Tải bản đầy đủ

Tuần 25 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 25
Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2018
Tiếng Việt:
Tiết 1, 2: VẦN /UI/, / ƯI/
( Thiết kế trang 240)
--------------------------------------------------------Thể dục
BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
1. Kiến thức: - Ôn bài thể dục: Yêu cầu thuộc thứ tự các động tác trong bài và thực
hiện được ở mức tương đối chính xác.
- Làm quen với trò chơi “Tâng cầu”. Yêu cầu bước đầu biết và thực hiện được động
tác.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung
thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ
sinh sân tập, tranh thể dục.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ
học.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ Khởi động:
1/ Nhận lớp
- GV nhận lớp phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học.

2/ Khởi động
- Khởi động xoay các khớp.

Tên GV

LVÐ
8’
2’

6’

1

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- Lớp trưởng tập hợp lớp cho GV
- GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu
cầu
Đội hình
x
x


x
x
x
x
x
x
x
x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS khởi động
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018
- HS khởi động kỹ các khớp

II/ Phần hình thành kiến thức 22'
mới và thực hành:
1/ Ôn bài thể dục
4LX8N

Đội hình
x x x x x
x
x x x

x

x

x

2/ Đội hình, đội ngũ.
a/ Tập hợp hàng dọc.

7'

b/ Dóng hàng

c/ Điểm số.
4/ Học Trò chơi “Tâng cầu”
- Chuẩn bị: Tập hợp học sinh thành
hàng ngang em nọ cách em kia tối
thiểu 1,5m. mỗi em một quả cầu.
- Cách chơi:
+ Cách 1: Từng em (đứng tại chỗ
hoặc di chuyển) dùng bảng gỗ nhỏ
hoặc vợt bóng bàn.... để tâng cầu.
+ Cách 2: Đứng theo từng đôi
chuyền cầu cho nhau.
+ Cách 3: Thi tâng cầu tối đa hoặc
tâng cầu nhanhtrong 1 phút xem ai
được nhiều lần nhất.
Tên GV

7'

∆ GV
- GV nêu tên động tác, hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV điều khiển học sinh thực hiện 12 lần sau đó gọi cán sự lớp lên điều
khiển.
- Học sinh thực hiện nghiêm túc theo
hướng dẫn của GV.
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
học sinh.
Đội hình
x
x x x x x
x
x x x x x
∆ GV
- GV nêu tên động tác, hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV điều khiển học sinh thực hiện 12 lần sau đó gọi cán sự lớp lên điều
khiển.
- Học sinh thực hiện nghiêm túc theo
hướng dẫn của GV.
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
họcsinh.
Đội hình
x
x x x x x
x
x x x x x
∆ GV
x

x
x

2

x
x

x
x

x
x

Trường Tiểu học ...

x
x

x


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- GV nêu tên trò chơi, sau đó hướng
dẫn cho HS tham gia chơi trò chơi.
- HS chú ý và chơi theo hướng dẫn
của GV.
- GV quan sát nhắc nhở HS thực hiện.
III/ Hoạt động tiếp nối:
1/ Thả lỏng
- Lớp tập một số động tác thả lỏng.

5’
2’

Đội hình
x
x x x x x
x
x x x x x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
- HS thả lỏng tích cực
2/ GV cùng HS hệ thống lại bài.
1’
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV tập hợp.
3/ GV nhận xét giờ học giao bài
2’
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập
tập về nhà:
về nhà.
---------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................
Đạo đức:
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ 2
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: - Hệ thống lại các kiến thức đã học từ bài 9 đến bài 12.
- Rèn các kỹ năng nói năng, đi đúng quy định và đối xử tốt với bạn bè.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện liên quan từ bài 9 đến bài 12 đã học thạo,
nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
Tên GV

