Tải bản đầy đủ

dan chuong trinh khanh thanh nha van hoa

CHNG TRèNH
L KHNH THNH NH VN HO
THễN 1 TNG X THANH HNG
Xin trõn trng kớnh mi quớ v i biu v ton th nhõn dõn n
nh nh t chc. Ban t chc xin phộp c lm vic.
Chng trỡnh lm vic ca bui l ct bng khỏnh nh vn hoỏ Thụn 1
Tõng gm cỏc ni dung sau:
1. Chng trỡnh vn ngh cho mng l khỏnh thnh nh vn hoỏ.
2. Cho c tuyờn b lý do,gii thiu i biu.
3. c din vn khai mc
4. Bỏo cỏo kt qu xõy dng nh vn hoỏ
5. Cụng b khỏnh thnh nh vn húa
6. Cỏc on i biu tng hoa
7. i din nhõn dõn phỏt biu cm
8. i biu cp trờn phỏt biu ý kin
9. Thay mt cỏn b nhõn dõn Thụn 1 Tõng phỏt biu cm tng.
10.
B mc
Sau bui l, mi quớ v i biu lu li thm quan nh vn
hoỏ v d ba cm thõn mt vi cỏn b v nhõn dõn thụn 1 Tõng.
Sau õy tụi xin trõn trng kớnh mi thng thc chng trỡnh Vn

ngh cho mng l khỏnh thnh nh vn hoỏ.
Xin trõn trng kớnh mi.
Thay mt ban t chc, xin cm n anh ch em i vn ngh ca
thụn ó em li ca ting hỏt rt hay n phc v cho bui l!Xin cm
n!
Xin trõn trng kớnh mi quý v i biu v ton th nhõn dõn ng lờn
lm l cho c.
Xin trõn trng cm n!
Kính tha các vị đại biểu, khách quý!
Tha toàn thể b con nhân dân!
Trong khụng khớ vui ti phn khi ca ton ng ton quõn,
ton dõn ta thit thc lp thnh tớch cho mng k nim 86 nm ngy
thnh lp mt trn dõn tc thng nht Vit Nam, cho mng 72 nm ngy
1


thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12/1944 – 22/12/2016) và
những ngày lễ lớn của Dân tộc. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ
- UBND và Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã
Thanh Hương .Hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2016, cán bộ và nhân
dân Thôn 1Tâng long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà văn hoá thôn để
đưa công trình vào sử dụng phục vụ cho việc hội họp và vui chơi giải trí
của các đoàn thể và bà con nhân dân trong Thôn. Về dự lễ khánh thành
nhà văn hoá hôm nay:
Tôi xin trân trọng giới thiệu
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Chiến Bí thư Đảng uỷ
Chủ tịch HĐND xã.
ông Trần Đình Phong phó bí thư thường trực Đảng uỷ
Ông Phạm Văn Nam – Phó bí thư - chủ tịch UBND xã
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng
Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông, bà trong
Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Uỷ
ban nhân dân, Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc , Trưởng các ban
ngành đoàn thể, Giám đốc các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Hiệu
trưởng các nhà trường: các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng phó thôn


2


xóm. các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đề nghị chúng
ta nhiệt liệt chào mừng.
Trong buổi lễ khánh thành nhà văn hoá hôm nay có các vị đại biểu
là con em quê hương của Thôn 1 Tâng đang học tập công tác, làm ăn
sinh sống trên khắp các miền của Tổ quốc và cán bộ nhân dân trong
Thôn giờ này đã có mặt đông đủ. Xin đề nghị các vị đại biểu khách quý
và toàn thể nhân dân liệt nhiệt hoan nghênh.
.Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời
ông Phạm Văn Hưng Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận Thôn 1
Tâng lên khai mạc lễ khánh thành nhà văn hoá. ( Xin chân trọng kính
mời )
Tiếp theo chương trình ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông
Lương Văn Toại – Trưởng thôn – phó ban xây dựng nhà văn hóa lên báo
cáo kết quả xây dựng nhà văn hóa – xin trân trọng kính mời ông.
Cắt băng khánh thành
Sau đây Xin trân trọng kính mời ông; Phạm Văn Hưng – Bí thư chi
bộ - Trưởng ban công tác mặt trận lên tuyên bố khánh thành nhà văn hóa
Tặng hoa:
Trong niềm vui lớn hôm nay của cán bộ và nhân dân thôn 1 Tâng
mừng khánh thành nhà văn hoá được vinh dự đón đoàn đại biểu đại diện
cho huyện uỷ, UBND,các phòng ban huyện Thanh Liêm.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3


………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

4


………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Hưng Bí thư chi bộ trưởng
ban công tác mặt trận thôn 1 Tâng lên nhận hoa
- Xin trân trọng giới thiệu và kính mời:
Ông .........................................................................................................
..................................................................................................................
lên tặng hoa chúc mừng
Xin trân trọng kính mời ông Lương Văn Toại trưởng thôn lên nhận
hoa.
- Xin trân trọng giới thiệu và kính mời:
Ông:
……………………………………………………………………………
……………………………………..
lên tặng hoa chúc mừng.
Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Hưng Bí thư chi bộ trưởng
ban công tác mặt trận thôn 1 Tâng lên nhận hoa
7. Đại biểu huyện lên phát biểu
Trong quá trình tổ chức xây dựng nhà văn hoá, Thôn 1 Tâng luôn
nhận được sự quan tâm giúp đỡ của huyện uỷ UBND huyện Thanh
Liêm. Trong buổi lễ khánh thành nhà văn hoá hôm nay, tôi xin trân trọng
giới thiệu và kính mời ông (bà)............. ....................................................
...........................................................................................................
5


lên phát biểu ý kiến (Xin trân trọng kính mời ông )
Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông!
8,Đại biểu xã lên phát biểu
Trong suốt quá trình xây dựng nhà văn hoá,Được sự quan tâm,chỉ
đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND và các ban ngành đoàn thể của xã
Thanh Hương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho thôn, các cơ
quan tổ chức làm việc trên địa bàn xã Thanh Hương .Đến nay, các hạng
mục công trình nhà văn hoá Thôn 1 Tâng đã hoàn thành đưa vào sử dụng
.Về dự lễ hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Chiến
Bí thư Đảng uỷ chủ tịch HĐND xã lên phát biểu ý kiến.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………
(Xin trân trọng kính mời ông )
10. Đại diện nhân dân phát biểu!
Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu ông....................................,
đại diện cho bà con nhân dân trong thôn lên phát biểu cảm tưởng.
(Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn lời phát biểu của ông ......................)
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hưng Bí thư
chi bộ trưởng ban công tác mặt trận thôn lên Bế mạc lễ khánh thành nhà
văn hoá .

Hết

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×