Tải bản đầy đủ

đăng lại vũ khúc tinh đặc điểm 转载武曲星的特点

[đăng lại] vũ khúc Tinh đặc điểm_[转载 ]武曲星的特点
Bản dịch:
vũ khúc Tinh chủ yếu đặc điểm:
vũ khúc chủ tài. vũ khúc của tài, là thật kim bạc.
vũ khúc cùng Thái Âm đều là tài Tinh, khác nhau ở ở tại người trước so sánh thực tế, sau người so sánh giả thuyết.
vũ khúc cùng lộc tồn khác nhau ở ở tại, vũ khúc phạm vi lớn hơn nữa, bất luận là ta từ bên ngoài mượn tới tiền, hay là ta ở trên đường nhặt được
tiền, đều có thể đoán tác vũ khúc; mà lộc tồn thì vẹn vẹn chỉ tiền lương của mình, chính mình kinh doanh sự nghiệp giữa lúc sở có được. chú: chỉ có
lộc có thể nuôi mệnh, vũ khúc cũng không có thể thay thay lộc hiệu quả.
vũ khúc là âm kim, đến đây Tinh nhập mệnh, nếu không phùng sát, thì tâm thẳng không độc, bất thiện ngụy trang.
vũ khúc một sao là quả tú, bất lợi nữ mệnh. đặc biệt vũ khúc thất sát, vũ khúc tham lang, vũ khúc phá quân tối quá mức. vũ phủ, vũ tướng tốt hơn
một chút.
vũ khúc thuộc kim, phàm là thuộc kim tinh diệu, tình cảm màu sắc đều tương đối nhạt mạc. đến đây Tinh nhập mệnh, bất dễ lý giải khác giới tư
tưởng, không giải thích được phong tình.
vũ khúc hóa lộc, tài vận hảo, nhưng nhất định phải thân lực thân vi. không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ.
vũ khúc hóa kỵ, sẽ đem vũ khúc khuyết điểm phát huy đến mức tận cùng, thông thường nói đến, hôn nhân, gia đình, tử nữ khó có thể mỹ mãn.
vương đình danh xưng là, đến đây Tinh thuộc kim, hóa kỵ thì cũng có thể là“ cầm trong tay lợi khí để cầu tài”, ví dụ như bác sĩ, thợ cắt tóc, đồ tể
hộ, vân... vân. đến đây luận rất chuẩn xác.
vũ khúc Tinh là tiền tài, phàm tiền tài, liền dính đến lưu thông; phàm lưu thông, liền dính đến tính toán; bởi vì đến đây vũ khúc cũng có thể chỉ đại“
số học”. thông thường nói đến, cung mệnh có vũ khúc nhập miếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thì, một thân số học thành tích cũng sẽ không soa.
vũ khúc là Tinh, năng lực tính toán cường, nhưng cái này chỉ là“ tính toán”, mà không phải“ tính toán”. đến đây Tinh mang binh chiến tranh là nhất
lưu, thế nhưng ở trong sinh hoạt hàng ngày, lại hội thay đổi có được không có gì mưu lược, thậm chí chút nào Vô Tâm cơ, sẽ bị nhân lừa bịp. hỉ tả