3

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương
pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: + GV chuẩn bị một số câu hỏi ra phiếu bài tập.
+ Một số tình huống có liên quan đến nội dung bài học.
- HS: Truyện, thơ, ca dao, tục ngữ, các bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
1. Hát bài : Cả nhà thương nhau.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách hát : - GV cho HS hát, nhận xét.
- HS hát
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động thực hành: (30 phút) Ôn tập:
* Mục tiêu:
- Củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS về các bài đã học.
- HS thực hành một số kỹ năng liên quan đến 5 bài đạo đức đã học.
* Cách thực hiện:
1.
a. GV cho HS nêu lại tên các bài đạo đức - HS nêu tên 3 bài đạo đức đã học.
đã học.
Nhận xét.
+ Lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo.
+ Em và các bạn.
+ Đi bộ đúng quy định .
b. GV nêu 1 số câu hỏi cho HS trả lời:
? Để xứng đáng là trò ngoan lễ phép và - HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu
vâng lời thầy cô, các em cần phải làm gì? hỏi.
* HS hát bài hát: “ Lớp chúng mình ”
- Nhận xét, bổ sung.
* Gv hát cho HS nghe bài hát : “ Sách - HS hát.
bút thân yêu ơi!”
- HS nghe hát, trả lời câu hỏi.
? Vì sao cần phải đi đúng quy định ?
- Nhận xét.
* Cả lớp hát bài hát : Có con chim vành - HS hát.
khuyên nhỏ”
Trả lời câu hỏi.
.
- HS thực hành kỹ năng.

Tên GV

4

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

2. Thực hành kỹ năng:
GV cho HS thực hành theo nội dung 3 bài
đạo đức
- GV đưa ra một số tình huống, yêu cầu các
nhóm nêu cách giải quyết và đóng vai.
Tình huống 1:
Trên đường đi học em gặp một số bạn nhỏ đi
bộ dưới lòng đường. Em sẽ làm gì khi đó ?
Tình huống 2: Cô giáo gọi một bạn lên bảng
đưa vở và trình bày cho cô kết quả làm trong
vở bài tập.
Tình huống 3: "Hoa mượn quyển truyện
tranh của An về nhà đọc nhưng sơ ý để em
bé làm rách một trang. Hôm nay. Hoa mang
sách đến trả cho bạn". Theo em, Hoa sẽ nói
gì với An và An sẽ trả lời ra sao ?
* Luyện tập:
- Cho HS làm bài tập trên phiếu nội dung phiếu.

* Học sinh thảo luận và đóng vai.
- Nhận nhóm, nghe tình huống.

- HS thảo luận cách ứng xử và
phân vai để diễn.
- Từng nhóm HS diễn trước lớp
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ
sung.

- HS làm việc cá nhân

* Đánh dấu + Vào  trước ý em chọn .
+ Nếu em sơ ý làm rơi hộp bút của bạn xuống
đất.
- Bỏ đi, không nói gì 
- Chỉ nói lời xin lỗi bạn 
- Nhặt hộp bút lên trả bạn và xin lỗi 
+ Nếu em nhìn thấy một bà cụ dắt em bé qua
đường.

- HS dưới lớp nhận xét, đóng góp ý
kiến.
- Thu phiếu BT cho GV chấm

- Em coi như không nhìn thấy gì 
- Em chạy tới dắt bà cụ và em bé qua
đường 

Tên GV

- Gọi một vài HS nêu kết quả bài
tập.

5

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- Em chạy tới chào bà rồi đi chơi với bạn 
+ Giờ ra chơi em nhìn thấy bạn Nam đang
giật tóc bạn Hòa.
- Em mặc kệ các bạn 
- Em chạy tới nói bạn không nên nghịch như
vậy .
- Em cũng chạy tới đùa như bạn 
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
- HS nghe và ghi nhớ.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------Toán:
LUYỆN TẬP
A.MUC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết giải toán có
phép cộng.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết
giải toán có phép cộng.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- Làm 5 bài tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập3, 4, 6.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
Tên GV

6

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
trò chơi, chữa bài...
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục .
- Bước đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ).
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
+ Bài 1: HS nêu yêu cầu, cách làm , rồi làm - Đặt tính rồi tính.
- Lưu ý: HS M1, M2 đặt các số thật thẳng
- HS làm vở, chia sẻ trước lớp.
70
80
60
40
95
90
cột. HS M3, M4 nêu cách đặt tính và cách


tính.
50
40
30
10
50
40
+ Bài 2:
20
40
30
30
40
50
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV cùng HS chữa bài, nêu cách nhẩm.
+ Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s:
- HS nêu yêu cầu của bài
-HS chơi trò chơi: “ Rung chuông vàng” .
Mỗi nhóm cử 3 HS chơi, cả lớp nhận
- GV cùng HS chữa bài
xét.
b) 60cm -10cm = 50 s
b) 60cm -10cm = 50cm đ
+ Bài 4: Đọc đầu bài, tìm hiểu bài toán, tóm
tắt bài toán và giải.
- Lưu ý:
+ HS trước khi giải phải đổi 1chục cái bát =
10 cái bát
+ HS M, M4 có rất nhiều cách nêu câu lời
giải khác nhau...

