của chai rượu Hennessy mà Tiến Thành sử dụng để làm
ra sản phẩm chai rượu của mình.
Thực vậy,các công ty lớn bỏ rất nhiều tiền vào việc thiết kế bao bì sản phẩm, việc
làm đó không hề phí phạm. Bởi ngày nay con người đã có nhận thức rõ ràng và
đúng đắn hơn về bao bì sản phẩm. Bao bì không chỉ có tác dụng chứa đựng, bảo
vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động

đến khách hàng và việc quyết định lựa chon mua hàng của họ.Vì vậy, có thể nói,
thiết kế bao bì sản phẩm có đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng một thương
hiệu mạnh và nhất quán.Đối với một số mặt hàng, bao bì chính là cái “hồn” của sản

1


phẩm. Ngoài ra, kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm còn có những công dụng khác
như:
- Thẩm mỹ: Bao bì sản phẩm chỉ cần 3 giây để thu hút sự chú ý của khách hàng.
Nghiên cứu cho thấy, có tới 70% người mua hàng dựa vào bao bì của nó
- Đa dụng
- Chức năng bảo vệ
- Trải nghiệm của người dùng : Người dùng sản phẩm có thể sử dụng lại bao bì
của chúng như một cách tiết kiệm chi phí,hay đơn giản chỉ là bao bì sản phẩm đẹp
và ấn tượng đối với họ.
Để xác định xem công ty Tiến thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
bài tiểu luận này xin chia ra những trường hợp khác nhau:
Có hai quan điểm về việc xác định hành vi sử dụng vỏ chai rượu của công ty Tiến
Thành có phải là hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp hay không đối với
trường hợp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai của công ty Hennessy
vẫn còn thời hạn bảo hộ .
Quan điểm 1:
Công ty Tiến Thành có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi kiểu dáng
công nghiệp chai còn thời hạn bảo hộ theo luật SHTT ở Việt Nam và công ty
Tiến Thành không phải là chủ thể có quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp
chai rượu Hennessy
Quan điểm nà cho rằng công ty Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp của công ty Hennessy vì đã có hành vi xâm phạm đối với kiểu dáng công
nghiệp là hình chai rượu Hennessy XO.
Theo như quan điểm này cho rằng hành vi của công ty Tiến Thành đã xâm
phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của công ty Hennessy.Căn cứ vào điều

2


126 Luật SHTT 2009 , trong đó hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công
nghiệp là hành vi:
“1.Sử dụng sáng chế được bảo hộ,kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu
dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó….trong thời hạn hiệu


lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu
2.Sử dụng sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù
theo quy định về quyền tạm thời quy định tại điều 131 LSHTT”
Căn cứ vào điều 124 ,LSHTT 2009 về sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:
“…
2. Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được
bảo hộ;
b) Lưu thông ,quảng cáo,chào hàng,tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy định tại
điểm a khoản này;
c) Nhập khẩu sản phẩm quy định tại điểm a khoản này.”
Hành vi của công ty Tiến Thành đã xâm phạm đến quyền sở hữu kiểu dáng công
nghiệp của công ty Hennessy do đã sử dụng bao bì sản phẩm là kiểu dáng công
nghiệp của công ty Hennessy mà không được sự đồng ý của công ty này.
Mặc dù công ty Tiến Thành không trực tiếp sản xuất ra vỏ chai rượu của công
ty ( do đã sử dụng vỏ chai rượu của công ty Hennessy là kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ nhưng công ty Tiến Thành đã sản xuất ra sản phẩm chai rượu ghi nhãn
của công ty của mình và có mang “hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ, hơn nữa còn có hành vi lưu thông ,chào bán,quảng cáo,chào
hàng,tang trữ để lưu thông sản phẩm ”.Như vậy,căn cứ theo luật định,hành vi của
công ty Tiến Thành được xác định là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với
kiểu dáng công nghiệp chai của công ty Hennessy.
3


