Tải bản đầy đủ

đăng lại đấu sổ huyền quan nhất khiếu (hạ) 转载斗数玄关一窍(下)

[đăng lại] đấu sổ huyền quan nhất khiếu (hạ)_[转载 ]斗数玄关
一 窍 (下)
Bản dịch:
đấu sổ huyền quan nhất khiếu (hạ)
tác giả: ngang dọc thìn khôn
lệ30, dự đoán chức nghiệp phương tiện pháp môn, phán đoán tiền ngực mặc niệm cái này nhân, tay trái ngón cái điểm ở mạng của ta bàn một cái
cung vị chính là người nọ chức nghiệp. điểm ở mười hai cung tin tức như sau:
tí: bác sĩ, tiểu học giáo sư, nghề giải trí, máy móc, ẩm thực, tôn giáo loại.
xấu: khoa học kỹ thuật, bác sĩ, giáo sư, luật sư, máy móc, ẩm thực, ngân hàng loại.
dần: vũ chức, tài chính, bác sĩ, nghề giải trí, máy móc, khách sạn, công nghiệp và khai thác mỏ loại.
mão: chính trị, giáo sư, chấp pháp, phục vụ, nguồn sinh lực, điện lực loại, ngoại giao.
thìn: quân cảnh, kiến trúc, bác sĩ, cơ điện, vận tải, phục vụ loại, tài xế.
tị: máy móc, văn giáo, vệ sinh, tài chính, thực phẩm, cơ tầng lĩnh đạo bí thư loại.
ngọ: chính phủ, nhật dụng, tửu điếm, bác sĩ, phục vụ, các loại kiến trúc, nghệ thuật.
vị: chính trị, văn giáo, vệ sinh, pháp luật, nguồn sinh lực, phục vụ loại, ẩm thực.
thân: vận tải, cơ điện, văn giáo, vệ sinh, chính trị, phục vụ, lữ hành loại.
dậu: văn giáo, vệ sinh, nghiên cứu khoa học, máy móc, tài chính, tôn giáo, nghệ thuật.
tuất: tài chính, bác sĩ, tiêu khiển, chính trị, nghi khí, trang phục, nông dân loại.
hợi: văn giáo, chính trị, nguồn sinh lực, điện tử, nhật dụng, vận tải, bác sĩ loại.
xã hội hiện đại phân công rất nhỏ, chức nghiệp sổ bất thắng sổ, ở trên sở liệt là án thực tế dự đoán thì xuất hiện tần suất lớn nhỏ sắp hàng, đồng
thời vẹn vẹn giảng đến loại, chân chính điểm rất chính xác ở ta dự đoán trên thực tế cũng không có thiếu, dự đoán độ chuẩn xác mà nói, giảng đến

loại100% chuẩn xác, các ngươi tỉ mỉ thể nghiệm của, tỷ như dự đoán người nào đó người ta điểm đến ngã cung bàn tị cung, tị cung thiên cơ, văn,
lộc tồn, người nọ chức nghiệp100% bởi vậy tam tinh sở phản ánh, cụ thể mà nói vừa thiên hình vạn trạng, ba Tinh tin tức tỉ trọng các không giống
nhau, có thể bằng linh cảm định đoạt(trực giác, ngoại ứng với), án thiên cơ Tinh thôi chức nghiệp: tài xế, điện cơ hán công nhân(xe công, nhiễu
tuyến công), đồng hồ đeo tay duy tu, sửa xe, thiết bị điện, ngũ kim, thiên cơ, văn xương tổng hợp lại có thể là bí thư, ký giả, dệt hán công nhân, chu
dễ dự đoán đồng đạo, công trình sư loại, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tổng hợp lại mà nói: ngân hàng, dự trữ sở, các ngươi tỉ mỉ thể nghiệm của, tỷ
như dự đoán người nào đó người ta điểm đến ngã cung bàn tị cung, tị cung thiên cơ, văn xương, lộc tồn, tổng hợp lại mà nói: ngân hàng, dự trữ sở,
tín dụng xã, chứng khoáng, tài vụ nhân viên loại không phải trường hợp cá biệt.
lệ31, năm nay chín tháng nào đó nhật vãn người viết ở hồng sao Kim công ty máy vi tính,20:11 công ty kinh để ý đại vấn nhất vị khách nhân ở nơi
nào cầu tài, điểm kỳ cung mệnh ở thân cung, phá quân tọa thủ, mậu lưu niên can khiến cho cung tử nữ thiên cơ hóa kỵ xung điền trạch, ở Đức tố
giày mậu dịch sinh ý.
vào lúc ban đêm22:15 Thiểm Tây tỉnh Bửu Kê thị nhất vị bằng hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở thân, phá quân tọa thủ, sát phá lang cách thức,
cung tài bạch Thiên can nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc ở mão cung, mão cung dương lương cùng cung, thái dương là nguồn sinh lực điện lực,
thiên lương là phục vụ, cung mệnh phá quân là quân cảnh máy móc vận tải, cho nên đoạn kỳ làm cơ điện hoặc phục vụ công tác, trả lời thuyết: “
năm nay9 nguyệt13 nhật từ đi nhà xưởng lý công tác, học chế biến thức ăn, tố quá quân. ” dự đoán thì tứ trụ là mậu dần tân dậu Đinh Mão tân hợi.
song tân khiến cho cung tử nữ văn xương hóa kỵ xung động cung điền trạch, biểu thị nay công tác có biến, vừa gặp lưu niên Thiên can mậu khiến
cho cung tử nữ trung thiên cơ hóa kỵ, công tác sẽ phát sinh biến hóa. mệnh tọa thân cung tứ mã nơi vừa phùng cung điền trạch bị xung động, sẽ có
ngoại xuất của tượng. không muốn nông lịch chín tháng xuất tới đi trước Hải Nam tỉnh, tháng mười tới ta chỗ.
tin tức thường thường đồng bộ, tối nay tới điện nhân cơ hồ là tài xế,23:37 điện báo, án thì đang lúc định mệnh cung ở dần, cung tài bạch can mậu
khiến cho tị cung thiên cơ hóa kỵ, tị cung còn có lộc tồn văn xương Tinh, đoạn kỳ công tác cùng xe, thực phẩm, văn hóa tác phẩm nghệ thuật có
liên quan, trên thực tế là Vị tài xế bằng hữu, nên bằng hữu hoàn kinh doanh thực phẩm và đồ trang điểm sinh ý. để điện thoại xuống một mấy phút,
23:55 hạ môn bằng hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở hợi, nguyệt lãng thiên môn, Thái Âm thái dương cùng nguồn sinh lực có liên quan, vừa chủ dịch
mã, ngoại trừ lái xe hoàn kinh doanh khí than sinh ý. quá thập phần chung đến rồi nhập bát nhật buổi sáng 0:09 chương châu bằng hữu điện báo,
cung mệnh ở xấu, sự nghiệp cung ở tị cung thiên cơ tọa thủ, sở dĩ cũng là tài xế.
tứ, hoàn cảnh địa lý dự đoán


