Tải bản đầy đủ

Bài 6: Các nước Châu Phi


Câu hỏi: Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ
chức ASEAN ?
- Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ
trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực
nhằm cùng nhau phát triển và hạn chế ảnh
hưởng của các cường quốc bên ngoài.
- Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á
(ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan)
gồm 5 nước: Inđônêxia, Malayxia, Philipin,
Xingapo và Thái Lan.


Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI


I. Tình hình chung
Bài 6:
CÁC NƯỚC CHÂU PHI
II. Cộng hòa Nam PhiBài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I. Tình hình chung
Châu Phi:
- 57 quốc gia
- Diện tích: 30,3 triệu km2
- Dân số: 839 triệu người
(2002)

Sau chiến tranh thế
giới thứ hai, phong
Kểgiải
tên phóng
các nước
trào
dân
châu
giành
tộc ởPhi
cácđã
nước
được
độc lập?
châu
Phi diễn
ra thế
nào?


? Em hãy xác định vùng Bắc Phi trên lược đồ?

Phong trào diễn
ra sớm nhất ở
đâu?


SauTừ
khicuối
giành


được
những
năm
độc lập, các nước
80,
tình
châu
Năm
1960,
ở châu
châu
Phi
đãhình
làm
gì?
Phi thế nào? Biểu
Phi có sự
kiện gì
hiện?
nổi bật?Kevin Carter- 1994

Nhìn hình ảnh này, em có suy nghĩ gì?


Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
II. Cộng hoà Nam Phi
Dân số: 43,6 triệu người
Người da đen là: 75,2%
Người da màu : 11,2%
Người da trắng là: 13,6%

Huy hiệu Nam Phi

Lá cờ Cộng hòa Nam Phi


Nước cộng hòa
Nam Phi ra đời
trong hoàn cảnh
nào?

Chế độ A-pac-thai: đàn áp dã man người da đen…Một người Mỹ gốc Phi uống nước từ máy lạnh với bảng thông
báo "dành cho người da mầu" tại một bến tầu điện phân chia
chủng tộc tại Mỹ  năm 1939.


Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I. Tình hình chung
II. Cộng Hoà Nam Phi
? Cuộc đấu tranh chống chế
độ phân biệt chủng tộc ở
Nam Phi diễn ra như thế
nào?


TIỂU SỬ TỔNG THỐNG
MANĐÊLA:
- Sinh năm 1918
- Năm 1944 gia nhập Đại hội dân tộc
Phi (ANC) giữ chức Tổng thư ký.
- Năm 1964 bị nhà cầm quyền Nam
Phi kết án tù chung thân.
- Sau 27 năm tù đày, tháng 2/1990
được trả tự do, được bầu làm Phó
chủ tịch rồi Chủ tịch ANC (7/1991)
- Tháng 5/1994, ông được bầu làm
Tổng thống Cộng hòa Nam Phi.
- Được nhân dân thế giới ngưỡng
một như anh hùng chống chế độ
phân biệt chủng tộc.
- Năm 1993 được giải thưởng Nobel
về hòa bình.

Nhà tù Robben


Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
Việcnay,
Nen-xơn
ManHiện
đất nước
đê-laPhi
trởphát
thành
Nam
Tổng
triển thống
ra sao?năm
1994 có ý nghĩa
như thế nào?


1. Chỉ trên bản đồ hai
nước :
Ai Cập và An-giê-ri?
2. Năm 1960 có bao
nhiêu nước châu Phi
giành được độc lập?
3. Tổ chức Liên minh lớn
nhất ở Châu Phi gäi
là gì?


1. Xác định trên bản
đồ khu vực đất
nước Nam Phi?
2. Chủ nghĩa “phân
biệt chủng tộc” gọi
là gì?
3. Nam Phi có những
tài nguyên thiên
nhiên nổi tiếng
nào?


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Đói nghèo, bệnh tật, nội chiến…là đặc điểm của :
a. Châu Âu
b. Châu Phi
c. Đông Nam Á
2. Liên minh châu Phi viết tắt là:
a. EU
b. ASEAN
c. AU
d. SNG
3. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi là:
a. Phi đen Caxtơrô
b. Gagarin c. Nenxơn Manđêla
4. Đại hội dân tộc Phi viết tắt là:
a. ANC
b. SNG
c. SEV
d. AU


A
Hãy chọn
phương án
đúng

Ai Cập giành độc lập ngày
18/6/1946

Năm 1992, Cộng hòa Nam Phi
B tuyên bố thành lập

C

Châu
ChâuPhi
Philà
làchâu
châu lục
lụcnghèo
nghèo
nhất, bệnh
bệnh AIDS
AIDS nhiều
nhiều nhất.
nhất
nhất,

D

CH Nam Phi xóa bỏ chế độ
A-pac-thai vào năm 1990


Hãy điền sự kiện và thời gian sao cho đúng
trong bảng dưới đây.

Sự kiện
1. Cộng hòa Ai cập được thành lập
2. Năm Châu Phi
3. Nelson Mandela trở thành Tổng
thống da đen đầu tiên.
4. Chiến lược “Kinh tế vĩ mô” được
chính quyền mới ban hành ở Nam
Phi

Thời gian
1960
18/06/1953
6/1996
5/1994


Bài tập về nhà
So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc châu
Phi với phong trào giải phóng dân tộc châu Á?

Tiêu chí so sánh
Trước CTTG 2
Thời gian giành độc lập
Mức độ giành độc lập
Sự phát triển kinh tế sau khi
giành độc lập

Châu Phi

Châu A


1. Sông Nile (6671km)


2. Núi lửa Kimimanjaro – 5895m


3. Thung lũng vết nứt từ Éthiopia đến Mozambique


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×