Tải bản đầy đủ

đăng lại tử vi đấu sổ một ít bí quyết 转载紫微斗数一些秘诀

[đăng lại] tử vi đấu sổ một ít bí quyết_[转载 ]紫微斗数一些秘 诀
Bản dịch:
đấu sổ vô tín hiệu
trạch hỏa ngẫu kỵ là hỏa tai.
phụ mã thiên di hình xuất xe họa.
liêm trinh thất sát, kình dương sao Hóa kỵ thay nhau nổi lên, đường thượng mai thi. tất có hình thương.
cung thân Thái Âm, bố mẹ có nhị mẫu của vị. hoặc cung phụ mẫu gặp phụ bật chỉ Tinh thủ, tam phương Tinh tình so sánh cát, cùng luận.
cung phụ mẫu song lộc triêu viên, gia cảnh tất nhiên hảo.
cung phụ mẫu bất cát, gia phụ bật chỉ Tinh, phụ mẫu có ly dị hoặc 2 lần kết hôn.
thiên lương tị hợi, lang thang mệnh.
thiên lương thiên mã nữ dâm tham. cũng đa chỉ thiên lương ở tị.
kỳ thực cái gọi là tấn hào còn nhiều hơn vậy. dùng để Xem Mệnh thật có đập bàn kinh ngạc hiệu quả.
bất quá tử đấu lại học hạ đi, thì tàm tàm phát hiện tấn hào đã không phải là chuyện như vậy liễu. lại đối Tinh tình tỉ mỉ nghiền ngẫm, tư thế cơ thể bất
đồng Tinh tình gặp phải cùng nhau phản ứng với. quẻ Vị đoạn nhân sự, Tứ Hóa tìm khế cơ, Tinh tình đoạn cát hung.
thiên lương làm thuốc. thiên diêu là độc.
liêm tướng cùng nội tiết có liên quan.
thiên tướng ở tật cung chủ thận thủy, da tật bệnh. thiên cơ chủ can. cũng chủ đầu. bởi vì là trời cơ chủ tự hỏi. thiên cơ hóa kỵ, đầu tư cổ phiếu đau
nhức.
vũ khúc thuộc kim, ở tật cung chủ hệ hô hấp tật bệnh, chủ nhiều mũi viêm
ta kế tục ba. có đôi khi cần muốn đánh phá cung vị quan nghiệm đến xem bàn.
cự môn là tát vào mồm. cùng hà Tinh cùng cung khán nói phong cách.

tham lang chủ vóc người, khán miếu vượng bị chiếm đóng. là phủ có được lực.
nữ mệnh văn xương dương hỏa là lưu lạc.
liêm trinh hội xương khúc chủ nghệ thuật. rơi dần cung nó luận.
tấu thư ở cung mệnh, hành văn hảo.
dương lương rộng rãi, lại vị miễn lỗ mảng nông cạn bất chuyên nhất. thành dương lương xương lộc cách lợi chấm thi, lại rất có không hỏi chân lý ý.
chỉ là lừa dối quá quan.
vũ phủ tinh hệ ở cung phu thê, có cùng có phụ của phu hoặc đàn bà có chồng mến nhau ý đồ.
Thái Âm chủ ánh trăng, hãy nhìn tác cái gương, nghĩa rộng là thủy tinh.
cung vị cũng là tốt sao, sao cũng có thể coi như cung vị lý giải. tử đấu ở ở tại một cái chữ in rời. thiên đồng phúc đức chủ, vũ khúc tài bạch chủ,
Thái Âm điền trạch chủ, thiên cơ huynh đệ chủ. như khán điền trạch, cần chú ý thái âm tinh ảnh hưởng.
mệnh thân cung Tinh diệu ngũ hành thuộc hỏa đa, tỷ như thái dương, liêm trinh, Hỏa Tinh, linh Tinh, Địa không loại, tính cách hoạt bát chuyên gia,
phản ứng với linh mẫn, thế nhưng gấp gáp, không có kiên trì. thuộc kim Tinh diệu đa, tỷ như dương đà, vũ khúc, thất sát, tương đối cương nghị,
độc lập, khốc ca cô em hình. thuộc thổ Tinh đa, tỷ như tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, thiên lương, tả phụ loại, tương đối trầm ổn, cố chấp. thuộc thủy
Tinh diệu đa, tỷ như Thái Âm, thiên tướng, thiên đồng, hữu bật, văn khúc loại, tương đối lãng mạn đa tình, dễ nhạ đào hoa. . . . phá quân, cự môn
tuy rằng thuộc thủy, thế nhưng tính cương, không làm đến đây luận.
lưu niên kình dương ở phụ mẫu, ở huynh đệ, phu thê, tử nữ nói rõ cái này một ít cung vị nhân có hình thương, chảy máu sự kiện hoặc mổ, hiến máu
loại.
ở bản mệnh, tật bệnh, di chuyển, mệnh chủ sẽ phát sinh ở trên ngoại thương sự kiện.