phụ, hữu bật cùng cung, hoặc cùng tham lang gặp gỡ, có thể thay đổi thiện đến đây khuyết điểm.
thông thường nói đến, vũ khúc tọa mệnh của người, có tam cát hóa (vận khí), so với vũ khúc hội cát Tinh (năng lực) rất tốt.
vũ khúc tham lang kết cấu, lấy mệnh tọa thìn cung, đối cung có Hỏa Tinh tham lang là lớn nhất cách cục. tuất cung, xấu cung, vị cung sảo thứ.
vũ khúc sao Kim so sánh cô khắc, không thích hợp nhập cung thân.
vũ khúc thất sát cùng dương đà hỏa linh cùng độ, bởi vì tài bị cướp.
vũ khúc Tinh so sánh phạ Địa không, Địa kiếp, bởi vì là không kiếp chủ tổn thất, cũng chủ kéo dài. vũ khúc Tinh mang có thực tế hành động lực,
nếu cùng không kiếp cùng cung, hành động lực yếu bớt, có thể sẽ thay đổi có được“ tưởng động lại lại có được động” hoặc người“ đầu óc đang
động, thủ cũng không động”.
vũ khúc Tinh ở cung phúc đức, tất là nặng tài người.
vũ khúc thất sát ở mão dậu, cho dù tam phương tứ chính không một sát tinh, cũng sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn. như rơi, té bị thương, bị đập
thương, đụng bị thương hoặc thủy tai, chết chìm, vân... vân. sát tinh càng ít thì tai càng ít, sát tinh càng nhiều thì tai càng nhiều.
vũ khúc thất sát tinh hệ, thấy sát tinh đa người, dễ thành là hắc bang đầu mục. cái này loại nhân khả năng bề ngoài bình hòa, nhưng thủ đoạn độc
ác. nếu không hiểu, có thể tham khảo ngô trấn vũ vai trò vai hình tượng.
vũ khúc phá quân tinh hệ, nhất định phải coi trọng cung phúc đức Thiên phủ Tinh. nếu như cùng Thiên phủ cùng độ đào hoa nhiều lắm, mà vũ khúc
phá quân lại đang hợi địa, thì một thân đào hoa tất đa, mình cũng thích truy cầu nữ tính, rất hội đòi khác giới niềm vui. nếu như tam phương tứ chính
lại có văn xương văn khúc, có thể sẽ trở thành liễu vĩnh, trương học lương một loại người phong lưu.
bí vân: vũ phá liêm tham, cố thâm mưu mà quý hiển; nếu phùng dương đà không kiếp, phản tiểu chí lấy cô hàn. kỳ thực, không chỉ là“ dương đà
không kiếp” hội khiến cho“ vũ khúc phá quân” sản sinh biến hóa, ngay cả nho nhỏ đào hoa Tinh, cũng sẽ khiến cho“ vũ khúc phá quân” phát triển
lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo.
vũ khúc cùng sát phá lang hội hợp, hội chiếu kết cấu, nhất cần phải tham lang Tinh cùng miếu vượng Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, sau đó lại thấy
hóa lộc, lộc tồn, thì hội khiến cho vũ khúc, sát, phá đặc điểm phát huy ở sự nghiệp phương diện, một thân sự nghiệp thành tựu trọng đại. mà ở cái
này loại kết cấu hạ, sợ nhất gặp Địa không, thiên không, tuần khoảng không, tiệt không, hơi chút thấy một cái khoảng không, đều rất khả năng dẫn
đến rách nát. cái này cũng là“ sao Kim chuyên ti tài kho, sợ nhất không vong” hàm nghĩa.


vũ khúc hóa khoa, mang có chuyên nghiệp tính chất, so sánh thiên hướng ở tại khoa học tự nhiên.
vũ khúc hóa kỵ, ở có dưới tình huống, cũng có thể trở thành kế toán, hoặc làm thẩm kế công tác.
vũ khúc không thích hợp cùng Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, nếu hỏa linh lạc hãm, thì tăng kiếm tiền gian khổ.
vũ khúc phá quân ở cung tài bạch, cùng Địa không Địa kiếp cùng độ, cho dù có lộc mã cùng bôn ba tình huống, cũng hay nhất không nên kinh
thương.
vũ khúc hoạt động thương nghiệp, lấy thực nghiệp kinh doanh là nên, không thích hợp làm giả thuyết hạng mục. như cổ phiếu chợ mãi tiến mại xuất,
sẽ không rất thích hợp vũ khúc thủ mệnh của người.
vũ khúc tham lang ở xấu vị, là“ nhật nguyệt giáp tài” kết cấu, nếu như ký có nhật nguyệt giáp, cũng có phụ bật, xương khúc, khoa quyền lộc tới
giáp, cát Tinh đa thì, cần phải chú ý một thân là phủ niên thiếu hưởng phúc quá nhiều, nếu như hưởng phúc nhiều lắm, ngược lại khó có thể phát tài.
vũ khúc tham lang không thích hợp nhập cung thân, nhập cung thân ngược lại dễ dẫn đến mệnh đồ nhấp nhô.
vũ khúc Thiên phủ tọa mệnh, vận thế so sánh ổn định, nhưng suốt đời thành tựu không đến ở tại quá lớn. song tài Tinh tọa mệnh, chỉ phải cung phụ
mẫu thấy lộc, hoặc cung điền trạch không sai, đều có thể đoạn xuất thân phú quý không thể nghi ngờ.
do ở tại vũ khúc Tinh“ tâm thẳng không độc”, sở dĩ ở trong sinh hoạt hàng ngày hội hiển có được tương đối sỏa, thậm chí ngu dốt, cần phải chú ý
phòng ngừa bị lừa rút lui. vũ khúc tham lang, hoặc người vũ khúc cùng hữu bật hóa khoa, văn khúc hóa khoa cùng độ tình huống, mới có thể tương
đối khôn khéo.