- Bài 5: - Gọi HS nêu yêu cầu
- Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp chữa bài.
Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho
HS M3, M4):
* Bài 6 - Đúng ghi đ, sai ghi s:
a) 50cm -10cm = 40
7
Tên GV

c) 60cm - 10cm = 40cm s
- HS đọc đề toán , tìm hiểu bài toán ,
tóm tắt và giải.
Tóm tắt:

:20 cái bát
Thêm : 1 chục cái bát
Có tất cả:…c¸i b¸t?
Bài giải:
Đổi: 1 chục cái bát bằng 10 cái bát
Nhà Lan có tất cả số cái bát là:
( Số cái bút có tất cả là: )
20 + 10 = 30 ( cái)
Đáp số: 30 cái bát
- Điền dấu + hay dấu -:
50 – 10= 40 30 + 20 = 50 40 – 20 = 20

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

b) 50cm -10cm = 40cm đ
c) 50cm - 10cm = 30cm s
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét
nhanh.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Cho hs đọc các số tròn chục từ 10 đến 90 và
ngược lại.
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2018
Âm nhạc
QUẢ
( GV chuyên)
----------------------------------------------------------Tiếng Việt:
TIẾT 3, 4: VẦN/ IÊU/, /ƯƠU/
( Thiết kế trang 243)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................
Môn: Tự nhiên – Xã hội
Bài 25. CON CÁ
I, MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Kể tên một số loại cá và nêu lợi ích của cá và nơi sống của chúng.
- Quan sát, phân biệt và chỉ, nói được các bộ phận bên ngoài của con cá trên hình vẽ
hay vật thật.
- Ăn cá giúp cơ thể khoẻ mạnh và phát triển tư duy.
- Hs cẩn thận khi ăn cá để không bị hóc xương.
- HS M3, M4 kể về một số loài cá về: ích lợi, nêu được một số cách bắt cá...
Tên GV

8

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng có ý thức cẩn thận khi ăn cá để không bị hóc xương.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học, yêu thích các loài động
vật.
- Áp dụng PP bàn tay nặn bột.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: - Các hình ảnh trong bài 25 – SGK
- Gv và hs đem đến lớp lọ đựng cá . Mỗi nhóm 1 lọ và cá
- Phiếu học tập hoặc bộ đồ chơi câu cá bằng bìa .
- HS: sách giáo khoa tự nhiên – xã hội.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Em đi câu cá”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: - GV cho HS hát,
nhận xét...
- HS hát.
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)
* Mục tiêu: Kể tên một số loại cá và nêu lợi ích của cá và nơi sống của chúng.
- Quan sát, phân biệt và chỉ, nói được các bộ phận bên ngoài của con cá trên
hình vẽ hay vật thật.
- Ăn cá giúp cơ thể khoẻ mạnh và phát triển tư duy.
- Hs cẩn thận khi ăn cá để không bị hóc xương.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1 : Tìm hiểu bộ phận của con cá ( Áp dụng
phương pháp Bàn tay nặn bột ).
* Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề
? Kể 1 số loại cá mà các em đã được ăn
trong gia đình.
- cá chép, cá mè, cá rô, cá
chim, cá quả ..
? Em biết gì về con cá ?
- Con cá có thịt có thể ăn được
* Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS
- Con cá có đầu
- GV yêu cầu HS mô tả bằng lời và ghi chép - Con cá có đuôi
lại.
- Con cá có vây
* Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi
- Con cá có mình
- GV hướng dẫn HS so sánh sự giống và
- Ăn cá tốt cho sức khỏe con
khác nhau giữa các ý kiến.
người.
Tên GV

