Tải bản đầy đủ

cung tật ách chư tinh tọa thủ tật ách cung 疾厄宫諸星坐守疾厄宮

[cung tật ách] chư Tinh tọa thủ tật ách cung_[疾厄 宫 ]諸星坐守
疾厄宮
Bản dịch:
nhiều Tinh tọa thủ cung tật ách của linh động lực(cần phải nhiều mặt tham tường, bất khả chỉ muốn chỉ Tinh suy luận)
tử vi Tinh
suốt đời ít bệnh, cũng có gặp dữ hóa lành, phân giải ách chế sát công năng lực.
suốt đời có rất ít bệnh nặng, nếu có cũng có thể gặp lương y mà dũ. cùng Thiên phủ cùng cung, thân thể rất tốt, suốt đời tai ít. cùng kình dương, đà
la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng cung, đem mắc hệ thống thần kinh tật bệnh. cùng tham lang cùng cung, tai ít, nhưng phải để
phòng chuyện phòng the quá độ mà sinh bệnh. cùng thiên tướng cùng cung, tai ít, có bệnh thì thuộc ở tại dị ứng thể chất hoặc rất nhỏ bệnh ngoài
da. cùng thất sát cùng cung, tai ít nhưng thì thường thể xác và tinh thần uể oải, tứ chi vô lực. cùng phá quân cùng cung, tai ít có thì thuộc ở tại tâm
huyết quản hệ thống bệnh biến. cùng hóa kỵ cùng cung thuộc ở tại nhánh khí quản và phổi tật bệnh.
thiên cơ Tinh
còn nhỏ thân thể trạng thái tình huống không tốt.
còn nhỏ đa tai, hãm địa thì đồ trang sức bộ có mặt mày hốc hác của chinh. cùng Thái Âm cùng cung, phải chú ý bệnh ngoài da và trĩ sang. cùng cự
môn cùng cung, dễ mắc cao huyết áp, bệnh tim cùng hệ thần kinh tật bệnh. cùng thiên lương cùng cung, bụng dưới hoặc bàng quang bộ phận dễ bị
bệnh. ở mão dậu xấu vị cung cùng văn xương, văn khúc, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp, hóa kỵ cùng cung, dễ mắc
bệnh bao tử, ở trên nhiều Tinh ở dần thân cung thì dễ mắc can bệnh.
thái dương tinh
dễ cháng váng đầu, có mắt tật của bệnh trạng loại.
chủ có đầu phong hàn ôn của tật, hãm địa có con mắt tật. cùng Thái Âm cùng cung, tai ít, nếu lại hội sát Tinh, chủ có mắt con mắt của tật. cùng
thiên không, Địa kiếp cùng cung, có hệ thần kinh bệnh. cùng cự môn cùng cung, chủ có đầu phong bệnh. cùng thiên lương cùng cung, ở mão, an

khang, ở dậu, chủ có con mắt tật. cùng Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, hóa kỵ cùng cung phải chú ý trái tim, dễ có khai đao, bỏng lửa của
hiện tượng. cùng kình dương chú ý can tật.
vũ khúc Tinh
còn nhỏ đa tai bệnh.
suốt đời tã lót đa tai, có tay chân đồ trang sức của thương. tại tí ngọ cung có đảm tật, ở xấu vị cung, có thận hư của ưu, ở dần thân cung, có bệnh
kín. cùng Thiên phủ, thiên tướng cùng cung, chủ tai ít. cùng tham lang cùng cung, nhập miếu vô tật, hãm địa gia dương đà hỏa linh có trĩ sang, điên
sang, tay chân mắt của tật bệnh. cùng thất sát cùng cung, dễ có máu hồi quyển cản trở, thêm sát có tay chân tàn thương của hiện tượng. cùng phá
quân cùng cung, chủ có con mắt tật.
thiên đồng Tinh
suốt đời ít tai bệnh.
nhập miếu tật bệnh ít, ở mão dậu xấu vị cung, cùng hung tinh cùng cung, chủ nhĩ tật. cùng Thái Âm cùng cung, gia Hỏa Tinh, linh Tinh, chủ đa tai, gia
kình dương, đà la, chủ máu hồi quyển bất hảo. cùng cự môn cùng cung, dễ mắc trái tim, máu cùng hệ thần kinh của tật bệnh, gia Hỏa Tinh, linh
Tinh, kình dương, chú ý tửu sắc của tật, gia hóa kỵ dễ mắc cái lỗ tai hoặc mắt bộ tật bệnh. cùng thiên lương cùng cung, gia kình dương đà la chú ý
trái tim của tật bệnh, gia thiên mã chú ý can dạ dày của tật. cùng văn khúc cùng cung, gia kình dương, đà la, đại hao tổn, chú ý xe họa loại ngoài ý
muốn tai ương.
sao Liêm trinh
còn nhỏ dễ sinh sang thối rữa.
tuổi nhỏ đa sang hoặc thắt lưng đủ tai ương. nhập miếu thêm cát Tinh, thì suốt đời vô trọng đại tật bệnh. liêm trinh cùng Thiên phủ cùng cung, cả đời
khỏe mạnh hài lòng, gia kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không vong, dễ mắc môi thối rữa hoặc nha bệnh. cùng tham lang cùng cung, dễ mắc
mắt tật hoặc tính vô năng của bệnh. cùng thiên tướng cùng cung, phải chú ý hệ tiêu hoá bất lương chứng, gia hung tinh, chú ý bệnh tiểu đường. cùng
thất sát cùng cung, chú ý con mắt tật và bị thương tàn phế. cùng phá quân cùng cung, chú ý hệ hô hấp cùng phổi bệnh. cùng kình dương, đà la cùng
cung, chú ý não bộ rung động của tật.
Thiên phủ Tinh
suốt đời ít bệnh.


