Tải bản đầy đủ

phúc đức cung của sinh huynh đệ cung, phu thê cung 「福德宮」之於「兄弟宮、夫妻宮」

[phúc đức cung] của sinh [huynh đệ cung, phu thê cung]_「福德
宮」之於「兄弟宮、夫妻宮」
Bản dịch:
tòng phúc đức cung tới huynh đệ cung cụ tứ chính vị của chất tính, quy tắc là thuyết có diễn dịch tiến hóa chương hiển vân... vân đặc biệt chất ở.
Phúc đức cung chức ti phủ tạng khí quan phối hợp, thể xác và tinh thần điều thích, sinh hoạt tập tính dưỡng thành…… vân... vân. Mà một khi lướt
qua mệnh cung, đi tới huynh đệ cung thì, hội có chất năng lực hỗ biến hiện tượng, lấy lợi mệnh chủ sinh tồn sinh đa nguyên hóa xã hội. Nhất quy tắc
thân thể chất hiện lên hiện, nhị người trở thành đặt chân sinh xã hội đại bản doanh. Sở dĩ động đãng hoặc căng phúc đức cung, đối huynh đệ cung
mà nói hội tạo thành bất ổn định, không kiên nhẫn cửu hiện tượng, khắc ứng đang làm việc thượng, thường kiến ít năng lực kéo dài.
lấy phúc đức cung của sinh huynh đệ cung cùng của sinh phu thê cung tác thảo luận, kỳ thật dung có rất nhiều thú vị mà lại giá trị có được điều tra
tầng mặt, phu thê cung là phúc đức cung [đại diện], cũng là [phối ngẫu], là vợ chồng hai người tổ hợp mà thành cung Vị. Có lý luận thượng [đại
diện], là tương phúc đức cung ...nhất đặc sắc tình tự tư duy hóa thành hành vi hình thức lấy cùng một nửa kia ở đây cung Vị cộng đồng đối đãi
nhau cộng đồng sinh hoạt. Huynh đệ cung là phúc đức cung công năng triển hiện lớn nhất nơi tập kết hàng, cũng hội có tòng huynh đệ cung tác
[năng lượng] lấy thừa bù thiếu sinh phu thê cung lý. Đang [phu thê] xuất trạng huống thì, có thể là phúc đức cung có tỳ vết nào, thiếu sót, mà không
phải liên cả phu thê cung, cũng có thể năng lực phu thê cung bản thân trạng huống lặp đi lặp lại, đều là thối . Tựu như cùng nước ta phái trú quốc
ngoại khiến cho tiết, có ác đi ác trạng nói như vậy đi, cũng không biểu thị sở hữu bộ ngoại giao nhân viên đều có vấn đề! lấy vào đời cũng là vật
chất văn minh thuận thì châm chảy về phía mà nói, [phối ngẫu] đang là kinh do tử nữ cung tài nhập phu thê cung, sở dĩ đang phu thê cung sản sinh
cơn lốc thì, vậy tử nữ cung sở chức ti nhân tế gặp gỡ cùng gặp gỡ bằng hữu, cũng có thể năng lực nan từ kỳ cữu. Đang huynh đệ cung xuất hiện
hóa quyền năng lượng thì, có thể thấy mệnh chủ cường liệt cạnh tranh lực cùng với đối công tác sự nghiệp xí đồ tâm, 〈 cùng tài bạch cung thuộc tứ
chính vị quan hệ〉, mà lại hội khẩn trành phu thê cung lý phối ngẫu, 〈 huynh đệ cung vi phu thê cung cha mẫu Vị〉, ở có chút trường hợp [phối ngẫu]
kham xưng [đáng thương], nhưng như thuộc một nguyện đả một nguyện ai hoặc vui vẻ bị người cường thế quản chế, vậy là có thể trở thành〝 tuyệt
phối〞, nếu không, như vậy [hóa quyền] cũng hội trở thành và hài phu thê chướng ngại, mà như lấy một ... khác một quan điểm tác phân tích, rất