9

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- GV tổng hợp các câu hỏi ở các nhóm và
nêu câu hỏi
? Con cá có các bộ phận nào ?
* Thực hiện phương án tìm tòi
- Gv chia lớp thành các nhóm nhỏ
- Hướng dẫn các nhóm làm việc theo gợi ý:
Các em cần quan sát con cá kĩ và trả lời.
* Kết luận kiến thức
- Gv gọi đại diện mỗi nhóm hs lên trả lời 1
câu hỏi
* Kết luận : Cá có đầu, mình, đuôi và vây .
2 : Làm việc với SGK
Bước 1 :
- Chia nhóm 2 em
- Gv cho hs quan sát tranh SGK đọc và trả
lời các câu hỏi
Bước 2 :
- Gv gọi hs đọc câu hỏi và trả lời
Bước 3 : Cả lớp suy nghĩ trả lời câu hỏi
+ Người ta dùng gì để bắt cá ở trong hình 53
– SGK.
+ Em biết những cách nào để bắt cá ?
+ Em thích ăn loại cá nào ?
- Hs M3, M4 biết kể tên một số loài cá
sống ở nước ngọt và nước mặn
+Ăn cá có lợi gì ?
* Kết luận : Có nhiều cách bắt cá : đánh cá
bằng lưới trên tàu , thuyền , kéo vó ( như
ảnh chụp 53 –SGK ) hoặc dùng cần câu để
câu cá.
- Ăn cá có nhiều chất đạm rất tốt cho sức
khoẻ , giúp cho xương phát triển tốt
2. Hoạt động thực hành: (5 phút)

- HS nêu 1 số câu hỏi
? Con cá có nhiều thịt hay ít thịt
? Con cá mình ngắn hay dài
? Thịt cá có ăn sống được không
- Lớp chia thành 6 nhóm
- Chú ý
- Hs làm việc theo nhóm
- Cá có đầu , mình đuôi và vây

- Hs trả lời
- Các nhóm khác bổ sung
- Từng nhóm đôi
- Quan sát tranh Sgk : 1 hs hỏi , 1
hs trả lời.
- Trả lời cá nhân.

* Mục tiêu: HS nắm được để vẽ các bộ phận bên ngoài của con cá trên hình vẽ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
3: Trò chơi : Thi vẽ cá và mô tả con cá
mình vẽ :
Bước 1 :
- Thi vẽ cá và mô tả con cá mình vẽ :
- Gv cho hs mang giấy vẽ , chì bút
- HS lên giới thiệu con cá của
Bước 2 :
mình ....
- Gv gọi 1 vài hs lên giới thiệu con cá
của mình
- Gv tuyên dương 1 số em
4. Hoạt động tiếp nối: (2')
Tên GV

10

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- Trò chơi “ Câu cá”
- Gv chuẩn bị một số con cá bằng bìa và
3 cần câu.
- Đội nào câu nhiều sẽ thắng cuộc .
- Khen hs học tốt.

- Hs mang giấy vẽ và bút màu.
- Hs con cá vào vở bài tập.
- Hs chỉ và nói được tên cá và các bộ
phận của cá
- Hs chia làm 3 đội chơi tiếp sức , lần
lượt các hs trong đội lên câu – Mỗi hs
chỉ câu 1 con rồi tiếp bạn sau mình .

- Gọi HS nêu lợi ích của con cá.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...............................................
Toán
ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
- Biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình
- Biết cộng trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình và kĩ năng
cộng trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- Làm 4 bài tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập1, 2,3, 4. Phiếu học tập chép bài 1,2, 3, 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
Tên GV

11

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi,
nhận xét trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)
* Mục tiêu: Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
- Biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a.Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở
ngoài một hình.
* Giới thiệu điểm ở trong ,
+ ở ngoài hình vuông:
- GV vẽ hình vuông và ghi điểm A, N
như trong sách.

- HS thảo luận nhóm đôi, đọc tên các
điểm và tìm các điểm ở trong hình
vuông, điểm ở ngoài hình vuông. Chia
* Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngòai sẻ trước lớp.
hình tròn. ( Tương tự điểm ở trong, ở
- HS chỉ điểm A và nói “Điểm A ở
ngòai hình tròn).
trong hình vuông”
- HS chỉ điểm N và nói : “ Điểm N ở
ngoài hình vuông.
2. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu: Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
- Biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình. Biết cộng trừ số tròn chục, giải bài
toán có phép cộng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Cho hs nêu cách làm, làm bài và
chia sẻ trước lớp.
- Hỏi:
+ Những điểm nào ở trong hình tam
giác?
+ Những điểm nào ở ngoài hình tam
giác?
Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu của bài, làm
bài cá nhân và chơi trò chơi: Ai là
người thông minh.

