Tải bản đầy đủ

Tính toán thiết kế lu rung cỡ nhỏ dẫn động riêng phục vụ giao thông nông thôn việt nam

TRờng đại học giao thông vận tải hà nội
Khoa cơ khí
Bộ môn máy xây dựng
******

Thuyết minh

Đồ án tốt nghiệp
Đồ án : tính toán thiết kế lu rung cỡ nhỏ dẫn động riêng

phục vụ giao thông nông thôn ở việt nam

Giáo viên hớng dẫn:
ts . nguyễn văn vịnh
ks. nguyễn thoại anh

Giáo viên đọc duyệt:
Sinh viên thực hiện:
Lớp :

nguyễn văn tung

máy xây dựng bk39

Hà nội 2003

Hà nội . 5/2003


Lời nói đầu
Với mục tiêu công nghệp hoá ,hiện đại hoá (CNH_HĐH) đất nớc của Đảng, đa đất nớcdi lên con đờng xã hội
chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền
công nghiêp nớc nhà có rất nhiều lĩnh vực đóng góp vai
trò lớn trong công cuộc cải cách này.
Trong đó không thể không kể đến vai trò của
nghành máy xây dựng và xếp dỡ
Để đáp ứng đợc mụa tiêu CNH_HĐH thì lĩnh vực giao
thông vẫn tải nói chung và giao thông nông thôn giữ một
vai trò quan trọng . Do vậy giao thông nông thôn đang dợc chú trọng phát triển phục vụ cho nhu càu đi lại thông
thơng và phục cho sản xuất nông lâm ng nghiệp đẻ có
thể đa nmáy móc vào phục vụ sản xuất.Cholên thi công
giao thông nông thôn có những đặc điểm riêng ,thời
gian thi công nhanh ,vốn dầu t ít và đảm bảo chất lợng
công trình.Nhờ sự phát triển của nghành máy xây dựng
và xếp dỡ mà có thể thay đổi hoàn toàn công nghệ thi
công nh máy ép cọc bấc thấm ,máy khoan cọc nhồi ,máy
và thiết bi đầm lèn vì thế có thể nâng cao năng
suất,nâng cao chất lợng công trình và tiết kiệm không
nhỏ chi phí thi công .Trong thi công các công trình đơng
xá cầu cống ,sân bay ,hải cảng ,đê đập...thì đối tợng
thi công có khối lợng thi công lớn nhất là công tác làm đất
nh đào ,vận chuyển , san băng và đầm lèn đất .Chất l-


ợng công trình phụ thuộc rất nhiều vào công tác làm đất
nói chung và công tác đầm lèn nói riêng.Vấn đề đợc đặt
ra là thế hệ sinh viên chúng em cần tiếp thu nhanh công
nghệ áp dụng vào điều kiện thực tiễn nớc nhà nhằm mục
đích có thể chế tạo đợc những máy tơng tự hoặc cải
tiến một số máy với tính năng tơng đơng nhng giá thành
thì rẻ hơn rất nhiêù .Đề tài tốt nghiệp Tính toán thiết kế
máy lu rung loại nhỏ có dẫn động riêng này có lẽ cũng


không nằm ngoài mục đích đó.Vì lu rung đang đợc sử
dụng rất phổ biến và đem lại năng suất cao thì không
thể không có mặt ở bất cứ công trình nền móng nào
đặc biệt là công trình đờng giao thông,hiện nay ở
Việt Nam cũng có những công ty chuyên sửa chữa ,đại
tu,thậm chí có thể chế tạo mới nh công ty cơ khí công
trình gao thông I, công ty cơ khí Vạn Xuân ...
Qua đây em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ
nhiệt tình của thầy giáo
TS. Nguyễn Văn
Vịnh
KS

Nguyễn

Thoại Anh
cùng các thầy ,cô giáo thuộc bộ môn MXD-XD trờng
ĐH Giao Thông Vận Tải -HN đã giúp em hoàn thành tốt
đề tài này .
Do thời gian và trình độ có hạn ,nên trong quá
trình thực hiện đề tài chắc không thể tránh khỏi


nh÷ng sai sãt vµ thiÕu sãt em mong ®îc sî ghãp ý cña
thÇy c« cïng c¸c b¹n sinh viªn .


