Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN 5S

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN 5S

5S là gì?
1


5
S

5S

Nghĩa

Yêu cầu

S1

Sàng lọc Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết

Loại bỏ những thứ không cần thiết


(Clearing-up)

S2

Sắp xếp

Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ, và có đánh số ký hiệu
Dễ tìm, dễ thấy.

S3

Sạch sẽ

S4

Săn sóc

S5

Sẵn sàng Rèn luyện việc tuân thủ 3S một cách tự giác, tự nguyện

(Organizing)

Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.

(Cleaning)

Duy trì 3S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) mọi lúc mọi nơi

(Standardizing)

(Sustain)
2


Sẵn sàng
‘02

Mục tiêu của 5S


S

ọc
l
g
àn

Các công cụ 5S
(Lặp đi lặp lại 3S
liên tục)

g
Sà nns
óc
Sạch sẽ

‘01

c

g
Sàn

lọc

‘00

Sắp xếp

Sạch

sẽ

c

Sạch s


Sạch

Să n s ó

Sắp xếp

c
Slọ
ănSắp xếp

Sạch sẽ

Sắp xếp

lọc
g
n
à
S

‘99
‘98
‘97

sẽ

Sắp xếp

Sàng lọc

‘96
3


S1 - Saøng Loïc = Hiệu quả


Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiếtLoại bỏ những thứ không cần thiếtXác định “đúng số lượng” đối với
những thứ cần thiết

4


S2 - Saép Xeáp= Ngăn nắp,Thuận tiện


Sắp xếp những thứ cần thiết theo thứ
tự ngăn nắp và có đánh số ký hiệu để
dễ tìm, dễ thấySắp xếp đúng vật, đúng chỗSắp xếp các vị trí dụng cụ, máy
móc, công nhân… sao cho tiến
trình làm việc trôi chảy

5


S3 - Saïch Seõ = Kiểm tra


Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.Hạn chế NGUỒN gây dơ bẩn, bừa bãiLau chùi có “Ý THỨC”

6


SAU KHI HOÀN TẤT 3S...
• Chụp ảnh hiện trường
– Cận cảnh
– Toàn cảnh

• Dán ảnh lên cạnh ảnh cũ cho mọi người thấy rõ sự khác biệt
• Cùng quyết tâm duy trì trạng thái đã đạt được
– Việc chụp ảnh phải tạo ra quyết tâm của mọi người hướng tới một môi
trường làm việc tốt hơn, không bao giờ quay trở lại sự bề bộn ban đầu.

7


S4 - Saên Soùc= Giảm căng thẳngDuy trì thành quả đạt được
“Liên tục phát triển” 3S
Sàng Lọc
Sắp Xếp
Sạch Sẽ

mọi lúc, mọi nơi

 Nguyên tắc 3 Khô

 Không có vật vô d
 Không bừa bãi.
 Không dơ bẩn.
8


Sàng lọc

S5

Sắp xếp

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Hiệu
Đạt

S4

Tác
g
n
ô
Qủa C

Sạch sẽ

Thời gian

9


S5 - Saün Saøng
= Chấp hành qui định
Tự Nguyện, Tự Giác việc thực hiện và duy trì 3S:


Sàng LọcSắp XếpSạch Sẽ

Hệ thống “Kiểm Soát Bằng Mắt”
Visual Control System (VCS)

10


TA LÀM MẤY S: 5S, 3S HAY 2S?
• Ta làm 3S: S1, S2, S3
• S4 sẽ có được sau khi làm LIÊN TỤC 3S
• S5 sẽ có được sau khi nhiều lần LẶP LẠI vòng
S1, S2, S3, S4.
Minh họa trang sau
11


ÁP DỤNG THỰC TẾ

1. Dự án thử với S phù hợp nhất (3 tháng)
– Khu vực điển hình: Seiri, Seiton
– Hoặc với máy điển hình: Seiso

2. Mở rộng và nâng cấp hoạt động (6-12 tháng)
– Mở rộng đến khu vực khác
– Nâng cấp hoạt động đối với khu vực hoặc máy điển hình

3. 5S toàn phân xuởng (nếu 1&2 đã được thực hiện)
– Chuẩn bị các hoạt động toàn công ty (3 tháng)
– Phương pháp thúc đẩy, đào tạo
– Hoạt động 5S toàn công ty.

12


Sẵn sàng
‘02

Mục tiêu của 5S

ọc
l
ng
à
S

Các công cụ 5S
(Lặp đi lặp lại 3S
liên tục)

lọcSắp xếp

Sạch sẽ

Să n s ó

ns
óc
Sạch sẽ

c
g lọ
Sàn

Sạch

g Săn
n
à
S

c

Sạch‘00

Sắp xếp

Sắp xếp

Sạch s

‘01

c

Sắp xếp

‘99

sẽc
n g lọ

‘98
‘97

sẽ

Sắp xếp

Sàng lọc

‘96
13


Những câu hỏi và tình huống thường gặp về 5S
1. Ở Nhật Bản, chỉ có một 5S tiêu chuẩn
1. Không có 5S tiêu chuẩn nào ở Nhật cả
2. 5S là công cụ trợ giúp cho công việc
2. 5S là một phần công việc hàng ngày
3. Sao lại phải chỉ dẫn, bảng hiệu, làm mọi thứ như con nít vậy?
3. Nhằm giảm nhẹ sự tập trung tinh thần
4. Trời ơi ! Mệt quá đi, chạy tới chạy lui mệt gần chết !
4. 5S giúp ta giảm đi lại, cần phân biệt “đi lại” và “làm việc”
5. Tui biết cái gì tui làm, tui làm theo cách của tui !
5. 5S giúp tạo ra sự cởi mở và tính đồng đội khi không có gì là riêng tư cả
14


Những câu hỏi và tình huống thường gặp về 5S
6. 5S cũng giống như Giữ Gìn Vệ Sinh tốt
6. 5S có vẻ dễ, do vậy chỉ làm sơ qua mà không theo các bước 5S
7. Ôi thôi, đủ thứ vậy, chúng tôi bận rộn lắm
7. Bạn có quá bận rộn cho việc đánh răng, rửa mặt mỗi sáng không ?
8. 5S có thể hoàn tất trong vài năm
8. Càng hiện đại, ta càng phải thích ứng với cái mới / phức tạp
9. Trời ơi ! Chúng tôi bỏ biết công sức, thời gian để làm 5S !
9. Không có lời biện minh nào tốt hơn thái độ tích cực và kết quả tốt
10. Chúng tôi đã làm 5S xong hồi mấy năm trước rồi !
10. Tôi đã tắm rồi, 2 năm trước !
15


TRÒ CHƠI 5S

Sắp xếp sao cho nhanh nhất
Chơi theo nhóm
Nhóm khoảng 5 người
Tính thời gian theo mỗi lần sắp xếp
So sánh thời gian giữa các lần của từng nhóm
Rút ra kết luận về ích lợi của sự gọn gàng, ngăn nắp
Chú ý: sự khác nhau giữa các chữ, số:
– I và Ị
– số 0 và chữ O

16


Bắt đầu ….
• 405 CÁI BÚA, 25 CÁI ĐINH, 50 CON TÁN
• Ï405 CÁI BÚA, 25 CÁI ĐINH, 50 CON TÁN
• 405 CÁI BÚA, 25 CÁI ĐINH, 50 CON TÁN

17


5S Thực hành
• Hiểu đúng
• Áp dụng thực tế
• Các kỹ thuật thực tế
• Các hoạt động kết hợp
18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×