Tên GV

- Đúng ghi đ, sai ghi s
- HS làm trên bảng lớp.
- HS nêu kết quả.
+ A, B, I
+ C, E, D
- HS vẽ điểm trong, điểm ở ngoài của
hình vuông, hình tròn.
a)
.A .C
b)
.I.K
.E
.B .D
.M
..
.H
.G
.N
12
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

Bài 3 : - Cho hs nêu cách làm, làm bài,
chia sẻ cặp đôi, chia sẻ trước lớp.

- HS nêu yêu cầu “ tính”, làm bài ,chữa
bài.
20 + 10 + 10 =40
30+10+10=40
60 – 10 –20 =30
60-20-10 =30
30 + 20 + 10 =60
70+10-20 =60
Bài 4: - Yêu cầu hs đọc đề, tìm hiểu bài
Tóm tắt:
tóm tắt và giải toán, chía sẻ trước lớp.

: 10 nhãn vở
- GV cùng HS chữa bài, khuyến khích Thêm : 20 nhãn vở
HS nêu các cách nêu lời giải khác nhau Có tất cả:… nhãn vở?
Bài giải:
Số nhãn vở Hoa có tất cả là:
10+20=30 ( nhãn vở)
Đáp số: 30 nhãn vở

* Bài tập phát triển năng lực:
( Dành cho HS M3, M4):
* Bài 5: Vẽ 3điểm trong, 4 điểm ở
ngoài của hình tam giác, hình tròn.
a.

b.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và xem trước bài
luyện tập chung.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
........................
Thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 5, 6: VẦN / OAM/, /OAP/, / OĂM/, /OĂP/, /UYM/, /UYP/
( Thiết kế trang 246)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Tên GV

13

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Củng cố các số tròn chục: đọc, viết, cấu tạo số, các phép tính cộng,
trừ với các số tròn chục
- Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài hình
- Củng cố về giải toán có lời văn.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, cấu tạo số, các phép tính cộng, trừ với
các số tròn chục, về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài hình, về giải toán có lời
văn.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- Làm bài tập 1, 3b, 4.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập1, 2,3, 4. Phiếu học tập chép bài 1,2, 3, 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (15 phút)

- HS nhắc lại đầu bài

* Mục tiêu: Củng cố các số tròn chục: đọc, viết, cấu tạo số, các phép tính cộng,
trừ với các số tròn chục
- Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài hình
- Củng cố về giải toán có lời văn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Tên GV

14

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

Bài 1:
- Bài Y/c gì ?
- Y/c HS đọc mẫu
- Giao việc
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
Bài 3:
- Bài Y/c cầu gì ?

- Viết theo mẫu
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
- HS làm việc; nêu miệng kq'
b- Tính nhẩm

- GV HD và giao việc

- HS làm bài vào vở, chia sẻ
50 + 20 = 70
60 cm + 10 cm = 70 cm
70 - 50 = 20
30 cm + 20 cm = 50 cm
70 - 20 = 50
40 cm – 20 cm = 20cm

- Gọi HS nhận xét bài của bạn
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
- Cho HS quan sát và NX 3 phép tính
50 + 20 = 70
70 - 50 = 20
70 - 20 = 50
H: Em có NX gì về các số trong 3 phép - Các số trong 3 phép tính này giống
tính này?
nhau.
H: Vị trí của chúng trong các phép tính
thì NTN?
Bài 4:
- Cho HS đọc đề toán; nêu câu hỏi và
tự phân tích đề.
- Giao việc
- GV nhận xét...
* Lưu ý: HS M3, M4 nêu các cách nêu
lời giải khác nhau.
* Bài tập phát triển năng lực:
( Dành cho HS M3, M4):
* Bài 5: - Viết ( theo mẫu):
- Số 11 gồm 1 chục và 4 đơn vị.
- Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.
- Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị.
- Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và xem trước bài
luyện tập chung.

