Tải bản đầy đủ

Chuyên đề căn thức

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
Bạn đang cầm trên tay cuốn sách tương tác được phát triển bởi Tilado®. Cuốn
sách này là phiên bản in của sách điện tử tại http://tilado.edu.vn.
Để có thể sử dụng hiệu quả cuốn sách, bạn cần có tài khoản sử dụng tại Tilado®.
Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản, bạn cần tạo tài khoản như sau:
1.  Vào trang http://tilado.edu.vn
2.  Bấm vào nút "Đăng ký" ở góc phải trên màn hình để hiển thị ra phiếu đăng
ký.
3.  Điền thông tin của bạn vào phiếu đăng ký thành viên hiện ra. Chú ý những
chỗ có dấu sao màu đỏ là bắt buộc.
4.  Sau khi bấm "Đăng ký", bạn sẽ nhận được 1 email gửi đến hòm mail của bạn.
Trong email đó, có 1 đường dẫn xác nhận việc đăng ký. Bạn chỉ cần bấm vào
đường dẫn đó là việc đăng ký hoàn tất.
5.  Sau khi đăng ký xong, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bất kỳ khi nào.
Khi đã có tài khoản, bạn có thể kết hợp việc sử dụng sách điện tử với sách in
cùng nhau. Sách bao gồm nhiều câu hỏi, dưới mỗi câu hỏi có 1 đường dẫn tương

ứng với câu hỏi trên phiên bản điện tử như hình ở dưới.

Nhập đường dẫn vào trình duyệt sẽ giúp bạn kiểm tra đáp án hoặc xem lời giải
chi tiết của bài tập. Nếu bạn sử dụng điện thoại, có thể sử dụng QRCode đi kèm
để tiện truy cập.
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Tilado®
Tilado®


NÂNG CAO VÀ MỞ RỘNG PHẦN CĂN
BẬC HAI ‐ CĂN BẬC BA
BÀI TẬP LIÊN QUAN
1. So sánh các số sau:
 và 
 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91615
2. Tìm x, y nguyên thỏa mãn 
 

 

Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91625
3. Cho 
Hãy tính 
 

 
 theo a.

Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91635
4. Chứng minh rằng: 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91645
5. Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức sau:
 


 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91655

 


6. Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức sau:
 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91665
7. Tính giá trị của biểu thức 
 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91675
8. Với mỗi k nguyên dương ta đặt 
Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m, n (m>n) thì: 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91685
9. Chứng minh rằng: 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/91695
10. Cho biểu thức sau:

a.  Rút gọn A
b.  Tìm giá trị của A khi 
c.  Với giá trị nào của x thì nghịch đảo của A có giá trị nhỏ nhất.
d.  Với giá trị nào của x thì 
e.  Tìm giá trị của A khi 

 nhận giá trị nguyên.


Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/916105
11. Chứng minh rằng nếu 

 thì
 

 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/916115
12. Cho biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức với 
 

 
 

Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/916125
13. Chứng minh rằng phương trình 

 có nghiệm duy nhất là 
 

 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/916135
14. Chứng minh rằng số 
nghiệm của phương trình 
 

 là một
 

Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/916145
15. Chứng minh rằng 
trình 
 

 là nghiệm của phương
 từ đó hãy tìm x.

Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/916155
16. Cho a là số thực bất kì, chứng minh rằng: 


 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/87815
17. Với 

, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/87835
18. Cho a, b > c và c > 0. Chứng minh rằng: 
 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/87855
19. Cho các số dương a, b, c, d. Chứng minh rằng:

 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/878115
20. Cho các số dương x, y, z thỏa mãn 

 
Xem lời giải tại:
http://tilado.edu.vn/661/878145

. Chứng minh Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×