ở phúc đức, tư tưởng thượng thương, trong lòng vết rách.
tài bạch, điền trạch, có cướp, bị trộm đạo.
quan lộc, tôi tớ, tiểu nhân, chống đối, ma sát.
phụ tật tuyến vì danh ngắm tuyến, phụ tật tuyến hóa kỵ, nặng bao nhiêu ý tưởng, nhất là thân thể bất hảo, hai là tiền đồ u ám. lại là công văn có thất.
tí điền tuyến là đào hoa tuyến. hãy nhìn gia đình, tử nữ, còn có thể khán tính khí, đào hoa.
huynh đệ cung là giường ngủ.
lục thân cung vị khán cùng lục thân của duyên phận, mà không phải là lục thân bản thân tình huống thực tế
ngẫu đang học, cung phụ mẫu kỵ sát giao xung, nhưng phụ mẫu đều là giáo thụ, tuy rằng qua tuổi hoa giáp, nhưng thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô
tai, chỉ bất quá bổn nhân rời nhà phát triển, cùng phụ mẫu bất cùng một chỗ, một năm nan có được thấy thượng một mặt
còn có một bằng hữu, cung phụ mẫu tử vi Thiên phủ lộc tồn văn khúc hội thấy vũ khúc hóa quyền, tam phương tứ chính bất thấy bất luận cái gì sát
tinh. kỳ phụ mẫu đều là phổ thông nông dân, mệnh chủ bản thân phi thường hiếu thuận, quan hệ hòa hợp, khiến nhân ước ao.
nhưng cung phụ mẫu song lộc triêu viên, lại thật là biểu gia thế hảo.
cung phu thê khán đối đãi tình cảm tâm tính. dựa vào loại này thôi.
nào đó lục thân cung vị bất cát, kỵ sát giao xung, mà bản thân vừa cùng đến đây lục thân sớm chiều ở chung, quan hệ hòa hợp, thì đến đây lục thân
bản thân dễ xuất vấn đề, như người yếu, đa bệnh đa tai, thậm chí đoản mệnh
tật cung là thân thể, mà sống tài nơi, điền trạch là tài kho. tài là nuôi mệnh gốc.
cái này tam tuyến gặp kỵ xung, giống nhau là nguyên cục hung tướng khắc ứng với của kỳ.
tài bất hảo, cung phúc đức lại hảo cũng vô ích. bởi vì không có vật chất cơ sở, tinh thần hưởng thụ cũng không thể nào nói đến. nhưng phúc cung
bất hảo, tài bạch lại vị tất bởi vì đến đây bất hảo. bởi vì nhiều tiền bản thân cũng là một loại phiền não.