chủ suốt đời khỏe mạnh ít tai, cho dù có bệnh bao tử cùng ấm phù thũng của tật, bệnh tình cũng rất nhỏ không có gì đáng ngại.
thái âm tinh
suốt đời ít tật bệnh.
miếu vượng thì khỏe mạnh ít tai, hãm địa nam làm phiền thương tai ương, nữ có thương tích tàn của bệnh. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh
Tinh cùng cung, chủ mắt bộ của tật. cùng thiên không, Địa kiếp cùng cung, chủ hữu thần kinh của tật. cùng hữu bật tại cung thìn, chú ý thận kết sỏi
và tố chất thần kinh.
tham lang Tinh
độc toạ. thân thể khỏe mạnh. dễ mắc cơ quan bài tiết cùng đại tạ hệ thống phương diện tật bệnh.
miếu vượng suốt đời khỏe mạnh ít tai, hãm địa chú ý đau thần kinh, viêm khớp. cùng kình dương, đà la cùng cung, chú ý trĩ sang hoặc tửu sắc của
tật. cùng Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, chú ý mắt bộ của tật.
cự môn Tinh
còn nhỏ có ám thương phát sinh.
còn trẻ thì dễ mắc mủ máu của tật. tại tí cung chú ý dạ dày tật. cùng kình dương, đà la, linh Tinh cùng cung, chú ý bởi vì tửu sắc mà có được bệnh.
cùng hóa kỵ cùng cung, chú ý nhĩ bộ và mắt bộ của tật. cùng tả phụ, hữu bật ở thìn tuất cung, chú ý bệnh bao tử.


thiên tướng Tinh
sẽ không phát sinh đại tật bệnh.
miếu chủ suốt đời khỏe mạnh hài lòng, nhưng có rất nhỏ bệnh ngoài da, huyết khí bệnh. cùng lộc tồn, hữu bật cùng cung, chú ý ngoại thương.
thiên lương Tinh
dễ mắc can, phế, dạ dày tràng phương diện tật bệnh.
suốt đời khỏe mạnh hài lòng, cùng y viện vô duyên. bất quá dạ dày, phế, can yếu kém, chú ý bệnh can khí phạm dạ dày của chinh. cùng Địa kiếp
tại tí, chú ý đầu phong vết thương ở chân của tật.
thất sát Tinh
còn nhỏ đa tai bệnh, nhất là phế phương diện cản trở, nên gia tăng chú ý điều dưỡng.
chủ còn nhỏ đa bệnh, bất dễ nuôi dưỡng thành người, có trĩ sang hoặc viêm ruột của tật, cũng phải chú ý bệnh viêm gan.
phá quân Tinh
dễ mắc sinh sản hệ thống phương diện tâm bệnh.
còn nhỏ dễ mắc bệnh ngoài da hoặc sưng tấy làm mủ, hệ hô hấp yếu kém, chú ý viêm phổi và nhánh khí quản viêm.
lộc tồn Tinh
còn nhỏ đa tai bệnh, duy thành niên sau khỏe mạnh thượng tốt đẹp.
tuổi nhỏ đa bệnh, thêm cát Tinh khỏe mạnh hài lòng, tính khí yếu kém.
thiên mã Tinh
nhất định phải tiết chế chuyện nam nữ.
chú ý thủ dâm bệnh di tinh, nữ mang hạ.
tả phụ Tinh
suốt đời ít tai bệnh.
khỏe mạnh hài lòng, thân thể nhược điểm ở tính khí.
hữu bật Tinh
có phùng hung phân giải ách công năng.
khỏe mạnh hài lòng, dễ phạm thượng hỏa hạ hàn của tật.


