Tải bản đầy đủ

(hai mươi bảy) thiên đồng tinh (二十七)天同星

(hai mươi bảy) thiên đồng Tinh_(二十七)天同星
Bản dịch:
nhận thức chính ngươi—— thiên đồng Tinh ở các cung ý hàm
nhận thức chính ngươi (hai mươi bảy) thiên đồng Tinh ở các cung ý hàm
thiên đồng là phúc tinh, mà sở dĩ danh [phúc], là bởi vì [cuối cùng năng lực khắc phục trắc trở mà đạt đến đạt thành công] của vị. thiên đồng ở cung
mệnh thì chủ: không nghe theo tổ nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. mà nếu như tổ nghiệp hanh long của thiên đồng nhân hội cô phụ song
thân chờ đợi, mà tự lập môn hộ sao? đáp án là khẳng định .
ta lúc trước dạy học văn chương trung đã kinh giới thiệu vắn tắt hôm khác cùng Tinh, ngày hôm nay muốn tới là các vị bảo ngày mai cùng Tinh ở
các cung bất đồng hàm ý.
ở tử vi đấu sổ tất cả lớn nhỏ tinh diệu trung, lực ảnh hưởng lớn nhất là ngoại hạng tinh diệu, cùng sở hữu14 khỏa chủ tinh, chia ra làm tử vi, thiên cơ,
thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân. 14 khỏa chủ tinh
ngoại, còn có đủ để chủ đạo mệnh cách cục hướng tinh vi hóa công tác thống kê sử dụng phụ Tinh, hung tinh và Tứ Hóa. bên trong mệnh cung các
tinh diệu mạnh yếu độ, là suy luận mệnh bàn thì trọng yếu căn cứ, thế nhưng không thể lấy đặt ở cung mệnh tinh diệu đi tác vô hạn khoa trương giải
độc, vậy thì bội cách tử vi đấu số học tinh thần, khiến cho lấy tinh đoán là con mắt thầy tướng số thuật lưu lạc là sai lệch bát quái trọng tâm câu
chuyện.
nếu như nói cung mệnh như nhất máy tạo hình, như vậy cung tài bạch thì là kỳ công năng, mà cung Quan lộc tựa như kỳ tính năng. lấy thiên đồng
Tinh làm thí dụ, cung mệnh thiên đồng Tinh cùng cung tài bạch thiên đồng Tinh, tuy rằng đều là danh [thiên đồng], lại không giống nhau hàm ý. cái
khác như mệnh cung là vì liêm trinh thất sát cùng cung Quan lộc là vì liêm trinh thất sát cùng cung tài bạch liêm trinh thất sát, nếu như phải người lấy
chính xác văn tự đi thuyết minh, người làm được sao? như cung vị nội lại tăng thêm văn xương, văn khúc hoặc Hỏa Tinh hoặc linh Tinh… vân...
vân, na hội làm cho người một cái đầu biến thành hai cái đại?! nhất là, muốn học hảo tử vi đấu sổ là nhất định phải đem sở hữu [trò] làm
thông! ở tân một năm lý, làm cho chúng ta nhất tề là2008 năm xác lập học tập mục tiêu: hướng càng sâu thúy, tinh ranh hơn dồn đấu số học lĩnh