cung tài bạch khán cầu tài tâm tính và thủ đoạn, cung phúc đức khán tiền tài hưởng thụ. . .
bất luận cái gì một cái cung vị đều có thể là tiền tài nơi phát ra, có bởi vì hôn nhân có được tài người (cung phu thê), có kế thừa tổ nghiệp có được
tài người (cung điền trạch), có phụ mẫu che chở có được tài người (cung phụ mẫu), có dựa vào bằng hữu trợ giúp có được tài người (tôi tớ cung),
có bào nghiệp vụ có được tài người (cung thiên di), hữu cơ quan đơn vị nhậm chức mà lãnh lương người (cung Quan lộc), có kinh thương hoặc
quản lý tài sản mà có được tài người (tài bạch cung phúc đức) . . . . .
ừ. xác thực là như thế này . một cái mệnh bàn luôn luôn hảo cung vị và phôi cung vị. có đôi khi tự thân mệnh cục tam phương bất cát, mà cung phụ
mẫu tam phương cát người, cũng có bởi vì kế thừa di sản mà phát tài .
khán bằng cấp nặng khán cung phụ mẫu. có lẽ là bởi vì cung phụ mẫu là công văn cung. lại bởi vì nếu phụ mẫu quan hệ bất hảo, hoặc kinh tể năng
lực nghèo nàn, đô hội đối hài tử bài vở và bài tập tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. cũng có cung phụ mẫu khán đại não tư duy hình thức thuyết
pháp. ta không cho là nên,
lại thấy được hạn. nhị hạn cung phụ mẫu hóa kỵ, đa bởi vì thân thể không khỏe tạo thành bài vở và bài tập trắc trở. đương nhiên, mệnh thân cách
cục cũng muốn tinh tế tham khảo.
hóa sao Hóa kỵ ở cung tật ách tác giải thích, ở giống nhau đấu sổ thư tịch lý, đối hóa kỵ ở cung tật ách đều là cho rằng bất cát tường, có ly mắc
không biết tên tật ách hoặc bệnh ung thư của ngu, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi vì là thượng cần phải rất nhiều phụ mang điều
kiện mới có thể sản sinh nặng tật,
nói thí dụ như cần phải tiên công nhận hóa lộc Tinh cung vị cho ta cung hoặc tha cung, cái này là quyết định là phủ hội dẫn phát nặng chứng trọng
yếu then chốt, lại tới cần phải công nhận hóa khoa Tinh phân giải ách là phủ có được lực, cái này cùng hóa khoa Tinh tọa lạc cung vị có tuyệt đối
tính quan hệ, như lại gặp phùng đại vận hóa quyền Tinh phải đúng thời điểm tiến nhập thì, hóa quyền tinh diệu năng lực, tác dụng lực như lớn hơn
hóa sao Hóa kỵ tác dụng lực, như vậy thì thuyết chứng bệnh năng lực kinh cường lực sử dụng thuốc hoặc giải phẫu hóa giải nguy cơ, cũng chính là
năng lực hợp lý khống chế bệnh tình.
cung tật ách là vì tiềm thức cất giữ địa, ngoại trừ làm tật ách ốm đau phán đoán ngoại, tối trọng yếu thì là năng lực từ cung tật ách thượng khán xuất
người chân thật tính!
hóa sao Hóa kỵ ở cung tật ách người dễ có tự ti khuynh hướng, cái này thì là bởi vì cung tật ách là vì [ngã cung], mà hóa kỵ là vì thu vào liễm tinh
diệu, thu vào liễm ở ngã cung là vì hợp lý phương thức, cũng là là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tác dụng hậu “ hành vi” phụ trách, sở dĩ, ngoại trừ
hội nghị thường kỳ giác có được ủy khuất ngoại, như vậy người cũng không thích chiêm nhân tiện nghi, khẩu tài biểu đạt năng lực tịnh không thế
nào có được thể, nhưng trên căn bản là năng lực lấy người tốt thị của.