Việc xác định hành vi vi phạm căn cứ vào điều 5, Nghị định của Chính phủ
số 105/2006NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lí
nhà nước về sở hữu trí tuệ quy định:
“Hành vi bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy khi có đủ căn
cứ sau đây:
1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền
sở hữu trí tuệ
2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng được xem xét
3. Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí
tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho
phép theo quy định luật SHTT
4. Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam ”
Thứ nhất,vỏ chai rượu Hennessy đang được coi là đối tượng bảo hộ theo quy định
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp theo khoản 1 điều 5 của nghị
định 105.
Thứ hai,việc xác định thêm yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công
nghiệp căn cứ theo điều 10, nghị định 105 có nêu: “1.Yếu tố xâm phạm quyền đối
với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên
ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
Thứ ba,căn cứ để xác định yếu tố đối với kiểu dáng công nghiệp là phạm vi bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp được xác định theo bằng độc quyền kiểu dáng công
nghiệp”. Đối với bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của công ty Hennessy , do
được công nhận là chủ sở hữu đối với văn bằng bảo hộ nên công ty đang được bảo
hộ với tư cách là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý ở đây là liệu việc công nhận chủ sở hữu về kiểu dáng
công nghiệp chai có phải được công nhận ở Việt Nam không hay nói cách khác
4


công ty Hennessy có phải được bảo hộ theo cơ chế bảo hộ độc quyền kiểu dáng
công nghiệp chai của Việt Nam không ? Có hai trường hợp, nếu công ty Hennessy
được bảo hộ tại Việt Nam thi có hai khả năng xảy ra:

 Khả năng thứ nhất: công ty Hennessy đã đăng kí bảo hộ tại Việt Nam theo
cơ chế bảo hộ tại Việt Nam

 Khả năng thứ hai : công ty Hennessy đăng kí bảo hộ quốc tế mà theo điều
ước của bản thỏa thuận có quy định sẽ phát sinh quyền của chủ sở hữu khi
hoàn tất thủ tục đăng kí theo quy định pháp luật
Thứ tư, một sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công
nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét,kể cả trường hợp đã được
cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp,có tập hợp các đặc điểm tạo
dáng tạo thành một tổng thể bản sao hoặc về bản chất là bản sao(gần như
không thể phân biệt được sự khác biệt ) của kiểu dáng công nghiệp của chủ
sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó
b) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo
dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu
dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm đưuọc bảo hộ
của người khác
Kiểu dáng công nghiệp được coi là khác biệt không đáng kể với kiểu dáng công
nghiệp được bảo hộ theo quy định pháp luật khi kiểu dáng công nghiệp đó là bản
sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ
Như vậy, hành vi của công ty Tiến Thành là thu gom chai đựng rượu của công
ty Hennessy về đóng gói,dán nhãn hiệu của mình là hành vi xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp chai bởi vì về bản chất sản phẩm chai
rượu mang nhãn hiệu Tiến Thành có kiểu dáng chai không khác gì so với kiểu
dáng chai rượu của công ty Hennessy.Theo luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của
5


Việt Nam , công ty Hennessy có thể có những cách thức khác nhau để bảo hộ
quyền của mình như là có quyền tự bảo vệ mình hoặc nhờ sự can thiệp của các
cơ quan,tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng những biện pháp như dân sự
,hành chính,hình sự….
Quan điểm 2:
Công ty Tiến Thành không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
đối với kiểu dáng công nghiệp chai của công ty Hennessy ngay cả khi văn
bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp vẫn còn hiệu lực.
Theo quan điểm này dựa trên quy định pháp luật để xác định hành vi của công ty
Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp hay không còn căn
cứ vào thuyết hết quyền mà Quốc tế ghi nhận và việc áp dụng theo tinh thần chung
về hết quyền trong sở hữu công nghiệp trong pháp luật về quyền sở hữu công
nghiệp tại Việt Nam.Ý kiến cá nhân của em cũng nghiêng hơn về quan điểm thứ
hai.Sau đây, bài tiểu luận xin được tập trung làm rõ hơn về quan điểm này.
Trước hết, theo thuyết hết quyền, khi một sản phẩm/hàng hóa nào đó được sản xuất
dựa trên các đối tượng của sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu,kiểu dáng công
nghiệp... và được đưa ra thị trường lần đầu tiên bởi chính chủ sở hữu của các
quyền sở hữu trí tuệ đó hay dưới sự cho phép của họ thì chủ sở hữu của các quyền
sở hữu trí tuệ sẽ không còn quyền kiểm soát, can thiệp vào quá trình lưu thông tiếp
theo của những sản phẩm, hàng hóa này. Nói một cách khác quyền của họ đã hết,
đã cạn kiệt ngay từ khi hàng hóa được đưa ra thị trường hợp pháp lần đầu tiên của
chính chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.Việc áp dụng nguyên tắc hết quyền quốc tế là có
lợi cho chính sách tự do hóa thương mại, giúp Việt Nam có thể tận dụng được
những sản phẩm/hàng hóa chính hãng giá rẻ từ những nguồn cung cấp khác.