vực rảo bước tiến lên!
thiên đồng là phúc tinh, mà sở dĩ danh [phúc], là bởi vì [cuối cùng năng lực khắc phục trắc trở mà đạt đến đạt thành công] của vị. thiên đồng ở cung
mệnh thì chủ: không nghe theo tổ nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. mà nếu như tổ nghiệp hanh long của thiên đồng nhân hội cô phụ song
thân chờ đợi, mà tự lập môn hộ sao? đáp án là khẳng định . bởi vì là trời cùng Tinh là tinh thần hình tinh diệu, tuy rằng cũng dễ sa vào ở tại an
nhàn, thế nhưng tổng quan từng con người khi còn sống, mặc dù là hàm vững chắc thìa xuất sinh, đều có tao ngộ ngăn trở thô bạo của thì, sở dĩ chỉ
phải gặp gỡ kích thích hoặc trí tuệ dẫn dắt của sau thiên đồng nhân sẽ gặp bắt đầu sinh hăng hái chi tâm. mà thiên đồng nhân [thiên địch] là tinh thần
mặt hoang mang cùng tình cảm hôn nhân làm phức tạp, cái này ta tầng mặt lực đánh vào thường thường hội làm cho thiên đồng nhân tình tự bất ổn,
thậm chí phát điên, nhất là thiên đồng người đang tiềm thức có [tài trí hơn người, thắng nhân một bậc] cảm giác về sự ưu việt, cho dù này cảm giác
về sự ưu việt rất khó cụ tượng, nhưng chân tướng của sự thật là: thiên đồng nhân sẵn có rất tinh tế cảm giác thần kinh, sở dĩ, không thể không dám
nói là thiên đồng Tinh bản thân thì sẵn có u buồn gien ở, vì vậy đã bị nghiêm trọng dưới áp lực thiên đồng nhân, so sánh dễ xuất hiện tinh thần giác
quan chứng, cũng chính là tâm bởi vì tính tật bệnh. thí dụ như- khẩn trương liền lạp bụng hoặc đau nửa đầu hoặc tim đập bất quy luật, mà có chút
kết cấu hạ thiên đồng nhân thì hội dẫn phát nội tiết bất hòa hợp bệnh trạng hoặc u buồn chứng.
cùng ngày đồng tiến nhập cung tài bạch thì: như vậy cái này một thiên đồng thì là người tài nghệ sở trường đặc biệt [thiên đồng], cũng là người mưu
sinh phương thức, mà đợi nhân xử thế phong cách phân tích cũng do cung tài bạch thiên đồng tới phân giải cấu, nhưng mà bởi vì là người tiếp nhận
quá tử vi đấu sổ tri thức rất ít thâm nhập đến đây phương diện tác tham thảo, nhất là hội nghị thường kỳ đem cung tài bạch cùng cung Quan lộc nói
nhập làm một, sở dĩ người chỉ sẽ có ba phải cái nào cũng được ý tưởng, như vậy ngài là nan lên đấu sổ giới nơi thanh nhã!
thiên đồng Tinh ở cung tài bạch ý tưởng sẵn có [hòa hợp] [điều giải] [trọng tài] [tư thương] cùng [hưởng thụ] ý hàm, sở dĩ hành nghiệp hay là năng
lực đủ do ở trên tính chất mà cụ tượng, vì vậy có thể quy nạp thành xã hội, phúc lợi, công ích hoạt động người làm chủ hoặc tài trợ hoặc người
tham dự. cũng bởi vì là trời cùng Tinh là xu hướng tinh thần mặt, sở dĩ tâm lý y sư, mệnh lý lão sư, thôi miên sư, đường số mệnh nhân viên công tác,
đoàn thể tôn giáo nhân viên, pháp viện hoặc công hội hoặc nhà nước bộ phận then chốt điều giải uỷ ban thành viên hoặc chính thương giới du thuyết
nhân viên.
thiên đồng sẵn có tiêu khiển, nghệ thuật phương diện thủ hướng cùng giáo hóa công năng: vì vậy diễn nghệ nhân viên, biểu diễn gia, vũ đạo gia, văn
hóa nghệ thuật người làm việc, cũng ở trên trời cùng Tinh trong phạm vi, mà khoa mục kỹ thuật lão sư cũng, cũng có thể bao quát nấu nướng, mỹ
thuật tạo hình, công nghệ, âm nhạc lão sư, nếu như là sản phẩm tiêu thụ, vậy thì cùng ngu duyệt tâm tình cùng hưởng thụ nghỉ nhàn có liên quan sản
phẩm, lại phi sinh hoạt nhất định phải phẩm. (mà nếu như đưa vào máy vi tính tương quan nghiệp giới, thì là võng hiệt thiết kế, mỹ thuật tạo hình
trang trí, hoạt họa (animation), thậm chí là thể thức nhân viên hoặc là cứng rắn thể sản phẩm thành hình thiết kế….) nói chung thiên đồng Tinh ở
cung tài bạch người cũng sẽ không là sức lao động người làm việc, mà là xu cận ở tại tinh thần, trí nhớ hoặc khẩu tài, giám định và thưởng thức thủ
hướng công tác.
thiên đồng ở cung Quan lộc tinh thần:
(nhất) gánh chịu không được tranh thủ thời gian áp lực, bởi vì làm gốc thân tôn trọng cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán đoan trang tinh thần biểu hiện, lại
người, thỏa hiệp, phi kịch liệt tính, cũng kỳ tinh thần chỉ tiêu.