văn xương Tinh
suốt đời ít tai bệnh.
suốt đời khỏe mạnh ít tai, chú ý đại tràng của tật.
sao Văn Khúc
tiên thiên thể chất không tệ, ít tai bệnh.
suốt đời khỏe mạnh hài lòng, thân thể nhược điểm ở đảm.
thiên khôi Tinh
năng lực gặp dữ hóa lành, cũng sẽ gặp lương y mà khởi tử hồi sinh.
tai ít, chú ý can bệnh.
thiên việt Tinh
suốt đời không có đại tai bệnh, cho dù có cũng năng lực gặp dữ hóa lành.
chú ý can đảm tính khí của thấp tật.
hỏa Tinh
so sánh không có tật bệnh làm phức tạp.
suốt đời khỏe mạnh, chú ý bệnh ngoài da.
linh Tinh
tuy không bệnh nặng, bệnh nhẹ cũng không ít.
suốt đời khỏe mạnh, chú ý bệnh ngoài da.
kình dương Tinh
trong cuộc đời không khỏi phải phát sinh kỷ tràng trọng bệnh, ảnh hưởng thân thể cực đại.
thân thể yếu bộ vị mũ nồi, đại tràng, có đầu phong hoặc tứ chi vô lực của chứng, nếu đồ trang sức mặt mày hốc hác, thì có thể kéo dài tuổi thọ.
đà la Tinh
còn nhỏ đa tai nạn, mà lại nhận hết tật bệnh dằn vặt.
còn nhỏ đa tai, phổi yếu kém. dễ mắc bệnh ngoài da.
thiên không Tinh
tật bệnh đa ẩn núp trong bóng tối.
Địa kiếp Tinh
khỏe mạnh tình hình không tốt, mà lại do ở tại thể chất quan hệ, dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng mà khiến cho tật bệnh.
hồng loan Tinh
dễ cảm mạo cảm mạo.
thiên hỉ Tinh
đầu của tật.
thiên diêu Tinh
bàng quang của tật.
thiên khốc Tinh
can tỳ của tật.


thiên hư Tinh
tâm bệnh.
cô thìn Tinh
ưu uất bệnh.
quả tú Tinh
vất vả thương hạ hàn của bệnh.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
诸星坐守疾厄宫之灵动力(须多方参详,不可仅以单星推论)
紫微星
一生少病,亦有逢凶化吉,解厄制煞之功能。
一生很少有大病,若有也能遇良医而愈。与天府同宫,身体更好,一生灾少。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天空、地劫同宫,将患脑
神经系统疾病。与贪狼同宫,灾少,但要谨防房事过度而生病。与天相同宫,灾少,有病则属于过敏体质或轻微皮肤病。与七杀同
宫,灾少但时常身心疲惫,四肢无力。与破军同宫,灾少有则属于心血管系统病变。与化忌同宫属于支气管和肺部疾病。
天机星
幼年身体状况不佳。
幼年多灾,陷地则头面部有破相之征。与太阴同宫,要注意皮肤病和痔疮。与巨门同宫,易患高血压、心脏病及神经系统疾病。与
天梁同宫,下腹或膀胱部分容易患病。在卯酉丑未宫与文昌、文曲、擎羊、陀罗、火星、铃星、天空、地劫、化忌同宫,易患胃病,
以上诸星在寅申宫则易患肝病。
太阳星
易头晕、有眼疾之症状等。
主有头风寒温之疾,陷地有目疾。与太阴同宫,灾少,若再会杀星,主有眼目之疾。与天空、地劫同宫,有神经系统病。与巨门同
宫,主有头风病。与天梁同宫,在卯,安泰,在酉,主有目疾。与火星、铃星、擎羊、陀罗、化忌同宫要注意心脏,易有开刀、火伤之
现象。与擎羊注意肝疾。
武曲星
幼年多灾病。
一生襁褓多灾,有手足头面之伤。在子午宫有胆疾,在丑未宫,有肾亏之忧,在寅申宫,有暗疾。与天府、天相同宫,主灾少。与贪
狼同宫,入庙无疾,陷地加羊陀火铃有痔疮、疯疮,手足眼之疾病。与七杀同宫,易有血液迴圈障碍,加杀有手足残伤之现象。与
破军同宫,主有目疾。
天同星
一生少灾病。
入庙疾病少,在卯酉丑未宫,与凶星同宫,主耳疾。与太阴同宫,加火星、铃星,主多灾,加擎羊、陀罗,主血液迴圈不好。与巨门
同宫,易患心脏、血液及神经系统之疾病,加火星、铃星、擎羊,注意酒色之疾,加化忌易患耳朵或眼部疾病。与天梁同宫,加擎
羊陀罗注意心脏之疾病,加天马注意肝胃之疾。与文曲同宫,加擎羊、陀罗、大耗,注意车祸等意外之灾。
廉贞星
幼年容易生疮溃烂。
年幼多疮或腰足之灾。入庙加吉星,则一生无重大疾病。廉贞与天府同宫,一辈子健康良好,加擎羊、陀罗、火星、铃星、空亡,易
患嘴唇溃烂或牙病。与贪狼同宫,易患眼疾或性无能之病。与天相同宫,要注意消化系统不良症,加凶星,注意糖尿病。与七杀同
宫,注意目疾和伤残。与破军同宫,注意呼吸系统及肺部疾患。与擎羊、陀罗同宫,注意脑部震动之疾。
天府星
一生少病。
主一生健康少灾,即使有胃病及湿热浮肿之疾,病情也轻微无大碍。