- Thay đổi
- HS thực hiện nh HD
- HS tự tóm tắt và giải vào vở
- 1 HS lên bảng.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Tên GV

15

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................
-----------------------------------------------------------Tiếng Anh
( GV chuyên)

......................................................................................................................
.
Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2018
Mĩ Thuật
( GV chuyên)
------------------------------------------------------Tiếng Việt:
TIẾT 7, 8: VẦN /OĂNG/, /OĂC/, / UÂNG/, / UÂC/
HOÀN THÀNH VIẾT CHỮ HOA.
( Thiết kế trang 246)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................
Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 9, 10: VẦN / UÊNH/,/ UÊCH/, / UYNH/, /UYCH/
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................

Toán
ÔN TẬP GIỮA KỲ II
I, MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Tập trung vào ôn tập:
- Cộng , trừ các số tròn chục trong phạm vi 100.
- Trình bày bài giải bài toán có một phép cộng .
- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
Tên GV

16

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết Cộng , trừ các số tròn chục trong phạm vi 100.
Trình bày bài giải bài toán có một phép cộng . Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài
một hình.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3, 4, 5.
- HS: Vở ô li toán.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

- HS nhắc lại đầu bài

* Mục tiêu: - Biết cộng , trừ các số tròn chục trong phạm vi 100.
- Trình bày bài giải bài toán có một phép cộng .
- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
30 + 40
18 - 7
- HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp.
40
80
90
70
90 60
14 - 3


90 - 80
9 + 10
40 60
20
50
10
30
17 + 2
50 00
20
30
80
40
Bài 2:Tính nhẩm :
- HS tập nêu cách tính nhẩm theo mẫu:
20 + 40 =
50 - 30 =?
50cm + 40cm
=
Nhẩm 5 chục - 3 chục = 2 chục, Vậy
15 - 5 + 7 =
50 - 30 = 20
70cm + 10cm - 20cm =
Tóm tắt:
Có :
30 cái kẹo
Bài 3: >,<,=
Thêm: 10 cái kẹo
12 – 4 …14 – 4
70 + 20 …30 + 60
Có tất cả : … cái kẹo?
19 – 3 …15 + 0
80 - 30 … 20 + 20
Bài giải :
Bài 4: Ông Ba trồng được 14 cây cam và 5 Số cái kẹo có tất cả là:
cây bưởi . Hỏi ông Ba trồng được tất cả
17
Tên GV
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

bao nhiêu cây ?

30 + 10 = 40 ( cái kẹo )
Đáp số: 40 cái kẹo

Bài 5: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông ;
Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông .
Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho
HS M3, M4):
* Bài 6:
Nhà em có 13 cây cam và 5 cây táo. Hỏi
nhà em trồng được tất cả bao nhiêu cây ?
- Cho HS làm vở...
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- GV nhận xét và tổng kết trò chơi.
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
........................
Thủ công:
CẮT DÁN HÌNH CHỮ NHẬT ( TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Học sinh kẻ đúng và cắt hình chữ nhật trên giấy màu đẹp.
- HS M1, M2có thể kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt
tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng.
- HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình chữ nhật theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình
dán phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình chữ nhật có kích thước khác.
2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật thành thạo,
nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
Tên GV

18

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- GV: Hình chữ nhật mẫu dán trên giấy nền,tờ giấy kẻ ô lớn.
- HS : Giấy màu, giấy vở, dụng cụ thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: HS hát
- HS hát.
- GV cho HS HS hát, nhận xét...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)
* Mục tiêu: - HS kẻ đúng và cắt hình chữ nhật trên giấy màu đẹp.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp
* Hướng dẫn quan sát và nhận xét:
- Cho HS quan sát hình chữ nhật mẫu và gợi ý cho - HS thảo luận cặp đôi, ...
HS thảo luận:
- … 4 cạnh.
+ Hình chữ nhật có mấy cạnh?
- hai cạnh dài bằng nhau và hai
+ Độ dài của các cạnh như thế nào?
cạnh ngắn bằng nhau.
* Hướng dẫn HS vẽ chữ nhật:
- GV vẽ mẫu và hướng dẫn HS vẽ hình chữ nhật
có cạnh dài là 7 ô và cạnh ngắn bằng nhau là 5 ô
- Hướng dẫn HS kẻ hình chữ nhật đơn giản chỉ cần - HS kẻ hình chữ nhật ra giấy
cắt 2 cạnh là lấy ra được hình chữ nhật.
nháp.
2. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu: - Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt ,dán được hình chữ nhật
theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1:
Học sinh nghe và trả lời câu hỏi.
Giáo viên gọi HS nhắc lại cách cắt hình chữ
nhật.
Để kẻ hình chữ nhật ta dựa vào mấy cách?
Cách kẻ và cách cắt nào đơn giản,ít thừa giấy
vụn?
Vẽ hình chữ nhật kích thước 7x5 ô.
2:
Học sinh thực hành kẻ,cắt dán hình chữ nhật
theo trình tự : Kẻ hình chữ nhật theo 2 cách
sau đó cắt rời và dán sản phẩm vào vở thủ
Học sinh trình bày sản phẩm vào vở.
công.
Giáo viên nhắc học sinh phải ướm sản phẩm
vào vở thủ công trước sau đó bôi lớp hồ
mỏng,đặt dán cân đối và miết hình phẳng.
 Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho
HS M3, M4):
- HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình chữ
Tên GV