(nhị) thích hợp mạn công xuất việc tinh tế chậm rãi, tài năng đâu vào đấy, thích thảnh thơi tự do mà không ái nghiêm ngặt hạn chế thế giới.
(tam) không thích bị truyền thống cùng cũ có cách cũ ràng buộc tâm tính, bất thấy tích cực độ cùng sức bật, cũng khuyết thiếu lĩnh đạo thống ngự
năng lực.
(tứ) thích hiện ra cá nhân đặc thù cách điệu thưởng thức hoặc dung nhập tác phẩm nghệ thuật vị tinh thần lĩnh vực.
nhắc nhở người, cung Quan lộc chỉ là nội tại tinh thần mặt, cũng là thừa thụ cung tài bạch chống đỡ lực lượng. nương ta cung cấp nội dung, người
đương dụng tâm đi tác càng sâu nhập công khóa, cũng có thể kết hợp người sở sưu tập tương quan mệnh bàn chân nhân chuyện thật, mà sửa trị
thành thuộc ở tại chính ngài [trí tuệ cơ sở dữ liệu], người đương phải có còn hơn ta hùng tâm chí lớn, mà không năng lực bởi vì là từ ta chỗ lấy được


có được một trận bán thức thì cảm thấy mỹ mãn, lại càng không năng lực chỉ là ôm [ngày hôm nay vừa mò được một ít tử vi đấu sổ tri thức] tâm
tính, nói chung, người phải nhiều nỗ lực lên, tài năng đủ trò giỏi hơn thầy thắng ở tại lam….
2 năm trước1 nhiệt độ
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
认识 你自己 ——天同星在各 宫 的意涵
认识 你自己(二十七)天同星在各 宫 的意涵
天同是福星,而之所以名「福」,是因为「终能克服困难而臻达成功」之谓。天同在命宫时主:不依祖业,白手起家。而如果祖业亨隆
之天同人会辜负双亲的期盼,而自立门户吗?答案是肯定的。
我在之前的教学文章中已经简介过天同星,今天要来为各位说明天同星在各宫的不同含意。
在紫微斗数大大小小的星曜中,影响力最大的是甲级星曜,共有14 颗主星,分别为紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、天府、太
阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀、破军。14 颗主星外,尚有足以主导命格局朝向精密化统计用的辅星、凶星和四化。命宫里各星
曜的强弱度,是推论命盘时的重要依据, 但是不能以座落在命宫的星曜去作无限夸张的解读,那则悖离了紫微斗数学的精神,使
以精算为目的算命术沦落为失真的八卦话题。
