Tải bản đầy đủ

Phi tinh tử vi đấu sổ bí truyện khóa đường bút ký (học đấu sổ tất khán)飞星紫微斗数秘传课堂笔记(学斗数必看)

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
一一一一一一一一一一一一

一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一

A一一一一

一一一一一一一

B一10 一一一一一一一一一一一一一


一一一一一一一一一一一

一一一一


一一一一一一一一一一一

一一一一

C一一一一一一
一一一一一一 一一一一一一
一一一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一
一一一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一-->一一

一一一一一一一一一一一一一-->一一-->一一-->一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
D一12 一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1一一一一一一一一一一
(一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一) (一一)

2一一一一一一一一一一一


一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一
一一一一一 一 一 一 一一一
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
一一一一一 一 一 一 一一一
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
一一一一一 一 一 一 一一
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
一一一一一 一 一 一 一一

一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一
一一一一一一一


一一一一一一一
一一一一一一一


一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一
一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一“一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ……一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一”一
一一一一一一一一一一==>一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一
3一一一一一一一一
一一==一23一00—1一00
一一一一一一一一一一一

一一==一1一00—3一00

4一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一==一3一00—5一00一一一一一一一一一


5一一一一一一一一
一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

E一一一一一一一1 一一一一一一一一


一一一一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一一一一一
一==一一一一一一一一一一 一一一
一一一一一一一一 一一一


一一一一一1 一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一 1 一一一一一一 2 一一一一一一 3 一一一一一一 4 一一一一一一一一一 2010 一一一一一一一一一一一一一一 40 一一一一一一一一一一一一一
F一一一一一一一一一一一一一一
1一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一

2一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一


G一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1一一一一一一一一一一 2-11
2一一一一一一一一一一 3-12
3一一一一一一一一一一 4-13
4一一一一一一一一一一 5-14
5一一一一一一一一一一 6-15

一一一一一一一一
H一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一===>一一一一一一一一===>一一
一一一一一一一一一一-->一一-->一一
一一一一一一一一一一-->一一-->一一
一一一==一一一一一一一一一

一一一一一一
一一一
一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一
一一一一→→一一
一一一
一一一一一一
一一一一一一
一一一一一一一
一一一一一一
一一一一一===>一
一一一一一===>一

一一==一一一一一一一一一一一

一一==一一一一一一


一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一 2-11一一一 12-21
一一一一一一一 6-15一一一 16-25
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一
一一一
一一一一一一一一→→一一一一一一一一
一一一
一一一=一一一一
一一一一一→→一一一=一一一一
一一一
一一一一一→→一一一=一一一一
一一一
一一一一一→→一一一=一一一一
一一一
一一一一一一一一
一 一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一一一一一
一一一一
一 一=一一一一

一一一=一一一一


一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一

一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一
一一一=一一一一

一一一
一一一一一一一
一一一一一一→→一一一一一
一一一
一一一一一=一一一一=一一一一
一一一一一一一一一→→一一一一=一一一一
一一一
一一一一=一一一一=一一一→→一一一一=一一一一=一一一一
一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一(一一一一一一一一一)
一一一一一一(一一一一一一一一一)
一一一一一一(一一一一一一一一一)
一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一
一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一16 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一


H一一一一一一一
1.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一-3,一一一一+10-3一一一一一一一一
一一一1900-1999 →→ 一一一一一+1-12 一一一一一一一一一一一一一
2000-2099 →→ 一一一一一+5-12 一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一×2+一一一一一一-10 一一一一一一一一一一一一一
一一一一一→→一 一一→→一 一一→→一……………一一一→→一
一一一1900-1999 一一一一 →→ 一一一一一一+3一×5+55+一一一一一一-1一÷4-60 一一一一一
一一一一一一一一一一一
2000-2099 一一一一 →→ 一一一一一一+7一×5+15+一一一一一一+19一÷4-60 一一一一一
一一一一一一一一一一一
一一 →→ 一一一一+一一一一一1 一一一一3 一一……2 一一一一一/一一一一一-10 一一一一一一一一一一一一一
一一一 →→ 一一一一+一一一一一1 一一一一3 一一……2 一一一一一/一一一一一-12 一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一×2+一一一一-2-10 一一一一一
一一一23-1→→一 1-3→→一 3-5→→一……


一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一--------一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
I一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一2009 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一==一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一==一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一2009 一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一一一==一一一一一一一一一一
一一2010 一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一==一一一 2010 一一一一一
J一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一


一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 2009 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一
一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 2009 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一


一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一 2010 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一 1-15 一一一一一6-30 一一一一
一一一一一一一
(1)一一一一一一一一一一一一--一一一一一一一一一一--一一一一一一一一一一一
一A 一一一一 B 一一一一一 B 一一一一一一一一一 A 一一一一一一一一


A一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一

B一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一

C一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一

(2)一一一一一一一一一一一一一一一一一
一1一
一一A 一一一一一一一一 B 一一一一一 B 一一一 C 一一一一一一
一2一
一一A 一一一一一一一一一一一 B 一一一一一 B 一一一 C 一一一一一“一”一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一