CHƯƠNG I: đặt vấn đề
Sự công nghiệp hoá,hiện đại hoá đã và đang thu đợc
những thành tựu to lớn Trong công cuộc công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nớc ,việc xây dựng cơ sở hạ tầng đặc
biệt là xây dng hệ thống các công trình giao thông vận
tải nói chung và giao thông nông thôn nói riêng có một ý
nghĩa cực kỳ quan trọngđối với sự phát triển kinh tế xã
hội của mọi miền tổ quốc
để xây dựng các công trình thuỷ lợi ,công trình
giao thông vận tải nh đê điều,nhà ga sân bay bến cảng
và đặc biệt là các tuyến đờng bộ thì một trong những
thiết bị quan trọng là các máy và thiết bị đầm lèn .
Trong việc thi công đờng bộ do hiện nay chúng ta
đang áp dụng công nghệ thi công theo quy trình công
nghệ

AASTHO nên việc sử dụng các loại lu bánh thép

kiểu tĩnh hoặc rung tĩnh kết hợp đang rất phổ biến .
Đặc biệt là lu rung
Để nâng cao chất lợng thi công nền và mặt đờng
tăng cờng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu .Thì phải có
máy móc và thiết bị có năng suất cao nhng vón đầu t
ít , nhất là trong thi công các công trònh giao thông nông
thôn có điều kiện còn nghèo nàn lên các công trình xây
dựng có vốn rất hạn hẹp .Do những khó khăn về tài
chính các đơn vị thi công trong nớc hiện nay ít có khả
năng nhập khẩu các máy mới 100% mà chủ yếu là các
máy đã qua sử dụng.Thậm chí các máy đã qua sử dụng
cũng còn hạn chế .Vấn đề đợc đặt ra là cần phải chế
tạo các loại máy mà trong nớc có thể chế tạo đợc với giá


thành rẻ hơn mua các máy cũ và có khẳ năng phục vụ thi
công tốt ,một trong các máy đó là máy lu rung đặc biệt
là lu rung có dẫn động riêngđể phục vụ cho giao thông
nông thôn đó chính là mục đích của đề tài này.Hiện
nay việc chế tạo lu rung cũng đã và đang đợc chế tạo ở
Việt Nam điển hình là công ty cơ khí công trình giao
thông I ...Nh vậy về mặt khách quan đề tài này hoàn
toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay, hoàn toàn có
tính khả thi.
Đề tài này có nhiệm vụ tính toán thiết kế lu rung loại
nhỏ có dẫn động riêng

CHƯƠNG II:

tổng quan về tình hình

sử dụng
máy và thiết bị đầm nèn trong
xây dựng
giao thông nông thôn ở
việt nam
2-1.Khái Niệm Đầm Lèn :
Đất sau khi đợc đào đắp dùng làm nền cho các
công trình thờng không đảm bảo độ bền chắc cần
thiết do đó cần đầm lèn tự nhiên hoặc nhân tạo nhằm
mục đích giảm tối đa thể tích rỗng trong đất .Làm các
phần tử đất hoặc vật liệu sắp sếp có trật tự hơn .Tăng
lực bám dính giữa chúng .Tăng tỷ trọng riêng và tăng mô
đuyn biến dạng (hay còn gọi là biến dạng vĩnh viễn)


Phơng pháp đầm lèn tự nhiên cần nhiều thơì
gian không đảm bảo tiến độ thi công trình vì vậy hầu
nh ngời ta dùng phơng pháp đầm lèn nhân tạo ,tuy nhiên
càng tận dụng đầm lèn tự nhiên nếu có càng nhiều thì
càng tốt
Có ba yếu tố ảnh hởng tới chất lợng đầm lèn là :lực
,thời gian và độ ẩm
*Thời gian:

quá trình biến dạng phát triển trong một

khoảng
thời gian cần thiết khi tác dụng đột ngột thời gian để
đất ở trạng thái căng thẳng rất nhỏ so vơí thời gian cần
thiết để đất biến dạng hoàn toàn .vì vậy để đạt đợc
kết quả mong muốn cần tác dụng lực nhiều lần hoặc
tăng thời gian duy trì lực tác dụng .Yếu tố lực và thời
gian tuy quan trọng nhng có thể khắc phục đợc một cách
chủ động bằng cách tăng giảm trọng lợng của máy đầm
lèn (gia tải),tăng giảm số lần đầm lèn hoặc cho máy chạy
với tốc độ nhanh chậm tuỳ theo yêu cầu.