如果说命宫像一台机器的造型,那么财帛宫则是其功能,而官禄宫就像其性能。以天同星为例,命宫的天同星与财帛宫的天同
星,虽然皆名「天同」,却有不同的涵意。其他如命宫是为廉贞七杀与官禄宫是为廉贞七杀及财帛宫的廉贞七杀,如果要您以精确
的文字去诠释,您做得到吗?如宫位内又加上文昌、文曲或火星或铃星…等等,那会让您的一个头变成两个大?!尤其,想学好
紫微斗数是必须将所有的「名堂」搞通!在新的一年里,让我们一齐为2008 年确立学习的目标:向更深邃、更精致的斗数学领域迈
进!
天同是福星,而之所以名「福」,是因为「终能克服困难而臻达成功」之谓。天同在命宫时主:不依祖业,白手起家。而如果祖业亨隆
之天同人会辜负双亲的期盼,而自立门户吗?答案是肯定的。因为天同星是精神型的星曜,虽然也易沉溺于安逸,但是综观每个
人的一生,即便是衔金汤匙出生,都有遭遇挫折横逆之时,所以只要际遇刺激或智慧启迪之后的天同人便会萌生奋发之心。而天
同人的「天敌」是精神面的困惑及感情婚姻的困扰,这些层面的冲击力往往会让天同人情绪不稳,甚至抓狂,尤其天同人在潜意识
有着「高人一等,胜人一筹」的优越感,即使那些优越感很难具象,但事实的真相是:天同人具有很纤细的感觉神经,所以,无可讳
言的是天同星本身就具有忧郁的基因在,故而受到严重压力下的天同人,较易出现精神官能症,也就是心因性疾病。譬如-紧张
便拉肚或偏头痛或心跳不规律,而某些结构下的天同人则会引发内分泌不协调的症状或忧郁症。
当天同进入财帛宫时:那么这个天同则是您的技艺特长的「天同」,也是您的谋生方式,而待人处世的风格分析亦是由财帛宫的天
同来解构,然而因为您所接受过的紫微斗数知识很少深入此方面作探讨,尤其常会将财帛宫与官禄宫混为一谈,所以您只会有模
棱两可的意象,那样子的您是难登斗数界的大雅之堂!
天同星在财帛宫的意象具有「协调」「调解」「仲裁」「咨商」及「享受」的意涵,所以行业别是能够由以上的性质而具象的,故而可以
归纳成社会、福利、公益活动的主办人或赞助或参与者。也因为天同星是趋向精神面的,所以心理医师、命理老师、催眠师、生命
线的工作人员、宗教团体人员、法院或工会或公家机关调解委员会成员或政商界的游说人员。
天同具有娱乐、艺术方面的取向及教化功能:故而演艺人员、演唱家、舞蹈家、文化艺术工作者,亦在天同星的范畴内,而术科的
老师亦是,那亦可包括烹饪、美术、工艺、音乐老师,如果是产品销售,那则与娱悦心情及享受休闲有关的产品,却非生活必须
品。(而如果投入电脑相关业界,则是网页设计、美术美工、动画,甚至是程式人员或是硬体产品的成型设计…。)总之天同星在财
帛宫之人并不会是劳力工作者,而是趋近于精神、脑力或口才、鉴赏取向的工作。
天同在官禄宫的精神:
(一) 承担不了分秒必争的压力,因为本身崇尚细心揣摩端详的精神表现,再者,妥协、非激烈性,亦是其精神指标。
(二) 适合慢工出细活的慢条斯理,才能有条不紊,喜欢悠哉自由而不爱严格限制的世界。
(三) 不喜受传统及旧有窠臼束缚的心性,不见积极度及爆发力,也缺乏领导统御的能力。
(四) 喜欢呈现个人特殊格调品味或融入艺术品味的精神领域。


提醒您,官禄宫指的是内在的精神面,也是承受财帛宫的支撑力量。借着我提供的内容,您当用心的去作更深入的功课,也可以
结合您所搜集的相关命盘的真人真事,而整治成属于您自己的「智慧资料库」,您当要有胜过我的雄心大志,而不能因为从我处获
得的一架半式就心满意足,更不能仅是抱着「今天又捞到一些紫微斗数知识」的心态,总之,您要多加油,才能够青出于蓝胜于
蓝…。
2年前Nội dung dẫn theo link: (二十七)天同星

1 热度



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×