19

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

nhật theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán
phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình chữ nhật
có kích thước khác.
4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Học sinh nhắc lại cách cắt hình chữ nhật đơn
giản.
- Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập,
chuẩn bị đồ dùng học tập, kỹ thuật kẽ, cắt dán
và đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Thu dọn vệ sinh.
- Học sinh chuẩn bị giấy màu, giấy vở có kẻ
ô, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài
cắt, dán hình vuông.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...............................................
Ngày 26 / 2 / 2018
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2018
Tập đọc:
TRƯỜNG EM
A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái
trường.
- Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn HS.
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK ).
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập đọc. Yêu ngôi trường và
yêu thầy cô, bạn bè.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
Tên GV

20

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp
thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: - Tranh minh họa.
- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập II.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Em yêu trường em”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
Sau giai đoạn học âm, vần,các em đã
biết đọc, biết viết. Hôm nay các em sẽ
bước vào giai đoạn mới đó là giai đoạn
học tập đọc với các chủ điểm “ Nhà
trường,Gia đình,Thiên nhiên đất nước”.
Những bài văn , bài thơ, mẩu chuyện sẽ
dài hơn, luyện viết sẽ nhiều hơn.Cô mong
các em hãy cố gắng để kết thúc năm học
các em sẽ đọc nhanh hơn, viết tốt hơn.
Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên
của chủ điểm “Nhà trường” đó là bài
“Trường em”.
- HS nhắc lại đầu bài.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi và trả lời
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi:
câu hỏi: Các em hãy quan sát tranh và
-Tranh vẽ trường Tiểu học. Cảnh sân
cho cô biết tranh vẽ gì? Cảnh sân
trường đông, vui, nhộn nhịp
trường như thế nào?
Lắng nghe

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).
* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái
trường.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
a- Hướng dẫn luyện đọc:
* Đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi,
tình cảm
* Luyện đọc cho HS:
- Đọc tiếng, từ, trả lời câu hỏi , phát
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ : cô giáo, dạy em,
âm theo ôn tập của cô.
rất yêu, thứ hai, mái trường, điều hay.
21
Tên GV
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

- Tiến hành phân tích tiếng để phát âm đúng âm
đầu, vần, nắm chắc cấu tạo tiếng.
Giảng từ khó
+ Luyện đọc câu:
- Luyện đọc từng câu một
- Luyện đọc tiếp nối câu
- Luyện đọc đoạn bài
* Ôn các vần ai, ay
-Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu 1
-Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu 2

- Đọc trơn câu trong nhóm 4.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng
thanh.
-Thi tìm nhanh tiếng , phân tích
tiếng.
-Thi đua nhóm xem nhóm nào tìm
nhanh và nhiều nhất.
-Tìm câu trọn nghĩa.
- HS hát.

-Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu 3:
Lắng nghe, sửa chữa câu cho HS
* Lưu ý: HS đọc trơn cả bài . Tốc độ 1 phút
đọc 25 – 30 tiếng.
TIẾT 2:
3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)
* Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn HS.
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK ).
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động cả lớp.
c- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
-HS chú ý , lắng nghe
* Tìm hiểu bài đọc:
- HS đọc câu 1
- GV đọc mẫu toàn bài lần 2
- Trường học là ngôi nhà thứ hai của
? Trong bài , trường học được gọi là gì ?
em vì…
- Đọc tiếp câu 2, 3, 4. Thảo luận nhóm
? Trường học là ngôi nhà thứ hai của em , vì đôi và trả lời câu hỏi 2SGK.
- Ở trường có cô giáo hiền như mẹ
sao ?
- Ở trường có nhiều bè bạn thân thiết
như anh em.
-Trường học dạy em thành người tốt
-Trường học dạy em những điều hay
4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng diễn cảm lại bài văn cả bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.
- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm...
b/ Luyện nói: Hỏi nhau về trường, lớp. Nêu
vài câu hỏi gợi ý
- Trường của bạn là trường gì?
Bạn có thích đi học không?
- Ở trường bạn yêu ai nhất, thích cái gì
22
Tên GV

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả
lớp.
- HS luyện nói trong nhóm đôi, chia
sẻ trước lớp.

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

nhất?
- Bạn nào thân với bạn nhất?
- Bạn thích học môn gì?
- Môn nào bạn được điểm cao nhất?
5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài : “ Tặng
cháu”.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................
…………………………………………………………
Thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2018
Tập viết:
TÔ CHỮ HOA: A, Ă, Â, B
A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B.
- Viết đúng các vần ai, ay; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu
chữ thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 2.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng viết đúng viết đẹp, viết nhanh các vần, tiếng, từ đã
học.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập viết.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương
phápgiảng giải, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: chữ mẫu: chữ hoa: A, Ă, Â, B, vần ai, ay; các từ ngữ: mái trường, điều
hay, sao sáng, mai sau.
- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS thi viết:
 HS viết bảng lớp: hòa bình, hí hoáy, khoẻ khoắn ,….
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
Tên GV

23

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

* Cách chơi: GV cho HS thi viết.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS chơi trò chơi.
- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)
* Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B.
- Viết đúng các vần ai, ay; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ
thường cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập II...
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp
a. . Hướng dẫn tô chữ hoa: A, Ă, Â, B
- Treo bảng chữ mẫu A, Ă, Â, B
- Hỏi:
+ Chữ A hoa gồm những nét nào?
+ Nét móc trái, nét dưới và nét lượn
ngang.
+ GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết
- HS quan sát và viết trên không,
+Chữ Ă, Â, B hoa gồm những nét nào?
viết bảng con A.
(tương tự như dạy chữ A).
- HS viết các chữ Ă, Â,B
b. GV hướng dẫn viết các vần ai, ay và các từ
- HS viết trên không, viết bảng con:
ứng dụng.
ai, ay
- GV viết mẫu.
- Mái trường , điều hay, sao sáng,
* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị
mai sau....
trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.
HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
- HS hát
3. Hoạt động thực hành viết trong vở tập viết: (15 phút)
* Mục tiêu: - Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B.
- Viết đúng các vần ai, ay; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ
thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 2.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp
* Viết bài vào vở
- Hướng dẫn - Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, - HS nêu tư thế ngồi viết .
B.
- HS nêu yêu yêu cầu bài viết
- Viết các vần ai, ay; các từ ngữ: mái trường, - HS viết vào vở tập viết
điều hay, sao sáng, mai sau ...
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét chung,
chữa lỗi.
* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị
trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.
HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết:
(1’).
Tuyên dương những em viết đẹp và nhắc nhở
những em viết chưa đẹp.
5. Hoạt động tiếp nối : ( 1’).
- Dặn HS về viết lại bài ra vở ô li. Chuẩn bị
Tên GV

24

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2017 - 2018

cho tiết học sau...
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...............................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶:
TRƯỜNG EM
A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Trường học là… anh em”
26 chữ trong khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ai, ay chữ c, k vào chỗ trống.
- Làm được bài tập 2,3 (SGK)
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng chép lại đúng, nhanh đoạn “ Trường học là… anh em”
và rèn kĩ năng viết đúng luật chính tả về âm k vào chỗ trống. Rèn kĩ năng viết nắn
nót, cẩn thận...
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Chính tả. Giữ gìn sự trong sáng
của Tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp
thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung bài.
- Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập II.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Em yêu trường em”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài.
2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng các từ ngữ: Trường, ngôi, hai, giáo, hiền, nhiều,
thiết…
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
Tên GV

25

Trường Tiểu học ...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×