Tải bản đầy đủ

(1) tử vi cung phu thê khán bạn già tiền (1)紫微夫妻宫看老伴钱

(1) tử vi cung phu thê khán bạn già tiền_(1)紫微夫妻 宫 看老伴

Bản dịch:
tử vi cung phu thê khán bạn già tiền
1. không có tiền hình: thiên đồng, cự môn, thiên cơ, thiên lương.
cung phu thê bên trong nếu như ngồi vào thiên đồng, cự môn, thiên cơ, thiên lương nữ sinh khi kết hôn của sau cân chồng ở trên kinh tế không có
dư thừa tiền, sẽ tạo thành cái này trường hợp cân chồng cá tính có liên quan hệ, bởi vì là trời cùng, cự môn, thiên cơ, thiên lương nữ sinh chồng
thuộc ở tại tri túc thường nhạc loại hình, không có gì hùng tâm tráng chí, sinh hoạt có thể an ổn, tiền đủ sử dụng thì tốt rồi, tương đối sẽ không muốn
nói phải kiếm nhiều một chút tiền làm cho lão bà và con cái sinh hoạt tiêu chuẩn đề cao, nếu như lão bà muốn quá phẩm chất cuộc sống tương đối
cao sinh hoạt nói, thì phải tự mình nhảy ra kiếm tiền.
2. tử tiền lương hình (đi làm tộc) : thiên tướng, Thái Âm.
cung phu thê ở trên trời tướng, Thái Âm nữ sinh cái này suốt đời quá là một loại trung thượng sinh hoạt tiêu chuẩn, chồng tiêu chuẩn là thuộc ở tại
thành phần tri thức giai cấp, nếu như lão bà hội chuẩn bị nói, nã chồng tử tiền lương hảo hảo vận dụng có thể sáng tạo rất nhiều bất khả biết trước
tài phú.
3. dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hình: thất sát, liêm trinh, phá quân, tham lang.
cung phu thê ở thất sát, liêm trinh, phá quân, tham lang nữ sinh chồng độc lập tính rất mạnh, có thể chịu khổ đương cật bổ, cương kết hôn tiền mười
năm đại khái đều sẽ vì sự nghiệp đang đánh hợp lại, thế nhưng đến rồi ba mươi lăm hoặc bốn mươi tuổi của sau thành tựu thì xuất tới, thành tựu của
hắn là dựa vào chính mình dốc sức làm xuất tới, không phải là bởi vì sau mặt có có tiền phụ mẫu chống đỡ, bởi vì việc này nghiệp thông thường có
thể thật dài thật lâu.
4. gia tài bạc triệu hình: vũ khúc Thiên phủ, liêm trinh Thiên phủ.
cung phu thê ở vũ khúc Thiên phủ hoặc liêm trinh Thiên phủ nữ sinh người một nửa kia đại bộ phận là đến từ ở tại thương nghiệp cự tí hoặc chính

trị thế gia hoặc người là đại địa chủ, cái này loại cách cục nữ sinh chồng phi thường khôn khéo giỏi giang, kiếm tiền ý nghĩ là nhất lưu .
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
紫微夫妻宫看老伴钱
1.没钱型:天同、巨门、天机、天梁。
夫妻宫里面如果坐到天同、巨门、天机、天梁的女生结了婚之后跟老公在经济上没有多余的钱,会造成这种情况跟老公的个性有
关系,因为天同、巨门、天机、天梁的女生的老公属于知足常乐的类型,没有什么雄心壮志,生活可以安稳,钱够用就好了,比较
不会想说要赚多一点钱让老婆和小孩的生活水准提高,如果老婆想要过生活品质比较高的生活的话,就必须自己跳出来赚钱。
2.死薪水型(上班族):天相、太阴。
夫妻宫在天相、太阴的女生这一生过的是一种中上的生活水准,老公的水准是属于白领阶级,如果老婆会打点的话,拿老公的死
薪水好好的运用可以创造很多不可预知的财富。
3.白手起家型:七杀、廉贞、破军、贪狼。
夫妻宫在七杀、廉贞、破军、贪狼的女生的老公独立性很强,可以吃苦当吃补,刚结婚的前十年大概都会为了事业在打拼,可是到
了三十五或四十岁之后成就就出来了,他的成就是靠自己打拼出来了,不是因为后面有有钱的父母支撑,因此事业通常可以长长
久久。
4.家财万贯型:武曲天府、廉贞天府。
夫妻宫在武曲天府或廉贞天府的女生她的另一半大部分是来自于商业巨子或政治世家或者是大地主,这种格局女生的老公非常
精明干练,赚钱的头脑是一流的。
Nội dung dẫn theo link: (1)紫微夫妻宫看老伴钱Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×