để làm cho độc giả tiến thêm một bước tự thể nghiệm đấu sổ ứng dụng thần kỳ, ở đây đặc biệt công bố âm dương trạch dự đoán pháp môn,
bản pháp môn có thể không nghe theo dựa vào bất luận cái gì dự đoán tri thức có thể làm cho người ta thô sơ giản lược biết nào đó phòng hoặc
nào đó địa chu vi tình thế. nếu như tiến thêm một bước kết hợp phong thuỷ học nguyên lý còn có thể đoạn xuất đến đây trạch đến đây mộ phần là
vượng tài còn là bại tài; na phòng hưng na phòng suy? sinh nam sinh nữ vừa xem hiểu ngay!
cái này một bí quyết là đưa cho quảng đại độc giả tiểu lễ vật. bởi vì kỳ ứng nghiệm như thần kính xin quý trọng!
đầu tiên định xuất người nào đó cung mệnh, phương pháp có nhị
① đầy hứa hẹn pháp án thì đang lúc mà tính: từ thái tuế xưa nay cư xuất sinh tháng và giờ thìn tìm xuất đẩu quân; từ đẩu quân bắt đầu đoán
tháng giêng, thuận thì châm đếm tới nông lịch nguyệt sổ; từ nông lịch nguyệt cung vị bắt đầu thuận thì châm đếm tới nông lịch nhật sổ; từ nông lịch
nhật cung vị bắt đầu thuận thì châm đếm tới giờ thìn danh sách sổ; tối hậu lại từ giờ thìn chỗ cung vị thuận thì châm đếm tới lưu điểm(nhất canh giờ
chia làm sáu mươi giáp tí, thì2 phút làm một lưu phân), nơi này tức là người viết mậu năm nào đó thì lưu phân cung vị chỗ.
ví dụ như vừa thì đang lúc là1998 năm nông lịch tháng mười mười một nhật hừng đông0:57, dần năm đẩu quân từ tí năm đẩu quân tị, xấu năm
đến ngọ thì năm nay mậu năm đẩu quân an đến vị, tháng giêng ở vị hai tháng ở thân thì tháng mười ở thìn; mùng một từ thìn thuận thì châm sổ dần
cung là nông lịch mười một; tí thì ở dần cung bất động;57/2=29(thủ chỉnh) thì từ dần cung thuận thì châm đếm tới29 sổ thì ở ngọ. ngọ cung là cái
này thì lưu phân cung.


lấy mạng của ta cung làm cơ sở điểm lại tìm xuất người ta cung vị hoặc cái khác người nào đó cung vị, lấy vừa sở định xuất ta lưu phân cung vị
sở tại phương bắt đầu thuận thì châm đếm tới6 thì là vị trí của ngươi(bằng hữu của ta cung), từ vị trí của ngươi lại đi phía trước thuận thì châm đếm
tới6 thì là bằng hữu của ngươi(người quen) cung vị.
tối hậu căn cứ thực tế cung mệnh chỗ vị trí bắt đầu thuận thì châm đếm tới4 tức vì cái này mệnh tạo cung điền trạch, ở trên phương pháp mới
học tối nghiệm, dưới vô vi pháp cần phải người ngộ tính cao sử dụng, bằng không ảnh hưởng độ chuẩn xác, muốn học vô vi pháp có điều kiện
người có thể mặt thụ, tự học bỏ công sẽ có thành quả, hỏa hậu không được thứ cho không giải thích được đáp.
② vô vi pháp: vô vi pháp nhất linh hoạt, vô cố định trình tự, sử dụng thì toàn bằng tâm ý linh cơ khẽ động. tử vi cùng sở hữu mười hai cung,
ngươi ở đây dự đoán thì có thể làm cho đối phương cho một con số, nên sổ đại ở tại12 thì giảm đi12 thủ số dư định xuất đối ứng cung vị; người ta
cũng có thể án đối phương chỗ phương vị tới định mạng của hắn cung; hoặc người án nghe được thanh âm, chữ số biến thành Thiên can hóa kỵ
định mệnh cung, người ta nếu nguyện ý cũng có thể dùng ngón cái tùy ý điểm rơi vào một cái cung vị thì là dụng thần cung.
(mệnh bàn đồ hơi)
thượng đồ là người viết mệnh bàn tinh thần biến thành giản đơn tin tức, càng thêm chuẩn xác, tinh tế phán đoán phải căn cứ nguyên bàn108 khỏa
Tinh tiến hành phân tích suy lý, học tậpATP đấu sổ tốc đoạn lấy sau tự nhiên quen thuộc, hoan nghênh quảng đại độc giả báo danh học tập.
xấu tí hợi là thấp là thủy là điền dã là nhà trệt; từ ngọ đến dần là cao là sơn là cao lầu; vị là sơn khẩu đại đường hoặc một mảnh đất trống trải, thân
là xe trạm là biển rộng, dậu là tiểu học là thủy; tuất là miếu thờ. cử đồng loạt nói rõ thượng đồ cách dùng, người nào đó hỏi ngươi nhà hắn cảnh vật
chung quanh làm sao? người ta tiện tay điểm ở dần, thì lấy dần cung vì hắn nơi ở, thân là kỳ nơi ở đối cung, hiểu thành đối diện, tị thìn mão là bên
trái, xấu tí hợi là hữu biên, ngọ vị tả tiền phương, tuất dậu là bên phải tiền phương. kể lại miêu tả thì cũng biết phòng ở phụ cận có y viện hoặc
phòng khám bệnh(vũ khúc là y viện), bên trái nhất mang cao lầu san sát, hữu biên nhất mang địa thế thấp hoặc là nhà trệt; phía trước một cái đại
mã đường hoặc gò đất; bên trái45 độ trong phạm vi có điều trung học hoặc lâm viên; tả phía trước là tửu điếm hoặc cao lầu; bên phải tiền phương
có tiểu học hoặc miếu thờ. là phủ linh nghiệm thỉnh tự mình thí nghiệm.
ngũ, cổ phiếu dự đoán
cổ phiếu dự đoán tương đối phức tạp, nên chuyên nghiệp dự đoán là mặt thụ nội dung một trong, hàm thụ không dễ dàng thuyết có được thấu
triệt,, để làm cho quảng đại dễ giao hữu sơ bộ lý giảiATP đấu sổ tốc đoạn ở dự đoán cổ phiếu phương diện công dụng, thử cử kỷ lệ bản tóm tắt
như sau:1 tháng 126 nhật nhận được buội cây châu lưu ngọc tân dễ giao hữu gởi thư, trong thơ thuyết“ Lan lão sư người khỏe, bổn nhân ở9 tháng
gọi điện thoại thỉnh người dự đoán nhị chỉ cổ phiếu“ kim hải cổ phiếu” “ Tần Xuyên phát triển”, người ta luận đoán được rồi, Tần Xuyên phát triển
đến ngày hôm qua báo cáo cuối ngày ở10.40 nguyên, kim hải13.32 nguyên, Tần Xuyên tốc độ tăng xa xa cao ở tại kim hải, học sinh lưu ngọc tân
ở tại1 tháng 121 nhật15:00”.
để nghiệm chứng đương thì dự đoán kết luận, riêng tìm xuất dự đoán ghi lại, ghi lại biểu hiện1998 năm9 nguyệt28 nhật Hồ Nam buội cây châu dễ
giao hữu22:05 điện báo thuyết hôm nay Tần Xuyên phát triển bắt đầu phiên giao dịch7.00 nguyên, báo cáo cuối ngày8.19 nguyên, lấy sau một ...
hai ... Tháng xu thế làm sao? ta đương thì dự đoán kết luận là nông lịch chín tháng lên tới tối cao, giới Vị ở10-12 nguyên giữa.
dự đoán thì tứ trụ là: mậu dần tân dậu mậu dần quý hợi nông lịch là đầu tháng tám bát nhật, ta lưu phân cung ở thìn, lưu ngọc tân dễ giao hữu nhắc
tới cổ phiếu định vị ở tuất.
mệnh tọa liêm trinh Thiên phủ, liêm trinh là tù Tinh, nguyệt can tân khiến cho phụ tật tuyến văn xương hóa kỵ, tám tháng cổ phiếu không có cách
nào khác thăng, năm Thiên can đều là mậu, mậu khiến cho tham lang hóa lộc ở cung phúc đức chiếu cung tài bạch, nên cổ trong buổi họp dương
tốc độ tăng trọng đại. chín tháng can nhâm khiến cho nên cổ huynh giao hữu thành tựu tuyến hóa lộc, hóa quyền vừa nhập cung tài bạch, cổ phiếu
dâng lên, phồng đến nhiều ít vậy? nghĩ đến mậu khiến cho tham lang song hóa lộc, mà cung phúc đức canh tí nạp âm là thổ ngũ cục, nhị ngũ là10
sổ, cung tài bạch giáp ngọ kim tứ cục, 1+7+4=12, cho nên đoạn cổ giới phồng đến10-12 nguyên giữa, hiện tại chúng ta cùng nhau phân tích
chính xác chữ số chắc là hà chữ số, canh tí sổ là7+1=8, song hóa lộc là88, nông lịch chín tháng báo cáo cuối ngày giới tối cao đạt được10.88
nguyên. nông lịch quý can khiến cho tham lang hóa kỵ xung phá cung tài bạch cổ phiếu ngã xuống. có thể thấy vạn vật biến hóa đều là sổ. phụ Tần