6


Quyền sở hữu trí tuệ về bản chất là có tính quốc gia/lãnh thổ, cùng một đối tượng
quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ ở quốc gia này không đồng nghĩa với việc chúng
được bảo hộ ở các quốc gia khác.
Tại Việt Nam, tinh thần chung là áp dụng nguyên tắc hết quyền quốc tế, vốn đã
được cụ thể hóa trong pháp luật sở hữu công nghiệp tại điều 125.2 Luật Sở hữu trí
tuệ (SHTT) theo đó chủ thể quyền sở hữu công nghiệp sẽ không có quyền cấm
người khác “lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra
thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp”.Nói cách khác, hành vi
sử dụng vỏ chai rượu của công ty Tiến Thành Việt Nam không vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ, vì có thể viện dẫn rằng đó chỉ là hành vi lưu thông,nhập khẩu,khai thác
công dụng của sản phẩm(rượu Hennessy) được đưa ra thị trường nước ngoài (Việt
Nam) một cách hợp pháp được ghi nhận trong luật Việt Nam cũng như trong luật
nước ngoài.
Hành vi của công ty Tiến Thành sẽ bị coi là hành vi xâm phạm nếu giả sử đó là
hành vi sản xuất,thiết kế kiểu dáng chai rượu giống như thiết kế của chai rượu công
ty Hennessy hoặc công ty Hennessy có chính sách thu hồi lại vỏ chai để sử dụng
nhưng trong trường hợp này không phải thuộc một trong hai trường hợp đã đưa
ra.Quan điểm theo thuyết hết quyền sẽ có lợi cho chính sách tự do hóa thương
mại,giúp các công ty có thể tận dụng được nguyên liệu sản phẩm giá rẻ từ những
nguồn cung cấp khác.
Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng về chủ trương mở rộng,thúc đẩy phát triển nền
kinh tế ,Chính phủ đã tập trung hoàn thiện thể chế, quyết liệt triển khai ba đột phá
chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo môi
trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của
doanh nghiệp và của nền kinh tế.
7


Hơn nữa, với việc gia nhập các tổ chức quốc tế và trong khu vực,tham gia các
hiệp định quốc tế cũng hướng tới sự đồng thuận,nhất trí và hợp tác cùng phát triển
của các nước thành viên.Đến nay ,nước ta đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do
và đang tiếp tục đàm phán 5 FTA khác như :Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt
Nam - Nhật Bản (Vietnam - Japan economic Partnership Agreement VJEPA) và
Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Chile.Việt Nam đã
cùng ASEAN ký kết và triển khai thực hiện 6 hiệp định FTAs là Hiệp định Khu
vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc (ACFTA) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc
(AKFTA), AJFTA, Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA),khu vực
thương mại tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand (AANZFTA)
Như vậy,theo tinh thần trên, không phải chỉ có những chính sách kinh tế
được mở rộng mà pháp luật Việt Nam cũng cần phải được mở rộng, hoàn thiện
theo hướng cơ chế thông thoáng hơn nữa phù hợp với pháp luật quốc tế không chỉ
có lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà còn cả những lĩnh vực khác

 Cá nhân em nghiêng về quan điểm thứ hai hơn vì như đã giải thích ở
trên đây, nền kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng mở cửa hội nhập
quốc tế hơn,những nguyên tắc luật pháp Việt Nam cũng có xu hướng
phù hợp với pháp luật quốc tế.Việc tuân theo pháp luật quốc tế giúp
dễ dàng hơn khi mở cửa hội nhập với nền kinh tế các nước khác,giúp
các doanh nghiệp tận dụng được sản phẩm ,nguyên liệu ngoại chất
lượng tốt,giảm đầu vào tăng đầu ra ,doanh nghiệp Việt sẽ nâng cao
được khả năng cạnh tranh với các công ty,tập đoàn kinh tế khác trên
thế giới

8


Một số trường hợp khác mà công ty Tiến Thành không vi phạm quyền sở hữu
trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp
Khả năng này bao gồm có 3 trường hợp:

 Trường hợp 1: Công ty Tiến Thành không được sự đồng ý sử dụng kiểu dáng
công nghiệp chai nhưng thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai của
công ty Hennessy đã hết thời hạn

 Trường hợp 2 : Công ty Tiến Thành đã được thực hiện hành vi sử dụng kiểu
dáng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự đồng ý của công
ty rượu Hennessy qua hợp đồng chuyển giao