vũ khúc+ đào hoa Tinh, kiếm tiền dễ, hội phát đại tài, nhưng cái này loại tổ hợp cũng biểu thị gian trá, nịnh nọt.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
武曲星的主要特点:
武曲主财。武曲之财,为真金白银。
武曲与太阴皆是财星,区别在于前者较实际,后者较虚拟。
武曲与禄存的区别在于,武曲的范围更大,不论是我从外面借来的钱,还是我在街上捡到的钱,都可以算作武曲;而禄存则仅指
自己的工资、自己经营事业的正当所得。注:只有禄可以养命,武曲并不能代替禄的效果。
武曲为阴金,此星入命,若不逢煞,则心直无毒,不擅伪装。
武曲一星为寡宿,不利女命。尤以武曲七杀、武曲贪狼、武曲破军最甚。武府、武相稍好。
武曲属金,凡是属金的星曜,感情色彩都比较淡漠。此星入命,不易理解异性的思想,不解风情。
武曲化禄,财运好,但一定要亲力亲为。不能完全撒手不管。
武曲化忌,会把武曲的缺点发挥到极致,一般说来,婚姻、家庭、子女难以美满。王亭之称,此星属金,化忌时也可以是“手持利器
以求财”,例如医生、理发师、屠宰户,等等。此论很准确。
武曲星为金钱,凡金钱,便涉及到流通;凡流通,便涉及到计算;因此武曲亦可指代“数学”。一般说来,命宫有武曲入庙化禄、化
权、化科时,其人的数学成绩都不会差。
武曲为将星,计算能力强,但这仅仅是“计算”,而不是“算计”。此星带兵打仗是一流的,但是在日常生活中,却会变得没有什么谋
略,甚至毫无心机,会被人蒙骗。喜左辅、右弼同宫,或与贪狼相会,能改善此缺点。
一般说来,武曲坐命的人,有三吉化(运气),比武曲会吉星(能力)更好。
武曲贪狼的结构,以命坐辰宫、对宫有火星贪狼为最大格局。戌宫、丑宫、未宫稍次。
武曲金星较孤克,不宜入身宫。
武曲七杀与羊陀火铃同度,因财被劫。
武曲星较怕地空、地劫,因为空劫主损失,亦主拖延。武曲星带有实际的行动力,若与空劫同宫,行动力减弱,可能会变得“想动
却懒得动”或者“脑子在动,手却不动”。
武曲星在福德宫,必是重财之人。
武曲七杀在卯酉,即使三方四正无一煞星,也会有许多意外。如坠落、摔伤、被砸伤、撞伤或水灾、溺水,等等。煞星越少则灾越
少,煞星越多则灾越多。


武曲七杀星系,见煞星多者,易成为黑帮头目。这类人可能外表平和,但心狠手辣。若不理解,可参考吴镇宇所扮演的角色形象。
武曲破军星系,必须重视福德宫的天府星。如果与天府同度的桃花太多,而武曲破军又在亥地,则其人桃花必多,自己也喜欢追
求女性,很会讨异性的欢心。如果三方四正再有文昌文曲,可能会成为柳永、张学良一类的风流人物。
秘云:武破廉贪,固深谋而贵显;若逢羊陀空劫,反小志以孤寒。其实,不仅仅是“羊陀空劫”会使“武曲破军”产生变化,就连小小的
桃花星,也会使“武曲破军”的发展偏离轨道。
武曲与杀破狼会合、会照的结构,最是需要贪狼星与庙旺的火星、铃星同宫,然后再见化禄、禄存,则会使武曲、杀、破的特点发
挥在事业方面,其人事业成就较大。而在这种结构下,最怕遇地空、天空、旬空、截空,稍微见一个空,都很可能导致破败。这也
是“金星专司财库,最怕空亡”的含义。
武曲化科,带有专业性质,较偏向于理科。
武曲化忌,在有的情况下,也可以成为会计,或从事审计工作。
武曲不宜与火星、铃星同宫,若火铃落陷,则增加赚钱的艰苦。
武曲破军在财帛宫,与地空地劫同度,即使有禄马交驰的情况,也最好不要经商。
武曲的商业活动,以实业经营为宜,不宜从事虚拟项目。如股票市场的买进卖出,就不太适合武曲守命的人。
武曲贪狼在丑未,是“日月夹财”的结构,如果既有日月夹,也有辅弼、昌曲、科权禄来夹,吉星多时,需要注意其人是否少年享福
过多,如果享福太多,反而难以发财。
武曲贪狼不宜入身宫,入身宫反而容易导致命途坎坷。
武曲天府坐命,运势较稳定,但一生的成就不至于太大。双财星坐命,只要父母宫见禄,或田宅宫不错,都可以断出身富贵无疑。
由于武曲星“心直无毒”,所以在日常生活中会显得比较傻,甚至愚钝,需要注意防止受骗上当。武曲贪狼,或者武曲与右弼化科、
文曲化科同度的情况,才会比较精明。
武曲+桃花星,赚钱容易,会发大财,但这种组合也表示奸诈,谄媚。
Nội dung dẫn theo link: [转载]武曲星的特点Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×