Tải bản đầy đủ

BAI 11 TAO CAC HIEU UNG DONG

BÀI 11
TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


1. Hiệu ứng động cho đối tượng
trên
trang chiếu
 Hiệu

ứng động là hiệu ứng tạo cách

thức và thời điểm xuất hiện của đối
tượng trên trang chiếu.


1. Hiệu ứng động cho đối tượng
trên
trang chiếu


Cách tạo hiệu ứng động1. Hiệu ứng động cho đối tượng
trên
trang chiếu
 Cách

tạo hiệu ứng động

1.

Chọn đối tượng

2.

Chọn dải Animations

3.

Trong nhóm Animation

4.

Chọn hiệu ứng thích hợp.

 Lứu

ý: Chọn More hiển thị thêm nhiều hiệu ứng

động.


2.Hiệu ứng chuyển trang
 Hiệu

ứng chuyển trang là hiệu ứng

tạo cách thức và thời điểm xuất
hiện của trang chiếu.2.Hiệu ứng chuyển trang


Cách đặt hiệu ứng :


2.Hiệu ứng chuyển trang
 Cách

đặt hiệu ứng chuyển trang cho trang chiếu:

1.

Chọn các trang chiếu

2.

Chọn dải Transitions

3.

Trong nhóm Transition to this slide

4.

Chọn hiệu ứng thích hợp


2. Hiệu ứng chuyển trang


NHÓM TIMING : tùy chỉnh hiệu ứng chuyển trang
 None:

mặc định không hiệu ứng

 Sound

: âm thanh chuyển trang

 Duration:
 On

đặt thời gian chuyển hiệu ứng

mouse click: trang chiếu xuất hiện khi click chuột

 After:

đặt thời gian chuyển trang (tính bằng giây)

 Apply

to all: áp dụng cho tất cả các trang.


3. Sử dụng các hiệu ứng động
 Giúp
 Cần

bài chiếu hấp dẫn và sinh động hơn.

sử dụng hiệu ứng động một cách hợp lý

(ko quá nhiều).
 Hiệu

hơn .

ứng giúp nội dung rõ ràng và hiệu quả


4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình
chiếu
1. Trước hết phải xây dựng dàn ý , chọn nội
dung văn bản , hình ảnh và đối tượng cho
phù hợp.
2.

Nội dung mỗi trang tập trung vào ý chính.

3.

Văn bản ngắn gọn càng tốt, tối đa 6 mục
liệt kê.


4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình
chiếu

Các lỗi cần tránh:
 Các
 Sử

lỗi chính tả.

dụng cỡ chữ quá nhỏ.

 Quá

nhiều nội dung trên 1 trang chiếu.

 Màu

nền và màu chữ khó phân biệt.


THE END


* Tìm hiểu mở rộng
1)

Tìm hiểu về timing với các đối tượng ?

2)

Cách thay đổi thứ tự hiển thị hiệu ứng cho
đối tượng ?

3)

Nêu cách sử dụng Effect Options > Text
Animation ?

4)

Nêu cách sao chép hiệu ứng động ?
Animation Painter .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x