Xuyên phát triển số liệu như sau:
nông lịch

tám tháng

nhật kỳ mùng tám mùng chín mùng mười mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín nhập nhị
bắt đầu phiên giao dịch giới 7.00 8.05 8.09 8.25 8.05 7.80 7.86 7.83 7.78
báo cáo cuối ngày giới 8.19 8.09 8.25 8.09 7.83 7.87 7.83 7.79 7.59
nông lịch

tám tháng

chín tháng

nhật kỳ nhập tam nhập tứ nhập ngũ ngày hai mươi sáu nhập cửu mùng một mùng hai đầu tháng ba mùng bốn
bắt đầu phiên giao dịch giới 7.58 7.75 7.90 8.10 7.98 8.12 7.90 7.70 8.08
báo cáo cuối ngày giới 7.75 7.91 8.80 7.94 8.80 7.90 7.69 8.04 8.27
nông lịch

chín tháng

nhật kỳ sơ thất mùng tám mùng chín mùng mười mười một mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy
bắt đầu phiên giao dịch giới 8.36 9.14 9.12 9.38 9.32 9.10 9.82 9.80 9.60
báo cáo cuối ngày giới 9.10 9.11 9.43 9.39 9.18 9.77 9.79 9.62 9.76
nông lịch

chín tháng

nhật kỳ mười tám nhập nhất nhập nhị nhập tam nhập tứ nhập ngũ nhập bát nhập cửu ba mươi
bắt đầu phiên giao dịch giới 9.80 10.30 10.33 10.17 10.55 10.90 10.78 10.90 10.45
báo cáo cuối ngày giới 10.27 10.33 10.19 10.55 10.88 10.80 10.80 10.48 10.41
nông lịch

tháng mười

nhật kỳ mùng một mùng hai sơ ngũ mùng sáu sơ thất mùng tám mùng chín mười hai mười ba
bắt đầu phiên giao dịch giới 10.38 10.05 10.40 10.52 10.40 10.10 10.10 9.90 9.85
báo cáo cuối ngày giới 10.09 10.40 10.62 10.40 10.15 10.13 9.91 9.85 9.42
năm nay tám tháng mười ba nhật22:15 phân Quảng Đông dễ giao hữu vấn cổ phiếu giá thị trường, lập tức báo tam chi cổ phiếu: 0776 duyên biên
công đường, 0830 lỗ tây hóa chất, 0586 xuyên Trường GiangA
án thì đang lúc định cung ở thân vị ngọ, dự đoán thì tứ trụ là: mậu dần tân dậu quý vị quý hợi duyên biên công đường dự đoán thì tiền một vòng báo
cáo cuối ngày giới là15.04 nguyên, song quý khiến cho phá quân Tinh hóa lộc tọa cung mệnh, sát phá vua phương Bắc khai sáng đại biến động,
đến đây cổ đem đại phúc độ dâng lên, kết quả từ nay về sau nhất đường xung cao1 tháng 116 nhật22.55 nguyên báo cáo cuối ngày,12 nguyệt4
nhật còn có21.30 nguyên báo cáo cuối ngày. cung tài bạch nhâm thìn nạp âm thủy nhị cục2 sổ, địa chi thìn5 sổ song hóa lộc22.55. lỗ tây hóa chất
cung mệnh ở vị nhật nguyệt hội chiếu, phụ mẫu song hóa lộc, ổn định bay lên. xuyên Trường GiangA cung mệnh ở ngọ song hóa lộc ở cung phúc
đức chiếu cung tài bạch, cũng bay lên của tượng, quả nhiên ứng nghiệm.
năm nay chín tháng ngày mười chín nhất vị tiểu thư mang nào đó nam tới ta chỗ yêu cầu luận đoán, 20:23 cái này Vị tiên sinh thuyết đấu sổ có thể
hay không dự đoán cổ phiếu, ta nói có thể thử một lần, tuy rằng đấu sổ dự đoán cổ phiếu ta sử dụng có được không nhiều lắm theo lý là được
không . người kia nói tính một lần hắn mãi 600009 hồng kiều sân bay cái này chi cổ phiếu giá thị trường làm sao?
án thì đang lúc định cung nên chi cổ phiếu ở ngã cung bàn của ngọ cung(dự đoán thì đang lúc tứ trụ là: mậu dần nhâm tuất mậu ngọ nhâm tuất),
cung mệnh nhất định xuống tới, ta đã nói“ nên cổ phiếu hiện nay chạy tới đỉnh điểm hay nhất ở chín tháng nhập cửu nhật phao rơi, chậm nhất là
không thể phóng tới12 nguyệt4 nhật”, đương thì người nọ rất không tin, còn nói“ gần nhất vẫn luôn ở đi lên, đấu sổ chẩm yêu năng lực luận đoán có
được chuẩn, gia đình bao nhiêu người đều phân tích không được”, nghe hắn cái này nói trở về nhất cú“ xa không nói loại lấy sau lại nghiệm chứng,
ngày thứ Hai bắt đầu phiên giao dịch thì có được đi xuống điệt”, cái này thì Tô Châu mặt thụ học viên phan diệp tiên sinh ở đây, cũng sử dụng đấu
sổ bàn điểm một cái thuyết cái này chi cổ phiếu tuyệt đối điệt.
trên thực tế tuần này báo cáo cuối ngày giới14.90 nguyên, thứ thứ hai bắt đầu phiên giao dịch giới14.78 nguyên báo cáo cuối ngày giới14.68
nguyên. hoàn toàn ứng nghiệm. cổ phiếu lịch sử số liệu phụ sau:
bản chi cổ phiếu cung mệnh ở ngọ, tử vi ở ngọ vị của“ cực hướng ly minh cách” nó nói đường chạy tới đầu; thứ hai tiền một cung vị vô chủ Tinh;
thứ ba năm song kỵ ở tị cung tài kho, nguyệt thì song kỵ cung tài bạch, bởi vì đến đây nên cổ phiếu ngã xuống không thể nghi ngờ.
nông lịch chín tháng tháng mười