Đồ thị quan hệ giữa số lần lu lèn ,lực và độ bền chặt
của đất
n:số lần lu lèn
p:lực đầm lèn [KG].]
(KG/cm2)

o

no

n,p
hình:2.1
*Độ ẩm:

Độ ẩm là một chỉ tiêuvô cùng quan trọng có ảnh hởng trực tiếp đế
chất lợng
đầm lèn và hiệu quả kinh tế .
Dới đây là đồ thị biểu thị mối quan hệ độ ẩm và
độ chắc cuả đất:
[KG/cm2]

o

wopt1

w(%)


đất khô

đất ớt

hình 2.2
+Wopt1: Là độ ẩm tiêu chuẩn đất ở độ ẩm này có lực
liên kết trong và ngoài đều nhỏ .Tiến hành đầm lèn
trong điều kiện này sẽ đạt hiệu quả cao nhất về mặt
kinh tế và độ chắc của đất cũng là lớn nhất .
Khi Wtrong đất và giữa các hòn đất với nhau càng lớn .Đầm lèn
trong điều kiện này ít có hiệu quả .
Khi W>Wopt1 :

Tức đất ớt ,ở điều kiện này liên kết

trong và bên ngoài đất cũng có giá trị lớn do thành phần
sét trong đất bị hoà tan với nớc tạo thành chất keo .Hỗn
hợp keo đó sẽ biến dạng đàn hồi gây dính bám vào bộ
công tác của máy đầm lèn .Mặt khác nếu đất quá ớt ,khi
đầm lèn không thể cán nớc đi đợc .ở trạng thái này về
nguyên tắc không thể đầm lèn đợc .
Nh vậy chỉ tiêu độ ẩm hết sức quan trọng và khó
khắc phục để đạt hiệu quả khi đầm lèn đất cần đặc
biệt chú ý đến ảnh hởng độ ẩm và tiến hành đầm lèn
đất ở độ ẩm càng gần W opt 1 thì càng tốt .Nếu đất khô
phải tới nớc .
Nếu đất ớt thì phải đợi cho khô , ráo nớc ...
Tất nhiên việc này rất phiền phức và mất thời gian
không chủ động đợc
Dới đây là bảng thông số độ ẩm thích hợp của một số
loại đất khi đầm lèn.


Wopt1(%)

Thể tích

độ chắc

Tỉ trọng

không

tối

(t/m3)

khí chứa

trong

trong

đất

đất(%)

khô(g/cm
3

đất8-12

cát
á
cát

10-15

khô
ấ cát

2,57

đa

)

6

2,051,9

2,58

6

1,971,78

16-20

bụi
đất

2,60

5

1,781,65

18-21

sét
á sét

2,60

5

1,721,63

14-19

2,62

5

1,861,7

á

sét

18-22

nặng
đấtđ
en,ásé

2,63

4

1,751,63

20

2,52

25

5

1,631,50

t
2.2: Các phơng pháp đầm lèn :
2.2.1: Đầm lèn tự nhiên :
Là phơng pháp để cho đất tự nún dới tác dụng
của môi trờng (nh ma ,năng ,gió.. .. .), phơng pháp này
phụ thuộc vào thời tiết và thời gian kéo dài,không chủ
động theo tiến độ công trình nên hiếm khi đợc sử
dụng.
2.2.2: Đầm lèn nhân tạo :
Là việc sử dụng các máy và thiết bị đầm nèn ,
nhờ

tác dụng của ngoại lực

công trình vĩnh viễn.