太阴星
一生少疾病。
庙旺则健康少灾,陷地男有劳伤之灾,女有伤残之病。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,主眼部之疾。与天空、地劫同宫,主有神经
之疾。与右弼在辰宫,注意肾结石和神经质。
贪狼星
独坐。身体健康。易患排泄器官与代谢系统方面的疾病。
庙旺一生健康少灾,陷地注意神经痛、关节炎。与擎羊、陀罗同宫,注意痔疮或酒色之疾。与火星、铃星同宫,注意眼部之疾。
巨门星
幼年有暗伤发生。
年少时易患脓血之疾。在子宫注意胃疾。与擎羊、陀罗、铃星同宫,注意因酒色而得病。与化忌同宫,注意耳部和眼部之疾。与左
辅、右弼在辰戌宫,注意胃病。
天相星
不会发生大疾病。
庙主一生健康良好,但有轻微皮肤病、血气病。与禄存、右弼同宫,注意外伤。
天梁星
易患肝、肺、胃肠方面的疾病。
一生健康良好,与医院无缘。不过胃、肺、肝较弱,注意肝气犯胃之征。与地劫在子,注意头风脚伤之疾。
七杀星
幼年多灾病,尤其是肺方面的障碍,宜多加注意调养。
主幼年多病,不易抚养成人,有痔疮或肠炎之疾,也要注意肝炎。
破军星
易患生殖系统方面的毛病。
幼年易患皮肤病或脓肿,呼吸系统较弱,注意肺炎和支气管炎。
禄存星
幼年多灾病,惟成年后健康尚佳。
年幼多病,加吉星健康良好,脾胃较弱。
天马星
必须节制男女之事。
注意手淫遗精,女带下。
左辅星
一生少灾病。
健康良好,身体弱点在脾胃。
右弼星
有逢凶解厄功能。
健康良好,易犯上火下寒之疾。
文昌星
一生少灾病。


一生健康少灾,注意大肠之疾。
文曲星
先天体质不错,少灾病。
一生健康良好,身体弱点在胆。
天魁星
能逢凶化吉,也会遇良医而起死回生。
灾少,注意肝病。
天钺星
一生不会有大灾病,即使有亦能逢凶化吉。
注意肝胆脾胃之湿疾。
火星
较没有疾病的困扰。
一生健康,注意皮肤病。
铃星
虽无大病,小病却不少。
一生健康,注意皮肤病。
擎羊星
一生中不免要发生几场重病,影响身体极大。
身体弱的部位在头、大肠,有头风或四肢无力之症,若头面破相,则可延寿。
陀罗星
幼年多灾难,且受尽疾病折磨。
幼年多灾,肺部较弱。易患皮肤病。
天空星
疾病多隐藏在暗处。
地劫星
健康情形不佳,且由于体质关系,易受环境影响而引起疾病。
红鸾星
易伤风感冒。
天喜星
头部之疾。
天姚星
膀胱之疾。
天哭星
肝脾之疾。
天虚星
心病。


孤辰星
忧鬱病。
寡宿星
劳伤下寒之病。
Nội dung dẫn theo link: [疾厄宫]諸星坐守疾厄宮Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×