ngày mười tám nhập nhất nhập nhị nhập tam nhập tứ nhập ngũ nhập bát nhập cửu ba mươi mùng một
bắt đầu phiên giao dịch 14.39 14.78 14.65 14.71 14.75 14.60 14.35 15.00 15.50 14.82
báo cáo cuối ngày 14.90 14.68 14.70 14.88 14.68 14.39 14.99 15.37 15.00 15.10
nông lịch tháng mười
ngày mùng hai sơ ngũ mùng sáu sơ thất mùng tám mùng chín mười hai mười ba mười bốn mười lăm
bắt đầu phiên giao dịch 14.95 14.86 14.88 14.98 14.50 -- 15.00 15.15 15.07 10.01
báo cáo cuối ngày 14.86 14.90 14.90 14.85 14.92 -- 15.09 15.03 15.00 10.06
lục, vật bị mất cùng ứng với kỳ
tử vi đấu sổ từ trước là mệnh lý phương diện ứng dụng, đấu sổ mười hai cung bao hàm nhân sinh các mặt tin tức, đương nhiên cũng có thể phương
tiện địa dự đoán trong sinh hoạt hàng ngày mỗi một loại sự tình, như trước nhị kỳ bản khan còn tiếp sở giới thiệu luận đoán ý đồ đến, luận đoán
chức nghiệp, luận đoán địa lý, luận đoán cổ phiếu loại, cái khác phương diện còn có thể dự đoán sự nghiệp, lên chức, học tập, cầu tài, mậu dịch,
thì vận, gia đình, xuất đi, khí trời, tật bệnh, giao hữu, giao dịch, kết phường, tìm vật, phân giải mộng, hôn nhân, công văn, quan tòa, mưu sự, bỉ tái,
cá độ, xuất ngoại thị thực loại.
hiện hơi cử kỷ lệ để thả con tép, bắt con tôm, nếu có thể dẫn dắt độc giả tư duy cũng liền đạt tới bài này con mắt, hoan nghênh các vị độc giả tổng
kết dự đoán ví dụ thực tế gởi cho bản khan, tăng tiến dễ giao hữu giữa giao lưu cùng tiến bộ.
lệ1, mậu dần năm chín tháng nhập thất nhật21:25 một vị Phúc Châu bằng hữu điện báo thuyết đã đánh mất vài thứ làm cho ta luận đoán một chút
tình huống thế nào? án lưu phân khởi pháp suy tính, lưu niên ở dần cung, đẩu quân ở vị yêu vị là tháng giêng, chín tháng ở mão, nhập thất ở tị, hợi
thì ở thìn, nhất canh giờ120 phút lại chia làm sáu mươi giáp tí thì lưu phân ở thìn, sở dĩ yêu cầu luận đoán bằng hữu ở dậu cung.
bản nhật can chi là bính dần, nhật can bính khiến cho phụ mẫu nàng cung liêm trinh hóa kỵ, do ở tại sao Liêm trinh là dụng cụ tinh vi, nếu đã đánh
mất vài thứ, nghĩ thầm có đúng hay không đã đánh mất điện thoại di động, đối phương truyền thuyết ngọ tan tầm trở về, phát hiện điện thoại di
động không có, trong phòng làm việc tìm lần chính là không có. căn cứ ở trên tin tức dự đoán, liêm trinh đại diện điện thoại di động, ở tuất cung
hóa kỵ, liêm trinh tù Tinh hóa kỵ ở hỏa của mộ kho nơi, tù ý là bị xem ra, mộ kho cũng cất dấu ý, tuất cung còn có hữu bật mui xe Tinh, là ưu mỹ
có thể lấy di động vật phẩm, cho nên đoạn kỳ điện thoại di động một ném, thì ở trong nhà hoặc phòng làm việc một cái bên trong túi.
qua hảo mấy tháng cái này vị bằng hữu cũng không có điện báo phản quỹ vài thứ là phủ tìm về, nghĩ thầm cái này thứ có thể khám sai liễu, không
nghĩ tới năm nay tháng giêng mùng mười21:57 cái này vị bằng hữu sát vách nhà lầu một cái hàng xóm cho ta điện báo nói lên người bỏ mặc cơ sự,
ở phát hiện không có điện thoại di động sau đại khái hai tháng ở trong nhà túi du lịch trung tìm về.
lệ2, mậu dần năm tháng mười nhập nhị nhật18:37 Phúc Yên dương đầu bưu cục lão Trần đại vấn kỳ đồng sự mất hối phiếu việc, giống như trên lệ
ta lưu phân cung mệnh ở tuất cung, lão Trần đồng sự ở thân cung. bản nhật can chi là tân mão, tân khiến cho văn xương hóa kỵ tại tử nữ cung. xin
chú ý bản lệ trung nhật can hóa kỵ cũng không ở phụ mẫu công văn cung, bởi vì là bằng hữu đã kinh nói cho là công văn ngân phiếu định mức mất,
không cần phải ... Tử tra cứng rắn bộ, cho rằng không hợp còn tiếp một khu nhà thuật luận đoán ý đồ đến quy luật, phải biết rằng bất kỳ phương
pháp nào đều phải linh hoạt sử dụng, không bám vào một khuôn mẫu, kính xin độc giả chú ý.
tân can khiến cho công văn trong cung sao Văn Khúc hóa khoa, cung tật ách thái dương hóa quyền, phụ tật tuyến là công văn tuyến, có thể suy lý
hối phiếu không có mất, sao Văn Khúc ở dậu cung, biểu thị hối phiếu ở phía tây, quá một cái tiểu thì cái này vị bằng hữu vừa điện thoại tới thuyết
tìm lần phía tây gian phòng vẫn là không có, đông bàn công tác cũng tìm một lần cũng không có. ta nói không có khả năng tìm không được, bất quá
cái này một buổi tối lại cũng không có thập yêu tin tức. thẳng giữa trưa ngày thứ hai điện báo thuyết, hối phiếu ở phía tây trong phòng bao vây
trong túi tìm được rồi.
lệ3, mậu dần năm tháng mười một mười sáu nhật10:41 đồng sự vấn nào đó hài tử xuất đi chẳng ở nơi nào?
án thì đang lúc định cung pháp cái này đứa bé cung mệnh ở ngọ cung, ất mão nhật can sứ mệnh cung tử vi hóa khoa, hóa khoa chủ quý nhân, con
cái không có việc gì, ất khiến cho huynh đệ trong cung thiên cơ hóa lộc, nô bộc cung Thái Âm hóa kỵ, lộc kỵ ở huynh hữu tuyến chủ rủi ro, cung
mệnh ở ngọ thiên di ở vị, con cái khả năng đi phương Bắc, tử cung tham lang Tinh, tham lang chủ đào hoa, tiêu khiển, học sinh tiểu học chỉ năng lực
đi máy chơi game điếm, quả nhiên buổi chiều vị thì tại gia phương bắc máy chơi game điếm bị kỳ nãi nãi tìm về, nguyên lai cái này một con cái nã
trong tiền đi chơi game cơ bị mẫu thân đánh cho một trận, bị tức giận xuất đi.
lệ4, đấu sổ tốc kết luận ứng với kỳ có thể dùng Tứ Hóa và cung vị tới định ứng với kỳ, ví dụ như mậu dần năm mười hai tháng nhập nhị nhật21:29
phân bằng hữu vấn người viết kỳ đồ đệ hiện ở nơi nào. án lưu phân pháp ta mệnh cung ở thìn, bằng hữu ở dậu cung, kỳ đệ tử ở ngọ, tử vi Tinh tọa
thủ, cung thiên di tham lang Tinh, trên đường phố đi ngoạn. 21:37 bằng hữu truy vấn kỳ đệ tử“ mang đại truyện vài điểm trở về?”, câu hỏi số lượng
từ7, sử dụng Thiên can canh đi Tứ Hóa, canh khiến cho xấu cung thiên đồng hóa kỵ, từ ngọ đến xấu cùng sở hữu8 một cung vị, nhất canh giờ120
phút chia làm sáu mươi giáp tí, thì mỗi2 phút một cái cung vị, 8 một cung vị tương đương ở tại16 phút, cho nên viết:
“21:53 về đến nhà. ”, kết quả chuẩn thì21:53 ở dưới lầu bính thấy mang đại truyện.
ngày thứ hai14 điểm17 phân58 miểu, cái này vị bằng hữu lại hỏi“ luận đoán đại truyện thập yêu thời gian trở về?”, án lưu phân pháp mạng của ta
cung ở xấu, do ở tại mang đại truyện cũng là đệ tử của ta, sở dĩ cung tử nữ định kỳ cung mệnh ở tuất, câu hỏi số lượng từ là9 một tự, hóa sổ là