làm biến dạng nền móng


Có rất nhiều kiểu ,chủng loại máy và thiết bị đầm nèn,
nhng ta phân theo ba loại chủ yếu sau:
+ Đầm nèn do tác dụng lực tĩnh.
+Đầm nèn do tác dụng lực rung
động.
+Đầm nèn do tác dụng lực động.
Trên cơ sở có ba phơng pháp đầm lèn trên ,ta có các
kiểu các chủng loại lu ,đầm lèn chủ yếu sau :
2.2.2.1:Đầm lèn do lực tĩnh
*Lu bánh thép trơn :
Có nhợc điểm lớn là chiều sâu ảnh hởng nhỏ (1525cm) tức lớp đất đắp đợc thành từng lớp còn mỏng ,đã
phải đầm lèn dẫn đến năng suất thấp ,bề mặt từng lớp
đất sau khi đầm lèn bằng máy này dễ trở nên nhẵn
mịn, làm cho lớp đất đắp kế tiếp theo trên nó khó dính
kết với lớp dới ,để tạo cho nền công trình thành một thể
thống nhất khăng khít với nhau ,sức bám của máy kéo
nhỏ ,máy cồng kềnh nặng nề và chậm chạp gây khó
khăn khi di chuyển từ công trình này đến công trình
khác.
Ưu điểm của loại máy này là đợc dùng lu lèn mặt đờng hoàn thiện là tốt nhất ,có cấu tạo đơn giản ,dễ chế
tạo và giá thành rẻ bằng khoảng 30% so với ngoại nhập .
*Lu bánh lốp :
Có u điểm tốc độ lu lèn lớn năng suất cao,vận chuyển
máy dễ dàng thuận tiện ,cấu tạo đơn giản có thể thay
đổi áp lực lên nền một cách dễ dàng nhờ thay đổi áp


suất trong bánh hơi .Loại này thích ứng với mọi loại đất
và chất lợng đầm lèn cũng rất tốt
*Đầm chân cừu :
Ưu điểm :
+chiều sâu ảnh hởng lớn (40-50cm)
+ cấu tạo đơn giản ,giá thành cũng rẻ
+ năng suất câo ,chất lợng đầm lèn cũng tốt
+ Nền đắp gồm nhiều lớp đầm lèn riêng biệt
chồng lên nhau nhng vẫn đảm bảo đợc độ
thống nhất và độ lèn chắc
Nhợc:
- Vận chuyển phiền phức tạp
- Chỉ thích ứng với loại đất dẻo có độ ẩm đợc
quy định chặt chẽ
-Tầng dới nền đầm lèn chắc nhng tầng trên bề
mặt không chặt
- Sức kéo đòi hỏi lớn do hệ số cản di chuyển lớn
2.2.2.2.Máy đầm lèn rung động :
Lu rung ,máy đầm bàn tức là đầm lèn nhờ lực rung
động .Loại này rất có hiệu quả đối với đất rời khi các hòn
đất tơng đối khác nhau ,và lực liên kết giữa chúng là
nhỏ vì vậy máy đầm loại này thích hợp nhất với cát ,á sét
sỏi và đá dăm nhỏ .Với đất dính và khô nh đất sét dùng
máy đầm rung động không thích hợp vì lực liên kết
giữa các hòn đất rất lớn không thắng nổi lực cản di
chuyển giữa chúng .Do đó đầm lèn ít có hiệu quả
động :