nhưng mà cung tật ách cùng cung mệnh hỗ vi biểu lý, ở một cái tràn ngập biến hoá kỳ lạ hiện thực trong hoàn cảnh, chỉ từ cung mệnh, cung tài
bạch, cung Quan lộc đi ăn ở tính phán đoán, thường thường chỉ năng lực khán đối phân nửa, bởi vì là giả ngụy giả dối người hơn phân nửa thiện
sinh ngụy trang, nếu như có thể từ trên mệnh bàn cung tật ách cắt vào, thì năng lực tác tối chuẩn xác lý giải!
rất nhiều người cho dù học tập tử vi đấu sổ nhiều năm, thượng khó có thể phân biệt xuất cung phúc đức cùng cung tật ách soa biệt tính, có người
bởi vì là [phúc đức] hai cái tự thì cùng phúc phận tác liên tưởng, hay bởi vì cung tật ách là cung phụ mẫu đối cung, sở dĩ lại có tương kì thị là cung
phụ mẫu Vị nói đến, ở nguyên lý thượng đều có thể lấy tác bất luận cái gì hợp lý hoài nghi, nhưng mà, cung phúc đức cùng cung tật ách đều là tư
tưởng trữ cái rãnh, cung tật ách so sánh cụ trạng thái tĩnh tính chất, cũng cùng nội tại khí quan công năng tương quan, mà cung phúc đức thì là cử
chỉ lời nói và việc làm [hậu viên], cung phúc đức tính chất sao là vì cung tài bạch tinh diệu biểu hiện tư duy lực, nếu như muốn biết một cá nhân lời
nói và việc làm biểu hiện kỳ phía sau [con mắt] hoặc [nguyên bởi vì], thì cần phải từ cung phúc đức tinh diệu tác công nhận
cự môn Tinh là ám Tinh, có trộm đạo ý tứ. văn khúc hóa kỵ cũng vì ám Tinh.
thiên cơ ý tưởng có, cơ khí, suy nghĩ, trục. ngũ hành thuộc mộc, sở dĩ thiên cơ ở tật cung có bao nhiêu một ý tưởng. thiên cơ là thông nhau Tinh, là
phủ sẽ có hình thương? thiên cơ chủ suy nghĩ, hóa kỵ, cái này cá nhân đau đầu nguy. thiên cơ làm trục, cẩn thận cột sống xương sống thắt lưng tật
bệnh.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
斗数无讯号
宅火偶忌为火灾。
父马迁刑出车祸。
廉贞七杀,擎羊忌星迭起,路上埋尸。必有刑伤。
身宫太阴,堂上有二母之谓。或父母宫遇辅弼单星守,三方星情较吉,同论。
父母宫双禄朝垣,家境必然好。
父母宫不吉,加辅弼单星,父母有离异或二婚。
天梁巳亥,浪荡之命。
天梁天马女淫贪。亦多指天梁在巳。
其实所谓迅号还多呢。用来看盘的确有拍案惊奇的效果。
不过紫斗再学下去,就惭惭发现迅号已经不是那么一回事了。再对星情的仔细玩味,体位不同星情遇到一起的反应。卦位断人
事,四化寻契机,星情断吉凶。
天梁为药。天姚为毒。
廉相与内分泌有关。
天相在疾宫主肾水,皮肤疾病。天机主肝。也主头部。因为天机主思考。天机化忌,多头痛。
武曲属金,在疾宫主呼吸系统疾病,多主鼻炎
我继续吧。有时候需要打破宫位观验来看盘。
巨门是嘴巴。与何星同宫看说话风格。
贪狼主身材,看庙旺失陷。是否得力。
女命文昌羊火为沦落。
廉贞会昌曲主艺术。落寅宫它论。
奏书在命宫,文笔好。
阳梁开朗,却未免轻浮肤浅不专一。成阳梁昌禄格利典试,却更有不问真理之意。只为蒙混过关。
武府星系在夫妻宫,有与有妇之夫或有夫之妇相恋的意向。
太阴主月亮,可看作镜子,引申为玻璃。
宫位也是很好的星星,星星也可以当作宫位理解。紫斗在于一个活字。天同福德主,武曲财帛主,太阴田宅主,天机兄弟主。如看


田宅,需注意太阴星的影响。
命身宫星耀五行属火的多,比如太阳,廉贞,火星,铃星,地空等,性格活泼大方,反应灵敏,但是性急,没有耐心。属金的星耀
多,比如羊陀,武曲,七杀,比较 刚毅,独立,酷哥辣妹型。属土的星多,比如紫微,天府,禄存,天梁,左辅等,比较沉稳,固执。
属水的星耀多,比如太阴,天相,天同,右弼,文曲等,比较浪 漫多情,容易惹桃花。。。。破军,巨门虽然属水,但是性刚,不作此
论。
流年擎羊在父母,在兄弟,夫妻,子女说明这些个宫位的人有刑伤,流血事件或动手术,献血等。
在本命,疾病,迁徙,命主会发生以上外伤事件。
在福德,思想上的伤,心中裂痕。
财帛,田宅,有劫,被偷盗。
官禄,仆役,小人,顶撞,摩擦。
父疾线为名望线,父疾线化忌,有多重意象,一是身体不好,二是前途灰暗。再是文书有失。
子田线为桃花线。可看家宅,子女,还可看性器,桃花。
兄弟宫为床位。
六亲宫位看与六亲之缘分,而非六亲本人实际情况
偶一同学,父母宫忌煞交冲,但其父母都是教授,虽然年过花甲,但身体健康,无病无灾,只不过本人离家发展,与父母不在一
起,一年难得见上一面
还有一朋友,父母宫紫微天府禄存文曲会见武曲化权,三方四正不见任何煞星。其父母都是普通农民,命主本人非常孝顺,关系
融洽,令人羡慕。
但父母宫双禄朝垣的,却真的是表家势好。
夫妻宫看对待感情心态。依此类推。
某六亲宫位不吉,忌煞交冲,而本人又与此六亲朝夕相处,关系融洽,则此六亲本人易出问题,如体弱,多病多灾,甚至短命
疾宫为身体,为生财的场所,田宅为财库。财为养命之源。
这三线遭忌冲,一般为原局凶象的克应之期。
财不好,福德宫再好也没有用。因没有物质基础,精神享受也无从谈起。但福宫不好,财帛却未必因此不好。因钱多本身也是一种
烦恼。