nhâm, nhâm khiến cho vũ khúc hóa kỵ ở dần cung, từ tuất bắt đầu qua tứ cung đến dần, “8 phút sau trở về”, quả nhiên16:26 phân về đến nhà, thì
đang lúc là8 phút qua2 miểu.
thất, thành viên gia đình dự đoán
tứ trụ dự đoán trung có lục thân tình huống dự đoán như huynh đệ, tỷ muội một sổ, phụ mẫu, tử nữ tình huống vân... vân, thiết bản thần số càng
trường ở tại lục thân ứng dụng, kỳ thực truyền thống tử vi đấu sổ cũng có cái này phương diện ứng dụng, quân bất thấy< tử vi đấu sổ toàn bộ thư
> trung huynh đệ trong cung“ thiên đồng nhập miếu tứ, năm người, thiên lương cùng nhị, ba người”;“ thấy dương, đà, hỏa, linh, khoảng không,
cướp, nên ở riêng, bất hòa” vân... vân kết luận, người mới học cơ giới đi tra huynh đệ trong cung nơi cư trú hà Tinh, lấy đoạn huynh đệ tỷ muội một
sổ, thường thường không chính xác thời gian đa ở tại nói đúng thời gian, do đó hoài nghi đấu sổ độ chuẩn xác, cái này là bởi vì không có nắm trong
đó căn bản, vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn vấn đề.
ở đây lấy đấu sổ tốc đoạn huynh đệ tỷ muội một sổ làm thí dụ giới thiệu đấu sổ ở dự đoán lục thân phương diện ứng dụng, tin tưởng người ta hội
cảm thụ được đấu sổ chỗ thần kỳ, mong muốn độc giả năng lực đủ suy một ra ba ngộ xuất cái khác bí quyết. nếu bản chuyên mục tên gọi là đấu sổ
bí quyết còn tiếp, ở đây sở giới thiệu dự đoán phương pháp chính là giản tiện dễ đi, thực dụng tính cường thực tiễn thao tác bí quyết.
học qua tử vi đấu sổ dự đoán bằng hữu đều biết“ thiên cơ vì huynh đệ chủ”, đoạn huynh đệ một sổ bí quyết ngay cái này6 một tự ở giữa, tục ngữ
nói nói cho cùng“ đường ngay dưới chân”, thỉnh độc giả chư quân lập tức nghiệm chứng người viết theo như lời phương pháp: nhất, an Tinh bài
bàn; nhị, tòng mệnh cung nghịch đếm tới thiên cơ Tinh chỗ cung vị; tam, sổ quá cung vị tổng số tức vì huynh đệ tỷ muội một sổ. hiện cử nhất ví dụ
thực tế nói rõ kỳ cách dùng.
năm nay hai tháng sơ ngũ nhật hợi thì chính cấp mặt thụ học viên giảng giải Tinh tình, lấy Trùng Khánh học viên Thái tiên sinh toàn bộ làm thí dụ,
cung mệnh ở dậu vũ khúc thất sát tọa thủ, thiên cơ Tinh tại tí, mệnh bàn dần cung vô chủ Tinh, từ dậu nghịch đếm tới tí cộng 10 cái cung vị, suy xét
đến dần cung vô chủ Tinh, sở dĩ vấn tiên Thái tiên sinh: “ huynh đệ của ngài tỷ muội có đúng hay không chín. ”, Thái tiên sinh trả lời thuyết: “ phi
thường chính xác. ”, “ hiện tại huynh đệ mấy người?!”.
Thái tiên sinh dạng này vấn đề thế nhưng một vấn đề khó khăn, ta một chút đồng hồ đeo tay, thì đang lúc là21:53, án thì đang lúc định mệnh cung,
Thái tiên sinh cung mệnh rơi vào ngã cung bàn của vị cung, thiên cơ Tinh ở tị, vị nghịch đếm tới tị là ba cung vị, “ hiện tại huynh đệ vài cái” cộng sáu
tự, lấy kỷ can Tứ Hóa luận, kỷ khiến cho văn khúc ở dậu cung hóa kỵ, dậu cùng vị cũng là ba cung vị, bởi vì đến đây đoạn viết: “ tam huynh đệ”,
quả nghiệm.
Thái tiên sinh suy nghĩ một chút ở trên lưỡng cái vấn đề đều cho ta luận đoán được rồi, lại nói cái vấn đề“ có thể không năng lực đoán xuất đứng
hàng thứ. ” số lượng từ thất, lấy canh can Tứ Hóa tiến hành suy lý, canh khiến cho thiên đồng hóa kỵ ở xấu cung. chưa tới xấu thất cung, bạn cố tri
kỳ đứng hàng thứ cái thứ bảy, vấn của quả nhiên; lại tưởng thiên cơ ở tị cung, nếu từ tị đếm tới xấu tài năm cung vị, nghĩ thầm có thể hay không có
tứ người ca ca, đứng hàng thứ đệ ngũ, hơn nữa lưỡng người tỷ tỷ, tổng đứng hàng thứ ở cái thứ bảy, quả thế. ở trên phương pháp là ta ngộ đạo của
kỳ chiêu diệu pháp, để cảm tạ quảng đại độc giả một vốn một lời khan ưu ái cũng chính là người biên tập tín nhiệm, mới đem cái này ta bất thấy
nhiều ở tại văn tự tư liệu đấu sổ tốc đoạn bí quyết dâng hiến cho mọi người, về phương diện khác đi hàng năm để đến nay bốn tháng tới tục vụ triền
thân, dẫn đến bản khan kéo dài thời hạn cùng quảng đại độc giả thấy mặt, mong rằng độc giả thấy lượng, làm người biên tập chỉ tài năng ở lấy sau
các tập san vật trung tăng thực dụng tính văn chương lấy bù đắp cái này chút thời gian khuyết điểm, đồng thời lấy sau các kỳ án thì cùng độc giả
thấy mặt.
tử vi đấu sổ mệnh lý dự đoán trung đối ở tại lục thân cầm tinh cầm tinh, lấy lục thân cung Thiên can đi Tứ Hóa, lục thân cầm tinh ở hóa kỵ chỗ cung
vị tam phương tứ chính hoặc hóa kỵ đối cung tam phương tứ chính, tức sử dụng phương pháp này ứng dụng bản mệnh bàn dự đoán lục thân cầm
tinh độ chuẩn xác chỉ có50%, nhưng nếu ứng dụng ở tại hoạt bàn tức đối phương đột nhiên nói ra yêu cầu dự đoán cầm tinh cầm tinh thì độ chuẩn
xác rất cao, thường thường ngay hóa kỵ chỗ cung vị.
thất, đấu sổ tốc đoạn cầu tài
tài là nuôi mệnh gốc, quân tử ái tài thủ của có câu. đấu sổ tốc đoạn cầu tài có thể dự đoán buôn bán, giao dịch, mậu dịch, hợp tác, mở tiệm, bạn
hán, chứng khoáng, hoặc người dự đoán năm nay cực kỳ một cái thì đang lúc đoạn tài vận trạng thái tình huống, tịnh có thể tế phân đến mỗi năm,
nào đó nguyệt, nào đó nhật, nào đó thì tài vận tốt xấu.
án hà lạc phái quan điểm, bản mệnh suốt đời tài vận làm sao, xem thử cung mệnh khí số Vị tức cung Quan lộc can cung hóa tam cát là phủ nhập
huynh giao hữu tài kinh tuyến, nói cách khác, quan lộc sự nghiệp quan Thiên can biến thành hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cái này tam khoa Tinh là
phủ ở huynh đệ cung hoặc ở cung Nô bộc, nếu ở thì biểu thị bản mệnh tạo có thể làm kinh được việc nghiệp.
lưu niên, lưu nhật tài vận tốt xấu hãy nhìn Thiên can hóa phi hóa kỵ nhập cung Nô bộc, cung tử nữ, cung phúc đức, cung phụ mẫu đều vì xuất tài,
biểu thị tài vận bất hảo; nếu Thiên can hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhập cung mệnh, cung điền trạch, huynh đệ cung, cung tài bạch, cung phúc
đức loại biểu thị tài vận làm tốt thu nhập tiền tài. mặt khác tới tài phương thức thiên biến vạn hóa, phải dự đoán từ phương nào tới tài, thỉnh sử dụng
can cung Tứ Hóa tiến hành truy tung suy lý
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
斗数玄关一 窍 (下)
作者: 纵横辰坤