Máy đầm lèn thông thờng phổ biến dới hình thức
máy đầm có cơ cấu công tác là một vật nặng rơi vì vậy
máy còn đợc gọi là máy đầm rơi.Máy này khi sử dụng có
Ưu điểm là chiều sâu ảnh hởng lớn (1.5-1m),thích
hợp cho mọi loại đất và không đòi hỏi chặt chẽ lắm
Nhợc điểm của loại này là năng suất thấp ,hiện nay
trên thực tế cha tìm đợc phơng pháp nào có cấu tạo
hoàn hảo cho loại máynày
Còn máy đầm động ở dạng lu rung dợc sử dụng phổ biến
hơn và cho năng suất cao hơn .
Lu rung thờng đợc làm việc ở hai chế độ :
+ Chế độ tĩnh ,khi đó bộ phận gây rung đợc ngắt ra khỏi hệ thống dẫn động .
+ Chế độ rung tĩnh kết hợp , khi đó bộ gây
rung đợc dẫn động đẻ gây ra lực rung động ,lúc đó lực
đầm nèn vừa là lực rung động vừa là lực tĩnh (trong lợng
của máy lu ) tác dụng lên đất.
Nhờ có hai ché độ làm việc và cho năng suất cao
nên lu rung đợc sử dụng rộng dãi trong các công trình
nhất là trong các công trình giao thông vận tải nh xây
dựng đợng xá cầu cộng , bến cảng ,sân bay ,nhà ga và
các công trình thuỷ lợi nh đê đập , kênh mơng . Lu rung
đợc dùng nhiều trong khâu thi công nền móng công
trình
2.3: Tình Hình Sử Dụng Máy và Thiết Bị Đầm Nèn ở
Nông Thôn Việt Nam.
Do tình hình kinh tế ở các vung nông thôn còn kém
phát triển ,do tình hình canh tác còn ở dạng phân chia


ruộng thành từng thửa nhỏ nên việc áp dụng máy mọc
vào sản xuất rất khó khăn

, vì vậy việc sử dụng các

thiết bị đầm nèn ở nông thôn còn rất hạn chế
.Để đạt đợc mục tiêu (CNH-HĐH) thì mấy năm trở lại
đây nhà nớc đã và đầu t

để phát triển giao thông

nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và di lại thông thơng
,để nâng cao đời sông của nông dân. Do nhu cầu và
vai tro của giao thông nông thôn nên việc đa các máy
móc vào thi công đợc từng bớc quan tâm và áp dụng phổ
biến hơn .


Chơng III : lựa chọn phơng án
*Đối với lu rung có dẫn động riêng ,đặc biệt là để
phục vụ giao thông
nông thôn thì chỉ tiêu kinh tế và giá thanh đợc quan
tâm hàng đầu, đồng thời chỉ tiêu kỹ thuật cũng đợc chú
trọng , do đặc tính riêng của những vùng nông thôn có
điều kiện đầu t còn hạn chế , khối lợng những công trình
thi công còn ít , phân bố nhiều nơi không tập trung ,vì
thế ta phải tính toán thiết kế làm sao cho phù hợp với điều
kiện từng vùng, để cho đạt đợc hiệu quả đầu t ,sử dụng
cao.
Trong tính toán thiết kế lu rung cỡ nhỏ có dẫn động
riêng , để phục vụ giao thông nông thôn ,thì bợc lựa chọn
phơng án để tính toán thiết kế là rất quan trọng ,nó
quyết định đến tính năng và hiệu quả sử dụng ,cũng
nh điều kiện khai thác sửa chữa bảo dỡng máy và quan
trọng hơn nữa là nó quyết địng đến giá thành của
máy ,vốn đầu t .
Để lợa chọn phơng án thiết kế một cách hợp lý ta cần
phải hiểu nguyên lý hoạt động của máy và sơ đồ cấu tạo
tổng thể của máy .
+ Sơ đồ cấu tạo của máy lu rung có dẫn động riêng nh
sau:


(1): Động cơ gây rung .

(2): Tang chân cừu
(3): Hệ thống giảm chấn .
(4) : khung máy
(5) : Ghế ngồi
(6):

Tay Lái

(7) : Động cơ đầu kéo .
(8) khớp nối
(9): Bộ truyền động . .
(10) : Chân cừu
(11) : Trống trơn
Trong giới hạn của đề tài này ta chỉ xét đến bbộ
công tác , chỉ lựa chọn phơng án thiết kế bộ công tác ,
cỏn phần đầu kéo ta không xét đến mà chỉ tính
chọn .
Căn cứ vào nhiệm vụ của đề tài và sơ đồ cấu tạo tổng
thể thì ta đa ra một số phơng án tính toán thiết kế sau
:


3.1: Các Phơng ân bố trí hệ thống truyền động .
3.1.1: Phơng án 1 : Sử dụng hệ thống truyền động
thuỷ lực :
*Sơ đồ cấu tạo của hệ thống truỳên động thuỷ lựcnh

sau:
(1): trống lăn
(2): Bánh lệch tâm
(3) : trục lệch tâm
(4): Giảm chấn cao su.
(5) : khung máy.
(6) : Bán trục
(7) : Hộp giảm tốc.
(8) : ly hợp chính
(9): Động cơ lai
(10) : ổ đỡ trung gian .
*Ưu điểm của bộ truyền động thuỷ lực :
Kết cấu của bộ truyền nhỏ gọn


Bộ truyền làm việc nhạy ,có độ tin cậy cao ,
Bộ truyền làm việc êm , không ồn .
Có thể bố trí theon ý muốn ,có tính thẩm mỹ
cao.
Có thể truyền động đợc đi xa và đờng
truyền phức tạp .
Điều khiển nhẹ nhàng .
* Nhợc điểm của bộ truyền động thuỷ lực :
Giá thành cao.
Sửa chữa bảo dỡng ,phức tạp.
Giá thành sửa chữa bảo dỡng cao.
3.1.2: Phơng án 2: Sử dụng bộ truyền động cơ khí
(truyền động đai).
* Sơ đồ cấu tạo của bộ truyền động đai:

(1): Trống lăn .
(2): Bánh lệch tâm trục lệch tâm .
(3 ): Trục lệch tâm khung máy.
(4):Gối cao su


(5) : Khung máy . động .
(6) : Bán trục.
(7): Hộp giảm tốc.
(8) : Ly hợp chính.
(9): Dộng cơ
(10): Gối đỡ trung gian .
(11): Bánh đai chủ
(12) : Đai .
( 13): Bánh đai bị động.
(14):ổ đỡ
(15) : ổ đỡ
* Ưu điểm của bộ truyền đai:
Giá thành thấp .
Có khả năng bảo vệ các chi tiết máy khi bị
quá tải hoặc bị kẹt đột ngột .
Sửa chữa ,bảo dỡng thay thế đơn giản ,giá
dẻ .


* Nhợc đỉểm của bộ truyền động đai :
-Tốc độ làm vịec của bộ truyền đọng đai bị
hạn chế

Vđai< 35 (m/s).
-Bộ truyền động đai làm việc ồn hơn bộ

truyền động thuỷ lực .
-Tạo ra lực tác dụng lên trục lớn do phải căng
đai .
-Kết cấu cồng kềnh . hơn bộ truyền động thuỷ
lực .
-Làm việc không nhạy bằng bộ truyền động
thuỷ lực .
- Dẫn động của bộ truyền động đai bị hạn
chế , không xa bằng bộ truyền động thuỷ lực.
3.2: Lựa Chọn Phơng án.
Từ hai phơng án ta đã nó ở trênvới những u ,nhực
điểm của mỗi phơng án . Bây giơ ta phải tiến hành
phân tích những u ,nhực điểm đó để ta lựa chọn đợc
phơng án sao cho hợp lý .
Vì những a điểm của bộ truyền đai rất phù hợp với
điều kiện đầu t ,chi phí sử dụng ,khai thác bảo dỡng
,sửa chữa ít do điều kiện kinh tế của những vùng nông
thôn.Do vậy ta chọn bộ truyền đai để tính toán thiết
kế cho lu rung dẫn động riêng .
Còn đối với những nhợc điểm của bộ truyền đai thì
ta có thể khắc phục đợc :
Tốc độ của bộ truyền đai bị hạn chế ( V đai < 35 m/s )
thì nhợc điểm này không quan trọng vì bộ truyền
đai để dẫn động trục lệch tâm gây ra rung động


lên không cần tốc độ lớn quá giới hạn của bộ truyền
đai , nếu cần lực rung động lớn thì ta có thể tăng
bán kính lệch tâm hặoc tăng khối lợng lệch tâm thì
vẫn có thể đáp ứng đợc nhu cầu về lực .
Làm việc ồn hơn bộ truyền động thuỷ lực : với nhợc
điểm này thì ta có thể bỏ qua vì bộ truyền đai có
ồn hơn bộ truyền động thuỷ lực nhng mức độ ồn
không lớn nắm , mà với điều kiện làm việc của máy
là máy thi công ngoài công trờng thì mức độ ồn của
bộ truyền đai là không đáng kể .
Vậy trong đề tài này ta chọn phơng án sử dụng bộ
truyền động đai để tính toán thiết kế là hợp lý.