 Trường hợp 3 : Kiểu dáng chai Hennessy không được bảo hộ tại Việt Nam
Trường hợp 1: Công ty Tiến Thành Thành không được sự đồng ý sử dụng kiểu
dáng công nghiệp chai nhưng thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai của
công ty Hennessy đã hết thời hạn
Theo điều 93 ,luật SHTT 2009 về hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp,trong đó luật SHTT quy định hiệu lực văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn
lãnh thổ Việt Nam.Khoản 4, điều 93,LSHTT 2009 ,bằng độc quyền kiểu dáng công
nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài hết năm năm kể từ ngày nộp đơn và có
thể gia hạn hai lần liên tiếp ,mỗi lần năm năm.Quy định như trên,ta hiểu,ngày hết
hiệu lực của văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là sau 15 năm kể từ ngày văn
bằng có hiệu lực.Như vậy sau thời hạn 15 năm, văn bằng bảo hộ KDCN về chai
đương nhiên hết hiệu lực và thuộc về tài sản công cộng, dẫn đến việc công ty Tiến
Thành sử dụng vỏ chai để đóng gói sẽ không coi là hành vi xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp.
Trường hợp 2 : Công ty Tiến Thành đã được thực hiện hành vi sử dụng kiểu
dáng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự đồng ý của công ty rượu
Hennessy qua hợp đồng chuyển giao.
9


Trường hợp này ,công ty Tiến Thành có quyền thực hiện hành vi lấy vỏ chai rượu
của công ty Hennessy làm vỏ chai rượu cho vỏ chai của mình.Căn cứ vào khoản
3,điều 5, nghị định 105/2006/NĐ-CP về xác định hành vi xâm phậm quyền sở hữu
trí tuệ thì người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu
trí tuệ và không phải là người được pháp luật cho phép theo quy định tại các điều
25,26,32,33,khoản 2 và khoản 3 điều 125,điều 133,điều 134,khoản 2 điều 137,các
điều 145,190 và 195 của luật sở hữu trí tuệ thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ.Như vậy ,nếu công ty Tiến Thành được chuyển giao quyền theo các cơ chế mà
pháp luật quy định được phép như : ủy quyền,thông qua hợp đồng chuyển
giao,tặng cho , thừa kế….thì sẽ được coi là không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
của chủ thể khác.
Trường hợp 3 : Kiểu dáng chai Hennessy không được bảo hộ tại Việt Nam
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kiểu dáng công nghiệp chai của công ty
rượu Hennessy không được bảo hộ ở Việt Nam.Nhưng ta chú ý hơn đến trường
hợp công ty Hennessy không nộp đơn đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai
của mình tại Việt Nam .Theo nguyên tắc của văn bằng bảo hộ chỉ bảo hộ tại nước
mà đối tượng sở hữu công nghiệp đã nộp đơn và thời hạn bảo hộ theo thời hạn
được ghi trong văn bằng bảo hộ ,vì thế dù kiểu dáng công nghiệp chai của công ty
Hennessy có được pháp luật nước khác bảo hộ nhưng cũng không phát sinh hiệu
lực tại Việt Nam.Vì vậy, để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của mình,Hennessy
cần đăng kí quyền sở hữu công nghiệp về kiểu dáng chai để bảo vệ tốt hơn quyền
của mình
Đề bài không yêu cầu nhưng trong trường hợp1,theo quan điểm cho rằng công ty
Tiến Thành có hành vi xâm phạm quyền thì theo quy định của LSHTT ,điều 198
đến điều 210 về các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và điều 4 nghị định
10


105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở
hữu trí tuệ thì đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở
hữu trí tuệ có thể áp dụng các biện pháp quyền tự bảo vệ;tùy từng trường hợp cụ
thể các biện pháp dân sự,biện pháp hành chính,biện pháp hình sự,biện pháp khẩn
cấp tạm thời.
Trong tình huống này có thể áp dụng biện pháp tự bảo vệ, dân sự,hành chính
hoặc hình sự,biện pháp khẩn cấp tạm thời.Cần lưu ý rằng không thể áp dụng đồng
thời cả hai biện pháp hình sự và hành chính vì một hành vi vi phạm chỉ gây ra một
hậu quả; mức độ nghiêm trọng của hành vi ,thời gian,khối lượng sản phẩm vi phạm
và hậu quả tác động đối với chủ thể khác cũng như xã hội là căn cứ để xem xét
hành vi có cấu thành tội phạm theo bộ luật hình sự không.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×