例30、预测职业的方便法门,判断前心里默念这人,左手拇指点在我的命盘某个宫位就是那人的职业.点在十二宫的信息如下:
子:医生、小学教师、娱乐业、机械,饮食、宗教等。
丑:科技、医生、教师、律师、机械,饮食、银行等。
寅:武职、金融、医生、娱乐业、机械,宾馆、工矿等。
卯:政治、教师、执法、服务、能源、电力等、外交。
辰:军警、建筑、医生、机电、运输、服务等、司机。
巳:机械、文教、卫生、金融、食品、基层领导书记等。
午:政府、日用、 酒店、医生、服务、建筑等、艺术。
未:政治、文教、卫生、法律、能源、服务等、饮食。
申:运输、机电、文教、卫生、政治、服务、旅行等。
酉:文教、卫生、科研、机械、金融、宗教、艺术。
戌:金融、医生、娱乐、政治、仪器、服装、农民等。
亥:文教、政治、能源、电子、日用、运输、医生等。
现代社会分工很细、职业数不胜数,以上所列是按实际预测时出现频率大小排列,并且仅讲到类,真正点的很精确在我的预测
实践中也有不少,预测的准确度而言,讲到类100%准确,你们仔细体验之,比如预测某人你点到我命盘巳宫,巳宫天机、文、禄
存,那人的职业100%由此三星所反映,具体而言又千姿百态,三个星的信息比重各有不同,可凭灵感定夺(直觉、外应),按天机星
推职业:司机、电机厂工人(车工、绕线工),手表维修、修车、电器、五金,天机、文昌综合可能是书记、记者、纺织厂工人、周易预
测的同道、工程师等,天机、文昌、禄存综合而言:银行、储蓄所、你们仔细体验之,比如预测某人你点到我命盘巳宫,巳宫天机、
文昌、禄存,综合而言:银行、储蓄所、信用社、炒股、财务人员等不一而足。
例31、今年九月某日晚笔者在红金星电脑公司,20:11公司经理代问一位客人在何处求财,点其命宫在申宫,破军坐守,戊流年干使子
女宫天机化忌冲田宅,在德国做鞋的贸易生意。
当天晚上22:15陕西省宝鸡市一位朋友来电,其命宫在申,破军坐守,杀破狼格式,财帛宫天干壬使天梁化禄在卯宫,卯宫阳梁同宫,
太阳为能源电力,天梁为服务,命宫破军为军警机械运输,故断其从事机电或服务工作、回答说:“今年9月13日辞去工厂里工作,学
烹调,参过军。”预测时的四柱为戊寅辛酉丁卯辛亥。双辛使子女宫的文昌化忌冲动田宅宫,表示今工作有变,又遇流年天干戊使
子女宫中的天机化忌,工作会发生变化。命坐申宫四马之地又逢田宅宫受冲动,会有外出之象。没想农历九月出来前往海南省,
十月来我处。
信息往往同步,今晚来电的人几乎是司机,23:37来电,按时间定命宫在寅,财帛宫干戊使巳宫天机化忌,巳宫还有禄存文昌星,断其
工作与车、食品、文化艺术品有关,实际上是位司机朋友,该朋友还经营食品和化妆品生意。放下电话没几分钟,23:55厦门朋友
来电,其命宫在亥,月朗天门,太阴太阳与能源有关,又主驿马,除了开车还经营煤气生意。过十分钟到了廿八日早晨的0:09漳州
朋友来电,命宫在丑,事业宫在巳宫天机坐守,所以也是司机。
四、地理环境预测
为了让读者进一步亲身体验斗数应用之神奇,在此特别披露阴阳宅预测法门,本法门可以不依靠任何预测知识就可以让你粗
略知道某房或某地周围的形势。如果进一步结合风水学原理还可断出此宅此坟是旺财还是败财;哪房兴哪房衰?生男生女一目了
然!
这个诀窍是送给广大读者的小礼物。因其应验如神敬请珍惜!
首先定出某人的命宫,方法有二
①有为法按时间来算:从太岁起根据出生月份和时辰找出斗君;从斗君开始算正月,顺时针数到农历月数;从农历月的宫位开始
顺时针数到农历日数;从农历日的宫位开始顺时针数到时辰的序列数;最后再从时辰所在的宫位顺时针数到流分数(一个时辰分为
六十甲子,则2分钟为一流分),此处即为笔者戊年某时的流分宫位所在.
例如刚才时间是1998年农历十月十一日凌晨0:57,寅年斗君从子年斗君巳,丑年到午则今年戊年斗君安到未,正月在未二月在申
则十月在辰;初一从辰顺时针数寅宫为农历十一;子时在寅宫不动;57/2=29(取整)则从寅宫顺时针数到29数则在午.午宫为这时的流
分宫.
以我的命宫为基点再找出你的宫位或其它某人的宫位,以刚才所定出的我的流分宫位所在地方开始顺时针数到6则为你的位置
(我的朋友宫),从你的位置再往前顺时针数到6则为你的朋友(熟人)的宫位.
最后根据实际命宫所在的位置开始顺时针数到4即为这个命造的田宅宫,以上方法初学最验,以下无为法须悟性高者使用,否则
影响准确度,要学无为法有条件者可面授,自学功到自然成,火候不到恕不解答。