chơng IV : tính toán thiết kế tổng thể
lu rung dẫn động riêng
*Tính toán thiết kế tổng thể là khâu sơ bộ xác
định các kích thớc cơ bản của máy và xác định các đặc
tính kỹ thuật của máy.
*Tính toán tổng thể còn đa ra sơ đồ cấu tạo , sơ đồ
truyển động và nguyên cấu tạo ,hoạt động của máy để ta
tiến hành các bớc tính toán
thiết kế tiếp theo , đảm bảo tính thốnh nhất và đồng bộ
của máy.
4.1:Các thông số của máy:
-Kich thớc bao của máy : L.B.H=
3630.1300.1162
-Trọng lợng toàn bộ máy :1939 (KG).


-Trọng lợng bộ công tác :1269 (KG).
-Tốc độ nhanh nhất khi làm việc :

V max= 4

(Km) .
-Đờng kính trống lăn là:
+Trống trơn :

D = 874 (mm).

+ Trống có vấu chân cừu :

D =

750 (mm)
+ chiều cao chân cừu :

h=

50 (mm)
- Chiều rộng trống lăn là:

B =1010

(mm),
- Chiều dày trống lăn là :

= 12 (mm),

- Động cơ dẫn động bộ gây rung:
+ Công suất là

N: 12 (ml).

+ Số vòng quay : n = 2000 (v/ph)
- Động cơ di chuyển
+ Công suất N =12 (ml).
+ Số vòng quay : n = 2000 (v/ph)


4.2;Sơ Đồ Cấu Tạo Của Máy Lu Rung Dẫn Động Riêng:
- Cấu tạo :

(1): Động cơ gây rung
(2): Tang chân cừu .
(3): Hệ thống giảm chấn .
(4) : khung máy.
(5) : Ghế ngồi .
(6):

Tay Lái

(7) : Động cơ đầu kéo .
(8) khớp nối
(9): Bộ truyền động
(10) : Chân cừu
(11) : Trống trơn
-Nguyên lý làm việc:

Động cơ gây rung số (1) dẫn

động bộ gây rung (trục lệch tâm và bánh lệch tâm ),
thông qua bộ truyền động hộp giảm tốc và bộ truyền
động


đai (9) . nhờ cấu tạo ncủa bánh lệch tâm ,nên khi quay nó
tạo ra lực li tâm gây rung động cho trống lăn (2) , vị vậy
trống lăn còn đợc gọi nlà trống rung
Đầu kéo số đợc dẫn động bằng động cơ số (7) , đầu
kéo có nhiệm vụ kéo bộ công tác và dẫn hơng cho máy .
Hệ thống giảm chấn số (3) có vai trò làm giảm ,làm
triệt tiêu dao động truyền từ trống rung sang khung máy ,
để đảm bảo cho ngời điều khiển không bị rung động
,ở trạng thái tốt nhất để điều khiển máy đợc an toàn và
chính xác , tránh gây sự mỏi mệt cho ngời điều khiển .
-Từ sơ đồ cấu tạo tổng thể của máy lu rung dẫn động
riêng và theo yêu cầu của đề tài thì ta có nhiệm vụ của
ta chỉ phải tính toán thiết kế bộ công tác.
-Đầu kéo của lu rung chỉ là đầu kéo của công
nông ,đợc dẫn động bằng động cơ bông sen và đợc tính
chọn theo công suất cần thiết của bộ di
4.3;Sơ Đồ Truyền Động Của Lu Rung Dẫn Động Riêng
:
Nh trong phần chọn phơng án để tính toán thiết kế
ta đã nói ở trên ta chọn phơng án lu rung có dẫn động
riêng với sơ đồ truyền động đai nhờ những u đỉểm của
nó mà ta na chọn .
Vậy sơ đồ truyền động của lu rung có dẫn động
riêng nh sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×