Tải bản đầy đủ

báo cáo sang kiến thành (toán)2015 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ
I. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên tác giả sáng kiến: NGUYỄN CÔNG THÀNH
Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1982
Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Lương Bằng - Văn Yên - Yên Bái
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm – Toán học
Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Lương Bằng - Văn Yên - Yên Bái
Đề nghị xét, công nhận sáng kiến: Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Toán học
II. BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tình trạng sáng kiến đã biết
Sáng kiến Chuyên đề khảo sát hàm số ''các bài toán liên quan tới hàm số
phân thức"nhằm tổng hợp, các dạng bài tập liên quan tới hàm số phân thức
Các dạng bài tập trong phần khảo sát hàm số liên quan tới hàm số phân thức
là các dạng bài tập trong đề thi tốt nghiệp và trung học chuyên nghiệp là tương đối
khó khăn với đa sô học sinh trường Nguyễn Lương Bằng

Việc triển khai, áp dụng sáng kiến trong thực tiễn dễ thực hiện, học sinh yếu
dễ dàng vận dụng kiến thức được tổng hợp từ các phương pháp, các dạng toán về
hàm số phân thức đáp ứng được tất cả các đối tượng học sinh
2. Nội dung sáng kiến
- Mục đích của sáng kiến Chuyên đề khảo sát hàm số ''các bài toán liên
quan tới hàm số phân thức'" nhằm tạo cho học sinh biết cách vận dụng các dạng
toán đã được tổng hợp thành các dạng toán cụ thể đơn giản dễ hiểu khi làm bài
tập liên quan hàm số phân thức từ đơn giản tới phức tạp
- Sáng kiến là một loạt các hướng dẫn rất cụ thể và tỉ mỉ từng dạng bài tập
- Sáng kiến giúp học sinh mường tượng rõ công việc cần làm là gì, làm như
thế nào, trình bày bài toán ra sao.
- Sáng kiến đưa học sinh từ bài toán tổng quát tới việc chia nhỏ từng công
đoạn, từng yếu tố 1,2,3 mối quan hệ giữa các yếu tố đó nhằm thực hiện bài toán
một cách từng khâu, đoạn ứng với các thang điểm trong đề thi tốt nghiệp.
- Sáng kiến cũng phần nào giúp đơn giản hóa vấn đề hết sức có thể nhằm giúp
học sinh hạn chế tối đa các sai sót khi làm bài thi.
- Sáng kiến giúp cho học sinh trình bày lời giải một cách thành thục hơn, vấn
đề trình bày đang là điểm yếu của học sinh thời nay nhất là đối với các môn tự luận
như môn toán.


- Nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh khối 12 tạo điều kiện tốt để
học sinh làm được bài tập trong các kỳ thi quốc gia năm học 2015-2016
3. Khả năng áp dụng của sáng kiến
Sáng kiến Chuyên đề khảo sát hàm số ''các bài toán liên quan tới hàm số
phân thức"có thể áp dụng tốt cho các đối tượng học sinh vận dụng trong quá
trình học tập của mình
4. Phạm vi áp dụng của sáng kiến
Sáng kiến : Chuyên đề khảo sát hàm số ''các bài toán liên quan tới hàm số
phân thức"được áp dụng trong phạm vi trường THPT Nguyễn Lương Bằng,
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sáng kiến còn có thể áp dụng cho tất cả các
trường cho các đối tượng học sinh khác nhau trên toàn quốc
5. Hiệu quả, lợi ích thu được
Nghiên cứu phân tích các dạng bài tập về hàm số phân thức giúp học sinh
giải quyết bài toán 1 trong đề thi tốt nghiệp THPT được tốt hơn. Nó có ý nghĩa
rất lớn ảnh hưởng tới kết quả thi tốt nghiệp của các em. Giúp học sinh nhìn thấy
hướng giải quyết bài toán mà SGK chỉ đề cập trong 2 ví dụ nhỏ, phát huy tư duy
độc lập làm chủ được kiến thức. Để các em đạt kết quả cao trong kì thi tốt
nghiệp sắp tới .
Sáng kiến đã làm được:


+ Từ hai bài toán trong SGK giải tích lớp 12 đề tài đã phát triển thành các
dạng bài toán giúp học sinh có cái nhìn tổng quát về bài toán sự tương giao của
các đồ thị trong đề thi tốt nghiệp THPT
+ Sáng kiến nhằm phát triển tư duy khái quát tổng hợp của học sinh, giúp học
sinh phân tích đề bài tốt hơn, định dạng bài toán tốt hơn
+ Áp dụng được những nội dung trong đề tài là học sinh đã làm tốt phần bài
toán khảo sát và các bài toán liên quan tới hàm số phân thức trong đề thi tốt
nghiệp trung học phổ thông ,
Sáng kiến đã mang lại hiệu quả tốt cho các học sinh trường Nguyễn Lương
Bằng. Học sinh không còn khó khăn khi gặp các dạng bài toán liên quan tới hàm
số bậc nhất nữa mà đã biết vận dụng thành thạo hơn khi gặp các dạng toán này
Tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo là đúng. Nếu có gian dối hoặc
không đúng sự thật trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của
pháp luật./.
Văn Yên, ngày 04 tháng 11năm 2015
NGƯỜI YÊU CẦU

Nguyễn Công Thành

2


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
( Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NGÀNH GDĐT
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×