②无为法:无为法最为灵活,无固定程序,使用时全凭心意灵机一动.紫微共有十二宫,你在预测时可让对方报个数,该数大于12时
减去12取余数定出对应宫位;你也可以按对方所在方位来定他的命宫;或者按听到声音、数字变为天干化忌定命宫,你若愿意亦可
用拇指随意点落在某个宫位就为用神宫。
(命盘图略)
上图是笔者命盘星辰所化的简单信息,更加准确、精细的判断要依据原盘108颗星进行分析推理,学习ATP斗数速断以后自然熟
悉,欢迎广大读者报名学习。
丑子亥为低为水为田野为平房;从午到寅为高为山为高楼;未是山口大路或一片开阔地,申为车站为大海,酉为小学为水;戌为庙宇.
举一例说明上图用法,某人问你他家周围环境如何?你随手点在寅,则以寅宫为他的住宅,申为其住宅的对宫,理解为对面,巳辰卯为
左边,丑子亥为右边,午未左前方,戌酉为右前方.详细描述则可知房子附近有医院或诊所(武曲为医院),左边一带高楼林立,右边一带
地势低或为平房;前边一条大马路或开阔地;左侧45度范围内有所中学或园林;左前方是酒店或高楼;右前方有小学或庙宇。是否灵
验请亲自试验.
五、股票预测
股票预测较为复杂,该专项预测为面授内容之一,函授不容易说得透彻,,为了让广大易友初步了解ATP斗数速断在预测股票方面
的功用,试举几例简述如下:11月26日接到株州刘玉新易友来信,信中说“兰老师您好,本人在9月份打电话请您预测的二只股票“金海
股票” “秦川发展”,你测对了,秦川发展到昨天收盘在10.40元,金海13.32元,秦川的涨幅远远高于金海,学生刘玉新于11月21日
15:00”。
为了验证当时的预测结论,特地找出预测记录,记录显示1998年9月28日湖南株洲易友22:05来电说今日秦川发展开盘7.00元,收盘
8.19元,以后一二个月的走势如何?我当时的预测结论是农历九月升到最高,价位在10-12元之间。
预测时的四柱是:戊寅 辛酉 戊寅 癸亥农历为八月初八日,我的流分宫在辰,刘玉新易友提到的股票定位在戌。
命坐廉贞天府,廉贞为囚星,月干辛使父疾线的文昌化忌,八月股票没法升,年日天干都是戊,戊使贪狼化禄在福德宫照财帛宫,
该股会上扬涨幅较大。九月壬干使该股的兄友成就线化禄,化权又入财帛宫,股票上涨,涨到多少呢?想到戊使贪狼双化禄,而
福德宫庚子的纳音为土五局,二五为10数,财帛宫甲午金四局,1+7+4=12,故断股价涨到10-12元之间,现在我们一起分析精
确数字应该是何数字,庚子数为7+1=8,双化禄为88,农历九月收盘价最高达到10.88元。农历癸干使贪狼化忌冲破财帛宫股
票下跌。可见万物的变化皆是数。附秦川发展的数据如下:
农历

八月

日 期 初八 初九 初十 十五 十六 十七 十八 十九 廿二
开盘价 7.00 8.05 8.09 8.25 8.05 7.80 7.86 7.83 7.78
收盘价 8.19 8.09 8.25 8.09 7.83 7.87 7.83 7.79 7.59
农历

八月

九月

日 期 廿三 廿四 廿五 廿六 廿九 初一 初二 初三 初四
开盘价 7.58 7.75 7.90 8.10 7.98 8.12 7.90 7.70 8.08
收盘价 7.75 7.91 8.80 7.94 8.80 7.90 7.69 8.04 8.27
农历

九月

日 期 初七 初八 初九 初十 十一 十四 十五 十六 十七
开盘价 8.36 9.14 9.12 9.38 9.32 9.10 9.82 9.80 9.60
收盘价 9.10 9.11 9.43 9.39 9.18 9.77 9.79 9.62 9.76
农历

九月

日 期 十八 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿八 廿九 三十
开盘价 9.80 10.30 10.33 10.17 10.55 10.90 10.78 10.90 10.45
收盘价 10.27 10.33 10.19 10.55 10.88 10.80 10.80 10.48 10.41
农历

十月

日 期 初一 初二 初五 初六 初七 初八 初九 十二 十三
开盘价 10.38 10.05 10.40 10.52 10.40 10.10 10.10 9.90 9.85


收盘价 10.09 10.40 10.62 10.40 10.15 10.13 9.91 9.85 9.42
今年八月十三日22:15分广东易友问股票行情,随即报了三支股票:0776延边公路、0830鲁西化工、0586川长江A
按时间定宫在申未午,预测时的四柱是:戊寅 辛酉 癸未癸亥延边公路预测时的前一周收盘价为15.04元,双癸使破军星化禄坐命宫,
杀破狼主开创大变动,此股将大幅度上涨,结果从此一路冲高11月16日22.55元收盘,12月4日还有21.30元收盘。财帛宫壬辰纳音水
二局2数,地支辰5数双化禄22.55。鲁西化工命宫在未日月会照,父母双化禄,稳定上升。川长江A命宫在午双化禄在福德宫照财帛
宫,亦是上升之象,果然应验。
今年九月十九日一位小姐带某男来我处求测,20:23这位先生说斗数能否预测股票,我说可以试一试,虽然斗数预测股票我用得
不多按理是可行的。那人说算一算他买的600009虹桥机场这支股票行情如何?
按时间定宫该支股票在我命盘之午宫(预测时间的四柱是:戊寅壬戌戊午 壬戌),命宫一定下来,我就说“该股票目前已经走到顶点了
最好在九月廿九日抛掉,最迟不能放到12月4日”,当时那人很不相信,还说“最近一直都在往上走,斗数怎幺能测得准,人家多少人都
分析不出来”,听他这话就回一句“远的不说等以后再验证,星期一开盘就得往下跌”,这时苏州面授学员潘烨先生在场,也用斗数盘点
了一下说这支股票绝对跌。
事实上本周收盘价14.90元,次周一开盘价14.78元收盘价14.68元。完全应验。股票历史数据附后:
本支股票命宫在午, 紫微在午谓之“极向离明格”它的道路已经走到头了;其二前一宫未无主星;其三年日双忌在巳宫财库,月时双忌
财帛宫,因此该股票下跌无疑。
农历 九月 十月
日期 十八 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿八 廿九 三十 初一
开盘 14.39 14.78 14.65 14.71 14.75 14.60 14.35 15.00 15.50 14.82
收盘 14.90 14.68 14.70 14.88 14.68 14.39 14.99 15.37 15.00 15.10
农历 十月
日期 初二 初五 初六 初七 初八 初九 十二 十三 十四 十五
开盘 14.95 14.86 14.88 14.98 14.50 --- 15.00 15.15 15.07 10.01
收盘 14.86 14.90 14.90 14.85 14.92 --- 15.09 15.03 15.00 10.06
六、失物与应期
紫微斗数历来是命理方面的应用,斗数十二宫包含人生方方面面的信息,当然也可以方便地预测日常生活中的每一类事情,如前
二期本刊连载所介绍的测来意、测职业、测地理、测股票等,其它方面还可预测事业、升迁、学习、求财、贸易、时运、家宅、出
行、天气、疾病、交友、交易、合伙、寻物、解梦、婚姻、文书、官司、谋事、比赛、博彩、出国签证等。
现略举几例以期抛砖引玉,若能启发读者的思维也就达到了本文的目的,欢迎各位读者总结预测实例寄给本刊,增进易友之间的
交流与进步。
例1、戊寅年九月廿七日21:25一位福州的朋友来电说丢了东西让我测一下情况怎样?按流分起法推算,流年在寅宫,斗君在未那
幺未为正月,九月在卯,廿七在巳,亥时在辰,一个时辰120分钟再分为六十甲子则流分在辰,所以求测的朋友在酉宫。
本日干支为丙寅,日干丙使她的父母宫廉贞化忌,由于廉贞星为精密仪器,既然丢了东西,心想是不是丢了手机,对方说中午下
班回来,发现手机没了,家里办公室找遍了就是没有。根据以上信息预测,廉贞代表手机,在戌宫化忌,廉贞囚星化忌在火之墓库
之地,囚之意为被关起来,墓库亦为收藏之意,戌宫还有右弼华盖星,为优美或可以移动的物品,故断其手机没丢,就在家中或办
公室的某个袋子里面。
过了好几个月这位朋友也没有来电反馈东西是否找回,心想这次可测错了,没想到今年正月初十21:57这位朋友的隔壁楼房的一
个邻居给我来电说起她丢手机的事,在发现没了手机后大概二月在家中的旅行包中找回。
例2、戊寅年十月廿二日18:37福安阳头邮电局老陈代问其同事丢失汇票之事,同上例我的流分命宫在戌宫,老陈的同事在申宫。
本日干支为辛卯,辛使文昌化忌在子女宫。请注意本例中日干化忌并不在父母文书宫,因为朋友已经告诉是文书票据丢失,没有
必要死查硬套,以为不符连载一所述的测来意的规律,要知道任何方法都要活用,不拘一格,敬请读者注意。
辛干使文书宫中的文曲星化科,疾厄宫太阳化权,父疾线为文书线,可以推理汇票没有丢失,文曲星在酉宫,表示汇票在西边,过
一个小时这位朋友又来电话说找遍了西边的房间还是没有,东边的办公桌也找了个遍也没有。我说不可能找不到,不过这个晚上
再也没有什幺消息。直第二天中午来电说,汇票在西边房间里的包裹袋中找到了。
例3、戊寅年十一月十六日10:41同事问某孩子出走不知在哪里?
按时间定宫法这个孩子的命宫在午宫,乙卯日干使命宫紫微化科,化科主贵人,小孩没事,乙使兄弟宫中天机化禄、奴仆宫太阴
化忌,禄忌在兄友线主破财,命宫在午迁移在未,小孩可能去北边,子宫贪狼星,贪狼主桃花、娱乐,小学生只能去游戏机店,果