一一一一一一
一一一
一一一一→→ 一
一一一一一一→→一一==>一一一一 一一一一 一一一一 一一一一
一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一
一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一


一一一
一一一一
一一一一一一一一一一==一一一一
一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一一一一一一一一一一→→一一一
一一一
一一一一一一一一一一一一
一一一一
一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一
一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一3一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一→一一一→一一一


Ⅰ一一一一一一一一一一一一

Ⅱ一一一一一一一一一一一一


Ⅲ一一一一一一一一一一一一一

Ⅳ一一一一一一一一一一一一

Ⅴ一一一一一一一一一一一一一


Ⅵ一一一一一一一一一一一一一一

Ⅶ一一一一


一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Ⅷ一一一一

Ⅸ一A 一一一 B 一一一一一一


Ⅹ一A 一一一 B 一一一一一 A 一

Ⅺ一A 一一一 B 一一一 B 一一一一一一一一 A 一Ⅻ一一一一一一一

一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一

(3)一一一一一一一
A一一一一一一一一一
B一一一一一一一
B1一一一一一一一一一一一一一一一一一
B2一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一A一1 一一 2 一一 3 一一 4 一一 5 一一 6 一一 7 一一 8 一一 9 一一 10 一一 11 一一 12 一一
一一B1一一一(一一一一一一一一一)
B2一一一一一一(一一一)一一一一一一一(一一一)


第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
一一一一一一一一一
1一一一一一一一一
1一一一一一一一一一 一一一一一
2一一一一一一一一一一] 一
3一一一一一一一一一一一 一一
4一一一一一一一一一一一] 一
5一一一一一一一一一(一一)一一(一一一一一一一一)
6一一一一一一一一一(一)一一(一一)一一一一一一一一一一一一
7一一一一一一一一一(一一一)一一(一一-一一一一一一一一一一一一一一一一
8一一一一一一一一一一一一一一一(一一) 一一一一一一 一一一一一一一一一一一一(一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
9一一一一一一一一一(一一)一一(一一)一一一一一一一一一一一一一一
10一一一一一一一一(一)一一(一一)一
11一一一一一一一一(一)一一(一一一一一)
12一一一一一一一一一一一
2.一一一一一
1一一一一一一
一一一一一一一 一一一 一 一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一 一一 一一 一 ((一一一一一一一一一
一一一一))((一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一))
2一一一一一一一
一一一一一一一一 一一一 一一 一一
一 一一一一

一一一一一一一

一一
一 一 一一一一一 一一
一 一 一一
一 一一 一一一一 一一一 一一 一一
一 一一一一
一 一一一一一一
一 一一一一一

一一一一一一一


一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 (一一一一一一一一一一一一一一一一一一一)
3一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
((一一一一))((一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一))
4一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ((一一一一))((一一一一一一一一一一一一一))
一一一一一
1 一一 5 一一
2 一一 6 一一
3 一一 7 一一
4 一一 8 一一

9 一一
10 一一
11 一一
12 一一

1一5一 9→→一一一→→一一一
2一6一10→→一一一→→一一一一
3一7一11→→一一一→→一一一一
4一8一12→→一一一→→一一一一

一一一一一一一一一一一一
1一一一一

1一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
3一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
4一. 一一一一一一一一一一一一一一一一一一
5一.一一一一一一一一一一一一一一一

2一一一一一 1一.一一一一一一一一
2一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
3一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一


4一.一一一一一一一一一一一一一一一一
5一.一一一一一一一一一一一一一一一一
6一.一一一一一一一一一一一一一─一一一一一一一一一一一一一一一
7一.一一一一一一一一一一一一
8一.一一一一一─一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
9一.一一一一一一一一一一─一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
10一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一(一一一一一)一
11一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一
12一.一一一一一一一一一一一一一一一
3一一一一一 1一.一一一一一一一一一一一
2一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
3一.一一一一一一一一一一一一─一一一一一一一
4一.一一一一一一一一─一一一一一一一一
5一.一一一一一一─一一一一一一一一一一一一一
6一.一一一一一─一一一一一一一一一
7一.一一一一一一一一一一
8一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一
9一.一一一一一一(一一一一一一)
4一一一一一 1一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2一.一一一一一一一一一一一一一一
3一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一
4一.一一一一一一一一一一一一一一一
5一.一一一一一一一一一一一一一一─一一一一一一一一一一一一
6一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
7一.一一一一一一一一一一一─一一一一一一一
8一.一一一一一一一一一一一一一一一一一
9一.一一一一一一一一一一一一一一一一
10一.一一一一一一一一─一一一一一一一
11一.一一一一一一一一一一一
12一.一一一一一一一一一一一
13一.一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
5一一一一一 1一.一一一一一一一一
2一.一一一一一一一一一一一一一
3一.一一一一一一一一一一一一一
4一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一
5一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
6一.一一一一一一一一一一一一一一一一一
7一.一一一一一一一一一一一
8一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一
6一一一一一 1一.一一一一一一一一一一─一一一一一
2一.一一一一一一一一
3一.一一一一一一一
4一.一一一一一一一一一一一一一一一一一
5一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一
6一.一一一一一一
7一.一一一一一一一一一一
8一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一─一一一一一一一


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×