财帛宫看求财心态和手段,福德宫看钱财享受。。。
任何一个宫位都可以是钱财的来源,有因婚姻得财者(夫妻宫),有继承祖业得财者(田宅宫),有父母荫庇得财者(父母宫),有靠
朋友帮助得财者(仆役宫),有跑业务得财者(迁移宫),有机关单位任职而领工资者(官禄宫),有经商或理财而得财者(财帛福德
宫)。。。。。
嗯.的确是这样的.一个命盘总有好的宫位和坏的宫位.有时候自身命局三方不吉,而父母宫三方吉者,也有因继承遗产而发财的.
看学历重看父母宫.或许是因为父母宫为文书宫.再因若父母关系不好,或经济能力欠佳,都会对孩子的学业造成严重影响.亦有父
母宫看大脑思维模式的说法.我不认为可取,
再看行限.二限父母宫化忌,多因身体不适造成学业困难.当然,命身格局也要细细参考.
化忌星在疾厄宫作解说,在一般斗数的书籍里,对化忌在疾厄宫皆认为不吉祥,有罹患不知名疾厄或癌症之虞,但事实上并非如
此,因为尚须要许多附带条件才可能产生重疾,
比如说须先辨识化禄星的宫位为我宫或他宫,这是决定是否会引发重症的重要关键,再来须辨识化科星解厄是否得力,这与化科
星坐落的宫位有绝对性的关系,如再 遇逢大运的化权星适时进入时,化权星曜的能力、作用力如大於化忌星的作用力,那么则说
病症能经强力用药或手术化解危机,也就是能合理的控制病情。
疾厄宫是为潜意识的贮藏地,除了作为疾厄病痛的判断外,最重要的则是能从疾厄宫上看出真实的人性!
化忌星在疾厄宫之人容易有自卑的倾向,这则是因为疾厄宫是为「我宫」,而化忌是为收歛之星曜,收歛在我宫是为合理的方式,
也是为化禄、化权、化科作用後的 “行为”负责,所以,除了常会觉得委屈外,如此之人也不喜欢占人便宜,口才表达能力并不怎么
得体,但基本上是能以好人视之。


然而疾厄宫与命宫互为表里,在一个充满诡谲的现实环境里,单从命宫、财帛宫、官禄宫去作人性的判断,往往只能看对一半,因
为虚伪狡诈之人多半擅於伪装,如果能从命盘上的疾厄宫切入,则能作最贴切的了解!
许多人即使学习紫微斗数多年,尚难以分辨出福德宫及疾厄宫的差别性,有人因为「福德」两个字就与福份作联想,又因为疾厄宫
是父母宫的对宫,所以又有将其视 为父母宫位之说,在学理上皆可以作任何合理的怀疑,然而,福德宫与疾厄宫皆是思想的贮存
槽,疾厄宫较具静态性质,也与内在器官功能相关,而福德宫则是举止 言行的「後援」,福德宫的星性是为财帛宫星曜表现的思维
力,如果想知道一个人的言行表现其背後的「目的」或「原因」,则须从福德宫的星曜作辨识
巨门星为暗星,有偷盗的意思。文曲化忌也 为 暗星。
天机的意象有,机器,思虑,轴。五行属木,所以天机在疾宫有多个意象。天机为交通星,是否会有刑伤?天机主思虑,化忌,这
个人头痛的不得了。天机为轴,小心脊柱腰椎疾病。
Nội dung dẫn theo link: [转载]紫微斗数一些秘诀Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×