然下午未时在家的北方游戏机店被其奶奶找回,原来这个小孩拿家里的钱去打游戏机被母亲打了一顿,负气出走。
例4、斗数速断定应期可以用四化和宫位来定应期,例如戊寅年十二月廿二日21:29分朋友问笔者其徒弟现在何处。按流分法我之
命宫在辰,朋友在酉宫,其弟子在午,紫微星坐守,迁移宫贪狼星,上街去玩。21:37朋友追问其弟子“戴代传几点回来?”,问话字
数7,用天干庚去四化,庚使丑宫天同化忌,从午到丑共有8个宫位,一个时辰120分钟分为六十甲子,则每2分钟一个宫位,8个宫
位相当于16分钟,故曰:
“21:53到家。”,结果准时21:53在楼下碰见戴代传。
第二天14点17分58秒,这位朋友又问“测代传什幺时候回来?”,按流分法我的命宫在丑,由于戴代传也是我的学生,所以子女宫
定其命宫在戌,问话字数为9个字,化数为壬,壬使武曲化忌在寅宫,从戌开始过了四宫到寅,“8分钟后回来”,果然16:26分到家,
时间是8分钟过了2秒。
七、家庭成员预测
四柱预测中有六亲情况的预测如兄弟、姐妹的个数、父母、子女的情况等等,铁版神数更是长于六亲的应用,其实传统的紫微斗
数亦有这方面的应用,君不见<紫微斗数全书>中兄弟宫中“天同入庙四、五人,天梁同二、三人”;“见羊、陀、火、铃,空、劫,宜
分居,不和”等等断语,初学者机械地去查兄弟宫中所落何星,以断兄弟姐妹个数,往往不准的时候多于说对的时候,从而怀疑斗
数的准确性,这是因为没有抓住其中的根本,仅从表面看问题。
在此以斗数速断兄弟姐妹个数为例介绍斗数在预测六亲方面的应用,相信你会感受到斗数的神奇之处,希望读者能够举一反三
悟出其它窍门。既然本栏目的名称是斗数诀窍连载,在此所介绍的预测方法就是简便易行,实用性强的实践操作窍门。
学习过紫微斗数预测的朋友都知道“天机为兄弟主”,断兄弟个数的窍门就在这6个字当中,俗话说说得好“路就在脚下”,请读者诸
君马上验证笔者所说的方法:一、安星排盘;二、从命宫逆数到天机星所在宫位;三、数过宫位的总数即为兄弟姐妹的个数。现举
一实例说明其用法。
今年二月初五日亥时正给面授学员讲解星情,以重庆学员蔡先生全盘为例,命宫在酉武曲七杀坐守,天机星在子,命盘寅宫无主
星,从酉逆数到子共十个宫位,考虑到寅宫无主星,所以问先蔡先生:“您的兄弟姐妹是不是九个。”,蔡先生回答说:“非常正
确。”,“现在兄弟几人?!”。
蔡先生这样提问可是个难题,我了一下手表,时间是21:53,按时间定命宫,蔡先生命宫落在我命盘之未宫,天机星在巳,未逆数
到巳为三个宫位,“现在兄弟几个”共六个字,以己干四化论,己使文曲在酉宫化忌,酉与未也是三个宫位,因此断曰:“三兄弟”,果
验。
蔡先生想了想以上两个问题都给我测对了,再提个问题“能不能算出排行。”字数七,以庚干四化进行推理,庚使天同化忌在丑
宫。未到丑七宫,故知其排行第七个,问之果然;再想天机在巳宫,若从巳数到丑才五个宫位,心想会不会有四个哥哥,排行第
五,加上两个姐姐,总排行在第七个,果然如此。以上方法乃吾悟道之奇招妙法,为了感谢广大读者对本刊的厚爱也就是编者的
信任,才把这些不见诸于文字资料的斗数速断诀窍奉献给大家,另一方面去年年底至今四个月来俗务缠身,导致本刊延期与广大
读者见面,还望读者见谅,作为编者只能在以后各期刊物中增加实用性文章以弥补这些时间的过失,并且以后各期按时与读者见
面。
紫微斗数命理预测中对于六亲生肖属相,以六亲宫的天干去四化,六亲生肖在化忌所在宫位的三方四正或化忌对宫的三方四正,
即用此法应用本命盘预测六亲属相的准确度只有50%,但若应用于活盘即对方突然提出要求预测生肖属相则准确度很高,往往
就在化忌所在的宫位。
七、斗数速断求财
财乃养命之源,君子爱财取之有道。斗数速断求财可预测买卖、交易、贸易、合作、开店、办厂、炒股,或者预测今年及其某个时
间段的财运状况,并可细分到某年、某月、某日、某时的财运好坏。
按河洛派观点,本命一生财运如何,试看命宫气数位即官禄宫的宫干化三吉是否入兄友财经线,也就是说,官禄事业官的天干所
化的化禄、化权、化科这三科星是否在兄弟宫或在交友宫,若在则表示本命造可从事经济事业。
流年、流日财运好坏可看天干化忌入交友宫、子女宫、福德宫,父母宫皆为出财,表示财运不好;若天干化禄、化权、化科入命宫、
田宅宫、兄弟宫、财帛宫,福德宫等表示财运好为进财。另外来财方式千变万化,要预测从何方来财,请用宫干四化进行追踪推理
Nội dung dẫn theo link: [转载]斗数玄关一窍(下)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×