có thể là phối ngẫu ở tiến nhập hôn nhân của ngươi từ tràng hậu hội sản sinh đối vinh dự, thanh danh, địa vị cường liệt truy đuổi tâm…… kỳ của
phân biệt ngay sinh huynh đệ cung là có tạp có hung tinh hoặc tự hóa, nhưng bất luận làm sao, tất có được kéo đến phúc đức cung đối tinh diệu tổ
hợp tác phán đoán, kết quả phúc đức cung đối phối ngẫu hoặc phu thê hai người mà nói là vi kinh doanh phu thê quan hệ biện thức cung Vị vậy!
như thế phúc đức cung cùng huynh đệ cung tinh diệu tổ hợp đều là thuộc không tệ, nhưng phu thê cung tinh diệu tổ hợp không tốt thì, ngoại trừ có
được điều tra mệnh chủ của sinh phối ngẫu thái độ cùng làm là phủ có vấn đề ngoại, cũng có thể năng lực xuất tự sinh phối ngẫu đối mệnh chủ phu
thê cung từ tràng không khỏe ứng, mà ở đến đây cộng đồng cung vi sản sinh ma sát, thậm chí là kịch liệt tranh chấp. Ở thầy tướng số thì là có thể
lấy phu thê bất hoà tác lung thống thoại số đái quá, nhưng ở tố học vấn lập trường, lấy dung thông sở hữu hoàn tiết ham học hỏi tinh thần hạ, thì hội
tưởng khu phân xuất là mệnh chủ có sai lầm, hoặc là phối ngẫu bản thân sẽ không thích nhâm, đến đây chính là thẩm thị mệnh cung cùng phúc đức
cung tinh diệu tổ hợp, mà đến đây hai cái cung Vị tự hóa, thường thường hội trở thành biện thức thì có lợi dựa vào cứ. Kết quả mệnh cung là vi phu
thê cung phúc đức Vị, đó cũng là phối ngẫu tiến nhập hôn nhân từ tràng lý điều thích năng lực cùng tình tự, lúc này [tự hóa] tựu thành vi có thể hay
không trường tồn quan kiện vậy!
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
從福德宮至兄弟宮具四正位之質性, 那則是說有著演繹進化彰顯等等的特質在. 福德宮職司腑臟器官的協調, 身心調適, 生活習性
的養成……等等. 而一旦越過命宮, 來到兄弟宮時, 會有質能互變現象, 以利命主生存於多元化的社會. 一則身體的體質的呈現, 二
者成為立足於社會的大本營. 所以動盪或緊繃的福德宮, 對兄弟宮而言會造成不穩定, 不耐久現象, 克應在工作上, 常見少能持久.
以福德宮之於兄弟宮及之於夫妻宮作討論, 其實容有很多有趣且值得探討的層面, 夫妻宮是福德宮的 [代表], 也是 [配偶], 是夫妻
兩人組合而成的宮位. 在理論上的 [代表], 是將福德宮最為精彩的情緒思維化成行為模式以與另一半在此宮位共同相處共同生活.
兄弟宮是福德宮功能展現的最大集散地, 也會有從兄弟宮作 [能量] 的挹注於夫妻宮裡. 當 [夫妻] 出狀況時, 有可能是福德宮有了
瑕疵, 缺失, 而不是連整個夫妻宮, 也可能夫妻宮本身狀況連連, 都是臭的. 就如同我國派駐國外使節, 有著惡行惡狀之言行, 並不
表示所有外交部人員都有問題!以入世的也是物質文明的順時針流向而言, [配偶] 當是經由子女宮才入夫妻宮的, 所以當夫妻宮
產生風暴時, 那麼子女宮所職司的人際交往及交往的朋友, 也可能難辭其咎. 當兄弟宮出現化權能量時, 可以看到命主強烈的競爭
力以及對工作事業的企圖心, 〈與財帛宮屬四正位關係〉, 且會緊盯夫妻宮裡的配偶, 〈兄弟宮為夫妻宮之父母位〉, 在某些情況下的
[配偶] 堪稱 [可憐], 但如屬一個願打一個願挨或喜歡被人強勢管制, 那麼就能成為〝絕配〞, 否則, 如此的 [化權] 也會成為和諧夫
妻的障礙, 而如以另一個角度作分析, 很可能是配偶在進入你的婚姻磁場後會產生對榮耀, 名聲, 地位的強烈追逐心……其之分辨
就在於兄弟宮是有雜有凶星或自化, 但無論如何, 必得拉到福德宮對星曜組合作判斷, 究竟福德宮對配偶或夫妻兩人而言是為經
營夫妻關係的辨識宮位呢!
如是福德宮及兄弟宮的星曜組合皆屬不錯, 但夫妻宮的星曜組合不佳時, 除了得探討命主之於配偶的態度及作為是否有問題外,
也可能出自於配偶對命主的夫妻宮磁場不適應, 而在此共同宮為產生摩擦, 甚至是激烈的爭執. 在算命時是可以以夫妻失和作籠
統的話數帶過, 但在做學問立場, 以融通所有環節的求知精神下, 就會想區分出是命主有偏差, 或是配偶本身就不適任, 此就是審
視命宮及福德宮的星曜組合, 而此兩個宮位的自化, 往往會成為辨識時的有利依據. 究竟命宮是為夫妻宮的福德位, 那也是配偶進
入婚姻磁場裡的調適能力及情緒, 此時的 [自化] 就成為能否長存的關鍵呢!
Nội dung dẫn theo link: 「福德宮」之於「兄弟宮、夫妻宮」Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×