Tải bản đầy đủ

Niên nguyệt nhật thì phi tinh toán pháp (chuẩn xác hoàn chỉnh bản)年月日时飞星算法(准确完整版)

年年年年年年年年年年年年年年年
2009-12-31 13:18
                                                        
   

     
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 7年年年年年 6年年年年年 5年年年年年 4年年年年
3……年年年年 6年年年年年 5年
年年2009 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 1年年年 26 年年年年年年年年年年 1984 年年年年年年年 7 年年 26 年年7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8
7 6 5 4 3 2 1 9年年年年 2009 年年年年年年年年
    
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年 8年年年年 7年年年年 6年年年年 5年……年年年年 6年
年年年年年年年年年年年年年 5年年年年 4年年年年 3……年年年年 4年


年年年年年年年年年年年年年 2年年年年 1年年年年 9……年年年年 9年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

     
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年
年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
     
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年


年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年……
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
——————————————————————
  1   

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×